Lisbeth Knudsen: Vermunds superskurk er DJØF’erne

KOMMENTAR: Der sidder simpelthen så mange onde DJØF'ere rundt omkring og gør alt muligt ondt med vores maltrakterede velfærdssamfund, hvis man skal tro Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund.

Nu kan det afsløres, hvem der er samfundets egentlige skurke, som får det hele til at gå rent ud sagt ad Pommern til. Det er selvfølgelig DJØF’erne. De har sneget sig ind alle vegne. De kører rundt med alt og alle. De styrer folkeskolen, politiet, sundhedsvæsenet, Folketinget, sagsbehandlingen i kommunerne og jobcentrene.

De skaber med vilje bøvlede regler, enormt bureaukrati og en lovmølle, der maler love, cirkulærer og bekendtgørelser ud i ufattelige mængder, så befolkningen segner under byrden. De stjæler folks tid og ødelægger erhvervslivets muligheder for at skabe nye job. De detailstyrer alting efter sindrige manualer og bestemmer over politikerne. Så ved vi det.

Politikere skal jo tages alvorligt, når de taler. Og en årsmødetale er jo ikke sådan noget, der bliver til ved en tilfældighed en søndag aften. Den er velforberedt. Den bliver tv-transmitteret på TV 2 News in extenso, så den skal sidde lige i skabet i forhold til at skaffe nye tilhængere og brage igennem til det forestående kommunalvalg med vigtige budskaber.

Pernille Vermund havde som partiformand forberedt sig meget nøje til partiets årsmøde den 14. oktober.

Retorisk havde talen alt, hvad den kunne trække, omkring kampen for fædrelandet, og hvad det er, vi ikke kan være bekendt at overlade af morads til vores børn. Den havde de rigtige kunstpauser og de velvalgte ørehængere, som blev siddende efter talen. ”Koranklodserne”, som nu skæmmer vores gågader og torve, så de ikke kan indtages af terrorister med store lastbiler, som mejer folk ned.

Den havde alt det nære – skolen, politiet og sundhedsvæsenet og anticentraliseringen. Den havde opgøret med fremmedheden og den personlige fortælling om Vermunds oplevelser på byvandring. Og så havde talen den største omgang DJØF-bashing længe hørt.

For at forklare hvorfor det i særlig grad fangede min opmærksomhed, at Vermund gjorde DJØF’erne til prygelknabe for alt ondt i den offentlige sektor og i vores samfund som helhed, så må jeg simpelthen gengive de 12 gange i talen, hvor DJØF’erne blev Vermunds superskurk. For det er trods alt lidt usædvanligt, at en partileder går så vidt i sine påstande, og det er måske lige så overraskende, at dette uhæmmede frontalangreb på en bestemt faggruppe er passeret fuldstændig ukritisk i medierne.

Er det bare sådan, det er? Vi har ytringsfrihed, men trækker vi bare på skuldrene, når en politiker med potentiale til at blive medlem af Folketinget siger noget så generaliserende og absurd?

Alt i det efterfølgende er direkte citater fra Pernille Vermunds tale, så læs selv.

Først handler det om skolerne:

"Det er ikke folkets skole længere. Det er DJØF’ernes skole. Det er politikernes skole. Nye Borgerlige vil sætte skolen fri. Fri af DJØF’erne. Fri af politikerne. Folkeskolen skal tilbage til folket."

Så blev det politiets tur:

"Vi skal have ændret ledelsen i politiet, så DJØF’erne i ministeriet ikke længere spænder ben for, at politiet kan passe deres arbejde. Benny (medlem af Nye Borgerlige og tidligere politimand) og hans 11 folk i gruppen (som udarbejder oplæg til Nye Borgerliges forslag til reorganisering af politiet) har rigtig mange års erfaring og kender politiet indefra. De ved bedre end 100 DJØF’ere, hvor skoen trykker."

Og så spiller regeringen efter et DJØF-orkester:

"Lars Løkkes regering har netop fremlagt et lovprogram, som betyder, at Folketinget inden næste sommerferie har vedtaget mere end 300 nye love. Jeg har ikke set et katalog over de love, som regeringen vil afskaffe. Det ville ellers være en god idé at sørge for at afskaffe et par stykker, hver gang man vedtager en ny. Men sådan spiller musikken ikke i DJØF’ernes orkester."

Og den offentlige sektor som helhed får lige en omgang:

"Og vi vil tage et opgør med mistillid, regeltyranni og detailstyring i den offentlige sektor. Vi skal have tilliden og ansvaret tilbage til de mennesker, som har deres erfaringer og viden fra det praktiske arbejde i hverdagen. Politibetjenten, skolelæreren og sygeplejersken står jo med konkrete problemer hver dag, som umuligt kan beskrives i DJØF’ernes manualer."

"Mindre stat – Mere menneske vil stoppe ensretningen, øge innovationen og virkelysten og styrke fagligheden i den offentlige sektor. Mindre stat – Mere menneske vil vende den centraliseringsbølge, som har drænet store dele af Danmark for liv. Mindre stat – Mere menneske vil tage Danmark fra DJØF’erne, give friheden tilbage til folket, så hver en egn igen kan blomstre af liv."

Journalisterne skal jo heller ikke glemmes:

"Det er generelt – og for journalister specielt – svært at fatte, at der kan være bedre alternativer end at lade politikerne og DJØF’erne bestemme det hele."

"De to DR-journalister havde regnet på, hvad det ville koste at slippe de syge og svage fri fra DJØF’ernes kontrol og hersen og give dem en højere pension."

Sagsbehandlerne og DJØF-helvede i Jobcentrene:

"Tildeling af førtidspension skal fjernes fra sagsbehandlerne og DJØF’erne. Det skal udelukkende være en uafhængig lægefaglig vurdering, der afgør, om man er for syg til at arbejde og forsørge sig selv."

"Jobcentrene og det DJØF-helvede, som er skabt med dem, er udtryk for det modsatte. Det er et kontrolsystem, det er et tvangssystem, der ikke bygger på solidaritet men på mistillid."

Nye jobs til DJØF’erne:

"Jeg vil meget hellere bruge danskernes skattekroner på at give en bedre pension til de syge og svage end på at betale for et umenneskeligt system af kontrol og bureaukrati, som ikke udretter noget som helst godt. Så kan de mange tusinde sagsbehandlere og DJØF’ere blive frigivet til gode jobs i det private erhvervsliv, hvor de kan gøre nytte og skabe værdi for sig selv og for samfundet."

Og til sidst en på hatten til bureaukratiet – friheden længe leve:

"Nye Borgerlige vil afskaffe en lang række offentlige ydelser – også kontanthjælpen. Og sammen med ydelserne også alt det bureaukrati i form af love, regler og cirkulærer, som DJØF’erne skaber til hver eneste velfærdsydelse. I stedet giver vi alle en basisydelse på 6.000 kroner om måneden skattefrit. Børn får 1.500 kroner om måneden."

---------

Lisbeth Knudsen er ansvarshavende chefredaktør og direktør for Mandag Morgen samt formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kgl. Teater. Hun har været koncernchef for Berlingske Media og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Før det var hun bl.a. nyhedsdirektør i DR. Hver anden fredag skriver hun en klumme i Altinget, som alene er udtryk for skribentens egne holdninger. 

Forrige artikel Jarl Cordua: Trusler skal vedligeholde yderfløjenes politiske relevans Jarl Cordua: Trusler skal vedligeholde yderfløjenes politiske relevans Næste artikel Maria Gjerding: Myter om økologi skader debatten Maria Gjerding: Myter om økologi skader debatten
 • Anmeld

  Henrik Hjortdal · Projektleder

  Politik

  Fantastisk citatrække! Problemet med Vermund er at hun evner at ramme noget helt centralt samtidig med at hun fornenkler, overdriver og fordrejer.
  Samtlige citater rummer en kerne af alvorlig og reel frustration. Det vil være smukt hvis alle de øvrige partier samler bolden op.

 • Anmeld

  Peter Wang

  Er der ikke en pointe?

  På den statsinstitution, hvor jeg var ansat i årene 1973-2008 blev administationen i nævnte periode skønsmæssigt 4-doblet, på chefniveau (DJØF-niveau) skønsmæssigt 10-doblet.
  Under en sparerunde, hvor både DJØF- og HK-segmentet a priori var friholdt, blev en af de faglige grupper nedskåret med ca. 70%.
  Resultaterne – "produktet" – blev ikke bedre i perioden.
  Pernille Vermund har en pointe.

 • Anmeld

  Claus Tingstrøm

  Airtime

  Hvorfor får Nye Borgerlige egentlig så megen omtale?

  Ifølge Altingets vægtede gennemsnit står de til 1,7 % af stemmerne, så man må sige, at der er et absurd misforhold mellem medieinteressen og vælgerinteressen.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  DJØF eliten er sammen med medie eliten blevet et samfundsproblem......

  "Vi er et folk, der er i krig mod staten og organiseret kriminalitet, som er blevet uadskillelige" - det er et citat som bruges på Malta hvor regimet har myrdet en journalist. men kan vi ikke bruge samme citat i Danmark?

