Morten Kabell: Transportsektoren som drivkraft for grøn omstilling

DEBAT: Transportsektoren kan ikke blive ved med at snyde sig uden om sit ansvar for klimaforandringerne, mener Morten Kabell (EL), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Placeholder image
"I København er vi parate til at trække i arbejdstøjet. Vi vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025." Det mener kommunens teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). Foto: Mark Knudsen/Monsun
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Morten Kabell (EL)
Teknik- og miljøborgmester, Københavns Kommune

I slutningen af 2015 fik verdens statsledere endelig fik talt sig frem til en aftale, der skal bremse klimaforandringerne. Den globale temperatur må maksimalt stige 2 grader, og helst skal den holde sig på 1,5 grad. Bedømt på målene alene, er aftalen ambitiøs.

Men nationerne vil ikke forpligtige sig på CO2-reduktioner, der kan holde temperaturen under de aftalte 2 grader. I det lys er aftalen decideret utilstrækkelig, og endnu et eksempel på, at nationerne er bedst til at tale, mens vi i byerne handler.

2015 blev det varmeste år, vi nogensinde har målt her på jorden, og temperaturen er allerede nu steget med den ene af to grader, som aftalen i Paris sætter som maksimum. Dermed er vi halvvejs mod en temperatur, hvor klimaforandringernes konsekvenser i form af tørke, nedbør og havvandsstigninger begynder at blive katastrofale. Derfor skal vi have fart på den grønne omstilling, og transportsektoren kan ikke blive ved med at snyde sig uden om sit ansvar for klimaforandringerne.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til andersen@altinget.dk

Transportvanerne skal ændres
I København er vi parate til at trække i arbejdstøjet. Vi vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og 11 pct. af vores CO2-reduktion skal komme fra netop transportsektoren. Transportvanerne skal ændres, så 75 pct. af turene i hovedstaden fremover sker med cykel, gang og kollektiv transport, mens bilturene kun må udgøre maksimalt 25 pct.

Det kræver massive investeringer i nye cykelstier og bedre kollektiv transport. Samtidig bliver det nødvendigt med tiltag, der kan begrænse biltrafikken i form af en trængselsring eller roadpricing. Herudover skal en stor del af byens personbiler, busser, lastbiler og varevogne køre på alternative drivmidler.

København må ikke blive efterladt i slæbesporet, mens storbyer verden over sætter yderligere turbo på den grønne omstilling af transportsektoren i kølvandet af klimaaftalen.

Morten Kabell (EL), Teknik- og miljøborgmester, Københavns Kommune

Den nuværende regering fører desværre en politik, der bringer os længere væk fra målet og ikke tættere på. Nedsættelsen af registreringsafgiften vil betyde en stigning og ikke et fald i antallet af biler. En udfasning af afgiftsfritagelsen kommer til at stikke et kæp i hjulet på salget af el- og brintbiler.

Annulleringen af den statslige støtte til de videre undersøgelser af et regionalt net af letbaner frarøver pendlerne et godt alternativ til bilen. Forundersøgelser af en havnetunnel vil på sigt gøre det nemmere at køre i bil til og fra København, hvilket alt andet lige vil betyde en stigning i biltrafikken.

Regeringen skal droppe skyklapperne
Regeringen forsvarer sin sorte politik med floskler om grøn realisme, og at omstillingen skal ske på en måde, som er fornuftig set i forhold til udviklingen i verden omkring os. Hvis regeringen droppede de skyklapper, der på alle områder forhindrer et internationalt udsyn, ville den opdage, at storbyer over hele verden allerede har sat fart på den grønne omstilling af transportsektoren.

København må ikke blive efterladt i slæbesporet, mens storbyer verden over sætter yderligere turbo på den grønne omstilling af transportsektoren i kølvandet af klimaaftalen. Vi skal tværtimod udnytte muligheden for at gå i front, så de grønne løsninger bliver udviklet i Danmark. Det skal bane vejen for eksport og dermed grøn vækst og beskæftigelse.

Derfor bør de partier, der i løbet af foråret bliver inviteret til forhandlinger om de ledige midler i Infrastrukturfonden presse transportminister Hans Christian Schmidt til en grøn profil på investeringerne. Vi skal have en ny national pulje til cykelinvesteringer.

Vi skal have arbejdet med letbaner tilbage på sporet. Ideen om en havnetunnel bør kasseres. Og vi skal følge anbefalingerne fra trængsels- og produktivitetskommissionerne og igangsætte et storskalaforsøg med roadpricing.

Omtalte personer

Morten Kabell

Public affairs direktør, Rud Pedersen Group
Student (Nørre Gymnasium 1988)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser