Lidegaard: Danmark bør samle sig om et kompromis på udlændingeområdet

KOMMENTAR: Sagen om den udviste Mint viser med al tydelighed, at tsunamien af udlændingestramninger er gået for vidt. Den politiske skyttegravskrig om udlændingene handler ikke længere om at nå til enighed, men om ren og skær stemmemaksimering, skriver Martin Lidegaard.

For få uger siden blev 13-årige Mint som bekendt udvist af Danmark. Bag sig efterlader hun sin mor, stedfar og deres treårige søn, Mints halvbror.

Foran sig har hun en psykisk syg far, intet hjem og en usikker tilværelse i Thailand. Et barn.

Hvordan kunne det komme så vidt? 
Hvordan kunne et bredt flertal i Folketinget først vedtage et sæt regler, der har til formål at smide børn ud af landet, og nu stå hændervridende ved håndvasken og forlange de samme regler lavet om? Hvordan blev Danmark et land, hvor uskyldige børn med danske forældre bliver taget som gidsler i en stadig mere forpestet udlændingedebat? 

Her er et bud: I den pågældende sag er der ifølge BT og Amnesty International sket alvorlige fejl i behandlingen af Mint, blandt andet at man ikke har taget hensyn til, at hun har en bror i Danmark. Men skræller man dette første lag af sagen, ligger der bag disse fejl en praksis, hvor man fornemmer, at myndighederne for overhovedet at kunne administrere den støt voksende tsunami af ny lovgivning og stramninger på området må ty til alt for primitive retningslinjer for, hvordan sagerne afgøres, eksempelvis alder, uger i hjemlandet mv.

Der er langt fra tale om den konkrete, objektive vurdering af, om det enkelte barn rent faktisk er integrationsegnet, som loven ellers foreskriver.

Skræller vi så også dette lag af og kigger ind i, hvad denne praksis så skyldes, når vi endelig ind til sagens kerne: Den politiske diskurs i udlændingedebatten, som nu har martret dansk politik i årtier.

Den ulidelige skyttegravskrig, hvor det ikke handler om at blive enige, men om at stemmemaksimere op mod næste valg. I denne debat er der sjældent plads til nuancer eller dialog, endsige forpligtende fælles aftaler for at løse de påtrængende problemer med at kontrollere antallet og sikre integrationen. 

Når en lov som denne vedtages, skyldes det ikke, at nogen har noget imod piger som Mint eller de mange andre børn, som deler hendes skæbne. Det skyldes, at man vil sende et signal. Ikke til de ulykkelige forældre eller til pigerne selv, men til vælgerne: Vi er strammerne, vi kan blive ved med at finde på mere lovgivning, der generer dem, der ikke er 100 procent danske. Det har muligvis ikke den store betydning for antallet af asylansøgere, men det er ligegyldigt, for det er det symbolske signal, der er det vigtige.

Problemet er bare, at lovgivning faktisk betyder noget. Den rammer nogen. I dette tilfælde uskyldige børn. Problemet er også, at denne form for symbolsk lovgivning sår gift for integrationen og muligheden for, at Mint og mange andre kan leve et godt liv og blive en ressource for Danmark, fordi signalet netop er, at de ikke er danske, og at de er uønskede.

Tænk, hvis vi i stedet samlede Danmark på midten om et nationalt kompromis på udlændingeområdet. Tænk, hvis vi på den ene side blev enige om at kontrollere antallet gennem en styrkelse af EU's ydre grænser, forebyggende indsatser i Afrika og Mellemøsten og en familiesammenføringspolitik på nogenlunde samme niveau som andre EU-lande. Og tænk, hvis vi på den anden side satsede 100 procent på integration med krav om at lære dansk og komme på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt, så stadig flere flygtninge kan forsørge sig selv og blive en gevinst for Danmark. 

Så ville vi måske kunne blive fri for alle disse hastige love, der som mentale klyngebomber efterlader store ar i danske familier og børn. Så kunne vi måske droppe smykkeloven, stoppet for kvoteflygtninge og den elendige behandling af børnene på Sjælsmark, fordi der faktisk var styr på antallet og på integrationen.

På en god dag kunne vi endda også få lov til at tale om klima, uddannelse og manglen på pædagoger i næste valgkamp?

Men måske vigtigst af alt: Så kunne Mint og alle de andre bortviste børn måske vende hjem og leve med deres familier, og vi kunne igen kigge os selv i øjnene.

------

Martin Lidegaard (f. 1966) er næstformand for den radikale folketingsgruppe, tidligere udenrigsminister og minister for klima, energi og bygninger.

