L 95 (Miljø- og Fødevareministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og ophævelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. (Integreret plantebeskyttelse, indberetning af sprøjtejournal og tilskud til mindre belastende bekæmpelsesmidler m.v.).

Lea Wermelin
Lea Wermelin (35) Miljøminister (S), MF (S)

Forslaget giver hjemmel til at fastsætte regler om, at erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler skal anvende generelle principper for integreret bekæmpelse af skadegørere og registrere dette. Hensigten er at styrke bekæmpelsen af skadegørere med et lavt forbrug af plantebeskyttelsesmidler og at styrke indsatsen mod resistens.

Denne del af forslaget følger bl.a. op på dele af den tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021, som Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 11. januar 2019.

Ud over at sikre en korrekt gennemførelse i dansk ret af pesticidrammedirektivet er forslaget en del af Miljø-og Fødevareministeriets arbejde med at skabe en mere enkel, klar og sammenhængende lovstruktur på miljø- og fødevareområdet – det såkaldte lovkompas.

Endelig indeholder forslaget en ny bestemmelse i kemikalieloven om tilskud og gebyrbetaling , som giver hjemmel til at videreføre eksisterende tilskudsordninger, der bl.a. har været hjemlet på finansloven.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg L 95 Lov om kemikalier med videre
(Miljø- og Fødevareministeriet)

2/6
2020
2/6
2020
28/5
2020
19/2
2020
7/2
2020
30/1
2020
16/1
2020
Forrige artikel B 178 (Sundheds- og Ældreministeriet) Næste artikel L 200 (Transport- og Boligministeriet)