Lektor om Riisager: Endelig en minister, der ved, hvad det drejer sig om

DEBAT: I modsætning til sine forgængere lader undervisningsminister Merete Riisager til at have god føling med, hvad problemerne er i det danske uddannelsessystem, skriver lektor Lone Nørgaard.

Af Lone Nørgaard
HF-lektor i dansk, engelsk og filosofi

1. juli kan man på Altinget læse en skarp kritik af undervisningsminister Merete Riisager (LA). Afsender: Venstre og Socialdemokratiet. Anklage: Ministeren kører soloræs, ser stort på samarbejde og brede aftaler og profilerer sig selv på andres bekostning.

Hårde ord i juli, og fint at meningerne brydes. Problemet for undervisningsordførerne er bare, at i modsætning til såvel Anni Matthiesen (V) og Annette Lind (S) lader Merete Riisager til at have god føling med, hvad problemerne er i det danske uddannelsessystem. Og hun evner at kalde en spade en spade frem for at pakke de faktiske forhold i undervisningsindustrien ind i lyrik.   

Jeg har været i branchen som HF-lærer (dansk, engelsk, filosofi) i 37 år og konstaterer, at med Merete Riisager har vi endelig fået en undervisningsminister, der lader til at vide, hvad der rent faktisk foregår ude i klasseværelserne og i eksamenslokalerne.

Slår ned de helt rigtige steder
Eksempler på ministerens egenrådighed ifølge ordførerne er bl.a. initiativer i forhold til snyd på gymnasierne og for meget fravær. Til oplysning slår Riisager ned de helt rigtige steder, fordi hun tager afsæt i følgende historik:  

Det sidste tiårs reformer på alle niveauer i uddannelsessystemet - kulminationen på en lang udvikling - lider af en række principielle fejl, som har fået omfattende og massivt dokumenterede negative konsekvenser:

1.      Det faglige niveau er faldet markant

2.      Tværfaglighed hviler ikke på solid faglighed

3.      Metodefriheden er sat under pres. Der lægges for meget vægt på form på bekostning af indhold

4.      Taxametersystemet fremmer økonomisk tænkning ved at optage uegnede og umotiverede elever/studerende, som gennemfører uanset deres faglige niveau

5.      Lærerautoriteten er blevet undermineret

6.      Karaktersystemet er for ofte misvisende – senest illustreret af, at 12-tallerne muterer, men de faglige kundskaber og paratviden – den eneste reelle viden – skrumper. ’Kompetencer’ dækker over den tomme mængde.

Borgerlige syndere
Merete Riisager har 90 procent ret i sit angreb på de seneste årtiers borgerlige undervisningspolitik. Og synderne må gerne blive trukket frem i lyset med Venstres Bertel Haarder og Ulla Tørnæs i spidsen. Som jeg skrev i en kronik tilbage i 2005 om den netop vedtagne gymnasiereform:

”Skal man bygge et hus, er det smartest at starte med at pilotere og anlægge kælder og gulv. Ulla Tørnæs er startet med skorsten og småsprossede vinduer. Det bliver der ikke et sundt og levedygtigt hus ud af, men til gengæld dynger af udbrændte lærere og ringere elever. ”

Min vurdering, som jeg ikke kan bevise, er, at Tørnæs blev trukket rundt ved næsen af det pædagogiske kleresi, men hvad end årsagerne var, høster vi i dag, som der blev sået.  

Jeg vil ikke som Merete Riisager tale om borgerlig uddannelsespolitik. Alle disse etiketter slører mere end de fremmer forståelsen og beskrivelsen af virkeligheden. Men hendes kritik retter sig mod den reformpædagogik og kompetenceideologi, som har betydet, at nutidens studerende mangler grundlæggende teoretiske og metodiske færdigheder. De studerendes viden er blevet mere overfladisk, og det er blevet sværere at få dem til at sætte sig ind i noget kompliceret.

