Lisbeth Knudsen: Vores tillidsbaserede samfund er udfordret

KOMMENTAR: Den ene sag efter den anden om svindel og bedrageri får danskernes institutionelle tillid til at vakle. Hvis ikke det skal få konsekvenser for vores ellers velfungerende samfund, kræver det seriøs politisk opfølgning at genoprette danskernes tillid til systemet, skriver Lisbeth Knudsen.

Hvidvask for milliarder af kroner i årevis gennem danske storbanker. Svindel for over hundrede millioner kroner i årevis i Socialstyrelsen med midler til de allersvagest stillede i samfundet. Og storplyndring af statskassen for milliarder af kroner i årevis i tilbagebetaling af udbytteskat som led i et gigantisk internationalt røveri foretaget gennem nogle af verdens største banker.

De dårlige nyheder om svindel og bedrageri står i kø for tiden. Hvordan kunne det ske? Fordi det var nøje planlagt og udspekuleret.

Vores højt besungne tillidsbaserede danske samfund har fået slået glasset ind til brandalarmen, og den er for længst gået i gang med at hyle. Der er ganske enkelt brug for en ret betydelig genopretning, hvis vi igen skal kalde os et velfungerende, tillidsfuldt samfund med respekt for centrale funktioner og de fælles administrative styrings- og kontrolsystemer.

Ikke bare er der brug for genopretning af tilliden til bankerne og den finansielle sektor, men også til Skat og retfærdighed for os alle sammen i skatteopkrævningen og til sikkerheden omkring styringen af offentlige tilskudsmidler på fair og ens vilkår.

Hvordan skal den lille iværksætter, der har hårdt brug for et lån til at komme videre med at drive en helt igennem legitim forretning, have forståelse for et nej fra banken, når den med den anden hånd vasker sorte penge hvide for russiske oligarker?

Hvordan skal den forening, der forsøger at gøre noget godt for hjemløse eller unge mødre uden uddannelse, have forståelse for, at de skal rapportere brugen af hver en femøre i tilskud fra satspuljemidlerne og leve op til en nidkær kontrol, når Socialstyrelsen i årevis ikke opdager, at nogle af midlerne fra puljen havner på en medarbejders private bankkonto?

Hvordan skal den hårdtarbejdende helt almindelige danske familie, der betaler den skat, den skal, have forståelse for, at et internationalt netværk af svindlere, advokater og banker kan tømme den danske statskasse for anslået 12,7 milliarder kroner i udbytteskat i årevis, uden at nogen stopper hullet og manden, der lod pengene fosse ud af kassen?

Tillid er Danmarks stærkeste sociale kapital, har adskillige forskere fremhævet. Vi er faktisk verdensmestre i tillid til hinanden. Social tillid er den andel af befolkningen, der mener, at man kan have tillid til mennesker, man ikke kender i forvejen. Det svarer hele 78 procent af danskerne ja til – den højeste score for noget land i verden.

Også den institutionelle tillid er højere i Danmark end de fleste andre steder, og begrebet tillid fandt vej til vores såkaldte Danmarkskanon som en af de højest prioriterede danske værdier. Høj tillid skaber økonomisk vækst i et samfund, fastslår forskerne, og det handler blandt andet om trygheden i, at tingene foregår på en ordentlig og fair måde.

Vil der ikke altid findes skurke, tyveknægte og brodne kar i selv det bedste samfund? Jo, sikkert er det sådan.

Men de tre her nævnte sager adskiller sig – selv om de er vidt forskellige i karakter – ved at få tilliden til nogle af samfundets nøglefunktioner til at vakle; fordi der er tale om så store beløb; fordi der er tale om så langvarige svindelsager; fordi der burde have været kontrolfunktioner på plads, som havde opdaget kriminaliteten; fordi der i nogle tilfælde var whistleblowere, der advarede om en mistænkelig adfærd; fordi der var advarsler, der blev overhørt i alle tre tilfælde.

Nu råbes der på yderligere kontrol og regulering af den finansielle sektor på europæisk og nationalt plan på basis af den seneste store internationale svindelsag for 410 milliarder kroner om udbytteskat.

Er storbankerne blevet så store, at de ikke selv har kontrol over, hvad de foretager sig, for slet ikke at tale om muligheden for at andre kan kontrollere dem? Er bankerne blevet så kyniske, at de har tabt moral og forretningsetikken? Skal bankerne have lov til at sprede sig over så stor en del af de finansielle markeder, som de gør i dag, eller skal de ved lov brydes op i mindre enheder?

Præcis som med de store tech-giganter, hvor man godt kan komme i tvivl, om de i virkeligheden selv har styr på, hvad de har gang i, når der dagligt skal ryddes op i millioner af falske konti, der spreder fake news, og når frie demokratiske valg infiltreres af misinformation og troldefabrikker via de sociale medier.

Kan vi regulere og kontrollere os ud af mistilliden, eller er vi kommet dertil, at bankernes ledelser må sætte spørgsmålet om moral og etik og samfundsansvar tydeligere på dagsordenen eller pålægges en offentligt udpeget vagthund i bestyrelserne? Det bør blive et emne for en seriøs politisk diskussion og en åben debat i finanssektoren uanset konkurrencehensyn.

Tilliden til banksystemet og den finansielle sektor er en nøgle til et velfungerende erhvervsliv, til en velfungerende boligsektor og et velfungerende samfund. Interessant nok viser internationale imagemålinger, at den finansielle sektor i de seneste fem år langsomt, men gradvist, er steget i anseelse efter det totale tilbageslag med finanskrisen. Men lige præcis i 2018 stagnerer de gode takter i udviklingen, og nu venter sikkert en ny tilbagegang med de seneste afsløringer.

