L 225 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ligningsloven og forskellige andre love. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperioden for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe og ændring af virkningstidspunktet for udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibsaktiviteter).

Karsten Lauritzen
Karsten Lauritzen (35) MF (V)

Lovforslag som fremsat


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg L 225 Lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom med videre
(Skatteministeriet)

16/5
2019
14/5
2019
2/5
2019
23/4
2019
10/4
2019
Forrige artikel L 158 (Erhvervsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel B 152 (Folketinget)