Lars Aslan: Vestens allierede rovmyrder kristne - hvor er protesterne?

KOMMENTAR: Vi har lukket øjnene for den etniske udrensning af alle andre end muslimer i Mellemøsten - og hvor er de de folkelige bevægelsers protester, funderer Lars Aslan.

I Irak var der før Golfkrigen i 1991 godt 1,5 million kristne, i dag er der under 500.000 tilbage. De fleste er flygtet fra systematiske angreb fra islamister og fra en irakisk stat, der hverken evnede eller ønskede at passe på dem.

I Syrien levede der før borgerkrigen godt 1,1 million kristne, hvoraf kun halvdelen er tilbage. Paradoksalt nok er Syriens kristne kun i sikkerhed i Assad-regimets eller kurdisk kontrollerede områder, mens de bliver systematisk forfulgt ikke kun af IS, men også af mange af de islamistiske oprørsgrupper, som Vesten støtter. Disse oprørsgrupper har i årevis tyranniseret den kristne befolkning, og vandaliseret klostre og kirker.

Egypten er det land som målt i både antal og procentdel af befolkningen har den største del af kristne. Cirka otte millioner. På Sinai har IS erklæret de kristne for fredløse, og mange er blevet dræbt, uden at det tilsyneladende interesserer det egyptiske militærdiktatur.

I resten af Egypten er der ofte angreb på kirker samt massiv diskrimination af kristne, som hører til den fattigste del af befolkningen. Den egyptiske stat har endvidere forbudt oprettelsen af nye kirker, mens der gerne må bygges moskeer.

Vi taler om et Egypten, der er allieret med Vesten, uden at landets diskrimination af kopterne og manglende evne/vilje til at beskytte dem har fået nogen som helst konsekvens for generel al Sissi og hans militærstyre.

Hos vestens øvrige allierede som Qatar, Saudi Arabien og Pakistan diskrimineres alle andre end Sunni muslimer på det groveste i landets lovgivning.

Alligevel er det som om, det ikke rigtigt interesserer nogen i Vesten.

Venstrefløjen kan ikke tale om andet end palæstinensere, og så er det i øvrigt ligegyldigt, at der stort set ikke længere bor nogle jøder i de øvrige arabiske lande.

Højrefløjen er heller ikke bedre og er ude afstand til at se hykleriet i på den side at bekæmpe islamisk stat, og på den anden side være bedste venner med alverdens nederdrægtige forbryderregimer i Mellemøsten, bare fordi man kan tjene penge på dem, eller fordi deres ledere er allieret med os.

Hvis udviklingen forsætter som den gør nu, så er den kristne kultur fuldstændig fjernet fra Mellemøstens landkort i løbet af et årti eller to, fuldstændig som det er sket for den jødiske kultur.

Det er uværdigt, at så mange ser så passivt til. Vi skylder ingen kristne at passe på dem, fordi at flertallet i Danmark også er kristne.
Vi skylder at passe på dem, fordi at de er vores medmennesker, der har krav på beskyttelse og ret til at leve i frihed.

Jeg undrer mig over, hvor alle de folkelige bevægelser er henne?

Hvor fagforeningerne er henne, og alle de andre gode kræfter, der i min barndom arrangerede massive kampagner og demonstrationer mod det modbydelige apartheidregime i Sydafrika? Noget der til sidst endte i en officiel boykot af Sydafrika fra dansk side.

"Men apartheid systemet er jo ikke det samme, som der forgår omkring de religiøse mindretal i Mellemøsten”, vil nogle måske indvende. Jeg er faktisk enig.

Det, der foregår, er langt værre end apartheidsystemet.

------

Lars Aslan er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Jarl Cordua: Frygten for Lamborghini-reformen Jarl Cordua: Frygten for Lamborghini-reformen Næste artikel Josephine Fock: Krav om assimilation er udemokratisk Josephine Fock: Krav om assimilation er udemokratisk
 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Muslimer i Myanmar

  Findes der snart ikke mere.
  Der er en massiv invandring fra Bangladesh, der bliver jaget tilbage nu, så vidt jeg kan se.
  Mange steder i verdenen kæmpes der om jord, det er en følge af den vanvittige overbefolkning af jorden.
  Prævention er det eneste der virker for at lave familieplanlægning men de fleste steder er det umuligt at skaffe prævention, eller det er for dyrt eller det er forbudt af gamle sure mænd.
  Hvis samtlige danske såkaldt flygtningehjælpeorganisationer havde arbejdet på den front i stedet for at tænke på hvad de kunne få i kæmpelønninger, så havde der ikke været så meget nød.

