Læge: Selvfølgelig er enhver Mohammed ikke velkommen i Danmark

REPLIK: Jeg bliver ærgerlig, trist og provokeret over den manglende respekt og taknemlighed, som nogle tilflyttere i Danmark udviser, skriver læge Ayhan Al Kole i en replik til Harun Demirtas.

Af Ayhan Al Kole
Læge på Aalborg Universitets Hospital 

Er alle indvandrere og flygtninge velkomne i Danmark? Skal samfundet og politikerne ophøre med at stille krav til sine nye borgere?

Er alle tilflyttere lige gode og lige nyttige for samfundet? Er det alene samfundet, der svigter ikkeetniske danskere i Danmark? Har Danmark urimelige strenge krav til Mohammed og Harun?

Svaret er selvfølgelig et højt rungende nej til alle de stillede spørgsmål.

Jeg elsker Danmark. Det er landet, der har givet mig og mine kære et sikkert, trygt og venligt hjem. Til tider kan jeg også blive frustreret over en ikke-ubetinget accept af min væren i Danmark. Men jeg bliver endnu mere ærgerlig, trist og provokeret over den manglende respekt og taknemlighed, som nogle tilflyttere udviser. Harun Demirtas' indlæg: ”Politikerne fortæller mig og Mohammed, at vi er uønskede” består af en hel række påstande, som jeg har forholdt mig til.

Er begrebet ”integration” et statisk begreb?
Livet er en proces, og processer er dynamiske. Begreber kan skifte form og betydning over tid. Det er helt naturligt. Integration er et dynamisk begreb, netop fordi handlingerne er aktive tilvalg, som skal tilpasses samfundet. Demirtas angiver, at ordet integration ikke er defineret, og politikernes brug af ordet skaber forvirring. Det er jeg enig med ham i, men vi må ikke glemme indvandringens historie.

Den store indvandring af ikkevestlig herkomst var ønsket her, da der var brug for deres arbejdskraft. Man forventede, at de ville vende hjem igen, men mod al forventning hentede Mehmet og Mohammed deres hustru og børn hertil.

De såkaldte gæstearbejdere skulle vise sig at blive permanente borgere. Man krævede nu, at disse familier integrerede sig med deltagelse på arbejdsmarkedet. Som årene er gået, er andelen af indvandrere steget eksponentielt og problemerne ligeså.

Kravene har selvfølgelig ændret sig, og ligeså har begrebet integration. Man har reflekteret og dokumenteret, at ”integrationen” har fejlet gennem 40 år. Da er det selvsagt tåbeligt at fastholde kursen, når man ser, at kvinder er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet, deres sproglige egenskaber er forsat ikke eksisterende, deres engagement i samfundet og deres børns liv er forsvindende lille.

Indvandrerbørn påbegynder institutionen med store sproglige vanskeligheder, der hægter dem af fra den spæde begyndelse. Vi har alvorlige problemer i samfundet, og det kræver ændring af tilgangen til ”integrationen”. Der skal stilles større krav til forældrene (som er en selvfølge for andre forældre), og børnene skal støttes.

Har Danmark strenge krav til integration?
Jeg finder det helt naturligt, at man stiller krav til folk, der nyder af velfærdsydelserne uden et forudgående bidrag. I hvilket land kan man få penge ved den blotte tilstedeværelse? Jeg har ofte grinet ad, at I Danmark kan man få penge fra staten, hvis man trækker vejret.

Jeg savner, at Demirtas helt konkret angiver, hvilke krav der er så strenge. Man indordner sig de regelsæt, normer og værdier, landet har. Man må udvise gensidig respekt, men det er misforstået, at integration er tovejs. Det er tilflytteren, der skal integreres i det samfund, han betræder. Samfundet skal hjælpe og støtte i processen.

Demirtas frygter, at det næste bliver ”at tvinge muslimer til at spise svinekød foran Integrationsudvalget.”

Der må være tale om en misforståelse, idet flere offentlige institutioner har udvist så stor respekt for muslimerne, at svinekød ikke længere er en mulighed. Integration kan ikke spores alene på fødeindtag og er mere end bare rødgrød med fløde.

Integration handler om selvforsørgelse, ligestilling mellem kønnene, religionsfrihed, individets ukrænkelighed, ytringsfrihed og demokratisk deltagelse.

Har Danmark brug for alle tilflyttere?
Herboende ikkeetniske danskere er ikke en homogen gruppe. Iblandt dem er de aktivt bidragende borgere, som Demirtas og undertegnede, der arbejder henholdsvis som sygeplejerske og læge.

Men langtfra alle er gode og nyttige samfundsborgere. Men de må også være klar til at acceptere grundlæggende præmisser og værdier som ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed, religionsfrihed, videnskabens placering og individets ukrænkelighed.

De må også være klar til at acceptere grundlæggende præmisser og værdier som ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed, religionsfrihed, videnskabens placering og individets ukrænkelighed. Demirtas ” bliver provokeret, hver gang politikerne taler om “integration” i Danmark og peger på nogle som ”de gode” og de andre som ”ikke gode”.

Integrationen slår fejl, og vi kan direkte pege på de ”ikke gode”, når deres eneste bidrag er forurening af danske statistikker: kriminalitet, bandemiljø, antisemitisme, arbejdsløshed, social kontrol, skæve kriminalitetsstatistikker, radikalisering, uligestilling, vold i hjemmet, lav valgdeltagelse, vold mod homoseksuelle, lavere uddannelsesniveau, børn, der klarer sig dårligt i folkeskolen.

Vil man lade sig provokere af kendsgerningerne, bør man primært henvende sin vrede og manglende forståelse hos de ikke bidragende tilflyttere. For de er hverken til gavn for Danmark eller for os, som bidrager.

Selvfølgelig er politikerne medskyldige, fordi de har lukket mange ind uhæmmet. Politikerne har givet mange økonomisk incitament til at blive ”ikke gode” statsborgere. Fællesnævneren for de mange politikere og de ”ikke gode” tilflyttere er, at de kan tillade sig at skævvride systemet uden væsentlige konsekvenser. Danmark er selvfølgelig bedre tjent med de gode tilflyttere og konsekvente/handlekraftige politikere.

Er det hele samfundets skyld?
Det personlige ansvar må aldrig undervurderes. Demirtas er enig i standpunktet, men pålægger alligevel samfundet skylden. Han skriver: ”Det er med samfundets ansvar for den enkelte og den anerkendelse, der følger med, at den enkelte kan få lyst til at elske et land og gøre mere for at bidrage.” Den sætning frustrererede mig inderligt, og jeg havde lyst til at råbe: ”Er du seriøs? Skal andre give dem incitament til at bidrage og elske Danmark?”

Hør, hverken dronningen, Folketinget eller danske borgere har sendt invitationer ud med velkomst hertil. Folk er kommet hertil af egen vilje. De skal lære deres nye land at kende, være loyal over for det og elske det. Helt naturligt. Problemet er, at det ikke har været forventet, at de skal være selvforsøgende fra dag et.

Det er tilflytterens pligt at udvise respekt for det land, der omfavner en med tryghed, sikkerhed og venlighed. Det påhviler den enkelte at vise, at man ønsker landet og sine nye landsmænd.

Danmark gav mig og min familie tryghed, sikkerhed og mulighed for en god fremtid. Mine forældre har lært os, at vi altid taknemmeligt og ydmygt skal stå til tjeneste for vores nye land. Kære Danmark, af hjertet tak.

Tema: Kommentarer

Forrige artikel Trapholt: Kunstmuseer kan forebygge depression og stress Trapholt: Kunstmuseer kan forebygge depression og stress Næste artikel Mette Frederiksen og 3F: Løkke spiller hasard med danskernes løn- og arbejdsvilkår Mette Frederiksen og 3F: Løkke spiller hasard med danskernes løn- og arbejdsvilkår
 • Anmeld

  Christian V

  TAK

  Havde alle migranter/flygtninge ovenstående tilgang, kunne problemerne løses. Men da mange i stedet dyrker deres traditionelle vaner og mønstre og derfor oplever (uundgåelige) kollisioner i Danmark ses resultatet:

  https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/integrationen-af-indvandrere-gaar-i-staa-i-tredje-generation

  I stedet for at dyrke krænkelsen - så bliv dygtigere til arbejdet, det danske sprog, normer og kultur samt værdsæt noget dansk. Når man elsker ting danskerne elsker - så bliver mange ting lettere.

 • Anmeld

  Helle Baldersbæk · Journalist

  Sporene skræmmer

  Jeg synes, Ayhan Al Koles indlæg er både godt og væsentligt. Desværre er der kommet alt for mange Mohammeed'er, Ftima'er og Omar'er hertil, der hverken kan noget eller har noget at byde på.
  Én læge gør ingen sommer.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  TAK

  til Ayhan Al Kole.

  Du ved godt - og vi ved godt - hvor meget ret du har i det du mener og skriver.
  Jeg vil ønske at flere nydanskere ville læse og forstå meningen med dine ord.

  Men det kræver jo en indsats fra deres side.
  Danskere - og også indvandrere - er meget forskellige.

  Dem der klarer sig bedst af begge kategorier, er dem som forstår hvad de selv er nødt til at bidrage med. For ingenting kommer af sig selv ...

 • Anmeld

  Mogens Bertelsen · Pensionist

  Flot

  Rigtig flot og grundigt indlæg. Den indstilling måtte mange flere gerne have.
  Så ville der være meget mindre " dem og os"
  Tak for et GODT indlæg !!

 • Anmeld

  Harun Demirtas

  ?

  Kære Ayhan,

  Da jeg først begynde at læse dit indlæg, hoppede jeg fra og ville ikke læse videre, fordi du udstillede mig som utaknemmelig. Men da der kom flere kommentarer - og også, fordi jeg synes, du skal have et svar, nu hvor du har brugt tid på at skrive et svar på mit indlæg, vælger jeg alligevel at læse det.

  Så tak for indlægget.

  Men først og fremmest synes jeg, det er ærgerligt, at du fremstiller mig som en af de utaknemmelige, der er kommet til Danmark. Det synes jeg slet ikke, du er i stand til at tage stilling til, fordi du slet ikke kender mig. Og at du argumenterer for det ud fra, at jeg stiller mig kritisk over for den nedladende tone over for tosprogede danskere, er meget interessant.

  Du synes, at bare fordi man stammer fra et andet land eller kommer fra et andet land, så skal man konstant bøje sig og finde sig i alle krav, der bliver stillet til en? Og også selv om tonen og kravene bliver for urealistiske og nærmest diskriminerende, og selv om politikerne skaber et passivt-aggressivt system mod en - et system, der kun fortæller en, at man er uønsket, når man kommer i kontakt med hovedpulsåren af dette system - udlændinge- og integrationsmyndighederne?

  Derudover vurderer du mig alligevel ud fra mit arbejde og min faglighed og stempler mig som en af de “gode samfundsnyttige” borgere. Det synes jeg heller ikke du er i stand til. Hele pointen med mit indlæg er netop at sige fra over for nogens behov for at stemple nogen udefra “selvopfundne” krav for at inddele tosprogede i forskellige klasser. Jeg gider ikke stemples som en af de gode, bare fordi jeg har taget en uddannelse og arbejder. De fleste mennesker har et arbejde, fordi de gerne vil udvikle sig og have brød på bordet. Ligesom Hans og Jens. At nogen som dig har behov for at inddele mennesker i kasser som en, der er “godt på vej” eller “fortabt”, forstår jeg ikke. Og at de, som ikke kan arbejde, eller ikke har et arbejde, af dig bliver fremstillet som "ikke-nyttige", vil jeg slet ikke komme ind på.

  Du svarer jo selv i dit indlæg, hvad du synes integration er. Du vurderer integrationen ud fra, om man har arbejde, taler sproget og har respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder.

  Men du nægter at forholde dig til fakta om at, at definitionen på integrationen ændrer sig, hver gang politikere som Martin Henriksen og de andre, der bøjer sig for hans parti, åbner munden. Når man f.eks. laver love, der bestemmer over andres krop og tøj, eller synes, sygeplejersker skal smide tørklædet, fordi det er udansk. Eller udelukker mange, der er født her i landet af tosprogede danske forældre, fra at deltage i demokratiet - og først giver dem ret til at stemme, når de opnår indfødsret (i nogens tilfælde efter at de har rundet de 25 år). Hvordan kan du stadig synes, det er fair, at samfundet bare stiller krav og ikke behøver selv at tage ansvar for, at alle kan lykkes? Samfundet synes, de skal lære om demokrati - men udelukker dem fra demokratiet.

  Jeg synes også, det er lidt underligt, at du modsiger mig, når du selv har flere gange selv har påpeget den problematik i samfundet, at alle har behov for at inddele og skelne og ikke kan se, hvor god, fantastisk og velintegreret læge du er blevet? Ikke fordi jeg ikke synes, du kan fortryde og få en anden holdning senere, for det har jeg såmænd selv med mange ting, men jeg synes alligevel, det er underligt, at du siger, du slet ikke kan forstå det, når du selv har påpeget præcis det samme i andre indlæg i aviserne - og at du selv har været træt af det.

  Du må gerne skrive, at du er taknemmelig. Det er så fint. Alle vil også være glad for at læse og se en fantastisk god (og FLOT) sorthåret læge bøje sig i støvet og takke. Men jeg tillader mig at stille mig kritisk over for "taknemmelighedsteorien". Jeg vælger at være ligeså taknemmelig og glad for dette samfund, som Hans og Jens er. Hverken mere eller mindre.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Hvorfor fandt vi aldrig selv Koles analyse

  Kole et meget fint indlæg som havde været vidunderligt at vi havde haft for år siden. Hvorfor har alle dine landsmænd været årsag til nedbrydningen af velfærdssamfundene i hele Vesteuropa uden at vi har formået at opstille dine logiske teser og handle derefter?

  Lande som Sverige, Belgien, Frankrig, Italien og Storbritanien er alle brudt sammen under vægten af utilpassede mennesker. Bortset fra det danske socialdemokrati(der i dag i udlandet betegnes som fremmedfjendsk) findes den kraft som har bygget vore velfærdssamfund ikke længere.

  Vi har alle været uden den kraft der tør tage livtag med gæster der ingen respekt har haft for værterne. Det er bemærkelsesværdigt at de som i Danmark offentligt har bekendt sig til religionen har stået på den forkerte side. Først da Svend Auken døde fik Socialdemokratiet kræfter til kritisk stillingtagen til den organiserede kriminalitet.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Danmark skal overholde flygtningekonventionen

  Danmark har faktisk indvandrerstop pånær dem, som kommer fra de øvrige EU-lande, Men Danmark har tilsluttet sig flygtningekonventionen og er derfor forpligtet til i samarbejde med andre lande at hjælpe verdens flygtninge, der flygter fra krig og/eller personlig forfølgelse. Verdens flygtninge er ikke et tag-selv-bord, hvorfra Danmark kan vælge dem, som Danmark "kan bruge".

 • Anmeld

  Christian V

  Harun Demirtas kommentar

  emmer af krænkelse. En krænkelse der også er drivkraften i mange af hans debatindlæg. Det demonstrerer desværre rigtigheden i min tidligere kommentar - desværre viser det også, at refleksionen ikke indtræffer - formentlig fordi Harun i sin opvækst ikke har lært at afmontere uhensigtsmæssige følelser, men at de i stedet får lov at fylde uhensigtsmæssigt meget. En tilstand han desværre deler med flere og flere, og som rummer kimen til mange fremtidige konflikter.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Harun Demirtas

  Christian V har allerede svaret dig, kort og ret præcist.
  Flygtninge, som har behov for et nyt hjemland for at overleve, er velkomne.

  Man kan spørge sig selv, hvorfor var de nødt til at flygte ...?
  Hvad var det præcist, som gjorde at deres gamle hjemland ikke fungerede og tilsyneladene ikke kunne bringes til at fungere - så flugt var eneste løsning ?
  Man skulle nok også spørge sig selv om, hvorfor det blev Danmark / Skandinavien, som var endestationen efter flugten. Hvad er det lige her, som er anderledes end i det gamle hjemland, som IKKE fungerede der ?

  Jeg tror man ret sikkert kan fastslå, at visse af de holdninger, som er typiske eller er meget udbredt i præcis de lande, hvor konflikter fører til flugt - også selv om andre faktorer kan bidrage negativt samtidig - at gamle holdninger også i det nye hjemland, kan føre til problemer, splittelse, og udenforskab.
  Eksempler: Mange flygtninge fra arabiske lande mener de har ret til at klæde sig som de plejer, uden at tænke på, at deres fremtoning adskiller sig så meget fra det normale hos os, at de ikke har en chance for at blive godt integreret.
  - Så kan de påstå, at deres klædedragt er religiøst betinget. - Det er noget vrøvl og det ville være helt utænkeligt, at jeres religiøse forfædre og stiftere af relionen, skulle påstå dette, for det er en praksis, som er indført mange hundrede år senere, af "religiøse" folk med andre dagsordener end religionen selv.
  I dette samfund har enhver voksen pligt til at forsørge sig selv og sin familie, samt give familie og børn mulighed for at integrere sig med det nye samfund, og ikke bare med gamle trosfæller.
  Når man fx har lavet en ny lov, som "bestemmer over andres krop og tøj"
  skal du opfatte det som en hjælp til de nye, som ikke selv har forstået nødvendigheden af at blive integreret i det nye, anderledes samfund.
  I kan ikke flytte jeres gamle samfund hertil. - Er det gamle samfund med alle dets regler det vigtigste for jer, så tag tilbage igen, for så er det ikke os, I skal diskutere med.

  Du skriver også dette:
  "så skal man konstant bøje sig og finde sig i alle krav, der bliver stillet til en?"
  Jeg tror du har et problem, du ikke selv har indset: At din negative attityde medfører konflikter, som du kunne have undgået. - Det behøver da ikke altid være DIN fejl. Måske har sagsbehandleren lige sagt farvel til en anden indvandrer, som har opført sig dårligt eller negativt. - Jo flere negative personer med flot sort hår man møder, jo større føles problemet med sådan nogle.
  Jo flere indvandrere, som kræver minareter med bønne-udråb, halal-slagtet kød overalt, eller adskillelse af kønnene i skoler og svømmehaller,
  jo mere modstand vil indvandrerne møde.
  Fordi de jo er kommet her til landet, fordi de ikke fik løst deres krige i hjemlandet - måske fordi de ikke var fleksible nok til at finde løsninger.