  Når SKAT overfører mindst 12.400 millioner til kriminelle i udlandet som byder på fadøl - selvom manden var under mistanke fra ledelsen i SKAT - og manden fik overført 1,7 million i lån til sin bankkonto - så virker det lidt grotesk at DJØF regimet har fokus på hvidvaskning og regimet så selv intet har gjort når det sker hos SKAT. Det præcise tal som ledelsen i SKAT har mistet er stadig en statshemmelighed men sidst blev beløbet opjusteret med 100 millioner uden medierne bemærkede det. 8 skatteministre samt et hav af højt betalte DJØF ansatte slipper for ansvar.

  Og så har SKAT lige formået at gentage det stunt ved at overføre mindst 440 millioner i moms til kriminelle i udlandet en gang til. Ingen DJØF ansatte i SKAT er blevet stillet til ansvar og skatteministeren smiler blot.

  DJØF ansatte i justitsministeriet fyldte sammen med Morten Bødskov Folketinget med overlagt løgn og kron-juristernes formåede at få en dommer fra Højesteret og to bijobs dommere til at godkende juristernes brug af lyst- og nød-løgn mod betaling af 465.250 kroner. Det er DJØF regimets form for retsfærdighed.

  Dommerstanden som hellere dømmer i voldgiftssager, som giver dommerne ekstra penge i egen lommer, end i volds- og voldtægtssager nægter at udvise dømte kriminelle menneskesmuglere til straf i Rumænien fordi cellerne er for små og grå. Samme dommerstand nægter at udvise morddømte udviste til udvisning selvom han har truet politiet som bandeleder. Advokaterne deler huer og trøjer med advokat logo ud til bandelederne som har magten i fængslerne for at malke honorarer i statskassen. Det er DJØF mentaliteten som hersker.

  DJØF ansatte chefer hæver millioner og atter millioner ved fratrædelsesgodtgørelser uden at fratræde. Dommerstanden holder hule møder sammen med lovgiverne i landsskatteretten og træffer politiske/juridiske afgørelser for SKAT mod betaling. I strid med Grundlovens bestemmelser om magten tredeling og dommerstanden misbruger groft deres bijobs i strid med artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Medierne tier og DJØF bifalder.

  Aldrig har der været så mange DJØF ansatte hos myndighederne og aldrig har sagsbehandlingstiderne været længere. Aldrig har borgernes retssikkerhed været ringere og aldrig har medierne været så tavse om de overgreb som DJØF regimet begår på borgerne og samfundet. Medierne har svigtet deres opgaven som vogter og frygter lige som juristerne, at komme i "bad standing" hos DJØF regimet - på Malta havde de i det mindste en journalist som turde stikke pinden i regimet, men det er lang tid siden danske journalister har turde forholde sig kritisk til DJØF regimets Grundlovskrænkelser og konventionskrænkelser. Jeg vil påstå at journalisterne er alt for behagesyge overfor DJØF regimet som har besluttet, at intet skal ændres selvom korruption trives og milliarder er blevet overført til kriminelle. Fanden hytter sine og medierne tier pænt.

  Lisbeth Knudsen burde se tingene fra borgernes synspunkt og ikke fra magtens synspunkt. Har vi en fri presse som magter opgaven når SKAT og de mange DJØF ansatte kan påføre samfundet tab på mere end 12.840 millioner og så undgå et ansvar som minister og DJØF ansatte?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Er det mon et tilfæde at der er gået DJØF i demokratiet med 55 jurister .....

  ....på Borgen hvor akademikerne har kuppet det repræsentative demokrati og forvandlet det til et klan styre hvor brormand udnævner søster til minister.

  Det er blevet en elitær omgang Kejserens Nye Klæder hvor selv boxershorts og skattefrie partibiler med privatchauffør ved hemmelige aftaler med SKAT bliver dyrket. Rådhuse bliver brugt til private arrangementer og konfirmationer bliver afholdt gratis på Marienborg efter reglerne er ændret. Akademikerne som har nydt den gratis uddannelse i afrikanske forhold vælter direkte ind på Borgen uden nogensinde at have haft et ærligt arbejde ude i borgernes virkelighed. Familie klanerne putter sønner eller døtre ind på de politiske poster hvor de suger sig fast hele livet omgivet med en hær af DJØF ansatte eller akademikere som de kender fra fredagsbaren på universitetet.

