Kritisk muslim: Venstre forråder egen politik med tildækningsforbuddet

DEBAT: Uærlighed over for den danske befolkning og uærlighed over for sig selv er blevet den nye politiske standard, skriver Lubna Abouzaken om det netop vedtagne 'burkaforbud'.

Af Lubna Abouzaken
Studerende

Det længe ventede tildækningsforbud så i fredags dagens lys med et bredt flertal, som stemte for. Fra 1. august 2018 bliver det dermed kriminelt at tildække sit ansigt på nogen som helst måde. Eller rettere, alle former for tildækning af ansigtet er ikke lovligt mere, medmindre det tjener det famøse anerkendelsesværdige formål.

Et vigtigt anerkendelsesværdigt formål er eksempelvis at tage klovnemasker på til festivaler, at udklæde sig som en fjollet maskot foran Fætter BR med bolsjer i hånden, eller at udklæde sig som et spøgelse i komplet tildækning under fastelavn. Men at tildække sit ansigt grundet sin religiøse overbevisning, ja dét hører simpelthen ikke under et anerkendelsesværdigt formål og er desuden fuldkommen unødigt.

Det tragikomiske ved dette lovforslag er, at Venstre er gået så langt væk fra deres eget partis historik, værdier og kultur. Og det fremgår tydeligt, når man blot kaster et blik på Venstres eget principprogram, hvor det ser ud til, at de har glemt at klippe en passage væk fra deres hjemmeside. Måske fordi lovgivningen først træder i kraft fra start-august. Passagen er naturligvis denne:

"Det er ikke statens opgave at bestemme, hvordan vi skal leve sammen, spise, dyrke vores religion, bruge vores penge eller klæde os."

Denne korte passage virker på nuværende tidspunkt ret paradoksal, i forhold til hvad venstrepolitikerne på Christiansborg går rundt og lovgiver om. Der står sort på hvidt, at staten ikke skal bestemme, hvad folk skal klæde sig i, eller hvordan de skal udøve deres religion.

Hvordan kan det så være, at der nu er vedtaget et tildækningsforbud, der specifikt vedfører, hvordan muslimske kvinder går klædt?

Hvorfor skal staten bestemme, om mænd, eller kvinder for den sags skyld, må have bære falsk skæg? Hvilken latterlig prioritering i en tid, hvor vi svømmer i samfundsmæssige problemstillinger.

Hvorfor skal staten til at få politibetjente til at undre sig over og så tvivl om, hvorfor folk har deres ansigt mere tildækket end det normale? Skal politiet til at holde øje med vejrudsigten for at vurdere, hvad der er normalt for folk at gå rundt med? Er det koldt nok til at have halstørklædet viklet rundt om ansigtet? Skal man have en lægeerklæring, hvis man er særlig kuldskær eller har pollenallergi?

Skal vi til at spilde politiets ressourcer på nogle indberetninger fra legepladsen, hvor en tildækket kvinde leger med sit barn, eller fra hovedbiblioteket, hvor en mor læser en bog med sit barn?

Der er et særligt spørgsmål, der ofte bliver stillet til den muslimske minoritetsgruppe, når de viser deres utilfredshed mod specifikke love eller samfundsproblemer.

Spørgsmålet lyder: Vægter du da koranen over GRUNDLOVEN?

Jeg kunne stille hovedparten af politikere selvsamme spørgsmål. Har I overhovedet den mindste respekt for den selvsamme grundlov, som I på kommando forventer, at alle skal lovprise fra solopgang til før solnedgang?

Jeg kan ikke se logikken i, at respektløse politikere – som ikke kan finde ud af at acceptere eller respektere grundloven som den er, vel vidende om de noble intentioner, som vores danske forfædre havde bag hvert eneste ord – forlanger, at nogen skal prise selvsamme lov. Det er en hån mod grundloven, at man som politiker viser sig tydeligt og meget klart utilfreds med dele af ordlyden.

Man er ikke oprigtig, og man står ikke ved sit partis historie, værdier eller kultur, hvis man går imod eget principprogram og samtidig føler sig nødsaget til at finde uetiske huller for at omgå en lov, som beskytter minoriteter i at udfolde deres religion på fuldkommen fredelig vis. Uærlighed over for den danske befolkning og uærlighed over for sig selv er blevet den nye politiske standard.