  Så jeg kan bedst prøve at hjælpe dig ved at sige til dig: Prøv at skifte retning og blive mere positiv i dit møde med den nye danske kultur og de krav, som den stiller. Kravene er ikke lavet soecielt for at genere dig, men for at hjælpe dig til at blive bedre integreret og få et bedre og lykkeligt liv.
  Her. Sammen med os danskere.

 • Anmeld

  Teodora Hansen · Sygeplejerske

  Integration eller assimilation?

  Jeg mener at jeg har bedre forudsætninger til at forstå min kollegas, Harun Demirtas, holdning. Vi er nok begge to kommet i kontakt med Løgstrups filosofi, som er en vigtig del i sygeplejerskeuddannelsen. Som sygeplejerske har jeg også, i praksis, erfaret den dybe sandhed i den etiske fordring, udtrykt i den berømte citat:

  "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej."
  Den, der har læst og tilegnet sig den etiske fordring, forstår også at ansvaret ikke muligvis kan lægges på kun den ene side i en medmenneskelig relation.

  Og her er jeg nødt til at undre mig, hvordan kan det være at noget så dansk, som Løgstrups etiske fordring, er så absent fra en debat om den gensidige påvirkning af de to parter, som deltager i integrationsprocessen.

  Som det er blevet bemærket i flere kommentarer, det er ikke integration, som Ayhan Al Kole skriver om. Det, han skriver om, er assimilation, og udover at skabe forvirringen, stiller han sig udelukkende på magthavernes side, og kaster al ansvar på den ringest stillede part i relationen, når det gælder magten ikke kun i forhold til integration, men også for muligheden til at faktisk overleve i en atmosfære betændt af had, beskyldninger, mistænksomhed og ja, et væld af absurde og urimelige krav.

  Det, jeg undrer mig om, er hvad er det, Ayhan Al Kole mener ved begrebet "ansvar". Fordi ansvar er noget man kan vise og udøve, når man har magt over sit liv og omgivelser og kan praktisk vælge en vis måde at handle på. Når man har så lidt magt, som en flygtning i Danmark har, kan man heller ikke forvente at sagte menneske kan tage ansvaret for alt det, der påvirker hans eller hendes liv. Hvordan kan en flygtning/indvandrer vise ansvar når selve kraven for opholdstilladelse indebærer fuldtidsbeskæftigelse, dvs. at fravalge en uddannelse? Hvordan kan man få adgang til fuldtidsbeskæftigelse uden at have mulighed for at lære sproget og uddanne sig? Hvor meget ansvar har en dansker med anden etnisk oprindelse i et land hvor han/hun ikke må bo, hvor han/hun vil, ikke må bruge et bestemt slags tøj, og hvor han/hun ved at straffen for lovbrud er dobbelt i forhold til de andre, "hvide" danskere? At være indvandrer i Danmark er blevet lig med at navigere i et hav af forbud og mistænkeliggørelse, hvor risikoen at man ikke kan gøre noget godt for nogen som helst er meget højere end selve muligheden til at overleve langt nok til at nogensinde blive vurderet som integreret.

  Ayhan Al Kole ser så fint ud, i hans hvide kittel med stetoskopen rundt om halsen. Dette bruges til at forcere antagelsen at han er "integreret" og dermed, at han "ved" hvad han snakker om. Han skubber hans titel helt oppe i overskriften, som om det var noget specielt lægeligt eller læge-etisk at slutte sig til det nationale mesterskab i spark-nedad på de mennesker, der ikke har været så heldige at være i Danmark på samme tidspunkt som ham, for at kunne nyde samme beskyttelsesstatus og hjælp, som han selv har nydt, så han kan med stolthed udstille hans assimilationsstatus. Han bruger den ytringskapital, som han får gennem den lægelige status, for at angribe de mest udsætte af dem, han har en fælles oprindelse med. Det kan jeg hverken acceptere eller vise begejstring for.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen · Menneske

  Teodora Hansen

  "han har en fælles oprindelse med"

  Betyder det han ikke må tage Danmark til sig og blive en dansker? Er det krænkende at opfatte sig som "gemen" dansker, når man ellers har så en rig kulturbaggrund?

  Ayhan Al Kole får det sidste ord:

  "Det er tilflytterens pligt at udvise respekt for det land, der omfavner en med tryghed, sikkerhed og venlighed. Det påhviler den enkelte at vise, at man ønsker landet og sine nye landsmænd."

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Hvad er den normale fremtoning hos "os"?

  Henrik Clemmensen
  Jeg er 64 år. Jeg hører til den generation, hvor nogle af "os" mænd havde langt hår i vores ungdom. Det var således ikke unormalt dengang at mænd havde langt hår. I dag har meget få mænd med langt hår, så mænd med langt hår må nu have unormal fremtoning.

  Den lilla ble som hovedtørklæde i 60’erne og 70’erne var en del af uniformen hos de mange pædagoger, så pædagoger med hovedtørklæde var normalt på det tidspunkt, Også i det offentlige rum.

  Min pointe er at hvad der er en normale fremtoning ændrer sig hele tiden.

 • Anmeld

  Helle Baldersbæk · Journalist

  To be or not to be

  Svend-Erik Hansen: "Betyder det han ikke må tage Danmark til sig og blive en dansker?"
  Enten er man dansker, elle også er man noget andet. Man kan ikke blive dansker, ligesom man heller ikke kan blive kineser eller noget som helst andet. En dansker er født med et arvelod til dette land. Det er tyrkere, arabere, pakistanere eller afrikanere ikke.
  Heldigvis er der op gennem historien kommet mange gode mennesker hertil, for samfund, der lukker sig om sig selv og ikke tillader fremmede at komme ind, sander til og skaber en negativ vækst på alle fronter. Se bare, hvor galt det er gået i den muslimske verden.
  I Danmark har vi været gode til at byde mindre grupper af fremmede velkomne - se skævt til dem i starten, rynke på næsen over dem lidt efter og til slut acceptere dem som velkomne podekviste på vores fælles frugttræ. Men disse fremmede havde jo noget at byde på, noget vi kunne bruge og noget vi kunne lære af.
  Anderledes har det været med muslimerne. Men Danmark er ikke enestående, for al erfaring har vist, at hvor end disse mennesker drager hen, skaber de kaos.

