L 231 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Bemyndigelse til at fastsætte integrationsrelevante krav som betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne, hjemmel til delegation af kompetence til at træffe afgørelse om ophold på Færøerne i første instans til færøske myndigheder og ændring af klageadgang i sådanne sager til Udlændingenævnet).

Inger Støjberg
Inger Støjberg (46) Næstformand for Venstre, MF

Lovforslag som fremsat


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg L 231 Udlændingeloven
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

9/5
2019
24/4
2019
Forrige artikel L 155 (Børne- og Socialministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 220 A (Udenrigsministeriet)