Lisbeth Knudsen: Fra minister til lobbyist – kun et skridt over gaden

KOMMENTAR: Folketingets formand og præsidium må se på regler om karenstid for ministre ved jobskifter, som der er det i andre lande, skriver Lisbeth Knudsen.

Det skal være attraktivt at være politiker og minister.

Gerne mere attraktivt, end det er i dag, hvis vi skal have de bedste. Og det har vi brug for. Både dem med den stærkeste vision, den stålsatte integritet og uafhængighed og det største mod til at træffe politiske beslutninger.

Vi har ikke brug for jantelov og småpopulistisk fnidder om minister- og folketingslønninger, pensioner og ventepenge, der altid skræmmer politikerne fra at tage en ordentlig diskussion om egne arbejdsvilkår, og som altid får medløb i populærpressen og de sociale medier.

Vi har brug for, at politikere kan hentes fra alle samfundslag. At de får en løn, der afspejler det ansvar og den prestige, vi som vælgere burde tillægge jobbet.

De skal ikke være levebrødpolitikere, men bør have en smidig mulighed for at skifte erhverv til og fra politik og måske tilbage igen i politik belæsset med flere erfaringer fra erhvervslivet. Erhvervslivet og den offentlige sektor skal finde det attraktivt at ansætte en eks-politiker i en helt almindelig rekrutteringsproces.

Vi har til gengæld også rigtig meget behov for at have nogen regler i Danmark omkring jobskifter i hvert fald for ministre, som sikrer klare skillelinjer mellem at være ”folkets tjener”, som en minister jo er, og så tjene en interesseorganisation, et kommunikationsbureau eller et public affairs-bureau med påvirkning af politikerne og lobbyisme som opgave.

Dermed være ikke sagt, at lobbyisme per definition er et dårligt fænomen, der giver dem med de stærkeste økonomiske muskler størst indflydelse på den politik, der føres i landet. Lobbyisme kan faktisk være ganske nyttig for politikerne, når der er åbenhed og transparens omkring det. Så er det en måde for politikerne at få input til ny lovgivning eller blive opmærksom på behovet for ændringer eller uhensigtsmæssigheder i samfundet.

Den aktuelle krog til at åbne denne diskussion er selvfølgelig nu tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsens afgang den ene dag fra ministertaburetten på den ene side af Slotsholmsgade i København for næste dag et indtage den varme stol som administrerende direktør for Dansk Erhverv bogstavelig talt lige på den anden side af samme gade.

Fra valget i 1987 til valget i 2015 er der sket en stigning på 80 procent i antallet af politikere, der er gået fra minister eller jobbet som politikere til nye job med lobbyindhold. Alene mellem 2001 og 2015 taler vi om 63 ansættelser. En undersøgelse udarbejdet af Mark Blach-Ørsten og Ida Willig, der er professorer på RUC, og Leif Hemming Pedersen, der er ekstern lektor samme sted, viser tendensen meget klart.

I PR- og kommunikationsbureauer som for eksempel Primetime og Advice og i tænketanke som Cepos og Concito ansatte man mellem 2001 og 2015 over 4 gange så mange eks-MF’er som mellem 1987 og 2001. I interesseorganisationer som for eksempel WWF Verdensnaturfonden og Finans Danmark har væksten været til at få øje på med næsten en fordobling i antallet af ansatte eks-politikere. Kun blandt de fagforeninger, som ansætter eks-politikere i jobs med lobbyindhold, er der tilbagegang at spore – fra 11 ansættelser mellem 1987 og 2001 til 4 ansættelser mellem 2001 og 2015.

Hvorfor er den tendens problematisk? Fordi en minister, der går lige direkte fra et fagområde som landbrug og fødevarer eller Erhvervsministeriet, har en enorm insideviden, som er rigtigt mange penge værd for en interesseorganisation og dens medlemsvirksomheder.