Forrige artikel Netavisen Pio – mediedanmarks nye public enemy number one? Netavisen Pio – mediedanmarks nye public enemy number one? Næste artikel Martin Lidegaard: Regnemodeller skal ikke afgøre, hvilket samfund vi ønsker Martin Lidegaard: Regnemodeller skal ikke afgøre, hvilket samfund vi ønsker
 • Anmeld

  Per Faurholt Jensen · ud af bondeæt.

  Grundloven.

  Afskaffelse af Grundloven; er det en politisk agenda for øjeblikket?
  Det vil være absurd, at stille et sådan spørgsmål.
  V- som politisk parti bruger klassiske grundlovsbegreber i sit politiske partiprogram, samtidig med, at de i den grad træder deres egne grundlovsbegreber under fode- ja om nogen svigter den eneste lov der gælder for alle- såvel for Loke som Tor- Grundloven er afskaffet for partiet V.

  Med venlig hilsen
  Per Faurholt Jensen.
  Vejmandssti 1
  Skagen.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Hvorfor skal staten bestemme..........

  Har du også problemer med når det er der staten bestemmer, at man skal gå med burka eller niqab?

  Eller der det kun et problem når staten bestemmer at man ikke må?

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Enig - men Venstre (og andre) forråder ikke kun egen politik

  ...men også Menneskerettighedskonventionen. Loven kommer straks efter at Domstolen stak halen mellem benene i Belgien-afgørelsen. Her er et kort rids.

  Forudsætter vi, at nogle klæder sig i burka eller niqab af egen fri vilje og i respekt for egen trosopfattelse, så er denne handling omfattet af Menneskerettighedskonventionens garanti om retten til at “overholde religiøse skikke”. Staten har begrænset ret til indgreb i trosfriheden, nemlig kun, som det står i art. 9, stk. 2; når det er nødvendigt af hensyn til den offentlige orden, tryghed, sundhed, sædelighed og for at beskytte andres rettigheder og friheder.

  Ovenstående tager Menneskerettighedsdomstolen ikke med i grundlaget for den afgørelse som Belgien ville have prøvet i ærindet. Man afgør sagen med henvisning til noget i retningen af; ...“nødvendigheden for den demokratiske sammenhængskraft”...noget uldent og ukonkret som slet ikke fremgår af konventionen.

  Menneskerettighedsdomstolen smed ganske enkelt ærindet tilbage til Belgien med besked om, at det var op til Belgien selv at afgøre hvad man ville. Ærindet er tydeligvis så politisk betændt, at Menneskerettighedsdomstolen fandt en flugtvej for sig selv og dermed undgik at afgøre spørgsmålet.

  Når domstolen som i eksemplet ovenfor, ikke selv afgør sagen, men returnerer ærindet til nationalstatens afgørelse, så kan man frygte at borgere der vil have et tildækningsforbuds lovlighed prøvet ved en national domstol bliver afvist. For, sagen har jo allerede været behandlet i Menneskerettighedsdomstolen som vist ovenfor og den lille bagatel, at domstolen slet ikke har behandlet sagens egentlige materie opdager sikkert ingen.

  Og således slipper man afsted med at få en ulovlig lovgivning gennemført uden at borgerne opdager det.

 • Anmeld

  Karsten Solaas · Tanzania

  inddrag offentlige ydelser for tildækkende og deres familier

  Forbud er ikke min kop te heller; men helt oplagt at familier med koner/døtre i den syge, isolerende og helt igennem kvindereducerende beklædning en niqab er skal fratages enhver ret til ydelser fra det offentlige.
  Det vestlige samfund er bygget på ligeværd og lige deltagelse i arbjedsmarked og kulturliv. Dét kan man bare ikke fra en burka. så med den de fakto udmeldelse af det danske samfund det er at iføre sig en sådan melder man sig naturligvis også ud af muligheden for at modtage forsørgelse.
  (der vil ikke være mange mænd i fredagsmoskeen tilbage under de konditioner der animerer 'deres' kvinder til at underkaste sig - og hvad er det da for et sygt gudsbillede og mandsbillede det her er udtryk for!)

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Karsten Solaas.