Hvordan kan vi genskabe tilliden til Skat? Det hører populært sagt i kategorien ”det lange seje træk”. Flere medarbejdere, nye og mere effektive kontrolsystemer, ændret og mere fokuseret organisation og skærpet opmærksomhed på de mest sårbare områder.

Men hvordan kunne det gå så galt og så længe? Det skrives der nu tykke bøger om, men Skat har brug for genopbygning af tilliden på alle fronter. Det kommer måske til at tage både fem og ti år, inden skaderne og tilliden er genoprettet.

Vi kender til det ledelsessvigt, som fandt sted i Skat på kontoret for tilbagebetaling af udbytteskatten, men de seneste afsløringer i den internationale svindelsag viser nu, at en stribe udenlandske banker hjalp til med svindlen. En stribe sagsanlæg er allerede sat i gang for at hente nogle af de mange tabte penge hjem igen.

Når det gælder bedrageriet i Socialstyrelsen, så har det ikke skortet på advarsler fra Folketingets statsrevisorer i forhold til kontrollen med og styringen af de såkaldte satspuljemidler.

Satspuljen afsættes hvert år til initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Initiativerne har til formål at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt for mennesker på overførselsindkomst. Satspuljen udgør i 2018 omkring 770 millioner kroner, og regeringen har lagt op til at udmønte midlerne inden for nogle temaområder:

Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse, støtte og forebyggelse til udsatte borgere, familiepolitiske indsatser, værdighed og omsorg for de svageste ældre, styrket indsats i psykiatrien og for kronikere, understøttelse af civilsamfundsinitiativer og en beskæftigelsesrettet integrationsindsats.

Statsrevisorerne har kaldt ordningerne uigennemsigtige og lad os bare tilføje: Ordningerne giver politikerne fra alle partier mulighed for at drysse beløb ud over hundredvis af projekter, som de hver især gerne vil tilgodese. Ofte projekter, som ikke er forsynet med en masse administrative kræfter, og som er helt afhængige af frivillige ressourcer til mange af opgaverne.

Sagt helt koldt og kynisk, som den tidligere finansminister og nu chefredaktør på dagbladet Børsen, Bjarne Corydon, gjorde det forleden: det er en hamrende ineffektiv måde at bruge pengene på. Men sagt mere realpolitisk, er satspuljen med til at skabe mange projekter, der afprøver nye veje i socialpolitikken, løser og løfter områder, der ellers er faldet mellem forskellige stole og ikke vil kunne tilgodeses på anden måde, og løsninger, som skaber en involvering af civilsamfundet.

At det er lykkedes en medarbejder at svindle med udbetalingerne og sætte beløb ind på egne bankkonti over en lang årrække, samtidig med at hun har ført et utroligt dobbeltliv, er ikke fuldstændig overraskende for folk med indsigt i systemet.

Og så er det jo fint, at socialministeren forarget kalder svindlen for ”gement tyveri” over for de svagest stillede. Men hendes ministerium viste måske i denne her sag lidt for meget tillid til en enkelt medarbejder, som tilsyneladende uopdaget kunne leve et dobbeltliv med køb og salg af dyre rideheste og huse i Sverige og Sydafrika for en månedlig løn på 37.000 kroner.

Virkeligheden har overgået fantasien, både når det gælder hvidvasksagerne, udbytteskattesagen og svindelnummeret i Socialstyrelsen. Nu bliver de endevendt af alle relevante myndigheder, og en politisk opfølgning er nødvendig.

Men det er beskæmmende, at de har kunnet finde sted. Der skal ikke mange flere af den slags sager til, før vores institutionelle tillid får et ordentligt hak nedad, mens vi måske fortsat kan opretholde tilliden til hinanden.

----------

Lisbeth Knudsen er tværgående chefredaktør på Mandag Morgen/Altinget og formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kgl. Teater. Hun har været koncernchef for Berlingske Media og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Før det var hun blandt andet nyhedsdirektør i DR. Hver anden fredag skriver hun en kommentar i Altinget. 

Forrige artikel Fl. Chr. Nielsen: Ordensmagten er gjort til sagesløst offer for et politisk narrespil Fl. Chr. Nielsen: Ordensmagten er gjort til sagesløst offer for et politisk narrespil Næste artikel Jens Chr. Grøndahl: Feministen med tørklæde og imamen uden svar på alt Jens Chr. Grøndahl: Feministen med tørklæde og imamen uden svar på alt
 • Anmeld

  Søren Riis-Vestergaard

  Tak

  Wow, denne skarpe kommentar rammer mig lige i hjertekulen. Det gør simpelthen så ondt at konstatere, at vores åbne, tillidsbaserede samfund systematisk misbruges af griske mennesker forankret i skrupelløse organisationer. Det er én af de mest værdifulde værdier i Danmark, nemlig sameksistens baseret på tillid, som er ramt. Av, av, det gør ondt!

 • Anmeld

  Søren Thuesen

  Udfordret

  Det er da for længst forsvundet, tillidssamfundet, kontrol og atter kontrol har afløst det for det enkelte menneske, mens kontrol mangler med vore folkevalgte og deres ofte tåbelige dispositioner.

 • Anmeld

  Farmor

  Genvinde tilliden?

  Let. Ny regering = ud med neo-liberalistisk ideologi, CEPOS konsulenter/rådgivere, som Venstre så flittigt har lænet sig op ad siden 2001!!
  Pt. har Kristian Jensen en ULTRA liberalist, Christopher Arzrouni som personlig rådgiver.
  Og stop så centralisering, 2% besparelser til skattelettelser, samt få SKAT på fode (genansæt hovedparten af de fyrede 4-5000 medarbejdere ).
  Giv kontrollerende styrelser , fødevarer, miljø, arbejdsmiljø m.fl. , deres muskler tilbage !!
  Altså kort og godt!
  Tilbage til den danske kultur, solidaritet, FAGkompetancer, og et progressivt skattesystem.
  Giv direktioner, bestyrelser , der forvalter vores penge (også skattekroner), personligt ansvar, med høj straf!
  Så måske ad åre den danske tillid til politikere, banker, (også journalister der ikke længere er borgernes vagthunde) vender tilbage.