Fordi der er en fare for interessesammenblanding og konflikt og for tillidsbrud i forhold til fortrolighed. Fordi konspirationsteoretikerne sikkert vil kunne få øje på, at en minister netop har sat brød i ovnen til at få et topjob i den pågældende organisation ved at tilgodese den i forskellige sammenhænge inden karrierespringet. Og fordi det risikerer at skabe en ubalance i magtforholdene i dansk politik og skabe konkurrenceforvridning.

I rigtigt mange andre lande i Europa har man en lovgivning indeholdende en karensperiode for afgående ministre, hvor de ikke kan tage et andet job, eller de skal søge et særligt nævn om tilladelse til at tage jobbet.

Det handler altså slet ikke om den hellige, almindelige forargelse over eftervederlag fra et sted og løn et ny sted, som plejer at få blodtrykket op i den danske debatpuls, hvis en minister ikke straks frasiger sig sådan et. Det her spørgsmål om integritet, fortrolighed og magtbalance er langt vigtigere.

Hvor hurtigt forældes en ministers konkrete insideviden om aktuelle sager og lovgivning, der forberedes? Hvornår er der tale om oplysninger, der kan være til økonomisk skade for staten, eller som kan give bestemte organisationer en fordel ved at have en nyligt afgået minister i spidsen?

I mange andre lande – herunder hos vore naboer i Sverige – arbejder man nu med en karensperiode på 12 måneder. I Storbritannien er perioden 2 år og i Frankrig 3 år for ministre, hvis det er samme fagområde, de skifter job til i den private sektor.

Mange steder har man nedsat et nævn, som kan behandle sagerne i de situationer, hvor en afgående minister gerne vil tiltræde et nyt job i karenstiden. Herunder også om der er visse områder eller sager, som den pågældende eks-minister skal være afskåret fra at beskæftige sig med. Et sådant nævn skal nu for eksempel nedsættes under den svenske Riksdag.

Det er positivt og sundt for det politiske system, at der skiftes ud indimellem, og at politikere i almindelighed og ministre i særdeleshed har mulighed for at skifte karrierer ind og ud af politik. Men det duer ikke, at vi ikke har nogle regler, som beskytter os mod to ting: Dels at en minister begynder bevidst at skabe sig selv en positiv karrierevej over tid ved at favorisere en bestemt organisation og dens ønsker gennem sine politiske valg og prioriteringer. Dels at sikre, at fortrolige sagsoplysninger eller konkurrentoplysninger ikke kan blive misbrugt og havne et forkert sted ved den slags hurtige jobskift.

Kun hvis der er et sundt og godt og transparent regelsæt, som Folketingets præsidium må påtage sig at drøfte, så slipper også politikerne og ministrene for mistænkeliggørelse og kritiske spørgsmål.

Der er masser af inspiration at hente i vore nabolande. Det besværliggør selvfølgelig en ansættelsesproces som i tilfældet med Dansk Erhvervs direktør, men det øger tilliden til det politiske system at have sådan et regelsæt. Og det er meget værd.

-------------------

Lisbeth Knudsen er ansvarshavende chefredaktør og direktør for Mandag Morgen samt formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kgl. Teater. Hun har været koncernchef for Berlingske Media og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Før det var hun blandt andet nyhedsdirektør i DR. Hver anden fredag skriver hun en klumme i Altinget, som alene er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Paula Larrain: Flygtninge kan være lige meget, eller hvad? Paula Larrain: Flygtninge kan være lige meget, eller hvad? Næste artikel Trads: Årsagen til Sverigedemokraternes himmelflugt er soleklar Trads: Årsagen til Sverigedemokraternes himmelflugt er soleklar
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Danskerne skal lære kritisk sans

  I landet der ynder at bryste sig af at være det mindst korrupte i Europa er vi blandt de sidste til at sikre at vore udsagnog handlinger ikke blot er 'skæg og blå briller'.

  Endnu en gang falder det kommunale og regionale segment under radaren. Det er der Danmark styres og to korrupte folk blev nævnt forleden, nemlig Bent Hansen og Anker Boye.