  Man skál ikke arbejde og man har ikke ubetinget ret til forsørgelse og - naturligvis skal ingen modtage offentlig hjælp hvis man er arbejdsdygtig, dét står jo tydeligt og klart i Grundloven. Staten skal endvidere stille krav til alle der modtager offentlig hjælp - dét er en bunden og ikke frivillig opgave for lovgiver ( læs Grundloven ). Og, Grundloven gælder både danske borgere og udlændinge der opholder sig lovligt her i landet. Derimod, er der ikke noget krav om at man skal forsørge sig selv - det er helt i orden at leve på én indkomst og det er i orden at lade sig forsørge af en anden. Man kan altså ikke jage kvinder ud på arbejdsmarkedet hvis de ikke vil og i øvrigt forsørges af en anden person.

 • Anmeld

  Karsten Solaas · Tanzania

  Krister Meyersahm

  ja det er vi så ikke spor enige om. Jeg mener man skal jage dem ud som du skriver på arbejdsmarkedet og jeg mener det er sygt at isolere sig i danskfinansierede samfund

 • Anmeld

  lizzia H.

  På tide at trække vejret dybt...

  ...og få den nutidige muslimske vækkelse sat i perspektiv.
  Den senseste udgave af muslimsk vækkelse daterer tilbage til 1970'erne, hvor Det Muslimske Broderskab og den shiitiske prædikant Aytollah Khomeni gjorde et fremstød for deres syge ideologi - medens resten af verden havde travlt med 'Cool in a Kaftan - Love - and Peace, Man!

  Den shiitiske imam, Musa al-Sadr, der var udstationeret i Libanon i denne periode, besluttede at det var tiden til at genopfriske de kvindefjendtlige heldækkende klædedragter, og kalde dem muslimske, velvidende at ingen nogensinde ville turde stille spørgsmål hvis det blev italesat som religionspåbud.
  I denne udsendelse ses det, at det kun var et spørgsmål om at genopfriske fortiden: https://www.dr.dk/tv/se/ascent-of-a-woman-the-eps-1-3/-/kvindernes-historie-civilisation

  Lad os dog få fokus på hvorledes kvindefjendtlige kønsroller indlæres fra det øjeblik barnet fødes ind i en rettroende muslimsk familie.

  Hvorfor vil en fornuftig kvinde i Danmark tage en tildækning på frivilligt, hvis hun ikke er blevet stillet et 'frynsegode' i udsigt? Svar udbedes af kronikøren, tak.

  Min tanke: Tænk sig at være så 'lille' at det at få lov til at træde nedad og hævde sig som en 'renere' kvinde er et mål i livet, ak ak!


 • Anmeld

  Kim Kaos

  Hvor er?

  Hvor er jeres protester når stater tvinger kvinder til at gå med burka eller niqab?

  Hvor er jeres protester når pigerne bliver hånet for ikke at gå med burka eller niqab?

  #dkpol

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  "Vi må godt - de andre må ikke"

  Lad det være sagt med det samme: Jeg bryder mig ikke om, at man tildækker kvinder, uanset hvilken religion de tilhører; men det er måske mest for ikke at gå glip af et par flotte øjne.
  Desværre er det dog sådan, at partiet Venstre er blevet indbegrebet af dobbeltmoralens vogter og fortaler.
  Partiet der har ødelagt livet for mange mennesker, der egentlig skulle have sig et job og senere efterfølgende pension er blevet til partiet der ofrer en hel masse mennesker på kontanthjælpens alter, presser dem økonomisk, så man får råd til at give store lønstigninger og forgyldte fratrædelsesordninger på direktionsgangene og styrer dermed "flot" uden om den frygtelige inflation, som ville kunne risikere at gøre de velbjergede fattige, fordi det er det eneste våben, man som regering formår at anvende mod inflation.
  Men disse overflødiggjorte og misbrugte mennesker bliver en fremtidig bombe under systemet, når de ikke har nogen videre pension optjent til deres alderdom på grund af flere år på overførselsindkomst i den erhvervsdygtige alder.
  Men Lars Løkke og Hjort Frederiksen kommer ikke til at opleve det.
  På det tidspunkt har de sikret sig retræten med minister- og folketingspension OG måske lidt bengnaveri hos vennerne.
  Samtidig er det jo en ganske broget perlerække af "ragen-til-sig-hændelser", der præger partiets leder, - også helt tilbage til da han var amtsborgmester.
  Her har en venlig "frænde" i følge dagspressen, regnet det skyldige beløb ud til 985.000 kr.
  Det er den holdning, der ligger bag forbuddet, der nu er blevet til lov: Vi må godt - de andre må ikke!
  På Korsika sendte man fransk politi ud på strandende for med magt at rive tildækningen af kvinder. Det skal med at betjentene var tildækkede med hjelm og visir!!!!!!
  Det frihedselskende parti, de liberale!
  Som forlanger og mener at alt er tilladt, blot man ligner dem.
  Kunne man have lavet en forordning der sagde, at da det er udansk at gå tildækket, bør det så vidt muligt helt undgås i det offentlige rum?

