L 226 (Undervisningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).

Merete Riisager
Merete Riisager (43)

Regeringen indgik den 30. januar 2019 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole. Lovforslaget indeholder de initiativer i aftalen, der kræver lovgivning.

Lovforslaget tilfører 90 ekstra undervisningstimer i fagene til prioritering af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/21. Tiden til den understøttende undervisning bliver tilsvarende kortere.

Bemærkningerne om den understøttende undervisnings formål og indhold bliver gennemskrevet.

Den samlede undervisningstid i indskolingen bliver ændret fra 1.200 timer til 1.110 timer.

Rammerne for konvertering af tid til understøttende undervisning bliver justeret.

Kommunalbestyrelserne bliver forpligtet til at have mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen med i beslutning om ansættelse af skolens leder.

Kommunalbestyrelserne kan træffe beslutning om, at valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter.

Målsætningen om, at 95 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2020 til 2025. Delmålet om, at 90 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2019 til 2021.

Lovforslag som fremsat


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 226 Lov om folkeskolen
(Undervisningsministeriet)

2/5
2019
2/5
2019
30/4
2019
25/4
2019
25/4
2019
12/4
2019
Forrige artikel L 224 (Skatteministeriet) Næste artikel L 164 C (Sundheds- og Ældreministeriet)