Knæfald for digitaliseringen
Føj hertil det katastrofale knæfald for digitaliseringen. Alt for mange skolelederes ukritiske accept af it har føjet spot til skade. Dertil kommer, at den magtfulde pædagogiske elites årelange kolportering af 1. Det-skal-være-lystfyldt-at-lære, 2. Ligemageriet (populært udtrykt: ingen skal lære, hvad ikke alle kan lære) allerede har kostet et par generationer af børn og unge dyrt. De fleste har hverken tilegnet sig solide faglige kundskaber, udholdenhed eller arbejdsdisciplin. 

It og de digitale medier er kommet for at blive, men lidt besindelse og omtanke på et langt mere kvalificeret niveau end det aktuelle ville være vederkvægende. Men pt sænkes alle bomme, og seneste hovedløse tiltag er, at eleverne ikke skal have udleveret eksamenshæfter i papirform.  Skal man le eller græde over idiotien, når al forskning peger på, at hjernen foretrækker papir.

Færre børn kravler op ad samfundsstigen
Dugfriske tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at færre børn af lavtlønnede rykker op på samfundsstigen.  At bryde den sociale arv er altså blevet vanskeligere. Den udvikling hænger ikke mindst sammen med et skolesystem, der tilgodeser elever fra ressourcestærke familier med al for meget fokus på rummelighed og trivsel. Frem for at prioritere struktur, disciplin og lærerautoritet og klare faglige mål for undervisningen.

Samt et dannelsesbegreb med substans. Et dannelsesbegreb, som det er min opfattelse, at Riisager deler. Af pladsmæssige årsager må jeg her nøjes med dette link, der gennemgår, hvad et klassisk dannelsesbegreb går ud på.

Riisager har fat i den lange ende og i betragtning af de kræfter, hun er oppe imod, indgyder hendes tiltag respekt. Selv om jeg ikke kunne drømme om at stemme på Liberal Alliance!  

Forrige artikel Førende stressforskere: Hvorfor er ingen af os med i regeringens stresspanel? Førende stressforskere: Hvorfor er ingen af os med i regeringens stresspanel? Næste artikel Lykke Friis: Udenlandske studerende kan styrke Danmark Lykke Friis: Udenlandske studerende kan styrke Danmark
 • Anmeld

  Christian X

  Helt enig

  Holdningspolitikere misbruger deres flertal til at underminere de få politikere, der har en faglighed. Derfor er SKAT, arbejdstilsynet og undervisningssektoren ødelagt. Politiet og dele af sundhedsvæsnet har udsigt til samme deroute.

  Vores demokratiske system kan ikke overleve med så ringe ledere. https://politiken.dk/debat/art6610045/De-vestlige-demokratier-vil-kollapse-men-det-vil-ikke-ske-med-rullende-kampvogne-og-milit%C3%A6rfolk-i-gaderne

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller · Seminarielektor emeritus

  Det må have været svært

  Tænk sig at have arbejdet 37 år i et totalt forfejlet system. Det må være derfor Lone Nørgaard er så vred, at hun ikke kan se fordomsfrit på det danske uddannelsessystem, der dog har været i stand til uddanne befolkningen til en af de højeste standarder i verden, der samtidig er et af de rigeste lande i den samme verden, og hvor befolkningen samtidig er et af de lykkeligste folkefærd i den samme verden.
  Nå, det er ikke nyt, at Lone Nørgaard er utilfreds. Hun er en af de største tingfindere, når det drejer sig om at identificere noget, hun helt sikkert mener er forkert - for hende.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Venstrefløjen har svigtet sit ansvar - og nu er det for sent

  Det har været afsindigt at læse hvorledes lærerne har rost at det er lykkedes dem at ødelægge det målesystem som er sat op for sektoren. Det system som skal måle om vor "råstofleverence" har et fremtidsperspektiv.

  Det har været trist at følge debatten hvoraf det fremgår at den sociale opstigning er standset. Venstrefløjens uddannelsespolitikere synes at have haft forkert fokus i alt for mange år. Nu synes man på migrationspolitikken at have erkendt sine fejl.

  På målsætningen om den sociale opstigning burde det være lettere at rette sine fejl. Men når robotterne indtager scenen må vi erkende at det er for sent.