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  Udryddelsen af den kristne kultur

  Tak til Lars Aslan, fordi du er så vedholdende i din kritik af det undertrykkende islam og de muslimske regimer, som vi skal holde op med at være allierede med! Det har dit parti brug for, og det har alle andre også.
  Med en omskrivning af dine ord vil jeg sige: Hvis udviklingen fortsætter, som den gør nu, så er den kristne kultur fuldstændig fjernet fra Europas landkort i løbet af nogle få generationer.
  Den jødisk-polske forfatter Henryk Broder stiller i Kristeligt Dagblad i går d. 20/9-2017 følgende spørgsmål til alle de passive relativister, der mekanisk forsvarer islam, palæstinenserne, "flygtningene": Hvorfor er der i Europa næsten altid politivogne ved de jødiske synagoger, men stort set ingen ved alle de moskeer, der skyder op som paddehatte? Hvor mange, danske kristne har vi, der hylder terror mod andre religioner osv.?
  Islamisters drab på vore kristne søstre og brødre foregår lige for øjnene af os. Islams gradvise erobring af Europa ligeså, men alt for mange kan ikke 'mande' sig op til at forsvare vore værdier, vor kultur og vor befolkning. Tværtimod bidrager deres åbne arme over for ikke-vestlige migranter og deres familiesammenførte koner med børn hver dag til vores undergang.
  I min optik skylder vi alle kristne at passe på dem, fordi flertallet i Europa - en tid endnu - er kristne. Herudover skal vi bidrage til beskyttelse af vore medmennesker og deres ret til et liv i frihed i deres egne lande. Det sidste gør vi først og fremmest ved at bekæmpe den mest terroristiske bevægelse i verden, der ophæver al frihed. Lad os lukke grænsen for alle asylanter og kun tage imod kristne kvoteflygtninge. Vi har allerede alt, alt for mange muslimer i Europa, der hader os og vores livsform. Lad dem leve deres kultur ud uden for Europa.

 • Anmeld

  Helge Rasmussen · Deltidsamatørfritænker

  Når det handler om terror,

  er danske medier, inklusive de statsstøttede og licensbetalte, kun er villige til at beskrive den ulovlige terror, men undlader at fortælle om resultaterne af den lovlige statsterror, hvor Danmark som vasalstat til USA/Nato, er forpligtet til at deltage, - med millioner af rovmyrdede som resultat.

  Statistikken viser at ulovlig terror, inklusive 9/11 nu har kostet omkring 15.000 livet, medens den lovformelige statsterror har resulteret i millioner af dræbte, foruden plyndring og og ødelæggelse af de angrebne lande.

  Alligevel er vores politik, at bekæmpe den lille ulovlige terror med alle midler, medens vi selv deltager i den store lovlige terror, der resulterer i massevis af flygtninge, som vi ikke ønsker at have noget ansvar for.

 • Anmeld

  T. Nedergaard

  Hvad er årsagerne

  til den "lovlige statsterror" efter din opfattelse Helge Rasmussen?
  Hvilket ansvar har vore fjender i krigene?
  Hvordan skal vi bedst standse disse krige?

 • Anmeld

  Jugend

  Godt indlæg.

  De tal du nævner, må bekræfte alle i at en befolknings udskiftning også foregår i Europa.
  I 1960 havde vi i omegnen af 1000 muslimer i Danmark, idag er der 450.000.
  Lav matematikken, mon ikke også vi bliver avlet ud herhjemme.
  Kald det racisme, dommedags snak eller frygt. Tallene lyver ikke. En etnisk dansk fødsels rate ligger på 1,4 barn men den muslimske er på 4 børn.

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  Enig

  Med Lars Aslan. Men han har måske ikke, endnu, set i øjnene. At menneskerettigheder og terror, ikke har førsteprioritet for vestlige regeringer og magthavere. De stiller sig kun op på den høje hest, hvis det ikke kan skade erhvervslivet, væksten eller deres magtinteresser, som f.eks i EU.
  F.eks. den humanitære katastrofe i Yemen skabt af SaudiArabien med Amerikanske våben, eller undertrykkelse af den Tibetanske befolkning.. Det var dårligt for forretningen at tale deres sag. Eller , for at være aktuel. Udspillet om at kommunerne selv skal finansiere terrorsikring, selvom de er pålagte ekstremt strenge budgetter. Råderum til skattelettelser er vigtigere end terror, kan man konkludere.
  Desuden , i alt den tid jeg kan huske har vi hylet op om overbefolkning.
  Det er imø. Ulighed på verdensplan og vestlige og østliges endeløse higen efter vækst og forbrug som er stærkt medvirkende til den ustabile verden.
  Alle deres klimaaftaler er nytteløse, hvis vi ikke gør op med den livsstil.
  Der er vel ingen som er så naive, at tro at verden når sine klimamål mhst. co2 og temperaturstigning. Hurra for at Trumph dropper ud af de aftaler, som kun er til for at lægge et slør ud over de problemets egentlige rod. og for at vaske sine hænder.
  Lykke kæmper på at mindske co2 udledning, for alle andre lande end Danmark.

 • Anmeld

  Poul clausen · Landskabs-entrp.

  Hvor er vores kirke ?

  Hvor er vore Biskopper hvor er vore præster ??
  Nå..... de har travlt med og lefle for muhamedanerne,og åbne moskeer.
  Sidst i Roskilde ,for domkirkeby.
  Lefle for den falske religion.
  De er ikke med gud ! Det er så SIKKERT........For de har pligt til at slå guds børn ihjel.

