Lisbeth Knudsen: Danmark på vej til øget polarisering

KOMMENTAR: Hvis hvert nyt coronatiltag bliver en højspændt politisk konflikt, så er det også slut med den kollektive opbakning til myndighedernes anbefalinger, sådan som vi hidtil har kendt det.

Er tiden for hyggelig fællessang og sammenhold, solidaritet med de svageste og respekt for myndighederne i kampen mod coronaen i Danmark ved at klinge af? Bliver minksagen ikke alene det afgørende vendepunkt for regeringens succeskurve for krisestyring, men også symbolet på en øget politisk polarisering i Danmark?

Der er faktisk ved at være nogle meget synlige sprækker i vores lille homogene land. Sprækker, der er blevet mere synlige med coronaen, og en tendens som også spreder sig i andre lande, efterhånden som coronatrætheden begynder at indfinde sig.

Men sprækkerne stikker dybere end corona. Det handler om forskellige livsvilkår og forskellige livsværdier, som bliver tydeligere. Om storby kontra provins. Om følelsen af at være med eller uden for. Om ulige muligheder og fornemmelsen af magtesløshed.

Vi har de seneste mange måneder botaniseret til overflod i den politiske polarisering i USA. Undret os over, at familiemedlemmer, naboer, venner og arbejdskolleger ikke kunne tale sammen på grund af politisk splittelse. Undret os over de massive politiske konfrontationer i et land, for hvem befolkningsmæssig diversitet og store forskelle i livsvilkår ikke er noget nyt.

Undret os over medierne, som flyttede sig fra den formidlende, neutrale midterposition og mere og mere ud på hver sin fløj. Undret os over den hadske og aggressive tone i debatten blandt politikerne.

Stærke grupper udfordret
Nu oplever vi herhjemme en politisk tone, som med minksagen adskiller sig væsentligt fra, hvad der normalt anvendes i vores politiske debatter, selv når de er skarpe. Vi oplever et stigende opgør mellem by og land. Om manglende dialog og lydhørhed og forståelse for hinanden. Traktorer og fiskerbåde i fælles demonstration var nok ikke en tilfældighed, men aktionerne vidner om samfundsgrupper, der ikke føler sig set og hørt.

Nu er det minkavlerne. Så er det beboerne og kommunerne, der fik massegrave med mink som naboer uden at blive spurgt til råds. Beslutninger truffet hen over hovederne på dem og måske ovenikøbet med en indbygget sundhedsrisiko.

Om lidt er det fiskerne, der udfordres, hvis Brexit-forhandlingerne ender uden en aftale med Storbritannien og fortsat adgang til britisk fiskefarvand for danske fiskefartøjer. Til næste år er det landbruget, der udfordres, når der skal findes en løsning på klimaindsatsen og en mere CO2-neutral produktion for det område.

I dag er det godt ti procent af den danske vælgerbefolkning, der ikke stemmer. Hverken til folketingsvalg eller kommunalvalg. En øget polarisering, ved vi, flytter flere over i kategorien med politisk apati eller over i en mere ekstrem politisk aktivisme. Det er jo ikke det Danmark, vi kender.

Vi ser en stigende konflikt, der udkæmpes på de sociale medier med brug af alle verbale og visuelle remedier i den hadske kategori og protestskilte med visuelle hentydninger til nazismen. Nogle af kommentarerne til politikerne er helt ude på det ekstreme overdrev.

Politisk konflikt om corona
Mængden af konspirationsklynger, der understøtter hinanden i synspunkter på de sociale medier, er voksende og rummer alt fra politikerhad og ekstreme angreb på meningsdannere og debattører til at sprede frygt for vacciner og utryghed ved ny 5G-teknologi.

Alle sammen forenet i en kamp for den uindskrænkede ytringsfrihed på nettet og imod enhver form for regulering. Er det det næste politisk indgreb at pålægge Facebook og Google at fjerne mere indhold og lukke flere profiler, så vil disse grupper uden tvivl reagere voldsomt.