  Lisbeth Knudsen bør gøre sig mere umage med sine klummer.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Danmark er blevet et orgie nepotisme og magtmisbrug som medierne alt for længe har forholdt sig ukritisk til....

  At de "regeringsduelige" magtpartier ikke kan eller vil se det er et problem at Brian Mikkelsen har forhandlet sig til en direktør kontrakt mens han var minister for samme område viser hvilken mangel på dømmekraft de politiske magthavere har. Hvor længe har Brian Mikkelsen mon ført forhandlinger med sin nye arbejdsgiver og har forhandlingerne været ført i forbindelse med ministeren har haft politiske overvejelser som kunne berøre eller endda gavne sin nye arbejdsgiver ? De to millioner i fratrædelsesbonus luner vel også hos Brian Mikkelsen som jo anser sig selv som en af de skarpeste knive i skuffen eller tasken hos konservativt folkeparti.

  Misbrug af EU midler er ikke blevet straffet, misbruget i SKAT er ikke blevet straffet, Nordea Bank er ikke blevet straffet for handel med narko kriminelle og Danske Bank er ikke blevet straffet for hvidvaskning af milliarder for kriminelle politikere, men en mand er blevet fængslet for en had forbrydelse fordi han ikke ville dikker med justitsministerens kæreste.

  Lyder det ikke mere som forhold i Zimbabwe end i retsstaten Danmark ? Og vi skal vi så genvælge dem som har skabt dette regime FØR vælgerne har valgt eller fravalgt ?

  Det danske demokrati lider under massiv nepotisme og magtmisbrug som bliver stadig tydeligere selvom medierne hurtigt giver op overfor de politiske magthavere. Brian Mikkelsen får både i pose og i sæk fordi politikerne og medierne lader ham slippe af sted med det. Det danske demokrati er blevet en fest for den akademiske adel som åbenlyst besudler begrebet habilitet og i stedet hylder magtmisbrug.

  Medierne kan godt se problemerne i andre lande, men i Danmark holder medierne ukritiske fadøls fester med den politiske adel på Bornholm en gang om året og resten af tiden accepteret man nepotisme og magtmisbrug i et stadigt stigende omfang. De politiske adel på Borgen ser ikke nepotisme og magtmisbrug som et problem.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Er det ikke diskrimination?

  Og - Grundloven forbyder fri og lige adgang til erhverv!

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Grundloven giver ikke ministre ret til at misbruge deres ministerembede....

  ...og normalt sættes armslængde og habilitet højt i vores retssamfund, men de senere år er inhabilitet og magtmisbrug bleve stadig mere udbredt. Selv Grundlovskrænkelser er blevet højeste mode. Desværre er mange danskeres holdning blot pyt-pyt.......

  At have en minister der er en slags mester Jakel dukke for sin nye arbejdsgiver mens han sidder som minister er noget som mange lande sikrer sig mod ved at have karenstid for ministre.

  Hvad de mon koster at købe en minister til at varetage sine interesser mens han er minister er vel ikke til at afdække, men mon ikke det er lidt dyrere end at købe en grønlænder for at sikre statsministerposten ?

  Danskerne kan slet ikke se problemerne i deres eget land, men vi prædiker gerne moral og godt regeringsførelse i andre lande.

 • Anmeld

  Christian X

  Lisbeth Knudsen, seriøs og relevant som altid

  Men tunghørheden i folketinget vil fortsat være øredøvende.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Det handler ikke om love og regler,


  men om moral.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Når moralen mangler hos ministre ........

  ....må man lovgive om en karensperiode. Vi kan ikke stole på hverken Venstre, Konservative eller Socialdemokraterne som slet ikke kan se problemet. De typer tænker kun på sig selv og deres dømmekraft er dårlig når personlige fordele kommer på banen.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Det handler om - igen - at få de bedste til at lede landet,


  ikke Brian mIkkelsener og Henning Dyremoser, Hækkerupper, osv.

  Politik bør kun være et kald til at lytte og se hvad magten kan bruges til,

  Ikke som HTS sagde på folkemødet:

  "Magt smager godt."

