Lars Chr. Lilleholt: "Rygterne om min død er stærkt overdrevne"

REPLIK: Artiklen 'Affaldsreformen, der blev væk’, der er bragt på Altinget, efterlader læserne med det indtryk, at regeringen har opgivet sit udspil til reform af affaldssektoren. Det er ikke tilfældet, skriver energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Af Lars Chr. Lilleholt (V)
Energi-, forsynings- og klimaminister

”Rygterne om min død er stærkt overdrevne”, skulle Mark Twain angiveligt have sagt, da den amerikanske dagspresse i 1897 erklærede ham død.

Jeg kom til at tænkte på citatet, da jeg læste artiklen ’Affaldsreformen, der blev væk’, som blev bragt i Altinget den 24. oktober. Artiklen efterlader læserne med det indtryk, at regeringen har opgivet sit udspil til reform af affaldssektoren. Lad mig derfor understrege her, at det ikke er tilfældet.

Det fremgår af Altingets artikel, at ikke alene jeg selv, men også mit ministerium, er gået i radiotavshed, når det kommer til udspillet om affaldssektoren. Det billede har jeg svært ved at genkende.

Virkeligheden er en anden
Siden regeringen fremlagde Forsyningsstrategien for lidt over et år siden, har jeg deltaget i adskillige møder med virksomheder og brancheorganisationer fra affaldssektoren.

Det har jeg gjort i erkendelsen af, at man som minister har brug for viden og erfaringer, som er opsamlet uden for Christiansborgs tykke mure. Men også ud fra det grundsynspunkt, at affaldssektoren – og danskerne i al almindelighed – naturligvis har en berettiget forventning om, at jeg som ansvarlig minister forklarer, hvad der er baggrunden for regeringens politik.

Når der ikke er indledt forhandlinger endnu, skyldes det blandt andet, at regeringen har været travlt beskæftiget med at indgå en række andre aftaler som led i opfølgningen på Forsyningsstrategien. Jeg nævner i flæng: aftale om økonomisk regulering af elnetvirksomhederne, annullering af kabelhandlingsplanen som led i PSO-aftalen, aftale om den fremtidige organisering af gasdistribution, aftale om ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren og senest aftalen om et nyt og stærkt Forsyningstilsyn.

Regeringen står derfor ikke bare ved forsyningsstrategien, men er i gang med at gøre den til virkelighed til gavn for forbrugerne. Det er jeg naturligvis godt tilfreds med.

Indkalder snart til forhandlinger
Ligesom jeg har været optaget af at sikre et solidt fagligt udgangspunkt for de politiske aftaler, der allerede er indgået som led i opfølgningen på Forsyningsstrategien, er jeg det naturligvis også, når det kommer til affaldsområdet. Derfor er mit ministerium også i fuld gang med et analysearbejde, der skal sikre, at der er det bedst tænkelige faglige udgangspunkt for forhandlingerne.

Når analysearbejdet er tilendebragt, forventer jeg at indkalde til forhandlinger. Jeg håber, at det også på affaldsområdet vil være muligt at indgå en stærk og bred politisk aftale, som kan holde mange år ud i fremtiden. Det skylder vi ikke alene affaldssektoren, men i høj grad også forbrugerne.

Forrige artikel Menneskeretsdirektør til regeringen: Lad indenrigspolitikken blive hjemme Menneskeretsdirektør til regeringen: Lad indenrigspolitikken blive hjemme Næste artikel Rektor: Riisager er ved at tabe mange års arbejde på gulvet Rektor: Riisager er ved at tabe mange års arbejde på gulvet