  Og så flår man børnepenge fra fattige familier for at give skattelettelser til DJØF ansatte som ikke vil betale samme høje skatter og afgifter som er blevet betalt mens de kunne nyde den gratis uddannelse med alt betalt. Som juristerne elsker at udlægge det - jura har intet med retfærdighed at gøre. Men hvorfor skal samfundet så føde på disse bogholdere og skriverkarle?

 • Anmeld

  Leif Andersen-Farmer · Udgiver www.farmerjournalen.dk

  SU'en tilbage til de, der betaler.

  DJØFernes uddannelse er et produkt af den skatteborgerbetalte SU. Deres uddannelse har hjemlet en stedse højere løn langt over det befolkningsgennemsnit, som har betalt uddannelsen. Burde SU ikke skulle tilbagebetales?

 • Anmeld

  Jørgen Abrahamsen · DJØFpensionist

  Jeg er DJØF’er

  Jeg er medlem af DJØF og jeg hørte Vermund på TV. Nu har jeg så genlæst via Lisbeth Knudsen i altinget.
  Når man finder politiske holdninger aldeles forkastelige og useriøse, er det så ikke bedst at forbigå dem i tavshed? Det mener LK åbenbart ikke at det er, men hvorfor så bruge altinget? Kan man ikke antage, at dets læserkreds rummer procentvis langt flere DJØF’ere end de fleste andre medier og dermed, i hvert fald efter LK’s opfattelse, færre med behov for hendes meninger? Jeg må tilstå, at det i hvert fald var min egen umiddelbare reaktion, at jeg godt selv kunne vurdere talen emne for emne og det forekommer mig, at de kommentarer jeg har læst genspejler min holdning.
  Min helt personlige DJØF-reaktion er at LK’s moralprædiken er kontraproduktiv.
  useriøst

 • Anmeld

  Birgit Berggrensson · Præst og fhv lektor

  Det kunne vel tænkes at være sandt

  Jeg savner en efterprøvning af Lisbeth Knudsens påstand om at det IKKE er Djøf'er der sidder på alle ledende poster, for det er min erfaring, at der altid ansættes en jurist eller en økonom som leder, aldrig en humanist.
  Kom med ti eksempler på topchefer inden for sygehusvæsenet, politiet, uddannelsessektoren, retsvæsenet, skattevæsenet, kommunerne og plejesektoren som ikke er djøf'er - derefter kan vi drøfte hvorfor det er gået sådan. Jeg gætter på at der i de fleste tilfælde er tale om at folk ansætter folk, der ligner dem selv.

 • Anmeld

  Thomas Rasmussen

  Rasende morsom læsning

  Selvfølgelig er Vermunds DJØF-angreb lovlig ensidigt. Den menige DJØF’er har Ikke evner eller indflydelse nok til at gøre Nye Tarvelige så tossede. Men da DJØF også er de offentlige chefers fagforening (typisk, ikke altid), må DJØF holde for. Jeg hører det ikke på samme måde som angreb på en faggruppe som ledelse generelt i det offentlige.

 • Anmeld

  Helle

  I Vermunds øjne er der........

  I Vermunds øjne er der kun en der dur overhovedet, og det er hende selv, og skulle hun mod min forventning komme i FT. bliverhun ulidelig at høre på langt værre end Pia K. da hun var værst.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  En upolitisk kommentar

  ..og reflektioner vedrørende Pernille Vermunds tale:
  TJa ! SÅ er turen kommet til DJØF'erne....
  ...kan de andre medarbejdergrupper og samfundsgrupper....kontanthjælpsmodtagerne, og de arbejdsløse samt flygtningene og mennesker med en anden kultur og trosretning måske få lidt fred så længe? DJØF'erne beskyldes dog ikke for hverken mord, voldtægt eller terrorisme. De "stjæler" kun ifølge Nye Borgerliges frontfigur....
  Jeg bliver SÅ vred, når voksne mennesker igen, igen med mængdebetegnelser beskylder andre mennesker for det værste. Det er useriøst og minder mig om de så velkendte handlemønstre hos vores teenagebørn når de på et tidspunkt, i en overgangsperiode, er i opposition til alt og alle....ofte mest til forældrene, "der er "HÅBLØSE" og INTET" forstår!!
  ....Og nu er det så DJØF'ernes tur i frustrationssmøllen.
  Det er de DJØF'ere, der er ansat af selv samme politikere...på de betingelser, som de ansvarlige politikere selv har opstillet og underskrevet !? Håber da..og er overbevist om,.... at rigtigt mange, ansvarlige politikere tager deres ansvar alvorligt og forhører sig hos sine embedsmænd og fagfolk, inden de tager deres beslutninger !
  ....
  Det bliver noget af en anderledes opgave for NB, hvis de skal til at tage et alvorligt politisk ansvar som ledende chefer og frontfigurer, der anerkendende og informationssøgende skal sætte sig alvorligt ind i, hvordan et harmonisk og sammenhængende samfund skal kunne fungere.  ....

