Om  
Henrik Otbo

Mindeord: Fhv. rigsrevisor Henrik Otbo (65)

Rigsrevisionen skriver mindeord om tidligere medlem af Den Europæiske Revisionsret og fhv. rigsrevisor Henrik Otbo. Han blev 65 år gammel. 

Det er med chok og sorg, at vi i Rigsrevisionen har hørt om tidligere rigsrevisor Henrik Otbos alt for tidlige død.
Henrik Otbo var rigsrevisor fra 1. november 1995 til 28. februar 2012. Han var dermed den længst siddende rigsrevisor, siden rigsrevisorloven trådte i kraft den 1. januar 1976.

Udvikling
Otbo havde store visioner for Rigsrevisionen. Han forstod, at det var nødvendigt, at Rigsrevisionen udviklede sig metodisk og fagligt, hvis Rigsrevisionen skulle have en positiv effekt på statsadministrationen og ikke bare være en bureaukratisk kontrolinstans.

Otbo udviklede Rigsrevisionen på 4 fronter. Han fortsatte det standardarbejde, som forgængeren Jørgen Mohr havde igangsat, så Rigsrevisionens revision og undersøgelser fik en ensartet, høj kvalitet uafhængigt af enkeltpersoner. Han splittede Rigsrevisionens opgaver op, så medarbejderne blev specialister i enten at udføre årsrevision eller gennemføre større undersøgelser. Hermed opnåede han i betydelig grad en styrket faglighed i opgaveløsningen. Han styrkede kompetencerne i Rigsrevisionen ved såvel kompetenceudvikling som ved strategisk rekruttering. Endelig arbejde han benhårdt på at formidle Rigsrevisionens budskaber og konklusioner kort, klart og præcist, så de kunne anvendes direkte af modtagerne.

Input fra omverdenen
Otbo var klar over, at Rigsrevisionens udvikling ikke kunne ske isoleret fra det omgivende samfund. Han fik derfor i sin periode som rigsrevisor gennemført 2 kundeundersøgelser, hvor såvel Statsrevisorerne som statsadministrationen gav udtryk for deres syn på Rigsrevisionen. Resultaterne blev systematisk inddraget i Rigsrevisionens udvikling. For at få yderligere input til at styrke den faglige udvikling i Rigsrevisionen fik Otbo endvidere gennemført et peer review, hvor rigsrevisioner fra andre lande vurderede Rigsrevisionens arbejde.

Internationale aktiviteter
Otbos tiltag med at udvikle standarder for revisionsarbejdet standsede ikke ved landets grænser. Otbo blev i 2004 udpeget af INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) som formand for den nyoprettede Professional Standards Committee (PSC), der skulle arbejde med at skabe fælles internationale standarder. Otbo fortsatte som formand til sin afgang som rigsrevisor i 2012, og han nåede heldigvis på sidelinjen at opleve den foreløbige kulmination på arbejdet i oktober 2013 i Beijing, hvor en række fælles internationale standarder blev vedtaget.

Den opnåede høje faglige status betød, at Rigsrevisionen har deltaget i talrige peer reviews af andre landes rigsrevisioner. Ligesom Rigsrevisionen blev inviteret til at deltage i Global Audit Leadership Forum – en kreds af de fremmeste Rigsrevisioner i verden.

Fokus
Rigsrevisionens fornemmeste opgave er at styrke en transparent og ansvarlig offentlig administration. Otbo vidste dette bedre end nogen anden, og ud fra væsentlighed og risiko gjorde han meget for at udvælge de rigtige steder at sætte Rigsrevisionens kræfter ind. Dette gjorde han så godt, at han på et tidspunkt fik det hædersbevis, at han af Berlingske ”Groft sagt” blev kåret som oppositionens egentlige leder.

Otbo krævede som tidligere elitesportsmand meget af sig selv og sin organisation. Han lagde stor vægt på loyalitet og forventede, at medarbejdere i Rigsrevisionen havde organisationens bedste for øje. Til gengæld var Otbo den første til at bakke op, hvis det var nødvendigt.

Otbo var ved sin afgang fra Rigsrevisionen i 2012 langt fra færdig med sit professionelle virke, og inden sin alt for tidlige død nåede han at sætte adskillige fingeraftryk på arbejdet som medlem af Revisionsretten.

Otbo var en stor mand på alle måder. Han har haft stor betydning for Rigsrevisionens udvikling, og han vil blive savnet af mange. Vores tanker går til hans familie, der har lidt et kæmpe tab ved hans alt for tidlige bortgang.

Æret være Otbos minde.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Otbo

Medlem, Den Europæiske Revisionsret, Luxembourg, fhv. rigsrevisor
cand.polit. (Københavns Uni. 1976)

0:000:00