 • Anmeld

  Jørgen V. Casse · MA historie

  Desværre har Lone Ret

  Desværre har lone fuldstændig ret. Fagligheden er faldet dramatisk.
  Man kan opleve, at skulle tegne verdenskort for studerende, der ikke aner hvor noget befinder sig, en viden de skulle have fra folkeskolen, men som de ikke har.
  Når det kommer til andre ting er det formen der er det afgørende og som Lone siger ikke indholdet, det gælder i meget høj grad på universiteterne, man skrive havd man vil bare formen er i orden.
  Så en meget krads reformation af uddannelsessystemet er på krævet.

 • Anmeld

  Farmor

  Claus Sønderkøge

  Må jeg stilfærdigt minde dig om, at der her været blåt flettal i Folketinget uafbrudt siden 2001.
  Skiftende regeringer har været med Venstre i Statsministeriet, bortset fra 3 1/2 år (okt. 2011 - juni 2015) med Thorning-Schmidt, S, som statsminister, og Fru Vestager (RV) som vice-statsminister, og et regeringsgrundlag der virdreførte VK-politikken.
  Ja selv Finansloven 2012 var VKs, lige bortset fra den redning af tusinder af familier der stod til at miste deres indkomstgrundlag lige om hjørnet, og øgede statsbudgettet med ca. 6 milliarder kr.
  Så det med sætte aben alene på venstrefløjens skuldre, mht. de forringede undervisninger (nedskæringer) , må være en forhastet konklusion, uden tilbundsgående undersøgelser.
  Jeg er overbevist om, at min. 90% af de reformer der blev gennemført under Thorning-regeringen var klar på skrivebordene, og besparelserne allerede brugt til dækning af de enorme topskattekettelser, afgiftsnedsættelser, Venstre med blå blok (på DFs mandater) gav til en lille elite, og de 400 milliarder kr. Bankkrak/finanskrise kostede, fordi Venstre ikke lyttede til advarslerne fra økonomer, og Nationalbanken, om overophedning, og lod boligspekulanterne spille deres pyramide spil i fred.
  Så......... mon ikke det mere er højrefløjens 2% tyrrani og taxametersystem du må efter. 😉

 • Anmeld

  Flemming Jansen · fhv. borgmester (V) og lektor.

  VELGØRENDE ÆRLIG ANALYSE!

  Lektorens ord fra virkelighedens verden er en hård, men velbegrundet kritik af skidtende borgerlige undervisningsministres svigt. En efterplapren af tidens politisk korrekte reformpædagogik har ganske rigtigt bidraget til at forringe kvaliteten af vore uddannelser. Selv har jeg mere end 32 års erfaring med gymnasial undervisning i dansk og kan se tilbage på tider, hvor der var færre, men til gengæld langt fagligt stærkere lever i klasserne. Tværfaglighed, bevidstløs digitalisering og indførelse af taksameterprincip er en giftig cocktail. Derfor er det et fortjent skulderklap, vores undervisningsminister får, og et velplaceret spark over skinnebenet til uddannelsesordførerne fra S og V.

 • Anmeld

  Karin Bach Nielsen · Pens. friskolelærer

  Helt enig

  Lone Nørgårds indlæg er på alle måder en rammende analyse af tidens udvikling og tilstand inden for undervisningssektoren. HUN er en usædvanlig dygtig undervisningsminister med indsigt i tingene. Bravo for dit indlæg.

 • Anmeld

  Jørgen V. Casse · MA historie

  Ja Ja og dog

  Det ændrer jo ikke på det faktum, at der burde være mere fokus på viden i folkeskolen, gymnasier og på universiteterne, det er nu engang politikerne der fastlægger disse rammer.

  Det er lidt useriøst at man kan opleve at undervisere på universiteterne meddeler de studerende, at det de får ud af opholdet på universiteterne er nogle værktøjer med hvilke de så selv senere kan tilegne sig viden.

  Værktøjer javel, men så sandelig også en god solid viden, og den mangler grundet tidspres, pølsemaskinen, og taxametersystem.

  En stor del af misseren stammer fra Rit Bjerregaard, og hendes ide om at alle skulle være lige gode, 68 generationens misfortolkede holdning, der ikke kan gennemføres. i praksis. Økonomisk kris eller ej.