  Så er magten blevet en trang til egen selvtilfrdsstillelse.

  Det skal der ikke lovgives om, men mennesker skal kunne stemmes ud igen.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Sludder og vrøvl - jeg beklager.

  Jeg skrev tidligere;

  Er det ikke diskrimination? Og - Grundloven forbyder fri og lige adgang til erhverv! Det er vrøvl.

  Jeg mener naturligvis, at det er diskrimination at udelukke fratrådte ministre fra at modtage en stilling tæt på det fagområde ministeren har bestridt i sit embede. Diskrimination fordi Grundloven slår fast, at alle har fri og lige adgang til alle erhverv - § 74.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Det handler om at stoppe enhver mistanke om misbrug af ministerposten....

  .....hvis Bjarne Corydon havde fået et job hos Goldman Sachs uger efter salget af DONG kunne alle vel se den var gal. At Brian Mikkelsen skifter til Dansk Industri mens han er minister giver anledning til samme frygt.

  Danske politikere er jo ikke kendt for deres høje moral og etik.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Rolf Nielsen.

  Jeg forstår Dit synspunkt men jeg mener man bør iagttage det princip, at en "mistænkt" er uskyldig til det modsatte er bevist. Det er lidt trist, at vi mistænker politikere for at have skumle hensigter blot fordi de bliver privatansat. Og så er der jo Grundloven der bestemmer, at alle har adgang til et hvilket som helst hverv - det gælder også afgåede ministre.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Politikere som har respekt for begrebet habilitet eller armslængde....

  ...ville aldrig bringe sig i en situation hvor man kunne mistænke dem for at have misbrugt deres ministerpost til at opnå personlige fordele.

  Der bør gælde samme regler for ministre som gælder for dommere og som er fastlagt ved dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om der er end ikke være være skyggen af tvivl om en dommers upartiskhed - end ikke skyggen af tvivl. Det samme burde gælde for ministre.

  Desværre har danske politikere ikke moral eller etik som gør de aldrig bringer sig i en situation som kan begrunde en mistanke, hvorfor lovgivning om karensperiode er nødvendig. Og det er jo typisk de "regeringsduelige" partier som støtter at man kan misbruge ministerposten til at fremme personlige interesser. Men når Folketingets formand skaffer sin ægtefælle en post som statsrevisor og nu skal til at føre et kritisk tilsyn med sin kone er det nødvendigt med at lovgive omkring habilitet og nepotisme hos politikerne. Politikerne sætter altid personlige interesser over samfundets. Det har vi set flere gange.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Rolf Nielsen

  Du skriver:
  ".....hvis Bjarne Corydon havde fået et job hos Goldman Sachs uger efter salget af DONG kunne alle vel se den var gal."
  Den kan da sagtens være gal alligevel.
  Vi fra den gemene hob, har da ingen mulighed for at se, om der fra Bjarne Corydons den gang nye arbejdsgiver måske blev sendt en regning til Goldmann Sachs på en eller anden "elastisk" størrelse, som f. eks. konsulentbistand, nogenlunde svarende til Corydons løn i eksempelvis tre år!
  Skulle det være foregået sådan, så har Goldmann Sachs jo i den sidste ned betalt hans løn, uden at ansætte ham.
  Keine hexerei, - nur behändichheit!

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Jeg vil ikke påstå det som kunne være sket som du beskriver det.....

  ....men alene mistanken om at det kunne ske burde aldrig kunne opstå i et velfungerende demokrati.

  Desværre fastholder alle "regeringsduelige" partier at det ikke skal ændres. Det er jo netop dem som kan finde på at misbuge muligheden.......

Sundhedsudspil uden psykiatere vækker kritik

Sundhedsudspil uden psykiatere vækker kritik

SUNDHEDSUDSPIL: Trods stor psykiatermangel er rekrutteringsudspil blottet for nye initiativer. Det har ikke været i fokus, siger sundhedsministeren og sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).