Forrige artikel Harun Demirtas: Tiden er inde til mændenes #metoo Harun Demirtas: Tiden er inde til mændenes #metoo Næste artikel Dan Jørgensen: Regeringen vil ikke styrke sundheden i Danmark Dan Jørgensen: Regeringen vil ikke styrke sundheden i Danmark
 • Anmeld

  Bent Gehlsen

  En fornuftens stemme.

  Men alle råber så højt og skingert, at ingen høre det. samtiden ville hele grundlaget bryde sammen under DF og NB.
  Der foregår en defragmentering af samfundet, hvor en højtråbende fåtal har taget magten til at definere, hvad der er dansk.

 • Anmeld

  Mariann Sørensen

  Tak til Martin Lidegård og Bent Gehlsen

  Tak for ordene,

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Kompromis

  Det kan vel ikke være så svært at samle sig om et kompromis på udlændingeområdet: "Vi holder de Radikale, Klovneriet og Enhedslisten væk fra indflydelse på alle aftaler indenfor området fremover".

  På den måde kan de øverige og ansvarlige partier indgå aftaler der ikke ødelægger vores land.

 • Anmeld

  L Vestergaard · pens

  Et nationalt kompromis gør Martin Henriksen arbejdsløs

  Martin Lidegaard har fuldstændig ret i at de evindelige forslag og diskussioner om stramninger er gift for det samarbejdende folkestyre såvel som integrationen.
  Men
  Hvad skal Martin Henriksen og Inger Støjberg og Trine Bramsen og deres partier markere sig på uden den had-fyldte debat om hvem, der er mest fremmedfjendsk?

  Der er en bindegal konkurrence om at være mest TOUGH ON CRIME osv.

  Tænk om de konkurrerede på hvem, der bevilligede mest til opnormering og bedre uddannelse til børnehaver og børnehave-pædagoger, folkeskoler og skolelærere foruden erhvervsskolerne, som skal kunne sikre tilstrækkelig mange faglærte i fremtiden?

  Skolelærerne trænger til at komme på niveau med de finske skolelærere, som har en forskningsbaseret universitetsuddannelse, og langt bedre resultater i skolerne, som PISA undersøgelserne har vist.

  Integrationen starter ikke med at udvise små børn og rive nogle tusinde sunde, økonomisk overkommelige, og ganske fremragende almene boliger ned, men med at lære de opvoksende børn og unge at tænke, tale, læse og skrive dansk og omgås med hinanden i fordragelighed.
  Det kræver at pædagoger og skolelærere kan deres metier, og dermed at de har en solid uddannelse.

  Desværre er det et aber dabei, et men:

  Kloge folk har regnet ud at jorden over længere tid kun kan bære 1-2 milliarder mennesker, med den levestil, som vi nu har i Nordvesteuropa.
  Men der var 3-3½ mia. da jeg gik i skole og nu er der 6-7 mia. –og inden vi ser os om er der 10 mia.
  Det er ikke bæredygtigt.
  Det er årsagen til folkevandringer og klimaproblemer.
  Overbefolkningen er langt vigtigere end de evindelige krav om skærpet indvandringskontrol.
  Men det er utvivlsomt for alvorlige og komplicerede emner for integrationsordførerne i deres kappestrid, om at tiltrække marginale vælgere.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU og integration.

  Ja, der sker undertiden fejlagtige beslutninger, som i Mints tilfælde, men, det indikerer ikke på nogen måde at vi skal lempe på udlændinge politikken . Tværtimod, når vi tænker på, hvor mange uheldige elementer, som ellers får asyl.
  Hvad EU angår, kan jeg absolut ikke se hvad de skal blande sig for. EU kan jo ikke engang bevogte sine" ydre grænser" ordentligt, så hvordan skal det så gå, hvis vi ikke kan få lov til at bevogte vore egne.

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Det er synd og skam for Mint

  Det er de Radikale, der er skyld i disse tåbelige og umenneskelige udvisninger. Lovgivningen, som måske af embedsmændene tolkes uforståeligt, er jo en reaktion på den totale ansvarsløshed som politikere som Lidegård m.fl. har ført.
  Da alle jo ifølge forskellige konventioner skal behandles lige sker disse urimeligheder.
  Skal der indføres fornuftige fortolkningsmuligheder risikerer vi jo at "forskelsbehandle" og så falder der brænde ned fra menneskerettighedsinstitutionerne.
  Lidegård er mere skyldig en lovgivningen!!!

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  På grund af nosseløse upatriotiske regeringer på stribe

  Hele problemet grunder i at Danmark ikke har holdt fast i at man godt må gøre forskel på egne borgere (og deres familier) og udenlandske tilkommere.
  Konventioner bruges konstant som undskyldning.

  Jamen så få os da ud af de konventioner, og lav danske regler der matcher de dele af konventioner vi finder fornuftige.

  Folk, som ikke vil tale vil tale et forståeligt sprog i Danmark, Folk, som skulle være deres eget lands fremtid, men "flygter" fra selvansvarlighed med målet, for egen vinding agerer undergravende på vores kultur skal bare returneres.
  Vi kan give dem noget uddannelse, og så kan de rejse tilbage og løfte deres hjemland op, så der til sidst ikke er noget at "flygte" fra.

  Ved at tage imod horderne, støtter vi middelalderlige styrers magt, samt Afrikas fortsatte fattigdom og tilhørende befolkningstilvækst.

 • Anmeld

  Lis

  Tak til Martin Lidegård

  Det er gået alt for vidt med at stramme og dermed puste til et Danmark uden medfølelse for mennesker med et helt naturligt behov for at bo og leve en tryg tilværelse sammen med sin familie.Jeg skammer mig over hvor kold og kynisk vi behandler mennesker i DK

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Dansk lovgivning er bedre end

  udenlandske "konventioner".
  Og i Danmark er det kun dansk lov der gælder.
  Ordentlige mennesker der vil Danmark og dansk kultur, herunder arbejde, er altid velkomne.
  Men kriminelle og daskere og tiggere og tyve har intet her at gøre og skal hældes ud hurtigst muligt og de må spærres inde, hvis ikke de skrider frivilligt.
  Og ordentlige kvinder, mænd og børn skal selvfølgelig være her- men det er ikke dem der skal skride; det er ovenstående forbrydere og agenter fra islam, det er ikke svært at forstå, nogen tænker vist mere på deres sugerør i skatteydernes penge, end på hvordan pengene bliver lavet; det er danske arbejdere der pukler- og ham her plaprer med sine bløde hænder flagrende for islam..

 • Anmeld

  I.R. Bertelsen · Borger og vælger

  Tak, Martin Lidegård.... En upolitisk kommentar.

  Som talt ud af min mund.
  Som ganske almindelig, halvgammel dansker er og har jeg været så træt af, ked af samt vred over al den mudderkastning, de skingre udfald overfor mindretalsgrupper og stramninger overfor de svageste og mest udsatte, som vi borgere har måttet lægge øre til, været udsat for....og har måttet lægge navn til som statsborgere.
  ….
  Som ganske almindelig dansker er jeg opdraget til,.. og har opdraget mine børn til,... at forholde sig ordentligt overfor andre mennesker. Sådan lever vi jo i dagligdagen med hinanden i familierne, i foreningerne og ude i samfundet. Det skal og bør også være den adfærd og den holdning, der lanceres af vores valgte ledere.
  Derfor håber jeg også, at vores ledende, ansvarlige politikere som voksne mennesker sætter sig sammen om bordet og får løst også svære opgaver i fællesskab. Det burde ikke være for meget forlangt. Det er jo det, vi alle gør til dagligt.
  Jeg har faktisk som "Lis" og andre i ovenstående stribe skammet mig meget over tonen og adfærden hos rigtigt mange af vores valgte repræsentanter på Christiansborg. Bla over den måde, vores svageste indbyggere og flygtningene omtales og er blevet behandlet på. Ukvemsord om andre, nedgørelser af mindretalsgrupper, stramninger og ekstra stramninger vho mennesker, der er bosiddende på særligt udvalgte matrikler, er så udansk som noget. Og realistisk vurderet, så skaber tryk altid et modtryk. Uha.
  At man administrativt og politisk kan finde på at udvise en velfungerende pige til usikre , levekår, skille hende fra mor, papfar og bror og tvangsforflytte hende til en svækket far, tangerer i min optik en kriminel handling. I hvert fald et groft omsorgssvigt på højeste niveau. Havde det været en forælder, der havde foretaget sig et sådant omsorgssvigt, så havde vedkommende sandsynligvis fået frataget sit værgemål som forælder.. Når Statsforvaltningen ved skilsmisser skal vurdere, hvor barnet skal opholde sig, så skal man jævnfør danske love og regler spørge / samtale med større børn for at høre, hvor de helst vil være.
  **Mon Mint i det hele taget er blevet spurgt??**
  Du har fuldstændigt ret, Lidegård (citat): "Hvordan kunne et bredt flertal i Folketinget først vedtage et sæt regler, der har til formål at smide børn ud af landet, og nu stå hændervridende ved håndvasken og forlange de samme regler lavet om? Hvordan blev Danmark et land, hvor uskyldige børn med danske forældre bliver taget som gidsler i en stadig mere forpestet udlændingedebat?"
  Ansvaret? Tja. I allersidste instans ligger det hos hver eneste vælger og borger. Vi har valgt de forketingsmedlemmer og ministre, der fuldt og helt skal stilles til ansvar.
  **Vi skal ,..... som det er nævnt igen og igen...."finde insitament til" at tænke os rigtigt, rigtigt godt om ved valgurnen, så vores ledelse af landet kan blive sammensat af ordentlige, voksne, velovervejede mennesker, der både sagligt, empatisk g med ordentlighed tør sætte sig ind i tingene, når de med selvfølge tværpolitisk sætter sig om bordet for at finde de bedste løsninger også på vanskelige og ukomplicerede spørgsmål.**
  At bruge "Den Store Bastians" som ledelsemetoder fra 1800 tallet kan vi bruge til ingenting.


