L 44 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Udbud af Thor Havvindmøllepark og forhøjelse af beløbssats til grøn puljeordning).

Dan Jørgensen
Dan Jørgensen (45) Klima-, energi- og forsyningsminister (S), MF (S), adj. professor, Aalborg Universitet

Lovforslaget giver klima-, energi- og forsyningsministeren hjemmel til at udbetale støtte og opkræve betaling for elektricitet produceret på Thor Havvindmøllepark og implementerer støttemodellen for Thor Havvindmøllepark. Støtteniveauet reguleres hvert år for at følge den gennemsnitlige udvikling i markedsprisen for el.

Lovforslaget giver desuden mulighed for forhøjelse af satserne for de beløb, der skal indbetales til grøn pulje for landvindmøller, havvindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker.

Lovforslaget udmønter dele af energiaftalen fra 2018 og efterfølgende politiske beslutninger vedrørende Thor Havvindmøllepark (»Energiaftale« af 29. juni 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og »Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020« af 22. juni 2018 (indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet).

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 44 Lov om fremme af vedvarende energi med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

1/12
2020
1/12
2020
26/11
2020
22/10
2020
8/10
2020
Forrige artikel L 34 (Forsvarsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel B 102 (Justitsministeriet)
Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

FORFREMMELSE: Som ny indenrigs- og boligminister skal Kaare Dybvad favne både den kommunale økonomi og rammerne for det levede liv. Med et kommunalvalg i sigte er der grobund for værdiorienteret substanspolitik.