L 50 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og selskabsskatteloven. (Hjemmel til forberedelse og implementering af justeret økonomisk regulering af vandsektoren, mindre, forbrugerejede vandselskabers mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering og skattepligt m.v.)

Dan Jørgensen
Dan Jørgensen (44) Klima-, energi- og forsyningsminister (S), MF (S), adj. professor, Aalborg Universitet

Lovforslaget er første skridt i og en delvis udmøntning af aftalen om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, som blev indgået mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Lovforslaget giver bl.a. adgang til at fastsætte visse overgangsregler for de økonomiske rammer for vandselskaberne og til at indhente nødvendige data fra vandselskaberne om det kommende analysearbejde, som skal foretages som led i implementeringen af den politiske aftale.

Lovforslaget skal derudover gøre det muligt for mindre, forbrugerejede vandselskaber at opnå administrative lettelser ved at træde ud af den økonomiske regulering og selskabsskattepligt.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 50 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

19/12
2019
19/12
2019
17/12
2019
29/11
2019
21/11
2019
13/11
2019
Forrige artikel L 87 (Justitsministeriet) Næste artikel B 67 (Social- og Indenrigsministeriet)