  Ayhan Al Kole har ret i meget af det, han skriver, men det der med at ønske sine nye landsmænd er skudt ved siden af. Danskerne er ikke hans landsmænd og bliver det heller aldrig. Vi vil til evig tid være hans værtsfolk. Men hvis han gifter sig ind i landets befolkning, og hans børn - også døtrene - også gør det, kan hans oldebørn blive danske.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Spørgsmål til Svend-Erik Hansen

  Mener du at tilflytteren har pligt til at fejre jul, som Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti mener er nødvendigt for at være dansk?

 • Anmeld

  Mogens Bertelsen · Pensionist

  Flot

  Henrik Clemmensen.
  Rigtig godt skrevet !!

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Hvis man som tilflytter ikke kan blive dansker, er der ingen grund til at forsøge at blive det

  Helle Baldersbæk
  Det må være konklusionen af din holdning. Tilflyttere, foren jer i parallelsamfund! Det er I bedst tjent med, for danskere det bliver I aldrig

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Indvandrere skal selvfølgelig respektere grundlæggende danske værdier

  og ikke have skikke, som strider imod dem.

  Ayhan Al Kole har i hvert fald på et område større respekt for danske værdier end et flertal i Folketinget åbenbart har. Han er nemlig modstander af omskæring af drengebørn, som klart strider imod danske værdier.

  Med Folketinget har da vigtigere ting at tage sig til. Burkalov og obligatorisk håndtrykshilsen ved statsborgerskabscermonier. Det er da vigtigere end at beskytte drengebørn mod overgreb.

 • Anmeld

  Helle Baldersbæk · Journalist

  Ro på Jesper Lund

  Tror du ikke, det klogeste er, at jeg selv konkluderer, hvad jeg mener.
  Tilflyttere fra muslimske områder lever allerede i selvvalgte parallelsamfund, så hvad er din bekymring?
  Fremmede mennesker bliver aldrig danske. Så enkelt er det.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Ligesom københavnere, der flytter til Bornholm, aldrig bliver bornholmere?

  Helle Baldersbæk
  Det er altid en udfordring at flytte til et andet sted, selv indenfor Danmarks grænser.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Man kan have ret og uret på samme tid

  Sådan er det lidt med Helle Baldersbæk. Du kan godt selv konkludere hvad du mener, men det er os som læsere, der definerer, hvordan det du skriver, kan forstås.
  Du har da faktisk ret i det meste af det du fremfører, men jeg synes du rammer ved siden af, når du opstller folks nationalitet som et højhus i jernbeton.
  Det er da ikke spor afgørende, om de ny-tilflyttede vil kalde sig danskere eller noget andet, efter de er blevet integreret.

  De må kalde sig hvad-som-helst, det er helt uden betydning, så længe de er blevet integreret og lever i fred og lidt harmoni med deres danske naboer og andre naboer. Opgaven lyder jo på, at de skal KUNNE leve fredeligt og godt sammen med alle os andre, uden at være særligt belastende for deres nye samfund.

  Det du desværre nok har lidt ret i, og som debat-udgangspunktet jo også viser, er det faktum, at netop mange muslimer kommer hertil med en meget høj selvopfattelse, som kan virke stødende på almindelige danskere, hvis de nye ikke formår at "regulere" lidt og skrue ned for dampen og deres egen urørlige herlighed.
  Måske burde vi have sendt en forklaring på Janteloven ned til dem, før de fik ideer om at flygte til os...

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Jesper Lund har delvist ret i, at

  klædedragten i sig selv ikke behøver være belastende.

  Jeg startede da selv min livs-karriere med langt sort hår og fuldskæg.

  Men hvis nogen havde bedt mig om at bære niqab eller rygmærker for LTF eller ku-klux-kalot med opretstående kors på toppen,
  så havde jeg nægtet. For at udstille sin religion og lignende for alle andre, finder jeg provokerende og forkert.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Vi har ytringsfrihed i Danmark og ens påklædning er en måde at ytre sig på.

  Henrik Clemmensen
  Ytringer kan være provokerende, også når de kommer til udtryk i påklædning. Nogle bærer en bluse med et påtrykt budskab eller med et badge, f.eks. "Atomkraft nej tak". Andre bærer en religiøs påklædning. Det kan være protestanter, katolikker, muslimer, jøder, hare krishnaer m.f.
  Jeg synes ikke vi skal forbyde nogle af disse former for påklædning, da det falder indenfor ytringsfriheden. Bl.a. derfor er jeg modstander af maskeringsforbudsloven, da den krænker ytringsfriheden.

 • Anmeld

  Helle Baldersbæk · Journalist

  Kald det lige hvad du vil

  "De må kalde sig hvad-som-helst, det er helt uden betydning"
  Henrik Clemmensen, du har helt ret. De må kalde sig, hvad som helst. Det er uden betydning, for vi andre ved godt, hvad de ikke er. De er ikke danskere.
  Hvis jeg nu skriger og skaber mig og påstår, at jeg er ung, smuk, myndeslank og ufattelig rig, bliver jeg det så? I bekræftende fald er der ingen tid at spilde.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Helle Baldersbæk

  Hvor er du journalist?

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Provokerende ytringer er ikke vejen frem

  Så Jesper Lund: selv om jeg elsker ytringsfriheden og synes den skal have vide grænser, så findes der dog grænser.
  For mig går grænsen naturligt der, hvor ens ytringer enten er nedladende, inkriminerende eller skadelige på anden måde.

  Skal vi forbyde klædestykker med tydelige hagekors? Nej helst ikke, og kun hvis der opstår situationer, hvor ordensmagten finder det nødvendigt.

  MHT religiøse eller fremmed-etniske klædninger, så synes jeg at det primært er bærerne, som har et problem, fordi de hindrer deres egen integration.
  Men der er også en risiko for, at beklædningen ikke er selvvalgt men påtvunget. - Det kan være af ægtefællen / manden, eller det kan være af "menighden", de tvinges til at tilhøre eller lystre.

  Og så er der jo faren ved at andre end fredelige kvinder gemmer sig under hovedbeklædningen, og disse ting tilsammen synes jeg retfærdiggør forbudet. Men væsentligst er, at dette forbud over tid vil være en hjælp til at frigøre disse kvinder og få dem lettere integreret.