 • Anmeld

  Karsten · Solaas

  Enig lizzia H

  Nemlig -
  Det er så trist at begrebet renere overhovedet kommer i spil - og må jeg som mand tilføje at det er super nedværdigende at jeg åbenbart anses for et liderligt monster der for intet i verden må fristes:(

 • Anmeld

  Isabella Balkert · Chefredaktør for Nej til EU og Dagens Nyheder.

  Fjollet forsvar for Burka og Niqab af Lubna Abouzaken

  I Frankrig:har det været forbudt at iklæde sig Burka og niqab siden 2011. Straffen er en bøde på omkring 1350 kroner og et tvungent kursus i "franske værdier".

  Belgien indførte også sit forbud mod Burka og Niqab: I 2011. Her er straffen en bøde på omkring 1400 kroner eller op til syv dages fængsel.

  Letland: Landets centrumhøjreregering, der tiltrådte i februar 2016, har besluttet at indføre et forbud mod muslimske tørklæder, der gør det umuligt at se, hvordan bæreren ser ud – både burka, som dækker hele ansigtet, og niqab, som lader øjnene være fri.

  Italien har i 1931 sjabt eb kiv der forbyder enhver beklædningsgenstand, der forhindrer bæreren i at blive genkendt. Trods loven har lokale myndigheder enkelte steder tilladt burka.

  * Schweiz: Den italiensktalende kanton Ticino i Schweiz indførte i 2013 et forbud mod slør, der dækker ansigtet. Ifølge kritikere er der så få kvinder, der bærer burkaer og niqab i området, at lovgivningen er meningsløs.

  I Bulgarien vedtog man i 2016 et forbud mod at bære den muslimske klædedragt burka i det offentlige rum. I Bulgarien koster det en bøde på 200 lev - omkring 767 kroner - at trodse burkaforbuddet. Så vi kommer haltende efter med vores Burkaforbud og det var på tide.

  Der er intet naturligt i at tildække sig for den brændende sol i ørkenen i Europa, og tørklædet er heller ikke noget de muslimske kvinder og børn vælger, det er noget deres fanatiske imamer opfordrer dem til, hvorefter kvinderne plaprer, at tørklædet det har de selv valgt.

  Ingen vælger at gå med tørklæde hele året, hvis de er frie og selvstændigt tænkende kvinder. Kun hvis man er religiøst påvirket, ud over sine egne værdier, vælger man at tage et tørklæde på og det svar der langes ud på samlebånd, fra alle tørklædeklædte kvinder, det er det svar man har fået til rådighed fra sin Imam.

  De selvudnævnte Imamer vi har i Danmark, har været primus motor for en islamisme der har påvirket flygtninge og indvandrere på negativ vis, mod det land folk er flygtet til.

  De første muslimske kvinder der kom til Danmark, bar ikke tørklæde, det kom først senere, efter påvirkning fra de magtgale Imamer, der tyraniserer det muslimske mindretal i Danmark.

  I Iran og andre Muslimske lande, kæmper kvinder for at aflægge sig de forhadte genstande, og for at få et frit liv, som selvstændige mennesker.
  At en studerende i Danmark, forsvarer disse forældede og kvindeundertrykkende genstande er simpelthen vanvittigt.

  Lubna Abouzaken skulle skamme sig.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Tunesien

  Tunesien indførte forbud i 1956

  Tunesien fremhævede sig selv og blev hyldet som det sted i Den Arabiske Verden, hvor kvinder havde flest rettigheder og størst frihed efter uafhængigheden fra Frankrig i 1956. Landets frie forfatning blev dengang baseret på sekulære værdier, slør og tørklæde blev forbudt i offentlige bygninger og på læreanstalter.

  Det vendte i 2011 hvor islamisterne overtog magten.

  https://www.information.dk/udland/2012/09/tunesiens-kvinder-kaemper-truede-rettigheder

  Nu kæmper hele den røde fløj for tillade kvinder beholde de islamistiske symboler her i Danmark

  Det er jo galematis

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Totalt misforståelse af Grundloven

  Den unge studerende Lubna Abouzaken har misforstået noget når hun tager "vore danske forfædre" (Grundlovens fædre) til indtægt for sit synspunkt.

  De der skrev Grundloven havde absolut ikke nogen forestilling om, at Grundlover skulle legitimere særskilt religiøs påklædning i dansk hverdagsliv, en påklædning der samtidig udelukker de pågældende fra at deltage i det arbejdsliv der er en forudsætning for hele velfærdssystemet.

  Så hverken partiet Venstre eller andre der stemte for loven håner Grundloven - tværtimod, de efterlever ånden i samme Grundlov.

  Her kan vi passende citere Grundtvig: "Til et folk hører de der regner sig dertil." En fin definition, og når man som indvandrer i Danmark aktivt prøver at demonstrere sin afstandtagen til dansk hverdagsliv, er man ikke omfattet af Grundtvigs definition. Og Grundtvig var en af Grundlovens fædre.

  Men det skal man som underlagt Det Islamiske Broderskab nok desværre være indfødt i mindst 2. eller 3. generation for at forstå .

 • Anmeld

  Jan Sohn

  Grundloven

  Kære Lubna, jeg forventer ikke, du lovpriser Grundloven for morgen til aften. Det er der såmænd ikke ret mange der gør, fordi vi ved den er der.
  Jeg forventer, at du, lige som alle andre her i landet, overholder den. Det gør jeg fordi den netop er den højeste, øverste lov, som alle skal overholde.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Grundloven

  Overholder politikerne altid Grundloven?

 • Anmeld

  Jan Sohn

  Grundloven

  Ja, Erik, det vil jeg da håbe, selv om vi enkelte gange har set det modsatte. jeg ved ikke, hvad du tænker på, Tibet-sagen måske? Der kunne nok findes noget spændende.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Om forståelse af Grundloven og indholdet af Lubna Abouzaken indlæg.

  Lubna Abouzaken skriver bl.a.:

  ...."respektløse politikere – som ikke kan finde ud af at acceptere eller respektere grundloven som den er, vel vidende om de noble intentioner, som vores danske forfædre havde bag hvert eneste ord....".

  I denne iagttagelse har LA fuldstændig ret. Hun forsvarer den oprindelige mening med Grundlovens garanti om trosfrihed. Ved Grundlovens tilblivelse ville man netop af med kongens monopol på trosudøvelse og - grundlovsgiverne var langt mere tolerante end store dele af befolkningen og folketinget er i dag. Det kan man forvisse sig om ved at læse i forarbejderne til Grundloven af 1849.

  LA bruger udtrykket "noble intentioner" om Grundlovsgivernes mening om trosfrihed. Den betegnelse kan man ikke tildele dagens folketing og store dele af befolkningen som reelt er ligeglade med klædedragter. Det er muslimer de vil af med - i det mindste skal de holde kæft og leve som andre middeldanskere.


 • Anmeld

  Karsten · Tanzania

  Krister og trosfriheden:)

  At gå i burka eller niqab og/eller forbud mod samme har intet med trosfrihed at gøre - det handler om skik følge eller land fly.
  Koranen -fanden tage den tilbage- skriver intet om denne tildækning, men foreskriver ganske rigtigt en ærbar beklædning: for kvinder OG MÆND!
  Resten er et mandschauvinistisk overgreb på piger der indoktrineres fredag efter fredag i moske og et trossamfund iøvrigt som tilsvarende dyrker homofobi og jødehad

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Karsten, Tanzania.

  Som jeg skrev; klæder man sig eksempelvis i burka, af egen fri vilje og i respekt for egen trosopfattelse, så er denne handling omfattet af Menneskerettighedskonventionens garanti om retten til at “overholde religiøse skikke”. Det der er vigtigt her. er meningen; egen fri vilje og i respekt for egen trosopfattelse.

