L 60 A (Undervisningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner).

Merete Riisager
Merete Riisager (44)

Med lovforslaget foreslås øgede statslige sanktionsmuligheder over for folkeskoler, der vedvarende leverer dårlige faglige resultater, f.eks. på grund af udfordringer med at løfte eleverne og dårlig trivsel på skolen.

Det foreslås også at udvide eksisterende sanktionsmuligheder over for ungdomsuddannelsesinstitutionerne, hvis kvaliteten af undervisningen eller uddannelser er utilstrækkelig.

Høringssvar

Afstemning


Følg L 60 A Lov om folkeskolen med videre
(Undervisningsministeriet)

14/3
2019
12/3
2019
Forrige artikel L 195 (Udenrigsministeriet) Næste artikel L 196 (Beskæftigelsesministeriet)