  Det kræver dog penge , mange penge, men dem må svindlerne, og de af Venstre-REGERINGER topskattelettese forgyldte, så bidrage med.

  Beskæmnende , at politikere, banker, advokater m.fl. , har nedbrudt generationers opbygning af et lige, ukorrupt, og trygt Danmark på så kort tid, 18 år!! Trist! !!! Og udansk!!!!

 • Anmeld

  Nis Kristensen · Diplom Maskiningeniør Og HD international Business

  Eliten er problemet

  Tilliden er fuldstændigt væk.
  Nyhed pressen omtaler ikke at samfundet betaler 100 millioner per dag i direkte tab på de immigranter der ikke vil det danske samfund.
  100 millioner hver dag.
  Nej Eliten forsøger at tale om alt andet, Britte, banker, grønne biler osv.
  Valget skal handle om at Politikerne ska tage ansvar for flygtninge krisen i 2015. Og at det var Politikerne der svigtede totalt da immigranterne marcherede op ad vores motor veje og ansvarlige politikere ikke gav politiet fuldmagt til at returnerer immigranterne til den gale Kansler.
  Tilliden er væk, fuldstændigt.
  DR og Industrirådet har råbt og skreget på billig arbejdskraft.
  Hvorfor har vi så ikke skaffe arbejdskraft fra EU når der er millioner af arbedsløse i Sydeuropa pga Euroen.
  Næææ
  Vi skal have Syriske ingeniører, hjernekiruger og atomfysikere til Danmark.
  Stine Bosse jubler.
  Den regerende Elite er er fuldstændig i Lommen på Milliardæren George Soros, der bruger 18 tusinde millioner USD til "velgørende formål", dvs at få EU parlamentet til at spille Soros Musik.

  Hvorfor er der ingen, absout ingen der bare nævner at der fødes ekstra 128 millioner per år eller 351 tusinde ekstra nye mennesker hver dag.

  Hvorfor hemmeligholder globalisterne disse katastrofale tal.

  Det er fuldstændigt ligegyldigt at tale om Miljø og CO2 når Jordens befolkning vokser med 2 % procent per år.

 • Anmeld

  Benedetta Vangager · Pensionist

  Naiviteten gør det muligt!

  Det er da længe siden, vi havde tillid til naboen og til hinanden generelt, og længe siden, vi var høflige og venlige! Men vi tror stadig NAIVT, at vi har verdens bedste sundhedssystem, og at vi lever i verdens bedste og lykkeligste land! Demokratiet har fejlet! Folk gider ikke! Og de aktuelle millard-skandaler går også hen over hovedet på folk! De GIDER ikke!

 • Anmeld

  Pouel Pedersen

  Springer op som en løve, falder ned som et lam

  Det værste er ikke engang den kriminelle adfærd. Har man glemt de legale skatteunddragelser, som selskaber og velstillede bedriver ved at føre milliarder ud til skattely? Hvor er den politiske vilje og evne til at lukke den slags huller? Det nytter ikke, at Lisbeth Knudsen og mange andre springer forarget op, men falder ned med et spagfærdigt og helt ukonkret ønske om politisk handling. Der skal styring til i stedet for liberaliseringer. Der skal tilføres administrative ressourcer i stedet for at spare kontrollen væk. Liberaliseringer og besparelser har ødelagt vores velfungerende samfund, hvor der var basis for tillid til hinanden, til de offentlige systemer og til politikerne. En tung udfordring at bygge det op igen.

 • Anmeld

  wedell christensen · cand. pæd. almen

  Lordt løber nedad.

  Manglende opfyldelse af tillid kommer fra oven i hierarkierne. Skal normer ændres i det offentlige er det ministre og MF'ere mv. der skal ændre dem, og vælgerforeningsmedlemmer der skal finde kandidater med andre kvalifikationer end akademiske eksamener og ungdom. Hvis der ellers kan findes nogen oplært i fag, hvor ansvar har en substans og ikke blot er et teoretisk begreb tilknyttet uddannelsens filosofiske pensum.
  Det samme gælder for de fag, der får en normsættende position i erhvervslivet. Dvs. både erhvervs- og akademiske uddannelser skal problematiseres norm-mæssigt (ikke kun udfordres) i den daglige uddannelse, og deres passagekriterier ikke kun være instrumentalistiske. Det savnes generelt i dag.
  I kraft af både de politiske partiers og embedsmændenes lejrtænkning er det en meget lang vej. Lejrtænkningen har tilsyneladende etableret sig som en kultur ved hjælp af diverse teknologier, der påstår at have gjort mennesket og dets identifikation overflødig.

 • Anmeld

  Søren Riis-Vestergaard

  Tilliden er truet, men den er der fortsat

  Lisbeth Knudsen refererer i sin kommentar til målinger, der objektivt dokumenterer et fortsat tillidsfuldt samfund. Så når så mange i denne tråd udtaler, at tilliden er væk, mener jeg, at det er faktuelt forkert. Og det er jeg glad for. TIllidsniveauet i Danmark er fortsat højt, men det er truet, og især af visse magtfulde institutioners og deres repræsentanters foragtelige adfærd. Herunder politikere (fra Venstre til Alternativet) og bestyrelser/direktioner. Og det gør mig vred.

 • Anmeld

  Benedetta Vangager · Pensionist

  Den Romerske digter Juvenal sagde:

  "Giv folket brød og skuespil'!
  Sådan passificerer man folk!
  De ved ikke, at de bliver manipuleret med, men det gør de, og se hvor nemt det er!
  Hvis man fortalte folk, at de var nogle uvidende, naive, ufrie marionetter, ville de ikke tro det! Men DET er de! Smart, ikke?