 • Anmeld

  Henriette Rald · Direktør i Djøf

  Et tankevækkende forsvar for bureakraterne

  Jonathan Tybjerg fra netmediet Zetland har skrevet et tankevækkende forsvar for bureaukratiet. Det er langt, men værd at læse. Handler blandt andet om en djøfer i staten og en skatteopkræver i Helsingør der begge argumenterer for, at deres arbejde sikrer flere penge til velfærd. Og så er der en gribende fortælling om, hvordan bureaukratiet reddede Jonathans nyfødte datter. Jeg håber linket virker.

  https://www.zetland.dk/historie/sOz9PxR9-mo46RY0G-8e133

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Før denne disput, forsøgt startet af Lisbet Knudsen, løber videre .......

  .....bør man orientere sig om, hvad en DJØF'er er for en størrelse.
  Begynd her i Djøfbladet:
  http://www.djoefbladet.dk/blad/2007/07/hvadkendetegnerendjoefer.aspx
  Jeg (JEG) oplever Pernille Vermund på helt rette spor! Andre, der oplever det modsatte? Come on!
  I stemmeboksen den 21. november vil, til stor overraskelse for mange, vælgerne fremsætte deres rette mening. Vær realistisk. Bliv ikke overrasket!

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Nu vi har en boss fra organisationen DJØF i tråden....

  ...kunne det være spænde at høre om hun synes det er i orden at DJØF ansatte lyver overfor Folketinget, uden skyggen af konsekvenser at påføre samfundet tab på mere end 12.840 millioner, DJØF medlemmer som uddeler trøjer og huer med logo på til kriminelle og hæver fratrædelsesgodtgørelser uden at fratræde.

  Nu en af bosserne i organisationen DJØF endeligt deltager i dialog på medierne om de problemer som organisationen DJØF skaber er det vel på sin plads, at organisationen selv tager ordet og tager stilling til de rådne sager som denne organisation har skabt ?

  Lad os endelig høre lidt om moral og etik hvis det findes i den organisation samt hvordan man ser på Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling samt kravene om at der ikke må være skyggen af tvivl om men dommers upartiskhed i henhold til konventionens artikel 6.

  Lad endelig os almindelige borgere få at høre om meninger og holdninger fra den organisation DJØF som så dygtigt har varetaget egne interesser på bekostning af resten af samfundet. Lad os endelig få en dialog med ledelsen i DJØF som ellers gemmer sig bag kold jura som ikke har skyggen af holdning til begreber som ret og uret.

 • Anmeld

  Kirsten Olsen · SSA

  Vi på gulvet gider ikke mere Djøfvælde.

  Rolf Nielsen.
  Du er superskarp....tak for at forsøge at få uddybende forklaringer fra Djøfsegmentet.
  Mit gæt er at det får du ikke.
  Lad mig blot tillægge at inden for sundhedssektoren har vi stiftet så meget bekendtskab med NPM at kvalmegrænsen er nået for længe siden.
  De smadrer alt på deres vej, og det er på tide de søger over i det private erhvervsliv og skaber noget af værdi.
  Hvis de private virksomheder da vil ansætte dem.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  En upolitisk vælgerkommentar

  Rolf Nielsen:
  Synes, du blander embedsmandens og politikerens ansvarsområde sammen i en pærevælling,.... eller misforstår jeg dig?
  Det er alene politikeren i regering, folketing, regionsråd, byråd og politiske udvalg, der kan tage beslutninger. Det er dem, der har det overordnede politiske ledelsesansvar og ansvaret for de beslutninger og den lovgivning, der foregår. Det er DET, vi som vælgere har givet hver enkelt politiker ansvar for og bemyndigelse til, når vi går til valgurnen.
  ....
  Embedsværket er ansat til at forvalte de politiske beslutninger i overensstemmelse med hensigten og mulighederne i lovgivningen.
  Det er de politisk valgte, der overordnet er ansættende og ansvarlig myndighed.
  Længere er den da ikke.

 • Anmeld

  Mikael Fotopoulos · Bekymret borger

  Emotionelt og usagligt

  Jeg er sjældent enig med Pernille Vermund, og ofte enig med Lisbeth Knudsen. Men ikke i dette spørgsmål. Her er det omvendt:
  LK er meget emotionel, grænsende til det usaglige, mens PV afgjort har flere klare pointer der efterhånden nærmer sig en objektiv sandhed.
  Kan LKs meget passionerede forsvar af DJØFerne mon skyldes en loyalitetsfølelse efter LKs langvarige arbejde for Bo Smith-udvalget, nedsat af DJØF? Det tror jeg er tilfældet.

