L 36 (Kulturministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love. (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.).

Mette Bock
Mette Bock (62) Fhv. kultur- og kirkeminister & MF (LA)

Lovforslag som fremsat

Høringssvar

Afstemning


Følg L 36
(Kulturministeriet)

29/11
2018
29/11
2018
27/11
2018
11/10
2018
3/10
2018
Forrige artikel L 2 (Finansministeriet) Næste artikel B 7 (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)