 • Anmeld

  Søren Riis-Vestergaard

  Tilliden er truet, men den er der fortsat

  Lisbeth Knudsen refererer i sin kommentar til målinger, der objektivt dokumenterer et fortsat tillidsfuldt samfund. Så når så mange i denne tråd udtaler, at tilliden er væk, mener jeg, at det er faktuelt forkert. Og det er jeg glad for. TIllidsniveauet i Danmark er fortsat højt, men det er truet, og især af visse magtfulde institutioners og deres repræsentanters foragtelige adfærd. Herunder politikere (fra Venstre til Alternativet) og bestyrelser/direktioner. Og det gør mig vred.

 • Anmeld

  Benedetta Vangager · Pensionist

  Er grådighed tillidvækkende?

  Køb fire poser fyldt med mad - smid den ene væk med det samme! Gå hjem med 3 poser, fyld køleskabet, spis kun halvdelen - smid resten ud! Børn dør af sult! Andre lever i afskyelig luksus!
  Er det VORES skyld?
  JA !!! Sådan ER vi! Det er dumt at have tillid til andre mennesker i vores del af verden!
  Kun ekstremt fattige børn er glade og tillidsfulde! Paradoksalt!

 • Anmeld

  Jørn Bentsen Strøyberg · Pensionist

  Meget enig men, vi skal skelne mellem kriminelle individer og en syg kultur i finanssektoren.

  Hej Lisbeth.
  Jeg syntes meget af det du skriver, er helt korrekt – men du rammer desværre helt udenfor skiven på det væsentlige.
  Vi ved alle at det ar forbudt at ”stjæle af kassen” uanset om du gør det som privatansat eller offentligt ansat, lovgivningen er også helt klar. Det skal derfor ikke blandes sammen med de katastrofer der regner ned over os alle sammen på grund af kreative finanstroldmænd. Hvorvidt vi så har et tilstrækkeligt kontrolsystem overfor private eller offentligt ansatte skal jeg ikke komme ind på her, men bare konstatere at det som så mange andre kriminelle aktiviteter – ikke forsvinder fordi det er ulovligt. Denne type af kriminelle aktiviteter har vi altid haft, så almindeligt tyveri og bedrageri rokker faktisk ikke ved den grundlæggende tillid der præger vores samfund. Denne tillid er også en konsekvens af at der er meget lidt korruption og en vis lighed i vores samfund som helhed.
  Det der regner ned over os, er konsekvenserne af en ufattelig lemfældig omgang med den finansielle sektor som helhed. Hvornår har vi sidst set at en person fra denne sektor blive fængslet? Stort set ALDRIG! De få der er blevet fængslet er som regel personer der har bedraget den finansielle virksomhed de har været ansat i – og så snakker vi almindelige kriminelle handlinger.
  Det har regnet ned over os med:
  • Finanskrise og følgerne deraf.
  • Panamapapirer og lignende i årevis.
  • Hvidvaskning for helt ufatteligt mange milliarder.
  • Internationale storbanker der uberettiget svindler sig til milliarder til sig selv og deres forretningsforbindelser.
  • Systematisk udnyttelse af huller i skattelovgivning.
  • Systematisk rådgivning omkring skatteunddragelse.
  Det tætteste vi har været på en egentlig straffesag, var vel da Glistrup blev dømt – men han gik jo også meget provokerende ud og skiltede med sit frikort og 0 i trækprocent.
  Og ja – der råbes på mere kontrol og regulering. Det er nu engang slet ikke det der skal til.
  Det skal bare slet og ret gøres ulovligt! ENKELT – og hvis det er banken der tjener pengene på den ulovlige aktivitet, så er det bankens ledelse incl. alle i direktionen og i bestyrelsen der skal straffes personligt både med megastore bøder plus fængselsstraf. Bliver banken dømt for særlig grov tilsidesættelse af etik og moral, skal det være muligt at udskrive en bøde så stor at den fjerner enhver polstring, gerne med det til følge at banken dermed bliver tvangsopløst så det er aktionærerne der taber deres penge og ikke kunderne der skal betale.
  I dag sker der jo INTET i bedste fald får banken en bøde som i sidste ende bliver betalt af kunderne og Topchefen tager skraldet og ”går af” med millioner i et gyldent håndtryk.
  Hvis vores lovgivere ville ulejlige sig med at være lige så lang fremme i skoene med hensyn til denne type af kriminalitet som de er med banderne med rygmærker – her kan du jo komme i fængsel bare du har et rygmærke på din læderjakke….. Og vi får det ene bandemedlem efter det andet sat i fængsel. Gør dog det samme med disse finansielle forbrydere – de koster vores samfund langt flere milliarder end dem med rygmærker.
  Og nej desværre Lisbeth – Virkeligheden har desværre ikke overgået fantasien og der ligger ufatteligt meget mere og venter på at blive opdaget i en sektor med en syg forretningsmoral.
  Desuden bliver det først bedre når dem der er ansvarlige for etikken og moralen i den verden bliver straffet personligt både på pengepungen og med fængselsstraf – for hvem er det der definerer den forretningsmoral der skal gælde i en virksomhed? Det er ejerkredsen og den ledelse der bliver sat i spidsen for virksomheden.
  Så en ting bør der ske og det kan vi sagtens gøre i Danmark uden at skulle have hele EU/Verden med. Få defineret i lovgivningen at enhver finansiel institution skal udarbejde og gennemføre et sæt at etiske og moralske spilleregler der ligger ud over de juridiske grænser. Gør det samtidigt helt klart at der vil kunne idømmes et kollektivt ledelses og bestyrelsesansvar med både bøde og fængsel for den samlede bestyrelse og den samlede direktion.

 • Anmeld

  Benedetta Vangager · Pensionist

  Tak for en god artikel!

