L 57 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Digital post til begge forældre om fælles barn).

Mogens Jensen
Mogens Jensen (57) Næstformand, MF (S), fhv. minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde

Lovforslag som fremsat

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg L 57 Lov om ligestilling af kvinder og mænd
(Miljø- og Fødevareministeriet)

3/11
2020
8/10
2020
Forrige artikel B 2 (Sundheds- og Ældreministeriet) Næste artikel B 41 (Social- og Indenrigsministeriet)