 • Anmeld

  Morten Holgersen Kandidat Nye Borgerlige, Faaborg-Midtfyn · Entreprenør

  Djøffer ville

  Lisbeth Knudsen gerne være; og hun ligner også, og hun opfører sig ligeså.
  Det er sådan en som Lisbeth Knudsen vi er imod.
  Fuld af "gode" historier om alle de penge DR og DJØF og især hende selv skal have. Ja og så om alle de penge EU skal have..
  Sådan én person kan man ikke tage helt alvorligt. Det er ellers alvorligt nok: luskere og fedtere, støvleslikkere og øjentjenere, rygklappere og smiskere for samtlige slavepuiskerorganisatiopner har ikke behov for mere hurrasnak fra Lisbeth Knudsens mund.
  Og det er bare så befriende at høre Pernille Vermund med få velvalgte ord, sætte snaskerne på plads. Det er Danmark det gælder og ikke nogle efterhånden noget afdankede meningsbollesprøjters fodertrug!
  Mvh

 • Anmeld

  Poul Clausen

  En perlerække fra VERMUND !

  Knudsen ser tilsyneladende dygtig ud i mange ting.......

  Men nu ser jeg ,hun udspringer fra DR / DDR...Så er hun færdig hos mig.
  For ever ••••••••••••••••

  Arbejdsformidlingen koster alene. De 3 milliarder. ))

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  @Morten

  Som Ny Borgerligkandidat skal du - kan jeg tydeligt se - tænker dybere over den retorik du lægger ud med!
  Indtil videre skal du regne med, at du ikke har 98% med dig, men kun ca. 2%.
  Clement Kjærsgaard siger det i DEBATTEN hver torsdag:" Jo mere uenig du er er, jo pænere skal du tale. Respekt for LK's meninger med ret til at udtrykke sig. Hun er en usædvanlig klog kvinde. Læg mærke til hvad Mikael Fotopoulos skrev.
  Ved du hvad debatten er?
  God weekend.
  Poul, medlem af Nye Borgerlige

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Når den politiske og akademiske adel skal forhandle med sig selv....

  .......er begreber som ret og uret slet ikke i spil. Normalt tager det lange og tunge forhandlinger på Borgen at vedtage den mindste ændring - burka loven tager mindst et år at få på plads fordi mediedækningen er vigtigere end indholdet. Politikerne skal kunne få mediedækning i et helt år med burka loven som ikke vil blive håndhævet. Til gengæld tog det ikke en uge at få forhandlet 40 % mere i partistøtte igennem med stort flertal på Borgen. Politikerne er også alle enige om at deres løn- og pensionsvilkår ikke skal forringes. I Danmark er vi under 6 millioner indbyggere og har 179 på Borgen - i Holland er de over 17 millioner indbyggere og har 150 medlemmer i parlamentet. Holland klarer sig med 12 ministre og vi føder på hele 22 ministre med innovation og ælde - og så er der også plads til både bror og søster i ministerbilerne. Nepotisme festen er grænseløs.

  Vi ser samme form for uret ske når DJØF skal forhandle med DJØF - så er ret og uret ikke længere i spil. Grådigheden er grænseløs og selv chefer som har begået grove krænkelser biiver forgyldt ved fratrædelse. Ansvaret som de offentlige chefer påstår at have, mangler vi dog stadig blive aktiveret i SKAT hvor DJØF regimet har svigtet totalt. Vi ser at DSB og BaneDanmark også er lønførende selvom resultaterne burde medføre det modsatte. Vi ser en dommerstand som godkender brugen af lyst- og nød-løgn misbruge deres dommerembede til at fylde over 58 millioner i egne lommer selvom ventetiderne ved de rigtige domstole er lange og urimelige. Men når DJØF skal forhandle med DJØF er det et tag selv bord af offentlige midler som hver gang bliver støvsuget til sidste krumme. Ganske som festen i DR.

  Mange har en forventning om at medlemmerne af DJØF kender forskel på ret og uret, men jeg har som grundlægger af en konsulentvirksomhed indenfor IT måtte betale dyrt for DJØF typernes rådgivning som har været katastrofal. Og dommerne ved domstolene har været helt i særklasse. Næstformanden for sagsøgte revisors selskab som optrådte som uvildig landsdommer nægtede at afsige end udeblivelsesdom over revisors selskab og senere blev der i Østre Landsret afholdt et hemmeligt retsmøde hvor dom blev afsagt uden at retsbogen blev ført. Så det er dyrt at have dommerne til at varetage ens interesser ved domstolene, men uhyre effektivt. Samtidig fakturerede advokaterne maksimalt som de plejer.