  Og alt imens politikerne puster sig op som Tubaen Toby, fordi valgkampen er startet, så sender man en lille pige mange tusind kilometer væk til en meget usikker fremtid... og tillader sig at fastholde, at det er for at statuere et eksempel !!!!

 • Anmeld

  Ib Heinisch

  Vise ord fra I. R. Bertelsen

  Tak til Hr. Bertelsen for opfordringen til det, der engang var en ganske almindelig ting her i landet, nemlig en ordentlig og redelig tilgang til andre mennesker. I de sidste 15 år er det gået ned af bakken med hensyn til det. Når jeg rejser i udlandet, er jeg holdt op med at identificere mig som dansker, når jeg bliver spurgt om, hvor jeg kommer fra, så vælger jeg at svare enten Sverige eller Tyskland, noget som var utænkeligt for mig bare 15 år siden.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  I.B. Bertelsen

  Radikale venstre var drivkraften i den lyse blå regering (2011- 2015) massive forringelser på det sociale område bl.a. på grund af anbefaling fra EU.
  Bl.. a. blev kontanthjælpen halverede for de unge i aldersgruppen 25 -29 år og det var en kulmination af tidligere års nedskæringer over for de unge
  Det har medført i følge medierne at Danmark indtager en negative førsteplads i Norden ved at have flest unge hjemløs.

  Jeg opfatter RV som falske humanister de er kun fokuserede på mennesker med anden etnisk oprindelse og total kolde over for svagt stillede etnisk danskers problemer - fx den berømte fra MV sætning til mennesker der var ved at miste deres eksistensgrundlag - sådan er det bare.
  Humanisme og solidariet bygger ikke på en skele til hvilket befolkningsgruppe den /de pågældende der bliver udsat for deres vilkår bliver forringet.

  Jeg deler din kritik af den nedladende og mistænkeliggørende udtaleser og en meget stram udlændinge politik der er udmønter i en stram udlændinge politik.

  Jeg forstår ikke at du skriver det er en upolitisk kommentar når du dine budskaber er meget politiske

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Kompromissøgende radikal

  Er det nu at de radikale lægger deres fastlåste position tilside, når der tales om udlændinge i DK
  Eller er det sådanne at der kun kan tales om et kompromis , hvis det går i retning af de radikales ønsker ?
  Men det ville da være glædeligt hvis selv de radikale er blevet klogere. Det er jo ikke kun disse ulykkelige enkeltsager, som vi har været vidende til her på det sidste, det drejer sig om, når der tales om udlændingepolitik.
  Så spørgsmålet til de radikale må være,hvor langt er de villige til at gå for at opnå et nationalt kompromis .

 • Anmeld

  Henrik Dalgaard

  Lidegaard glemmer to ting

  1) Udlændingepolitikken er et forsøg på at rydde op efter katastroferne i specielt halvfemserne, da SR åbnede en ladeport.

  2) Udlændingepolitikken er et kompromis mellem de tre store partier. De radikale ekstremister er ikke relevante i et bredt kompromis.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Til Ib Heinish

  Tak for din venlige respons.
  Tja. Dannebrog skal vi pt nok ikke vifte for åbenlyst med, hvis vi er i udlandet.
  Da vi som unge var på telttur/scootertur sidst i 70'erne i Holland, oplevede vi flere gange at blive afvist på det bestemteste, indtil vi forklarede, at vi kom fra Danmark. Det viste sig, at man troede, vi kom fra Tyskland. Ihukommende de voldsomme krigshandlinger, der foregik under 2. Verdenskrig netop i Holland, forstod vi holdningen og fik fisket Dannebrog frem fra bagagen. DET hjalp.
  Men desværre: i dag skal vi nok ikke sy et Danebrogsflag på jakken eller på rygsækken. Beskæmmende og meget, meget trist.