  Tag jer dog sammen !!! Og modstå djævelens snu spil.......... Venner.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Hvem forsvarer set sekulære samfund imod teokratiet ?

  Næst efter kønsdriften er overtro og religion de stærkeste kræfter i menneskelig samvær. Og den humanistiske civilisation er kun en tynd fernis der meget let vaskes af, når den konfronteres med religiøs overtro.

  Hvornår lærer danske (og tyske og svenske) politikere, at tage bestik af virkeligheden, og se lidt ud over eget beskytte social-humanistiske opvækstmiljø, og erkende, at at hvis de ikke er parat til at forsvare den humanistiske sekulære velfærdsstat imod overfald fra fremmede indvandrekulturer med religiøse talspersoner der ønsker et fundamentalt andet samfund, så er vores møjsommeligt opbyggede ligheds- og solidaritetssamfund også under afvikling, præcis som de kristne samfund i Mellemøsten.

  Så tak til lars Aslan for et godt indlæg.

 • Anmeld

  Helge Rasmussen · Maskinpasser

  Svar til T. Nedergaard

  1. Årsagerne til den "lovlige statsterror"?
  Vesten-koalitionen er enige om at angribe suveræne stater som anses for at være en trusel mod vores såkaldte "frie verden".
  Med stort flertal i folketinget vedtoges lovliggørelse af angrebs- og plyndrings-krigene i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien

  2, Hvilket ansvar har vore fjender i krigene?
  Fjenderne, begyndte at forsvare sig og er selvfølgelig ansvarlige for følgerne deraf.

  3. Hvordan skal vi bedst standse disse krige?
  Vi kan stoppe med at angribe og i stedet forhandle.

 • Anmeld

  lizzia H.

  Det sataniske Sharia

  Siden 1970'erne har Det Muslimske Broderskabs plan om islamisering haft succes.
  De historieløse befolkninger i mellemøsten som ikke kender til deres folks præ-Muhammed'ske historie, har gået All In på islamiseringen dikteret af rabiate imamer. Krigerguden allah byder sine proselytter at lave krig, så det er dét der sker i mellemøsten.
  Nu har vi så også balladen hér i Europa. Krigerguden og krigerfolket udfordrer os og vor elite bøjer sig i støvet: I dag, den 21. september 2017 startede TV2 med nyheden om at Unique Models nu kan se en indtjeningsmulighed i en hidjabklædt model fra Somalia! Tilsyneladende er ledelsen i Unique Models totalt blanke ift. viden om kvindens underdanige rolle i islam og at hidjab'en er det håndgribelige symbol på at kvinder og småpiger kun er halvt så meget værd som mænd.
  Hér til aften havde TVAvisen så et indslag om IGU kurset for flygtningekvinder, som åbenbart passende kan foregå på plejehjem, hvor beboerne er svage og udsatte, og som derfor ikke fortjener en respektfuld behandling.
  Plejehjemslederen, en venligboer eller måske historisk blank Djøf'er med speciale i økonomisk planlægning, synes ikke at bemærke det kropssprog som hendes beboere udviste når hidjab-kvinderne kom tæt på. Hvordan kan en leder dog tillade sig at sende en kulturfremmed ind til så svage borgere? Én lå i en seng, tydeligvis uden at kunne tale og bevæge sig, og derfor også ude af stand til at protestere mod TørklædeMonsteret der pludseligt stod ved hendes hovedgærde.

  Hvis vores civilisation skal bestå må Sharia ud af vores samfund. Hidjab er en opfindelse fra 1970'erne. Der burde ikke være hidjabs i det offentlige rum. Hvis arbejdsgiverne: Læger, Tandlæger, Apotekere, Skolebestyrelse og alle offentlige arbejdspladser samt skoler, nægter hidjabs adgang vil der være håb for os der værdsætter ligeværdigheden mellem kønnene.

 • Anmeld

  Bent Senholt

  Godt gået Lars

  Jeg er selv socialdemokrat og jeg er taknemmelig for at du bringer problematikken på bane. Selvfølgelig skal vi forsvare alle minoriteters menneskerettigheder.

 • Anmeld

  V. Nedergaard

  Godt indlæg, lizzia H.

  Der er kun en ting, der virker: forbud mod hidjab, burka og tørklæde i hele det offentlige rum.
  Selv det muslimske tørklæde er et stærkt symbol på tilvalget af eller bekræftelsen af islam og dermed et slag i ansigtet på alle frie kvinder i deres lange kamp for ligestilling.
  Vores forbud mod at tildække kvinder og piger vil også have såvel stærk symbolsk som praktisk betydning. Det er helt nødvendigt. Islamister forstår hverken dialog eller halve kompromiser, som de opfatter som svaghed.
  Ja, det er forargeligt og uudholdeligt at udsættes for den venstredrejede, politisk korrekte presses, kirkelige og modefolks leflen for vores værste fjende. De har blikket stift rettet mod deres egne abstrakte idealer, men vil ikke se virkeligheden i øjnene.de oplyser ikke, men tilslører.