L 39 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning. (Ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas).

Dan Jørgensen
Dan Jørgensen (45) Klima-, energi- og forsyningsminister (S), MF (S), adj. professor, Aalborg Universitet

Lovforslagets formål er at lukke de eksisterende støtteordninger til anvendelse af biogas for nye støttemodtagere fra den 1. januar 2020 og at fastsætte individuelle lofter over støtteberettiget produktion. Der fastsættes samtidig specifikke kriterier for dispensation for anlæg, hvor der er foretaget væsentlige irreversible investeringer, og som er under etablering. Herudover indføres hjemmel til, at der fremover kan stilles krav om kontrol af udslip af metan fra biogasanlæg. Lovforslaget er en opfølgning på energiaftalen mellem alle Folketingets partier fra juni 2018.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 39 Lov om fremme af vedvarende energi med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

19/12
2019
17/12
2019
5/12
2019
26/11
2019
31/10
2019
23/10
2019
Forrige artikel L 87 (Justitsministeriet) Næste artikel B 67 (Social- og Indenrigsministeriet)