L 222 (Skatteministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

Karsten Lauritzen
Karsten Lauritzen (36) MF (V), gruppeformand (V), fhv. skatteminister

Formålet med lovforslaget er at omlægge støtten til trykte og internetbaserede nyhedsmedier, så den bliver platformsneutral.

Med lovforslaget forslås det, at den eksisterende nulmoms på trykte aviser udvides til også at omfatte elektronisk leverede aviser. Idet trykte aviser er pålagt lønsumsafgift, foreslås det samtidig, at elektronisk leverede aviser ligeledes pålægges lønsumsafgift. Herved vil trykte og elektroniske leverede aviser afgiftsmæssigt blive ligestillet.

Lovforslaget udmønter en del af ”Medieaftale for 2019-2023” indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti den 29. juni 2018.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 222 Lov om afgift af lønsum m
(Skatteministeriet)

7/5
2019
7/5
2019
30/4
2019
10/4
2019
3/4
2019
Forrige artikel L 233 (Skatteministeriet) Næste artikel L 151 B (Udlændinge- og Integrationsministeriet)