  At fastholde folk i gamle traditioner er ikke frihed, Jesper, og det er heller ikke frihed for små drenge og piger, at lemlæste dem fra små af med barberblade der, hvor det gør mest ondt.

 • Anmeld

  Helle Baldersbæk · Journalist

  Hvorfor det?

  Jesper Lund, det kommer ikke dig ved, hvor jeg måske arbejder. Og hvis du fik et at vide, hvad vil du så stille op med den oplysning? Lave shitstorm mod min arbejdsplads, fordi jeg skriver noget, du ikke byder dig om?

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Henrik Clemmensen

  Med hensyn til modskæring af drengebørn er vi enige. Denne skik er i direkte modstrid med den danske værdi personlig integritet. Det er uacceptabelt at udsætte et forsvarsløst drengebarn for et unødvendigt irreversibel fysisk indgreb på dets kønsdel.

  Med hensyn til synet på påklædning er vi uenige, Men lad det ligge.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  At acceptere.

  Der diskuteres meget om hvordan at man skal indstille sig, når man bosætter sig i et andet land.
  Jeg mener at, hvis man skal gøre sig det mindste håb om at blive accepteret er man simpelthen nødt til at indrette sig på at droppe nogle af sine egne normer, i hvert fald ud ad til for ellers vil man aldrig kunne integreres.
  Hvis jeg, f.eks. rejser til et arabisk land er jeg også nødt til at skippe nogle af mine normer for at kunne begå mig blandt de indfødte borgere.
  Det nytter ikke noget, hårdnakket at stå fast på egne skikke og tro at man med det samme vil kunne indgå i det nye lands sammenhæng.
  Det bør, især muslimer tænke på, da det hoved saligt er dem som nægter at forstå meningen med at skulle acceptere de nye vilkår.
  Det svarer til at jeg modtager en gæst, som straks giver sig til at flytte rundt med mit inventar, uden at jeg har tilladt dette. En sådan gæst ville jeg meget hurtigt vise døren. Sådan bør det også være når man bosætter sig i et fremmed land.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Helt rigtigt, Allan Gorm Larsen

  Man kan også udtrykke det sådan her:
  Kommer du til et nyt "hjemland", er det ikke længere dig, som kan definere, hvad der er rigigt og forkert, retfærdigt eller umoralsk.
  Du er nødt til - som et udgangspunkt og til en begyndelse - at acceptere og EFTERLEVE, at det nye land er den autoritet, som angiver hvad det normale er, og dermed også hvad det acceptable er.
  DET skulle du vide, inden du bestemmer hvilket land, du vil flygte til.

  Vi spilder i Europa utroligt mange ressourser på flygtninge, som troede de havde valgt den rigtige destination, men som tog fejl. Mest fordi de troede, at de blot kunne fortsætte med deres forkerte ønsker eller krav, - på den nye adresse.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Hvem bestemmer i Danmark hvad der er normalt og acceptabelt?

  Det er nemlig et godt spørgsmål.

  I Danmark har i en del år haft frihed til at leve et liv, som vi vil og mene, hvad vi vil. Desværre er tendensen at denne frihed bliver indskrænket,

  Henrik Clemmensen, du har virkelig været langhåret i din ungdom?

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Dansk er den,

  der er en del af dansk kultur
  og støtter dansk kultur. Og det er der mange der gør.

  Og vi kender alle nassegæsten; den der nasser, er kriminel, og forsøger at platte sit middelaldersyn igennem under dække af "religion".

  Og nassegæster er ligesom døde fisk på tredjedagen; de lugter! De skal ud!

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Til Morten Holgersen

  Er en hjemløs dansk statsborger, der overnatter i byens gader og parker, dansk?

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Den gamle hippie gør hele tiden

  Jesper Lund, du viser med dine indlæg, at det vigtigste for dig er, hele tiden at komme med et modsvar, så ingen andre får ret.
  Som om du ikke har sluppet din hippie-ungdom og er blevet rigtig voksen...

  Det er da klart, at man kan bære en t-shirt eller et skilt med slagord, når man deltager i fx en demonstration. - Men at gå rundt til daglig med slagord eller religionsreklame i det offentlige rum, det er da dumt og har intet at gøre med ytringsfrihed.

  Hvis du havde sat dig ind i, hvad baggrunden mon kan være for at muslimske mænd igennem lang tid har påbudt deres kvinder at bære klædninger, der enten dækkede hele eller dele af ansigtet - og resten af kroppen,
  ja så ville du måske råbe: Disse kvinder behøver frihed til at undgå dette !

  For man har - af pseudo-religiøse grunde - forbudt dem at bestemme selv over deres krop og deres påklædning, ved bl.a. at bilde dem ind, at deres rette TRO krævede det. - Altså ren manipulation i kontrol-øjemed, som INTET har at gøre med deres oprindelige tro, som jo IKKE har disse påbud.

  Maskeringsforbudet har derfor mindst 2 formål, nemlig dels at sikre identitetskontrol af sikkerhedsmæssige grunde, dels, som en sidegevinst, at formindske muslimske mænds fortsatte kontrol over kvinderne. DET burde en gammel hippie som du støtte !

  Jeg er enig i, at der i øvrigt skal være stor frihed til at klæde sig (på eller af) som man vil, sålænge man ikke generer eller støder sine medmennesker kraftigt.
  Men det tiltaler mig slet ikke som frihedselskende dansker, at visse religiøse samfund elsker at signalere hvem de er, i det offentlige rum. Religiøsitet er en indre og meget privat ting, som man ikke burde gå og reklamere for.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Identitetskontrol af sikkerhedsmæssige grunde er et pseudo-argument for maskeringsforbudet

  Henrik Clemmensen
  Det skal selvfølgelig være forbudt at være maskeret bestemte steder eller situationer i det offentlige rum, f.eks. i banker eller ved demostrationer. Men jeg kan ikke se det rimelige i et generelt forbudt mod at have sit ansigt tildækket i det offentlige rum. Jeg kan se at staten skal bestemme at mit ansigt skal være synligt, når jeg går tur i en nærliggende park. Giv mig mit ansigt tilbage!

  Jeg har svært ved at se det hensigtsmæssige i for en terrorist at maskere sig med en burka, da terroristens færden vil let at fastlægge, da der trods alt har været få burkaklædte i Danmark.

  Også argumentet at maskeringsforbudet er af hensyn til undertrykte muslimske kvinder er et pseudo-argument. Tilhængerne af maskeringsforbudet er da bedøvende ligeglade med muslimske kvinders situation. Kvindeorganisationer er modstander af en burkalov. De mener at dialog er vejen frem.

  Som frihedselskende dansker vil jeg netop ikke ligge nogen begrænsninger på, hvad folk signalerer i det offentlige rum. Det er en del af ytringsfriheden.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Identitetskontrol af sikkerhedsmæssige grunde er et pseudo-argument for maskeringsforbudet (rettelse)

  Jeg kan se at staten skal bestemme...->Jeg kan ikke se at staten skal bestemme...

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen · Menneske

  Jesper Lund

  Jeg mener, at danske statsborgere har ret og pligt til at tage del i det danske samfund.

  Jeg fejrer selv jul med familien, som inkluderer flere personer, der ikke er født i Danmark. Jeg har endnu ikke mødt en udlænding, som ikke har tænkt, at det er meget almindeligt at fejre jul i Danmark.

  Ayhan Al Kole er altså meget velkommen til at fejre jul, hvis han ligeledes finder det en helt almindelig dansk ting at gøre. Jeg er ikke enig i, det er at "angribe de mest udsætte af dem, han har en fælles oprindelse med", hvis han tillige er glad for og stolt af at have taget almindelige danske traditioner til sig.

  Selv er jeg til flæskesteg, andre er glade for and. Vi får begge dele til jul. Og der byttes gerne sovs!

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Robotten "Jesper Lund"

  er hacket af Stine Bosse.
  Det ses af de gentagne vrøvlevers.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Svend-Erik Hansen

  Jeg giver dig ret i at danske statsborgere har ret og pligt til at tage del i det danske samfund. Det gælder også for dem, som ikke er danske statsborgere, men har boet i Danmark legalt gennem længere tid, måske endda er født her.

  Det store spørgsmål er så, hvad der hører med til tage del i det danske samfund. Det er dette spørgsmål denne og andre diskussioner netop drejer sig om. Hvad kan man kræve af folk for at man synes at de tager del i det danske samfund

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Dansk er den, der støtter dansk natur.

  Og det er der mange der gør, men ikke Morten Holgersen

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Protest for protestens skyld?

  Jesper Lund imødegår alle vores indlæg, fordi han er en lille hippie-dreng, der aldrig er blevet voksen.

  Hans enkle svar på mine to begrundelser for maskeringsforbudet, er at de er ¨pseudoargumenter".
  Væk med dem, helt uden at tage seriøst stilling til dem.

  ""Også argumentet at maskeringsforbudet er af hensyn til undertrykte muslimske kvinder er et pseudo-argument. Tilhængerne af maskeringsforbudet er da bedøvende ligeglade med muslimske kvinders situation. Kvindeorganisationer er modstander af en burkalov. De mener at dialog er vejen frem. ""

  Jesper får samtidigt fortalt os, at vi som er tilhængere af maskeringsforbudet "er bedøvende ligeglade med muslimske kvinders situation" - Jesper du er jo både indskrænket og fræk ud over det normale.
  Jeg kan fortælle dig, at jeg har dyb og ægte medfølelse med de muslimske kvinder (og faktisk også lidt deres mænd), som er tvunget ind i en muslimsk bås uden nogen chance for at frigøre sig efter eget ønske og af egen kraft.
  Danske kvindeorganisationer er meget ofte langsomme til at forny sine tankebaner og prøve noget nyt. Kommer du meget i disse organisationer ?? - så spark dog lidt til dem og få afløb for dine aggressioner nogle andre steder.
  Det er som om du dyrker friheden helt for dens egen skyld. Hvad med at prøve at bruge den til noget fornuftigt? - Nu du er blevet förtidspensionist.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Debattens vilkår

  Henrik Clemmensen
  Jeg imødegår kun de kommentarer, som jeg er uenig med. Med argumenter, som jeg finder dækker mine holdninger. Det samme gør du jo selv. Det er sådan en debat foregår. Udveksling af holdninger og argumenter. Min erfaring fra debatter er, at det er sjældent, at en debat får nogle af deltagende debattører til at flytte holdning til de diskuterede emner. Det gælder også for dig og mig i vores lille debat. Du har jo nøjagtigt den samme holdning til de emner, vi har diskuteret, som du havde før vi startede diskussionen. Så du er ligeså meget selv en "lille hippie-dreng", der stædigt fastholder sine holdninger. På denne blog er du bare så heldig at et flertal deler dine holdninger.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Det er nok tidsspilde, men jeg prøver alligevel

  Jesper Lund: Det du skriver senest ser pænt ud på papiret, men det er tom snak helt uden realiteter, for du har jo netop behændigt (eller af dårlig vane) igen undgået at argumentere.
  Du kommer kun med tomme påstande.
  Hvordan kan du vide eller tro, at vi tilhængere af maskering er totalt ligeglade med muslimske kvinder? Kom med et klart svar, tak.

  Hvordan ved du, at kvindeorganisationer altid er modstandere af maskeringsforbudet ? Har de heller ikke ret til selv at vælge, hvordan de forholder sig til lovgivningen?

  Lad være med at skrive noget, hvis du igen bare vil snakke udenom.
  Det er synd, at en ellers givende debat skal ødelægges helt.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Det er tidsspilde

  Henrik Clemmensen
  Vi ændrer jo ikke vores holdninger. Jeg skal ikke ødelægge den givende debat, som du mener, er på denne blog. Jeg kan så ikke får øje på den, andet end lidt rygklapperi blandt ligesindene.

 • Anmeld

  Thomas Kirkegård Andersen

  Tak

  Dejligt og høre en anden mening, for en gang skyld. Det er lige præcis hvad der kunne vende hele debatkulturen, omkring indvandring fra ikke Vestlige lande. Der mangler simpelthen stemmer som hans i den offentlige debat, der kan samle i stedet for at skille. Etniske Danskere ælsker og få ros, blive behandlet med en vis repsekt, som jo går begge veje, og alene dette kunne løse mange af de fasttømrede holdninger meninger om hinanden.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Kære AYHAN

  Du skrev:"Til tider kan jeg også blive frustreret over en ikke-ubetinget accept af min væren i Danmark. Men jeg bliver endnu mere ærgerlig, trist og provokeret over den manglende respekt og taknemlighed, som nogle tilflyttere udviser." Jeg forstår helt, hvad du mener, men...
  .....du skal ikke være ked af det. Her i Danmark er vi mere end 5, 5 millioner hoveder. En mini mikroskopisk brøkdel af dem, kan ikke kende forskel på dit og mit,
  Derfor er vi nødt til ca. 5,5 millioner hoveder, at have låse på alting, tyverialarmer, vagtkorps, jerngitre etc. I kong Frode Fredegods tid - og i min barndom - var der kun smårapseri. Vi kunne lade dørene stå ulåste, for at vore skolebørn ikke skulle komme hjem til aflåste døre (Det var i Jylland). Nu tør vi ikke engang gå på gaderne, hvor der ikke er voksenpatruljer. Det vil kun blive værre. Venlig hilsen Poul
  ps. Højt placerede topledere og pol... m. m. m.flere rapser både million- og milliardbeløb og tjenesteydelser. Jeg levede, oplevede 'den gode tid'.

 • Anmeld

  s.a.

  ?

  De uønskede muslimer har ikke pligt til at forsøge at blive danskere - det eneste de forpligter sig til, er at tage tilbage til deres hjemlande. Vi orker ikke flere krav om særbehandling, brok og mere krænkelseskultur fra kulturer, der kun ønsker at ændre vort samfund til det ragnarok de flygter fra.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  s.a. det var hårdt men godt brølt

  Når du Harun er "gæst" i andres hjem, opfører du dig som værten forventer.
  Sådan har hundredvis af skandinaviske turister måttet iklæde sig tørklæder for at kunne gå frit rundt som turister i visse muslimske lande. - Og de havde da hverken lopper eller lus, så det var ren religions-tvang.

  Man fornemmer lidt på alt det som Harun skriver, at han har et identitetsproblem, som burde behandles, hvis han ikke selv kan klare det. For det er da synd han skal lide under det. - Han virker jo i øvrigt som en ganske klog og stærk person, så måske kunne han bare kridte skoene og komme videre? Ingen hindrer ham i det for alvor.

  At han så ikke forstår, at danske myndigheder og sagsbehandlere kan blive dødtrætte af at skulle håndtere ikke bare alle de lav-praktiske problemer, som de nye kommer med, men også deres små psykiske problemer, det vidner selvfølgelig igen om, at der ikke er ret meget overskud hos ham selv. Eller også mangler han bare forståelse for de danske problemer, som han har været medvirkende til, fordi han mener - som mange muslimer - at han selv er verdens navle og altid har lidt mere ret end de andre.

  Så skåret ud i pap er det sådan her:

  - Du er flygtet - fordi du syntes at det var det bedste.
  Måske var det også det letteste, fordi du/familien ikke ville kæmpe kampen i hjemlandet.
  - Du burde vide, at de regler, der fandtes i hjemlandet, IKKE findes her.
  Og du kan ikke kræve eller forvente, at nogen opfinder særregler, fordi du ønsker det.
  Specielt ikke, når jeres gamle særregler strider meget imod det, vi har fundet frem til som vores livsgrundlag her i norden.

  Så sorry, det er hårdt men nødvendigt, at du bliver lidt mere hærdet og skandinavisk, hvis du vil klare vores verden.
  Faktisk tror jeg sagtens at du kan, så bare op på hesten igen, og rid derudaf med godt humør. Selv gammel-danskere møder jo modstand alle vegne i de offentlige systemer, så det er en fast del af vores kultur, og det stammer nok fra vores forfædre som var vikinger... hvor vi har lært at man må kæmpe for at vinde.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Og som et svar fra himlen

  kom lige en tv-udsendelse fra Rusland, som viser et intervieuw med to personer, som er kendt fra britisk tv-debat,
  nemlig en englænder, som er modstander af alle disse muslimske krav og ønsker, og en muslim, som er fortaler for at alle deres krav er rimelige og gode.

  Diskutionen tager udgangspunkt i den nye danske lovgivning om, at for at få danske statsborgerskab, så skal man ved ceremonien takke og trykke hånd med den danske repræsentant som tildeler statsborgerskabet.

  Muslimen er stærk modstander af dette krav, som han mener vil føles stødende for visse muslimer,
  mens englænderen siger, at det er da ikke et krav, for man kan bare undlade at bede om DANSK statsborgerskab.
  No problem!
  Og hvis man ikke kan acceptere vores ønske om en "tilnærmelse til dansk kultur og tradition" så hører man nok slet ikke hjemme i Danmark.
  SÅDAN !

 • Anmeld

  Kenneth John Lindgren Andersen

  Knæfald nejtak

  I muslimer er selv skyld i den voksende utilfredshed med jeres tilstedeværelse.
  Vi skal som danskere ikke indordne os og der skal ikke tages hensyn til jeres altødelæggende religion.Bare sådan en ting som ingen frikkedeller i børnehaven og mange andre latterlige tiltag,gør at jeg brækker mig over jer allesammen og ønsker jer ud af landet.Håber vi får borgerkrigslignende tilstande i min levetid,så jeg kan deltage i at smide jer og jeres religion ud af landet.
  PS har intet imod andre folkeslag/religioner, jeres er bare stadigvæk for middelalderlig.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Definere.

  Henrik Clemmensen.
  Det er også det jeg mener. Man skal ikke på nogen måde, når man flygter/flytter til et andet land, begynde at udbrede egne normer, for så kan man meget vel komme grueligt galt af sted. Nej det gælder om at holde så lav en profil, som muligt, og følge de skikke og traditioner som er i det pågældende land, i hvert fald de første mange år frem. Det gælder også for udlændinge, som bosætter sig her i Danmark.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Helt enig. og se lige denne gode video,

  som støtter det vi har udtrykt her i debatten.

  Og så er det oven i købet Ægyptens præsident, som taler til en blandet forsamling om dette vigtige emne:

  https://www.document.no/2018/12/18/los-problemene-i-deres-egne-land/

 • Anmeld

  wenzel Herrmann

  Respekt

  Respekt er ikke noget man får. Respekt er noget man fortjener.