L 62 (Miljø- og Fødevareministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag og lov om Landdistriktsfonden. (Frivillig ordning om kvælstofreducerende virkemidler og kriterier for anvendelse af brødhvedenormen).

Mogens Jensen
Mogens Jensen (56) Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde (S), MF (S), næstformand

Forslaget giver hjemmel til at fastsætte en ny frivillig ordning om kvælstofreducerende virkemidler, der vil udgøre en del af den frivillige del af den målrettede regulering fra 2020. Lovforslaget sikrer den nødvendige kobling til landdistriktsfondsloven, så den frivillige ordning om kvælstofreducerende virkemidler kan finansieres med landdistriktsmidler fra EU. Med forslaget bliver det også muligt at etablere en ordning, hvor virksomheder kan anvende kvælstofreducerende virkemidler, som ikke kan opnå landdistriktsstøtte.

Forslaget giver desuden hjemmel til at fastsætte kriterier for, hvornår hvedesorter er egnede som brødhvede.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 62 Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag
(Miljø- og Fødevareministeriet)

19/12
2019
19/12
2019
17/12
2019
11/12
2019
21/11
2019
14/11
2019
Forrige artikel L 87 (Justitsministeriet) Næste artikel B 67 (Social- og Indenrigsministeriet)