L 229 (Miljø- og Fødevareministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer. (Strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest).

Esben Lunde Larsen
Esben Lunde Larsen (41) Medarbejder, World Ressources Institute i Washington D.C,

Forslaget indeholder skærpede sanktioner for overtrædelser, som fremkalder fare for spredning af alvorlige indberetningspligtige smitsomme sygdomme hos klovbærende dyr gennem foder og lign. Konkret omhandler det overtrædelser såsom manglende rengøring og desinfektion af transportmidler og ulovlig indførsel af produkter, som kan indeholde smitte. Lovforslaget fremsættes som en del af en samlet pakke af tiltag mod afrikansk svinepest i Danmark med henblik på at sikre den danske eksport af svinekød.

Lovforslag som vedtaget

Afstemning


Følg L 229
(Miljø- og Fødevareministeriet)

4/6
2018
4/6
2018
31/5
2018
3/5
2018
25/4
2018
Forrige artikel L 123 (Erhvervsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 243 (Finansministeriet)