  Men:
  Lisbeth Knudsen er faktisk en af de kendte debattører, jeg har mest tillid til!

 • Anmeld

  Søren Riis-Vestergaard

  Benedetta, ja, Lisbeth Knudsen er tillidsværdig

  :)

 • Anmeld

  Benedetta Vangager · Pensionist

  NINNA THOMSENS GRÅDIGHED!

  For ikke så mange måneder siden forlod daværende Sundheds- og Omsorgsborg-mester i Københavns Borgerrepræsentation, Ninna Thomsen, sin stilling med et særdeles gyldent håndtryk!

  På trods af, at reglerne i SF forbyder det, modtog Ninna Thomsen en MILLION KRONER i afskedsgave!

  Meget nemt! Helt fint! I orden? Nej!

  Kan man have tillid til Ninna Thomsen og SF?

  Nej, selvfølgelig ikke!

  Men hun er bare grådig som alle andre, der heller ikke ville have sagt nej til en million kroner!

  Men i et demokrati er det FOLKETS opgave at kunne gennemskue korrupte politikere og magthavere!

  Det er FOLKETS opgave at kunne gennemskue de FOLKEVALGTE politikere!

  Og den opgave, folket skal påtage sig i et demokrati, har jeg ikke TILLID til, at de egentlig magter eller har lyst til at påtage sig!

 • Anmeld

  Christian X

  Så længe liberale principper sættes højere end alt andet -

  vil dette gentage sig igen og igen i nye varianter.

  Da Anders Fogh regeringen liberaliserede finanssektoren var vi nogle, der forudsagde både boligboblen, sammenbruddet af SKAT og internationalt bedrag. Men liberale er "religiøse" fundamentalister og de færreste andre ved heller ikke bedre.

  Vi mennesker lærer - desværre som vores primat artsfæller - kun ved at det skal gøre ondt, før det kan blive bedre. Især derfor burde vi altid vise ekstraordinær forsigtighed ved alvorlige irreversible konsekvenser som migration. Migration har allerede medført, at halvdelen af Europas befolkning ikke længere har tillid til og tro på politikere, fremtiden eller vores demokratiske system.

  Havde vi haft seriøse medier i stedet for overfladiske duplikator-medier, havde de for længst reporteret alt om:
  Sanjay Shah, der snød SKAT for 12,4 mia.
  Anna Britta Troelsgaard Nielsens begunstigede datter og hendes arabiske far, som stutteriet troede, var den, der finansierede heste, træning, rejser etc.

  Men de fleste danskere vil hellere leve tillidsfuldt med skyklapper end at indse, at det gode og smukke vi er vokset op med, ikke gælder og aldrig kommer til at gælde ude i verden.

 • Anmeld

  Ulla Andersen · cand.scient.pol.

  Hvad med retfærdighed, lighed og fællesskab

  Det giver tillid...

 • Anmeld

  Erik Fuglsang · Økonom

  Også et stort tak herfra

  Som altid, når Lisbeth Knudsen sætter sig til tasterne, kan vi regne med en sober, læseværdig og velovervejet kommentar til og perspektivering af aktuelle temaer. Heller ikke denne gang svigter hun. Stort tak for det. Hvis vi endelig skal lede efter håret i suppen, så kunne jeg godt have ønsket mig hendes tanker om samspillet mellem den institutionelle og sociale tillid. Hvorfor er der tilsyneladende en generel høj tillid mellem mennesker, hvorimod den institutionelle tillid er udfordret pt. ? Hvad skal der til for at genoprette tilliden til de vitale finansielle institutioner? Hvorfor kan de lige netop de største nordiske banker tilsyneladende ikke holde sig på måtten ? Er det flere ressourcer til SKAT, Finanstilsyn m.fl, der skal til for at afsløre problemerne i visse dele af den finansielle sektor? Er det stærkere, mere håndfaste og dygtigere ledelser, det skorter på i visse af de store banker? Er det dygtigere, mere årvågne og erfarne medarbejdere, der tør whistle blowe i det offentlige rum, der er brug for ? Sover både ledelse og medarbejdere i timen i finanstilsynet ? Tager de alt for slapt på deres ansvar ? Eller er problemet snarere, at vi har brug for, at samme tilsyn får tilført 50-100 ekstra årsværk for at levere en tilfredsstillende opgaveløsning ? Er den eneste medicin,der virker, en tættere og hyppigere kontrol fra finanstilsynets side. Ikke blot for tilsynsmyndighederne trænger spørgsmålene sig på. Det gør de også for i forhold til offentlige myndigheder. Er der eksempelvis blevet mindre grund til generelt at stole på embedsværket, eller er der blot tale om, at Lisbeth Knudsens eksempler er enlige svaler omend disse eksempler på misbrug og svigt er helt ekstreme? Er der sket eller ved at ske et moralsk skred her, og hvor stort er det i givet fald ? Kan vi overhovedet måle det på en pålidelig måde ? Er det håbløst naivt at stole blindt på embedsværket, når en medarbejder i SKAT og i Socialstyrelsen kan svindle eller medvirke hertil big time i ? Er det i praksis umuligt at gardere sig imod svindel ? Hvor mange sager findes der mon, som vi ikke har hørt om ? Skal tillid og forretningsmoral på skoleskemaet, når nu forældrene åbenbart ikke i alle tilfælde formår at lære deres børn om forskellen på dit og mit og på god og dårlig moral ? Er det hårdere sanktioner og kraftigere offentlige gabestokke, der må rulles af stalden? Eller er det mon lidt af hvert af hvert eller noget helt ottende, der skal til ?

