L 49 (Børne- og Undervisningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Praktikpladstaxametertilskud m.v.).

Pernille Rosenkrantz-Theil
Pernille Rosenkrantz-Theil (43) Børne- og undervisningsminister (S), MF (S)

Lovforslag som fremsat

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg L 49 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
(Børne- og Undervisningsministeriet)

15/12
2020
10/12
2020
5/11
2020
8/10
2020
Forrige artikel B 2 (Sundheds- og Ældreministeriet) Næste artikel B 41 (Social- og Indenrigsministeriet)