Læger og sygeplejersker: Professor på tynd is om presset sygehusvæsen

REPLIK: Signild Vallgårda rammer helt ved siden, når hun påstår, at sygehusvæsenet ikke har spændt livremmen ind. Kritikken bygger på forkerte tal, skriver formændene fra Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd i fælles modsvar.

Af Andreas Rudkjøbing og Grete Christensen,
Hhv. formand for Lægeforeningen og formand for Dansk Sygeplejeråd

Signild Vallgårda, professor ved Institut for Folkesundhed, melder sig nu i den livlige debat om pres på sygehusene og afskaffelse af produktivitetskravet. I både debatindlæg og interview på Altinget giver hun udtryk for, at man skal ”droppe historierne” om, at sygehusvæsenet er presset eller ligefrem i krise.

Hun mener, at den ”ret udbredte forestilling om, at sygehusene er nødlidende”, er grebet ud af luften, fordi de hårde tal viser noget helt andet. Vi mener, at det forholder sig lige omvendt, og at kritikken bygger på forkerte tal.

Vallgårdas grundlæggende påstand er, at forholdet mellem antallet af sygehusansatte og mængden af opgaver, de skal løse, har udviklet sig positivt i de seneste mange år. Ifølge hende steg antallet af patientkontakter med 7,5 procent i årene 2009-14, mens antallet af læger i samme periode steg med 14 procent og antallet af sygeplejersker med 10 procent. Altså ”mere end antallet af kontakter”, konkluderer hun.

Officielle tal giver et andet billede
Men ser man på de seneste officielle opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsen, så tegner der sig et helt andet billede. For det første er væksten i antallet af læger og sygeplejersker fra 2009 til 2014 en del lavere, end Vallgårda angiver.

For det andet, og vigtigere, så viser påstanden om, at der kun har været en stigning i antallet af patientkontakter på 7,5 procent fra 2009 til 2014 sig at være skudt helt ved siden af. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen har stigningen i perioden derimod været hele 26,4 procent.

Denne vækst i opgaver skal sættes i forhold til, at det samlede sundhedsfaglige personale på sygehusene fra 2009-2014 kun steg med 4 procent. Derfor viser de officielle tal præcis det modsatte af, hvad Vallgårda konkluderer.

Antallet af ansatte på sygehusene er ikke steget mere end aktiviteten. Der har tværtimod været en markant stigning i antallet af patientkontakter pr. ansat.

Derfor holder vi fast i, at sygehusene i dag er nødlidende. Efter et årti med et årligt produktivitetskrav på 2 procent er det blevet stadig sværere at præstere mere med de samme midler. Og derfor holder vi også fast i, at produktivitetskravet bør afskaffes så hurtigt som muligt, så patienterne kan være sikre på at få den kvalitet og tryghed på sygehusene, som de fortjener.

Forrige artikel Professor: Drop historierne om et sygehusvæsen i krise Professor: Drop historierne om et sygehusvæsen i krise Næste artikel Digitaliseringsstyrelsen: I virkeligheden er fortællingen om it-Danmark en succes Digitaliseringsstyrelsen: I virkeligheden er fortællingen om it-Danmark en succes