 • Anmeld

  j Bjerre

  karakter

  TAK LISBETH
  Så længe ingen i dette land generelt vil være upopulære en gang imellem kommer vi ikke videre, men står ,STAND BY, VI SKAL TAGE FAT OM NÆLDENS ROD, FOR AT KOMME TIL BUNDS I DISSE SVINDELNUMRE GENERELT!
  NU SKAL VORE POLITIKERE TRÆDE I KARAKTER OG GØRE NOGET OG IKKE SLÅ DET HEN I UNDERSØGELSES KOMMITEER HELE TIDEN; SOM SÅ IGEN KOSTER SAMFUNDET PENGE! REGERINGEN SKAL HANDLE OG DER KAN GØRES NOGET, NU. ALT POLITIK SKAL IKKE VÆRE POPULÆRT!
  Så kære befolkning giv din stemme til de politikere der vil HANDLE!
  mvh J Bjerre


  så kære befolkning

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Det handler ikke om moral, etik eller tillid, men om lovgivning og kontrol

  Jeg er overrasket over at man i artiklen og kommentarene foroven er glimrende til at skitsere problemet, men omvendt mangler løsninger som om man bare håber at problemet forsvinder med tiden af sig selv.

  For der er jo ingen forskel på om det er en bank røver vi har med at gøre eller en svindler med dyrt jakkesæt og slips. Hvorfor der diskuteres moral, etik eller tillid når det er manden med det dyre jakkesæt, men ikke når det er bank røveren er sgu' lidt uforstående og understreger jo bare at det jo ikke er det det handler om, men ganske enkelt om lovgivning og kontrol af at denne lovgivning bliver overholdt - hverken mere eller mindre.

  Så kan man tage moral/etik diskussionen i en filosofisk hygge stund hvis man har lyst.

  Men det her skal naturligvis løses ved at stramme lovgivningen, straf udmålingen der virker for lav for økonomisk kriminalitet og selvfølgelig at kontrollere at lovgivningen bliver overholdt - helt normalt basal håndtering af et kriminalitets område der virker til at være ude af kontrol og uden styr på.

  Udover det oplagte i at DK naturligvis bør gå ind i EUs bank union der netop kontrollerer og overvåger de største banker i hvert land så bør man se på lovgivningen og kontrol instanserne på nationalt plan for det vi har set og hørt på det seneste er selvfølgelig helt uacceptabelt.

  EUs Bankunion blev jo altså netop oprettet efter finanskrisen med det primære formål at undgå lignende finanskrak vil kunne ske igen nogensinde, så når vi er medlem her så er det oplagt at udveksle erfaringer både centralt og mellem landene for fald grupper og lov stramninger. Så uden at kende bank verdenen i detaljer så er det da oplagt at starte her hvis vi virkelig skal det her til livs på langt sigt.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Tillid er godt

  Tillid er godt Kontrol er bedre.

  De sidste 20 år har man skåret ned på SKAT og man har udpeget de mest uduelige til at være skatteminister plus man har centraliseret indkrævningen - fjernet alle former for kontrol med indberetninger og brugt de sidste kroner på ubruglige IT-systemer.

  Det de folkevalgte ikke smider i kloakken stjæler bankerne.

  Tilliden er væk og nu må der indføres kontrol over hele linjen.

  Alle der har været involveret i det store tyveri skal straffes hårdt og alt hvad de ejer skal konfiskeres til at dække udgifterne.

 • Anmeld

  Jørn Bentsen Strøyberg · Pensionist

  Jo - Det handler i den grad om etik og moral.

  Eftersom de store banker mv. har de skarpeste hjerne både indenfor skat, jura mv. til hele tiden at afsøge hvor der er huller i lovgivningen, så handler det i den grad om etik og moral. Det kan ikke være rigtigt at vores financielle institutioner skal styres af en kultur der handler om at gå lige til kanten af juraen eller endda medvirket til klart at begå ulovligheder så længe det ikke kan spores tilbage til dem.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Svindel.

  Hvordan det kunne lade sig gøre at unddrage satspuljen for over 111, mill. kr. i så lang tid er, og bliver en gåde. Et eller andet må have svigtet.

  Var det ikke en ide at ophæve satspuljen, og i stedet udbetale penge til de forskellige organisationer efter behov, med øremærkning af beløbene.

  For øvrigt, hvorfor skal folkepensionister bidrage til den pulje?. Vi er jo ikke på overførsels indkomst, men får pensionen udbetalt permanent, så det mest logiske vil være at pensionen bliver lønreguleret, i stedet som nu, pristal reguleret. Det vil der være større fornuft i.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!!

  NYTÆNKNING ER EN BY I RUSLAND !!!!!

  Politikere er vanemennesker deres fornemmeste opgave er at blive
  genvalgt !!!! At sætte akademikere til at vogte akademikere !!
  er det samme som at sætte blåhvaler til at vogte sild !!
  Venligst hp.

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Hr. Strøyberg

  Lad mig gøre opmærksom på at du reelt ikke snakker om moral og etik men netop om jura i dit indlæg når det kommer til stykket. Altså hvornår man går til kanten af loven eller ej er jo gældende indenfor al lovgivning og er en omsonst snak når vi lever i et samfund opbygget af rets principper - og ikke på "moralske love" hvis man kan sige det sådan.

  Hvis ikke man mener at "kanten af loven" er dækkende nok for at udgøre lov grundlaget ja så må man udvide den givne lovgivning så "kanten af loven" bliver mere tilfredsstillende dækket og sørge for at den bliver bedre kontrolleret - det er sådan set det foregår indenfor al lovgivning når man ændrer denne i ethvert rets samfund og det var sådan set det jeg skrev om i mit eget indlæg.

  At diskutere folks moral og etik er omsonst idet der i princippet ingen forskel er på at gå over rødt og forårsage et dødsfald end at bryde den økonomiske lovgivning - det er derfor at det er forseelser der straffes og ikke om folk spekulerer i om det kan betale sig at gå over rødt eller at lave økonomisk kriminalitet.

