L 36 (Kulturministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love. (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.).

Mette Bock
Mette Bock (62)

Lovforslag som fremsat

Høringssvar

Afstemning


Følg L 36
(Kulturministeriet)

29/11
2018
29/11
2018
27/11
2018
11/10
2018
3/10
2018
Forrige artikel L 2 (Finansministeriet) Næste artikel B 7 (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)