L 36 (Skatteministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel).

Formålet med lovforslaget er at skabe bedre muligheder for generationsskifte for unge landmænd ved køb og salg af erhvervsejendomme.

Det skal ske ved at indføre en pantebrevsmodel ved salg af bl.a. landbrug, hvor op til 10 pct. af købesummen kan genanbringes i den solgte erhvervsejendom.

Den foreslåede sælgerpantebrevsmodel vil give sælgeren af en erhvervsejendom adgang til at udskyde beskatningen af hele eller en del af ejendomsavancen (op til 10 pct. af afståelsessummen), når der i forbindelse med handlen udstedes et sælgerpantebrev.

Skatten vil dermed først skulle betales over en periode på op til 10 år efter afståelsen i stedet for - som efter de almindelige regler - ved afståelse af ejendommen.

Lovforslaget er en delvis genfremsættelse af lovforslag nr. L 225 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), der blev fremsat af den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti) den 10. april 2019. Lovforslaget var til 1. behandling den 23. april 2019, men bortfaldt ved afholdelse af folketingsvalget den 5. juni 2019.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 36 Lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom med videre
(Skatteministeriet)

20/12
2019
20/12
2019
17/12
2019
27/11
2019
27/11
2019
8/10
2019
Forrige artikel L 2 (Finansministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 4 (Skatteministeriet)(Vedtaget)