 • Anmeld

  Jørn Bentsen Strøyberg · Pensionist

  Til T.R.

  Du har jo helt ret og så alligevel ikke.

  Lad mig eksemplificere: Færdselsloven har en generel bestemmelse der siger at man til enhver tid skal køre efter forholdene – så selv om der stå 80 km/t på færdselstavlen så er der mange situationer hvor det alligevel ikke er tilladt at køre 80. Det kan være tåge, dårlige oversigtsforhold, glat føre parkerede biler mv. faktisk rigtigt mange ting kan gøre at du som bilist IKKE må køre som angivet på færdselstavlen. Der er ikke mange der tænker over det og ufatteligt mange der vil argumentere imod.
  Sagen er dog enkel – hvis du som trafikant pløjer en fodgænger ned fordi du i tåge kører alt for stærkt efter forholdene – så kan du straffes, sandsynligvis endda med uagtsomt manddrab. Her er det dog et skøn politi og domstole skal lægges for dagen. Og hvorfor nu det det er? Det er meget enkelt; der kan IKKE udarbejdes lovgivning der tilstrækkeligt præcist kan forudse samtlige mulige ”efter forholdene situationer”.
  Dette princip gælder i øvrigt også mange andre steder i lovgivningen og i den offentlige forvaltning.
  Dog IKKE i den finansielle sektor. I banker og i sektoren med de finansielle troldmænd handler det jo om at finde og udnytte alle muligheder for profit uanset om det er i modstrid med lovens intentioner. Her taler vi om rigtigt mange højt uddannede jurister, skattespecialister, bankfolk og andre i jakkesæt der bruger mange timer på at finde hullerne til egen direkte vinding eller som bank med rådgivning mod passende betaling. Og hvem er det der betaler når banken endeligt får en bøde – det er kunderne.
  Der skal bestemt lovgivning til – så tingene bliver klart ulovlige. Men ikke lovgivning der på samtlige potentielle områder sætter klare regler op. Det skal som med færdselsloven være stjerneklart at det er intentionerne og ikke kun den klare jura der definerer reglerne. Derudover så skal ledelser, direktioner og bestyrelser også gøres ansvarlige med fængselsdomme. Så kan det være at bestyrelserne selv får travlt med at få moral og etik ind i en sektor der er pilrådden.

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Hr. Strøyberg

  Det er muligt det er mig der ikke kan se koblingen, men det du skriver her er stadigvæk ren jura.

  Altså jovist kan der være afvigelser fra en lovgivning i særlige omstændigheder eks. "at køre efter forholdene" som du skitserer, men det er jo stadigvæk noget der defineres juridisk og som vurderes i rets systemet i hver enkel sag. Mao. er der stadigvæk en klokkeklar skelnen mellem moral og jura og af gode grunde i og med moral kan anses vidt forskelligt fra person til person - det kan loven ikke.

  Tag f.eks. Burkaloven som der er delte meninger om fordi folk har forskellig moral og menneskesyn på den given sag, men et flertal har altså besluttet at lovgive indenfor området og hvad der igår var lovligt er hermed idag ikke lovligt selvom folks syn på sagen moralsk set er den samme.

  Tag f.eks. Sort arbejde der handler om 70-80 mia. - hvert år og som folk stiltiende egentlig bare har accepteret med tiden fordi man tænker at man tager af den helt store fælles kasse så betyder det ikke noget for den enkelte. Problemet er bare at når tilstrækkelig mange gør det, så kommer det til at have betydning. Uanset hvad er sort arbejde naturligvis stadigvæk ulovligt - og noget som en bred folkemasse altså foretager herhjemme.

  Så jeg har svært ved at se at det er anderledes for de her finansfolk omend man kan sige at de lever af at finde smuthullerne og for de fleste på lovlig vis, som jeg har svært ved at se problemet i. Altså enten er det i orden at der er de her huller eller også må de lukkes af myndighederne der må have styr på systemet - det kan jo ikke være borgerne her der skal gøre myndighedernes arbejde, det må da komme fra myndighederne der udstikker de rammer man må være inde i som borger.

  Eks. så er det jo reelt tilladt at bære Burka når det bliver koldt til vinter idet man ifølge loven må tildække sig "efter forholdene" og derved bør være ligestillet med andre der går rundt med tørklæder fordi det er koldt. Og så er det muligt at det er imod det Burka loven oprindeligt tilsigter og at burka folket har fundet et hul i loven, men i sidste ende er det altså de juridiske rammer der udstikker hvad der er tilladt og hvad der ikke er. I burka tilfældet er det jo reelt grundloven om at alle er lige for loven og religions frihed der har dikteret dette "smuthul" kan du sige og hvis man vil pille vil det må man pille ved grundloven og dermed hele fundamentet i vores demokrati og så er vi ved at være lige lovligt langt ude :-)

 • Anmeld

  Jørn Bentsen Strøyberg · Pensionist

  Hr. T.R.

