Lisbeth Knudsen: Vi har fået ny regering, men får vi også en ny politisk kultur?

KOMMENTAR: Den nye statsministers politiske fundament lover en ny retning, men får vi også en ændret politisk kultur? Her er en opfordring til den nye regering om mere åbenhed og til ikke at betragte medierne som fjender.

Ny regering. Nye ansigter på ministerbænkene. Nye roller for gamle kendinge i opposition. Nye politiske prioriteringer og nye dagsordener. Nye måder at håndtere pressen på, måske? Nye måder at styre embedsmændene på, måske? Nye samarbejdskonstellationer i Folketinget, måske? En ny retning i hvert fald.

Ugens regeringsskifte øger lige det politiske spændingsniveau nogle omdrejninger igen efter en alenlang valgkamp, et folketingsvalg, et folkemøde og tre intense forhandlingsuger. Vi har fået en ny og ung regering. Også en meget ideologisk en af slagsen.

Vi har fået en ny regering, men får vi også en ny politisk kultur i Danmark? Et paradigmeskifte i dens forhold til pressen, hvis man nu skal driste sig til at anvende det forkætrede ord. Et nyt kritisk, konstruktivt samarbejde mellem medier og politikere, der øger befolkningens tillid til begge brancher. Et samarbejde hvor rollerne er veldefinerede og pressens opgave er at være befolkningens årvågne øje på magten.

I forståelsespapiret lægges der op til et udredningsarbejde, som skal styrke tilliden til centraladministrationen, medierne og de politiske beslutningsprocesser. Glimrende forslag. Der er brug for det. Det går mildest talt i den helt gale retning, selv om forståelsespapiret beskriver Danmark som et af de samfund i verden, der bygger allermest på tillid.

Sagen er, at vi har tillid til hinanden og til vores demokratiske institutioner, men i stadig mindre grad til politikerne, journalisterne og embedsmændene. Det er et helt nødvendigt udredningsarbejde, man nu vil sætte i gang til det længere perspektiv, men det kan jo nemt blive langhåret og tidkrævende. Derimod kan en ny tilgang til mere åbenhed og dialog med borgerne og medierne omkring regeringens politiske forslag jo starte allerede på mandag.

Når Mette Frederiksens stramt styrede drejebog for at overtage regeringsmagten møder virkeligheden, travlheden i hverdagen, vanskelighederne med at finde 90 mandater på en række ikke nedskrevne områder, er der så også plads til at huske at forankre den nye retning hos befolkningen, hvis tanken er, at grebet om magten skal vare mere end en valgperiode? Den forankring forståelsesmæssigt i befolkningen er helt afgørende, og den kommer ikke uden et mindre anspændt forhold til medierne end den tidligere regering desværre havde udviklet.   

Den nye regering får omgående fart på. Finanslovforslag 2020 kalder. Det skal fremlægges ultimo august. Kommunerne tripper for at komme i gang med forhandlinger om deres 2020 budgetter. I EU skal regeringscheferne have fundet løsninger på fordelingen af fem helt centrale topposter. Lovkataloget for den kommende folketingssamling med alt det, der allerede er forberedt, skal revideres og opdateres til den nye farve regering. Der er nok at se til.

Det forståelsespapir på 18 sider, som er det politiske fundament under den nye socialdemokratiske regering og underskrevet af de fire partiledere fra S, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten, er på mange måder interessant. Det etablerer en ændret og meget værdibaseret terminologi. ”Retfærdig retning for Danmark” hedder overskriften på forståelsespapiret. Der skal gøres op med ulighed, symbolpolitik, bureaukrati, centralisering, grådighed, børnefattigdom og præstationskultur.

Der tales om større tillid og sammenhængskraft. Om tryghed, der giver mod, om de forpligtende fællesskaber, om fællesskabets skole og værdighed i velfærden. Økonomien er også blevet ”ansvarlig og retfærdig” i forståelsespapiret. Asylsystemet skal være ”humant”. Udlændingepolitikken er blevet til noget med ”sund fornuft”. Og demokratiet og dansk public service skal ”styrkes”. For slet ikke at tale om at vi skal være verdens bedste land at være barn i og verdens mest ambitiøse land på klimaområdet.

Det er selvfølgelig med den samling ambitioner mærkeligt, at det er lykkedes de fire partier efter 20 dages arbejde med papiret ikke at nævne kultur og kulturpolitikken med et eneste ord på de 18 sider. Forskningen får et lille bitte afsnit og erhvervslivet får to små afsnit og intet med substans bortset fra en tilbagerulning af lempelser i bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger.

Naturligvis er det meldt ud, at forståelsespapiret ikke er fyldestgørende og alene rummer det, de fire partier kunne blive enige om, mens der ligger rigtigt meget uden om, som ikke er omfattet af den fælles forståelse. Det gælder blandt andet rigtigt meget af den finansiering, som åbenbart skal forhandles på plads ved de kommende finanslovbataljer.

Tilbage til fokus for denne klumme: Får vi en ny politisk kultur med en ny regering? Der skal altså mere til end det, der fremgår af forståelsespapiret. Her står, at kommissioner nedsat af Folketinget ikke skal kunne besluttes nedlagt af en regering, at arbejdet med at finde en ”light” udgave af de tunge undersøgelseskommissioner skal fortsætte, at det frivillige foreningsliv skal lettes for bureaukratiske byrder, og at medieaftalen skal genåbnes. Men det i sig selv kan jo ikke knække kurven i forhold til tilliden til politikerne og medierne.

Så kære Mette Frederiksen: Tillid handler om åbenhed, gennemsigtighed, aktiv lytning til borgerne, medinddragelse af borgerne i politikudviklingen og et konstruktivt forhold til medierne, som ikke skal betragtes som fjender, når de udfordrer og stiller kritiske, opklarende spørgsmål. Det er faktisk vores job.

----------

Lisbeth Knudsen er tværgående chefredaktør på Mandag Morgen/Altinget og formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kgl. Teater. Hun har været koncernchef for Berlingske Media og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Før det var hun blandt andet nyhedsdirektør i DR. Hver anden fredag skriver hun en kommentar i Altinget.

Forrige artikel Paula Larrain: Borgerlighed er lig med menneskelighed Paula Larrain: Borgerlighed er lig med menneskelighed Næste artikel Fremtidsforsker: Kogende blod og nødvendigheden af vores opfindsomhed Fremtidsforsker: Kogende blod og nødvendigheden af vores opfindsomhed