  Endelig var man på det tidspunkt (2008) nød til at tage hånd om den krise der var opstået omkring Lehman Brothers i USA, og som spredte sig til Europa. Man ønskede at undgå en lignende krise, med påfølgende politisk ustabilitet, som den der opstod i 1929 og frem, også i USA. Den ikke blev grebet i starten men fik lov til at udvikle sig, som så igen gav grundlag for anden verdenskrig.

 • Anmeld

  Søren Thuesen

  link

  til dannelsesbegreb virker ikke

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen

  Kompetence

  Sønderkøge tror, at undervisningen har det fint, og han afsporer debatten ved at rette projektøren på politikerne. Forskellen på "blå" på "røde" er, at de første ikke har kendskab til forringelsen, som de sidste har gennemført i selve uddannelsessystemet. Så kan det være lige meget, om den ene eller den anden fløj har indført taxameterkatastrofen. Afgørende er fordummelsen af gymnasier og universiteter, og den mærker især underviserne, men de faktiske, daglige forhold, som Lone N. står midt i, tager Sønderkøge ikke alvorligt. Slagord, floskler og "buzz words" dominerer. Et eksempel er det forslidte ord "kompetence". Rektorerne elsker at formørke debatten med dette mantra og jubler over adgangen til internettet. Men de unge kan ikke bruge denne mulighed uden forhåndskundskab. Hvad skal der stå i søgefeltet? Fy-ordet over alle fyord er paratviden. Den er væmmelig tankpasserpædagogik! Vil rektorer, politikere og Sønderkøge acceptere at blive behandlet af læger uden paratviden? Hvad synes I selv?

 • Anmeld

  Hans Christian Holten

  respektindgydende

  Det er så fedt at Lone Nørgaard orker at blive ved med at deltage i debatten.
  Hun er oppe mod den kompakte majoritet. Der er tæt på total ensretning i debatten i uddannelsessektoren.
  Hvad denne selvforblændelse, som praktiseres overalt, skyldes spekulerer jeg meget over. Men i et land, hvor Kejserens nye klæ'r er skrevet, skal man vel ikke undre sig; det har altid været sådan.
  At niveau'et har været lavt længe, illustreres af, at jeg nok ikke selv brugte mere end gennemsnitligt to timers arbejdsindsats på at blive cand.phil. i dansk i årene 1972-78. Lærerne gjorde det s'gu nemt for os. Måske fordi de selv var kommet nemt til det i det store ansættelsesboom ved universiteterne i perioden 1968-73. Efter at jeg er blevet pensioneret, læser jeg nu de bøger jeg burde have læst dengang.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Den kom du let om ved Holten.

  Det var altså dine læreres skyld, at du ikke passede dine studier. Godaw, do.
  Det er da en ren tilståelsessag.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Intet system kan bestå når man ikke kan bruge det til at orientere sig med

  Der er nogle her som synes pikerede over at jeg har tilladt at uddele en røffel til egoisterne fra de seneste 50 års udvikling. Det har været en skændsel at se på hvordan de første generationer fra velfærdssamfundets overskud blot har taget for sig af retterne.

  At man har ansvar for at give noget tilbage og forædle det man fik overleveret har aldrig bekymret disse folk. At dansk økonomi i international sammenligning er på en deroute har ikke fået nogen op af stolene. Det betyder jo desværre at den sociale opstigning som er velfærdssamfundets grundide' er gået i stå.

  Nu er man så ved at trække de sidste ressourcer ud ved at skifte folkepensionen ud med individuelle pensionsordninger og privathospitaler. Mistænkeliggørelsen af dem som stadig tror på at offentlige ydelser er til for kundernes skyld i stedet for producenterne er endnu en indikation af at velfærdssamfundet synger på sidste vers.

  Uddannelsessystemet er blevet ødelagt af de mange angreb på målesystemet. Intet system kan bestå når man ikke kan bruge det til at orientere sig med.

 • Anmeld

  Karin Bach Nielsen · Pens. friskolelærer

  Konkret saglighed udbedes!