  Det er jo her vi ser fundamentalt forskelligt på tingene.
  Som jeg læser det du skriver, er det der er foregået ind til nu med finanskrisen og alle den følger, panamapapirer hvor bankfolk aktivt medvirker og hjælper til at flytte penge i skattely, udnyttelse af udbytteskatteregler i forhold til skat – helt i orden eftersom det ikke er direkte kriminelt og i mange tilfælde indenfor gældende ret. FBI’s undersøgelser af finanskrisen er hor nyligt udkommet i form af to 600 sider lange rapporter som afdækker en masse. En af hovedkonklusionerne er, at det jo ”desværre ikke er kriminelt at være grænseløst grådig”.
  Så jura – gerne for mig, men så skal vi have en lovgivning på plads som f.eks. færdselslovens bestemmelse om; at du altid skal køre efter forholdene. Og undlad venligst at fortælle mig at selv dette er en klar juridisk vurdering – hvis det var det ville sigtbarhed skulle defineres og i øvrigt kunne dokumenteres klart i meter på det pågældende tidspunkt og så er vi jo ude i vrøvl. Så en juridisk paragraf der klart definerer at enhver lov ikke bare skal overholdes efter dens bogstav, men også i dens intention. Så har vi pludseligt en lovgivning som færdselslovens paragraf om at køre efter forholdene. Alternativt vi de skruppelløse erhvervsfolk i jakkesættene i bankerne og i finansverdenen i øvrigt jo til stadighed søge efter hullerne der kan tilfredsstille deres grænseløse grådighed.
  Jeg tror Hr. Møller ville have sagt, at der ikke var udøvet ”rettidig omhu” i sagen om hvidvask i Danske Bank og hvis ikke må det være fordi Mærsk står for at grænseløs grådighed er helt okay. Jeg tror faktisk ikke dette sidste, men det undrer mig meget at banken ikke er meget mere klar i talen omkring hvad der er okay og hvad der ikke er okay. Undlad venligst at henvise til at Hr. Borgen efter den interne juridiske undersøgelse ikke er fundet skyldig i at have overtrådt juraen. Hr. Borgen var før han blev øverste direktør chef for Baltikum – enten har han været 100% klar over tingene alternativt har han været fuldstændigt inkompetent. Sagen er for mig fortsat enkel – der skal klar lovgivning til OG hele finansverdenen er gennemført rådden og fortjener absolut ingen respekt. Deres etik og moral er ikke eksisterende men præget af grænseløs grådighed.

 • Anmeld

  li.sbeth søre.nsen

  Blå aviser er aldrig kritiske imod hvidvask...

  Nu har Lisbeth Knudsen vel gjort sit i anti-Danskhed her, i åresvis som chefredaktør for Berlingske?

  Avisen der, støtter uafbrudt om om pengesvindel, og opmuntre dermed til det. Berlingske tidende burde forbydes overhovedet at eksistere..
  Avisen er Danmarks pengemisbruger avis nr. 1. Fulgt tæt op af Jyllandsposten..


  Ihvertfald skal alle statskroner til den straks fjernes. Især nu hvor de har nedlagt alt debat der, for ikke abonnementer. Altså , vi skal betale for avisen, uden at kunne læse den, ej kommentere deri.

  Berlingske er Danmarks største forbryderavis. Men det er dog en tæt krig, blandt de andre blå medier, som Politiken, BT, JP, WA mv.

 • Anmeld

  lisbeth sørensen

  Fruen knudsen, har aldrig støttet friytringsfriehd..Som ej her. vi er til grin for egne penge.

  et betyder intet når kont anhjælpm odtageren klipper fru. Hans ens ligusterh æk for 25o kr. når blot de kan løbe væk med millioner af kroner i skattesv indel, mv.


  Derfor skal vi naturligvis have dø dsst raf for borge rlig sk attes vindel i fremtiden. Gerne på rådhuspladsen via offentlig h æng ning? ....

  Folket må retur til magten..#Socialisme..

  Borgerlig penge krimina litet fører til alt anden form for kriminalitet også. Og er altså hovedårsagen til alle former for kriminalitet..Måske pånær mord-hvor borgerlige absolut ikke er fraværende i statistikker..

  Beklager mærkelige mellemrum. Fru. knuds en frasortere altid min ytringsfrihed lynhurtig, som slettter mine kommentarer..

  ....

 • Anmeld

  Lisbeth Knudsen

  Du er skamløs frk. knudsen...Og mener du har ret til at styre debatten. Præcis som i Berlingske..Har måtte sende 3o kommentarer, for at få 3 på nu..

  Påpeger blot den generelle u viden hed af Danskere, som lært af de b orgerlige me dier, som er 90% af den Danske med ieverden..

  DK er altså lykkedes med at hjerneforvride flere her, end i fx. UK, hvor folket generelt er langt klogere mht. magthaverne, som alle er købt af top 1% i DK. Det er de også i UK, man folket der er på en eller anden måde klogere. Hvis UK havet Dansk demokrati, med "PR" (proportional representation), ville de aldrig se en bl å reg ering som vi ser uafbrudt i DK, mestendels pga. af de mind rebe gavet j yd er.. Der vil ikke være nogen blå regering uden jyder i DK, nogensinde..

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Debattør

  DJØJ VS DJØF

  Lisbeth rammer næsten plet.

  Hovedproblemet er at Eliten DJØF/AKADEMIKER etc sidder på begge side af forhandlingsbordet når offentlige ledere ansættes.

  Den ene lukrative aftale efter den anden indgåes.

  Det skriger til himlen når man kan få 2.000.000 i aftrædelse hos DR, når man SELV opsiger sin ansættelse.

  Det er OK med høje lønninger, men lukrative aftrædelsesordninger bør ANNULERES øjeblikkeligt.

  Men DJØFerne bestemmer. De sidder jo også i folketinget og derfor er FET skruen uden ende.

  Elite er nødvendig. Men uduelige ledere skal kunne fyres til normale funktionær aftrædelsesordninger.

  Men hvilken DJØFer tør fyre en anden DJØFer ??

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Ingen chance for at jeg skrev mit efternavn som Knudsen...


  "Lisbeth Knudsen
  Du er skamløs frk. knudsen...Og mener du har ret til at styre debatten. Præcis som i Berlingske..Har måtte sende 3o kommentarer, for at få 3 på nu.."

  Resten af kommentaren er dog korrekt. ER en slettet kommentar, som er sat på af en anden..

Sundhedsudspil uden psykiatere vækker kritik

Sundhedsudspil uden psykiatere vækker kritik

SUNDHEDSUDSPIL: Trods stor psykiatermangel er rekrutteringsudspil blottet for nye initiativer. Det har ikke været i fokus, siger sundhedsministeren og sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).