  DJØF regimet er blevet en lukket fest for de udvalgte og samfundet lider under denne nye adel og deres metoder. Det værste er, at DJØF benægter det forholder sig sådan og derfor er der behov for at rydde op i logerne som ikke længere kender forskel på ret og uret. Og hvis der er råddenskab i toppen af organisationen breder denne råddenskab sig til hele centraladministrationen, regionerne og kommunerne. DJØF er den politiske adels ridefogeder og alle frygter at komme i "bad standing" da regimet vil hævne sig og nægte dem i "bad standing" en retfærdig rettergang. At regimet kan true juristerne til at tie om krænkelse af Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling, viser hvordan regimet har sat egne interesser over demokratiet og borgerne i samfundet. DJØF festen er blevet et problem for borgerne og lighed for loven er noget som vi engang havde i Danmark. Den politiske adel og parti klanerne er sammen med DJØF regimet hævet over love og regler - end ikke Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling har man respekt for. I et velfungerende demokrati var både de 8 skatteministre og ledelsen i SKAT blev stillet til ansvar for tab af mindst 12.840 millioner og straffet for deres svigt. Men det kan DJØF vel næppe støtte? Kunne bestyrelsen og direktionen i Vesta slippe for ansvar hvis de var overført mindst 12.840 millioner til kriminelle som bød på fadøl? Hvordan forholder DJØF sig til begreber som ret og uret? Eller blot begreberne rimelighed og retfærdig rettergang? Det er jo medlemmer hos jer som skaber disse forhold i vores klan styrede demokrati.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Jeg skal da lige love for, at der er blevet stille .........

  .......her i tråden, efter at Rolf Nielsen har været på banen.....!
  Selv I. R. Bertelsen har lagt pennen. Jeg gætter på, at det hele flyder videre. Er der ikke noget om, at man ikke kan forandre noget, for det er der ingen, der vil?

 • Anmeld

  J. Ole Madsen · Selvstændig

  Mængdens magtfaktor

  Mængden af DJØFere er vel så stor at det er en betydelig vælgergruppe som de etablerede partier ikke tør tage et opgør med...
  ..Og så er det også meget nemmere at være politiker når man kan overlade alle beslutninger til regnearkene fra DJØFerne.
  Måske skulle vi, for at bevare en hvis form for demokratisk indflydelse på udviklingen i vores land, skifte valg af politikere ud, så vi i stedet kunne stemme på hvilke embedsmænd der skulle lede og beslutte for politikerne.

  Men HUSK lige at det er zapper demokratiet hjemme i stuerne der er det ægte demokrati´s største fjende: Alt for få er reelt vidende om hvad der sker bag kulisserne. DERFOR bliver politik et marionet-teater hvor DJØFerne kan føre politikerne hen hvor de vil, ofte med en begrundelse om "nødvendige beslutninger"(ofte noget hvor der flyttes penge fra varme hænder til flere DJØF stillinger). Og hvis så en sådan "nødvendig beslutning" efterfølges af et løfte om flere materielle goder til den bedst stillede del af befolkningen så glider endnu en afgivelse af demokratisk indflydelse ned.
  Vi overlader mere om mere til centralisering og bureaukrater til gengæld for usle mammon!

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Når dem som burde følge love og regler i stedet snyder og bedrager.....

  ...så er er de ikke længere en del af løsningen, men selve problemet. Når advokaterne deler huer og trøjer ud til kriminelle bandeledere i fængslerne for at få banderne som klienter for at kunne malke statskassen er grænsen langt overskredet. Når dommerne godkender brugen af lyst- og nød-løgn mod betaling kan vi ikke længere have tillid til at dommerne ikke sætter økonomiske motiver over deres dømmekraft. Når SKAT systematisk krænker og snyder samt begår justitsmord på Camillia Vest og ægtefælle uden at retten opdager, at der ikke er skyggen af et lovgrundlag for straf - så er borgernes retssikkerhed ikke længere til stede.

  Det værste af det hele er, at denne lille magtelite kan slippe af sted med alle disse overgreb uden skyggen af konsekvenser. Love og regler er noget som myndighederne og DJØF ansatte bruger til at banke borgerne på plads, men som myndighederne og DJØF ansatte ikke selv overholder.

