Martin Henriksen: Antiracisters kamp mod hvide slavehandlere er ekstremt dobbeltmoralsk

DEBAT: Profeten Muhammed ejede sorte slaver, og selv i nutidens Mellemøsten ser vi eksempler på slavehandel, intolerance og racisme. Men det protesterer venstrefløjen og Black Lives Matter sjovt nok ikke imod, skriver Martin Henriksen (DF).

Af Martin Henriksen (DF)
Hovedbestyrelsesmedlem og tidligere MF  

Der er meget snak om at fjerne tv-serier, vejnavne, statuer af hvide slaveejere og så videre i kampen mod racisme. Her taler vi om fortidens synder, som den vestlige verden for længst har lagt bag sig.

Men ingen taler rigtigt om det faktum, at slaveri fortsat er en del af islam og fortsat eksisterer i dele af den muslimske verden. I modsætning til vestlig kultur er islamisk kultur ikke kommet videre.

Flere kilder har beskrevet, hvordan sorte slaver på makaber vis i den muslimske verden ved kastrering er blevet afskåret fra at få efterkommere. Rystende. Men som sædvanlig går islam stort set fri for kritik, når socialisterne med flere åbner munden.

Socialisterne påstår at værne om tolerance, men holder konsekvent hånden over de mest intolerante kræfter. Jeg forstår det ikke. Socialisterne påstår, at de vil bekæmpe racisme, men de holder alligevel konsekvent hånden over og under islam, som har racisme indprentet i sin grundsubstans. Jeg forstår det bare ikke. Det er unuanceret og meget dobbeltmoralsk.

Profeten Muhammed var hvid slaveejer
Der er heller ingen, der taler om, at den vigtigste person i islam, ifølge islams egne skriftlige kilder, var en hvid slaveejer. Ja, du læste rigtigt. Muhammed var, ifølge de islamiske skrifter, en hvid slaveejer.

Men det er der åbenbart ingen, der gider at forholde sig til. Det undrer mig, at hverken venstrefløjen, Black Lives Matter Danmark eller de politisk korrekte typer har nævnt islam og den hvide slaveejer Muhammed med en eneste sætning.

Jeg nævner disse ting fordi racismedebatten fylder meget i disse dage og uger. Derfor besluttede jeg mig for at se nærmere på racisme i islam. Og det er spændende sager. Jeg er gået i gang med haditherne, som er muslimernes egne beretninger om den såkaldte profet Muhammeds liv, hvad han sagde, hvad han mente og hvad han gjorde.

Og udover, at der blandt andet står, at Muhammed havde ni koner, selvom alle andre “kun” måtte have fire koner, og at det er godt at drikke urin fra kameler, så står der også en del om slaveri. Der står blandt andet, at den muslimske profet Muhammed var en hvid mand med sorte slaver.

I hadith-samlingen Sahih al-Bukhari (som er en anerkendt og højtrespekteret del af hadith-samlingerne indenfor islam) beskrives det eksempelvis hvor hvid Muhammed er. Der er faktisk en del hadither, hvor Muhammed beskrives som en meget, meget hvid mand. Det har åbenbart været vigtigt at slå fast for de muslimske forfattere. Man kan også finde det i Sunan Abi Dawud.

I hadith-samlingen Sunan Ibn Majah beskrives det, hvordan Muhammed handler med sorte slaver. Mange hadither omhandler iøvrigt muslimernes omgang med slaver, herunder omgang med sexslaver.

Folk er naturligvis velkomne til selv at undersøge det. Det vil jeg faktisk opfordre til, at man gør.

Nå, men det undrer mig bare, at ingen har krævet, at vi river moskéerne ned i kampen mod racisme. Det forekommer mig, at være en fejl. Men nu har jeg bragt det på banen. Lad os sige nej til racisme og slavehandel, og lad os i naturlig forlængelse af det sige klart nej til islam og nej til den såkaldte profet Muhammed som et moralsk foregangsbillede for mennesker.

Muhammed er vel ret beset den eneste hvide slaveejer, som store dele af verden, fortsat den dag i dag hylder og følger som et moralsk foregangsbillede. Men ikke desto mindre er der total radiotavshed.

Men prøv så, at forestille jer debatten, hvis Jesus var en hvid slaveejer med sorte slaver. Se, så havde vi jo nok diskuteret det. Men da det er islam og Muhammed, så må vi hellere tie stille. Det er nok bare mig, men jeg synes, at det er svært at forstå. Men der er så meget, jeg ikke forstår.

Mennesker skal ikke opdeles i brune og hvide
Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at jeg helt oprigtigt er ked af at Black Lives Matters, venstrefløjen og andre er godt i gang med at dele den danske befolkning op i forskellige grupper udfra deres hudfarve.

Jeg har hele mit liv kendt alle mulige forskellige mennesker, og jeg har aldrig vurderet eller dømt dem inde eller ude af noget fællesskab på grund af deres deres kulør. I forhold til vores danske folkelige fællesskab skal vi vurdere folk ud fra deres sproglige og kulturelle tilhørsforhold, og ud fra deres loyalitet mod Danmark og det danske folk.

Jeg tager afstand fra venstrefløjens mangeårig tradition med at opdele danskere i brune og hvide, jeg tager afstand fra Black Lives Matters åbenlyse racisme mod hvide, og jeg tager afstand fra den hvide Muhammeds omgang med sorte slaver.

I dette indlæg har jeg, som I jo kan se, omtalt nogen som hvide, og nogen som sorte. Det har jeg helt oprigtigt ikke haft lyst til (jeg kan nærmest få det fysisk dårligt over det), men for at få min pointe igennem, har det været nødvendigt at gå ned på socialisternes niveau. Det beklager jeg, og jeg vil fremadrettet prøve at hæve mig over det.

I forhold til en hjemlig dansk-national diskussion er det afgørende spørgsmål ikke et spørgsmål om menneskers farve, men om hvorvidt de abonnerer på dansk kultur og danske traditioner. Jeg mener, at den nuværende debat om racisme er unuanceret, hysterisk og ekstrem dobbeltmoralsk. Jeg mener også, at den nuværende racismedebat skaber mere racisme, fremfor mindre racisme.

Forrige artikel Pia Kjærsgaard: Jeg får kuldegysninger, når jeg tænker på embedsværkets magt Pia Kjærsgaard: Jeg får kuldegysninger, når jeg tænker på embedsværkets magt Næste artikel Mette Frederiksen: Vi har både brug for urørt skov og landbrug Mette Frederiksen: Vi har både brug for urørt skov og landbrug