  Om undervisningsministeren nu er “rød” eller “blå” finder jeg i denne sag underordnet. Alt for ofte breder en konkret sag sig til så almene politiske kommentarer, at indlægget i artiklen glemmes.
  At ministeren tilhører LA er her også irrelevant. Hun står for det, hun skriver, og DET er sagens kerne.

 • Anmeld

  Karin Bach Nielsen · Pens. friskolelærer

  Rettelse...

  Jeg mener naturligvis, at ministeren står for det hun siger og gør, og at artiklens forfatter gør det samme. Hvad mener I om artiklens synspunkter? Undlad venligst at skrive en Danmarkshistorie om hele undervisningssektoren. På det område har vi nok alle mange frustationer. Undertegnede iberegnet.

 • Anmeld

  Stig Larsen

  Baggrund

  Altinget burde nok oplyse at Lone Nørgaard er medlem af partiet Dansk Samling.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager. Fan af LN's niveau

  Stig Larsen er en klovn....

  .....uden indsigt i de seks anførte punkter, men han fik da slået en 'prut'
  Stig, tænd du hellere for Tour de France. Tak

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Hvordan kan du tillade dig at bryde privatsfæren Stig Larsen?

  Stig Larsen det er et problem for alle demokratier og ikke mindst det danske at alt for få mennesker er medlem af partierne. Det er medvirkende til at debatten kvalificeres og ikke ødelægges af fjolser som ingen viden har men kun udbreder løse mistanker.

  Hvis du er af den mening at noget er galt skal du gå til politiet eller holde kæft Stig Larsen. Men du bør vist gå i tænkeboks og overveje hvorvidt du støtter demokratisk debat.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør kandidat for Nye Borgerlige

  Dejligt at der endelig er en minister der arbejder.

  Det siges af tudemedierne, at hun har slidt flere medarbejdere op, de flygter- ja men hov, I ville have så mange penge i løn, troede I at det var en loppetjans?
  Arbejd, arbejde, det er det I før løn for! Hep hep for arbejde, det er mine penge I suger på!
  mvh

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Lærere lader computerne undervise børnene:


  "’Kompetencer’ dækker over den tomme mængde."

  "Føj hertil det katastrofale knæfald for digitaliseringen.
  Skal man le eller græde over idiotien, når al forskning peger på, at hjernen foretrækker papir."

  Pædagogikken kapres af private teknologiske interesser.

  Og nogle lærere lader stå til eller endog bifalder dette knæfald og materiefald ned i det hårde smeltede sand (computerchips), som enkelte velmenende lærere ikke kan modvirke med andet end krøllet skarpt papir,
  bløde blyanter og trøstende ind i hårdhedens håbløsheds egne ord, der preller af på "systemet" som vand på en gås.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Bliv nu ved emnet

  Risager arbejder hårdt på emnet, trods mange 'kålhoveders' uforstand. Fortsat god weekend til pensionisterne.

 • Anmeld

  Mette Langdal · Lærer

  For en gangs skyld enig.

  Det er ikke ofte, jeg er enig med Lone Nørgaard, men denne gang rammer hun plet.
  Det er dejligt at have en undervisningsminister, som lytter lige så meget, som hun taler. Vores nuværende undervisningsminister har vist sig at være i stand til at lytte til os, som er ude i undervisningsverdenen i stedet for blot at kigge på forskningsresultater af tvivlsom karakter. Når hun har lyttet, træffer hun en beslutning, som man naturligvis kan være enig eller uenig i, men hun gør det med afsæt i virkeligheden - tak for det.

 • Anmeld

  Christian X

  Det væsentligste problem er;


  At uddannelsespolitikken er lige så ideologisk som i middelalderen. Afviger man fra den ideologiske konsensus med forstand og ærlig tale, udsættes man for offentlig stening.

  Med masseoptag i gymnasiet fulgte discountansættelser, discountlærere og discountledere – og dermed for lidt intelligens på begge sider af katederet og på ledelsesgangene… Som i Folketinget.

  Skarpe hjerner har for længst erkendt, hvordan dette ender, men de er også for kloge til at sige det højt…