Løkkegaard: Socialister kan sende EU på katastrofekurs

DEBAT: Venstrefløjens ønske om en social union kan – hvor uskyldig og sympatisk den end lyder – vise sig at være det hidtil alvorligste anslag mod det danske velfærdssamfund, skriver Morten Løkkegaard (V).

Af Morten Løkkegaard (V)
Medlem af Europa-Parlamentet

Godt nytår til Altingets mange læsere! Et nyt år, som for os EU-nørder er noget særligt: 2017 er nemlig et jubilæumsår, 60-året for det europæiske samarbejde.

Jubilæet vil uden tvivl blive fejret, og politisk forbereder Juncker-Kommissionen en ganske særlig jubilæumsgave – en pakke med initiativer på de områder, hvor samarbejdet efter manges mening halter lige nu.

Socialister kaprer den sociale søjle
I pakken vil man derfor finde noget så EU'sk som en "Social Søjle", en lang række forslag til sikring af sociale rettigheder og arbejdstager-rettigheder for EU-borgere på tværs af grænserne. Såre sympatisk – og selvfølgelig også bekymrende. For både i Kommissionen og ikke mindst blandt Europas socialister bruger man lige nu anledningen til at kapre dagsordenen og presse på for fælles lovgivning på områder, der er under national kompetence.

For et land som Danmark er netop den nationale kompetence helt afgørende. Med vores ganske unikke - og meget succesfulde - arbejdsmarkedsmodel og vores skattefinansierede, såkaldt universelle velfærdssystem, vil det være en katastrofe at være tvunget til at harmonisere systemet og pludselig køre på fælles EU-regler.

I praksis vil det betyde mindre velfærd og et væsentligt ringere arbejdsmarked. Derfor har ikke bare Venstre og regeringen, men også arbejdsmarkedets parter i et stykke tid været oppe på mærkerne for at få trukket Den Sociale Søjle i en retning, vi kan støtte. Det betyder i første omgang at få luget ud i de værste tidsler. Specielt spørgsmålet om en lovfastsat mindsteløn har vakt bekymring. Den danske model har nu i over 100 år ført til et stabilt arbejdsmarked med verdens højeste mindsteløn.

Dansk model består efter pres
Kommissionen har heldigvis lyttet. Lige før jul sagde den ansvarlige kommissær, Marianne Thyssen, til Jyllands-Posten, at man har ”fundet en løsning.” ”Vi ønsker ikke at underminere den særlige måde, man danner løn på i Danmark.” Så langt, så godt. Vores pres har virket.

Men dermed er det ikke slut. Danske socialdemokrater taler om en "Social Pagt" og Socialdemokraternes chef-ideolog, Henrik Sass Larsen, har trods protester fra alle sider flirtet med en fælles-europæisk mindsteløn – foreløbigt uden at afvise tanken. Det kunne man selvfølgelig affeje, hvis det var en enkelt dansk tanketorsk. Men flirten foregår i et socialistisk miljø, hvor venstreorienterede i Europa-Parlamentet er parat til at gå meget langt.

I næste uge i Strasbourg-samlingen skal der stemmes om Europa-Parlamentets input til Den Sociale Søjle, og her er der lagt op til meget vidtgående lovbestemmelser, hvor en lang række sociale rettigheder skal håndteres fra overnational hånd. Som næstformand i Parlamentets Beskæftigelses- og Socialudvalg har jeg kæmpet ihærdigt for at få renset de mest skadelige elementer ud af teksterne, men jeg har måttet se i øjnene, at vi liberale desværre er i mindretal. Socialisterne kan nemlig regne med støtte fra en del socialkonservative kræfter i Sydeuropa.

Anslag mod dansk velfærdsmodel
Denne uhellige alliance mellem højre og venstre blandt sydeuropæiske politikere er i det hele taget den største politiske trussel lige nu i Europa-Parlamentet.

Det er en trussel, som de danske socialdemokrater bør være sig bevidst. Vi vil i Venstre holde et vågent øje med vore danske S-kolleger i den sag. Støtten til en Social Union kan – hvor uskyldig og sympatisk den end lyder – kan vise sig at være det hidtil alvorligste anslag mod den måde, vi har indrettet det danske velfærdssamfund på.

Og får vi ikke lavet en model, byggende på frivillighed og dialog med de sociale partnere, vil vi ende med, at den bredt funderede danske støtte til EU-projektet smuldrer.

Forrige artikel Jeppe Kofod: Trump kan blive et mareridt for Europa Jeppe Kofod: Trump kan blive et mareridt for Europa Næste artikel Professor: Ubevidste biases er domstolenes store udfordring Professor: Ubevidste biases er domstolenes store udfordring