Mens ingen for nogle måneder siden turde sige andet om coronahåndteringen, end at det hed sundhedsfaglige hensyn først og over alt andet, så er økonomiske hensyn, jobsikkerhed og arbejdspladser kommet højere op nu.

Der er en stigende forskel i politisk holdning til håndteringen af coronapandemien. Det viser en frisk undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Berlingske. I den undersøgelse er der 48 procent af rød blok, som er mest bekymret for at blive smittet, og kun 34 procent er mest bekymret for økonomien. Hos blå blok er det 54 procent, som er mest bekymret for økonomien, og kun 30 procent, der er mest bekymret for at blive smittet.

Polariseringen i befolkningen flytter selvfølgelig også ind på Christiansborg. Når blå blok nu i stigende grad sætter spørgsmålstegn ved, om der rent faktisk var solidt sundhedsfagligt belæg for at aflive alle mink i Danmark, så rejser venstrefløjen kritik af, at det er gået alt for langsomt med at få truffet beslutningen om at lukke ned for minkfarmene.

Når blå blok fyrer løs på statsministeren for at have begået en politisk skandale og grundlovsbrud, og justitsministeren bramfrit beskyldes for at komme med noget juridisk ”bavl”, så svarer Mette Frederiksen igen med at efterlyse, om de borgerlige slet ikke vægter folkesundheden og tænker på de 600.000 danskere, der risikerer livet, hvis de skulle få corona.

Polarisering undergraver tolerance
Alle undersøgelser af den tillid, vi har til hinanden som danskere, har igennem årene altid ramt topkarakterer. Her adskiller vi os i den grad fra de fleste andre lande. Vi er også vant til, trods politiske forskelligheder og usædvanligt mange partier i Folketinget, at finde brede politiske løsninger på mange områder. Det er den danske model, som vi sætter pris på.

Ser vi til erfaringer fra udlandet, så er polariseringen og manglen på sammenhold det, der ødelægger normerne for tolerance og moderation, når vi omgås hinanden. Og i vores medialiserede verden med en debat, der ofte foregår på de sociale medier og ikke som en fysisk dialog mellem mennesker, ender polarisering med at avle mere polarisering. Fordi det er sådan, de sociale medier virker. Og de øvrige medier reflekterer, hvad der sker i folkehavet på Facebook.

De politiske partier kan grave grøfterne dybere med deres retorik, eller de kan prøve at holde fokus på at finde hinanden i brede aftaler om den fremadrettede coronastyring og selvfølgelig få undersøgt til bunds, hvad der gik galt med minksagen. Hvis hvert nyt coronatiltag bliver en højspændt politisk konflikt, så er det også slut med den kollektive opbakning til myndighedernes anbefalinger, sådan som vi hidtil har kendt det.

Der er lige nu det dårligst tænkelige udgangspunkt for brede aftaler, sådan som tingene er kørt op i en spids i minksagen, og det er ulykkeligt for blandt andet afklaringen af kompensation til minkavlerne.  

Det kræver en anden attitude fra regeringen med meget mere åbenhed og inddragelse af Folketingets partier og en attitude fra oppositionen, der adskiller lysten til at udstille regeringens kæmpe store fejl i minksagen så længe som muligt fra ansvaret for at søge konstruktiv indflydelse på kommende beslutninger.

-----

Lisbeth Knudsen er tværgående chefredaktør på Mandag Morgen/Altinget, formand for Demokratikommissionen og VL-grupperne samt forhenværende formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kongelige Teater. Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel David Trads: Amerika er tilbage. Heldigvis. David Trads: Amerika er tilbage. Heldigvis. Næste artikel Christian Egander Skov: Minkskandalen er Mette Frederiksens syndefald Christian Egander Skov: Minkskandalen er Mette Frederiksens syndefald