  Familie klanerne på Borgen samt dem som har suget sig fast på Borgen hele livet stortrives med at DJØF ansatte kan omgår love og regler samt give krænkelserne er skær af legitimitet fordi et er højt uddannede medlemmer af DJØF som træffer beslutningerne. Og så skal DJØF regimet naturligvis sørge for at tab af mindst 12.840 millioner ikke får hverken politiske eller ansættelsesmæssige konsekvenser for den nye adel.

  Men når akademikerne på Borgen har kuppet det repræsentative demokrati ved familierelationer eller blot er gået direkte fra fredagsbaren på universitetet og ind på Borgen uden nogensinde, at have været ude i borgernes virkelighed bliver det en ubehagelig omgang indspist politisk indavl hvor de små problemer kan bliver store og de store problemer kan blive små.

  Der mangler i den grad mennesker med erhvervserfaring på Borgen og 99 politikere som efter 10 år med Folketingsgage helt automatisk ryger på maksimale dagpenge ville få bugt med klan styret og fokus på at løse problemerne samt få DJØF ansatte til at følge reglerne i stedet for at bruge dommergodkendt lyst- og nød-løgn. Og så skal vi naturligvis have rene dommere som ikke misbruger deres dommerembede ved ussel mammon. Vi skal have sandhed og konsekvens i stedet for løgn og nepotisme.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Det muliges kunst.

  Hvis man i samfundet skal nå frem til de bedste løsninger, så handler det i min optik om, at man fra politisk side, fra brugerside og fra embedsværkets side respekterer hinandens forskellige indfaldsvinkler, faglige viden, erfaring....og handlemuligheder.
  Sad i mange år som formand i det sociale brugerråd i et af vores store amter. Vi var så heldige at få oparbejdet et rigtigt respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde mellem politikere/embedsmænd/brugere. Samarbejdet mundede ud i mange gode og relevante, fornuftige tilbud på det sociale område. Indimellem gik bølgerne højt. Sådan er det. Derfor kan man sagtens respektere hinandens ståsted og muligheder. Og så kan man sammen glæde sig over det, der lykkes.
  I øjeblikket har jeg rådsarbejde i en stor provinsby..og oplever ganske det samme. Der er forskel på politikere. Der er forskel på embedsmænd. Der er forskel på brugerrepræsentanter. Men hvis alle er enige om, at målet er at finde frem til de bedste løsninger jfr økonomi, lovgivning og behov, så kan man nå rigtigt langt. Det er "det muliges kunst" i nærsamfundene.
  **Hvis man derimod har det udgangspunkt, at man frem for alt ved nedgøre og mistænkeliggøre 'modparten', så når man INTET.**
  ....
  Som borgere har vi ikke indflydelse på, hvem politikerne ansætter som DJØF'ere. MEN vi har indflydelse på, hvem vi vælger som politikere, når vi går til valgurnen. Og DET er et stort ansvar.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  DJØF har virkeligt forstået det - med det muliges kunst......

  Politikerne har svigtet og DJØF har på det groveste udnyttet de naive politikere til at rage til sig så man væmmes. DR 1 sender i aften kl 20.45 en udsendelse om de dyre direktører som politikerne har forgyldt i urimeligt omfang. Og Tvind bliver stadig forgyldt - det er jo nærmest kunst som vores politikere gentager deres fejl i en uendelighed. http://www.dr.dk/nyheder/indland/tvind-bag-opholdsteder-235-boern-anbragt-i-2016

  Det er et kæmpe tag selv bord som DJØF har skabt og som politikerne prøver at forsvare. Selv når misbrugsfesten bliver afsløret forsøger dem som skabe dette kunstværk for DJØF typerne, at forsvare det. Man prøver endda at mistænkeliggøre dem som vil have ændret systemet.

  Men det er korrekt at hvis vi genvælger dem som har svigtet indtil nu, så vil de fortsætte deres fest sammen med de flinke chefer fra DJØF som slikker politikerne op af ryggen mens de rager til sig.

  Vi kan godt se hvor galt det er gået med demokratiet på Malta hvor en systemkritisk journalist blev myrdet. På Malta er man ganske tydelig med at beskrive problemet og måske skulle vi tænke over om dette også har relevans for os:

  "Vi er et folk, der er i krig mod staten og organiseret kriminalitet, som er blevet uadskillelige"

  Og på Malta har de dog ikke dommere som mod betaling godkender juristernes brug af lyst- og nød-løgn. Vi har ikke brug for mere juridisk lyst- og nød-løgn, men dommere og jurister som kender forskel på ret og uret. Det muliges kunst bør indeholde mere ret end uret, mere sandhed end løgn. De typer som ikke fatter dette skal ud af det offentlige.