L 78 (Justitsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om udlevering til og fra Danmark (udleveringsloven).

Nick Hækkerup
Nick Hækkerup (51) Justitsminister (S), MF (S)

Med lovforslaget skal den gældende udleveringslov ophæves og erstattes med en ny hovedlov om udlevering.

Lovforslaget har til formål at gennemføre de ændringer i udleveringsloven, der er nødvendige for Danmarks opfyldelse af Rådet for den Europæiske Unions rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, som den er fortolket af EU-Domstolen ved domme af 27. maj 2019.

Lovforslaget skal også muliggøre Danmarks tiltrædelse af FN's konvention om beskyttelse af alle personer mod tvangsforsvinding.

Endelig har lovforslaget til formål at ændre strukturen i udleveringsloven i forhold til den gældende lov og at harmonisere bestemmelser for at undgå at have forskellige regelsæt for udlevering til forskellige lande, hvor der ikke er et særligt grundlag herfor.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 15. februar 2020.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 78 Lov om udlevering af lovovertrædere til og fra Danmark
(Justitsministeriet)

6/2
2020
6/2
2020
4/2
2020
10/1
2020
10/12
2019
27/11
2019
Forrige artikel L 104 (Justitsministeriet) Næste artikel B 93 (Børne- og Undervisningsministeriet)