  Trosfriheden kan ikke underlægges den politiske vilje af den simple grund, at så er der ikke længere tale om trosfrihed.

  Staten har begrænset ret til indgreb i trosfriheden, nemlig kun, som det står i art. 9, stk. 2; når det er nødvendigt af hensyn til den offentlige orden, tryghed, sundhed, sædelighed og for at beskytte andres rettigheder og friheder.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Krister Meyersahm og Lubna Abouzaken: I har misforstået noget

  Tro og overtro er en privatsag, men offentlig religionsudøvelse i form at særlig religiøs påbudt påklædning eller særlige religiøst begrundede krav til det fælles samfund f.eks. i form af spiseregler, er absolut ikke en privatsag.

  Lubna Abouzaken`s påstand om at være "dansk," og samtidig være iført særlig påbudt islamisk påklædning svarer jo til, at jeg med familie flyttede til Pakistan, og at vi der opførte og klædte os efter normal nordeuropæisk sekulær skik, og samtidig påstod at vi var pakistanere ! !

  Selvfølgelig ville vi ikke det. Vi ville i den situation opfatte os som gæster, og hvis vi i øvrigt blev tolereret (hvad vi næppe blev) ville vi sige pænt tak til Pakistan.

  På samme måde er Lubna Abouzaken naturligvis ikke dansker, men fremmed gæst, og dem har vi (i modsætning til f.eks. Pakistan) plads og rum til.
  Men som hun opfatter sig selv i kronikken er hun absolut ikke dansk.

  Som man sagde engang: "Skik følge eller land fly." Og den regel gælder vist også i høj grad i alle lande domineret af Islam.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Bertel Johansen

  Til orientering:

  Menneskerettighedskonventionen som er dansk lov siden 1992 bestemmer:

  Artikel 9.
  Stk. 1. Enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til enten alene eller sammen med andre, offentligt eller privat at udøve sin religion eller tro gennem gudstjeneste, undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke.

  Stk. 2. Frihed til at udøve sin religion eller tro skal kun kunne underkastes sådanne begrænsninger, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige tryghed, for at beskytte den offentlige orden, sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

 • Anmeld

  lizzia H.

  En Religiøs Klædedragt...

  ...som er påbudt kender vi i protestantismen nok kun gennem de katolske nonners klædedragt, - som sidenhen er kopieret af muslimerne og vice versa.

  Da jeg har sat mig som mission at komme i dialog med de hijabklædte kvinder for at være mere end en dansker der bare kigger lige ud og ikke søger øjenkontakt, er jeg efterhånden stødt på nogle faste reaktioner fra de rettroende muslimske damer. Èn er den om 'nonnerne', hvor der synes at være stor uvidenhed hos de hijabklædte kombineret med en stærk modvilje/ubehag mod at disse kristne kvinder 'også' dækker sig til.

  Baggrunden for at dække sig til er meget forskellig for de to grupper kvinder, selvom klædedragterne ligner hinanden. Hvor nonnerne ønsker at se neutrale ud i forhold til det omgivende samfund, - ønsker de rettroende hijabklædte at gøre stærkt opmærksomme på deres personlige fromhed og renhed i kontrast til det omgivende samfund.
  Dermed viser de hvor langt fra den kristne kultur, som bygger på tillid, de befinder sig.
  Selvpromovering er der ingen status i heroppe mod nord.
  Desværre er der stor status i at være tolerant ud over alle grænser! Og det vil blive vor undergang.

  Nej, når jeg tager kontakt til de hijabklædte reagerer jeg på deres non-verbale ytring, som er lige så højlydt som brugte de en megafon.

  Jeg reagerer på at de promenerer rundt i mit kvarter som sorte ulykkesfugle, der tilmed ser ned på en kuffar-kvinde som mig, - og jeg reagerer på deres non-verbale ytring ved at spørge dem om deres bevæggrunde for at tildække sig, -velvidende at det har de aldrig spurgt sig selv om.

  For det største problem med de rettroende muslimer er at de som helt små, ja, som nyfødte, ikke blev set som spændende individer som familien havde lyst til at støtte og opmuntre til at blive nysgerrige og vidensøgende voksne.
  Derfor, mht. 'Vuggestue til 1 årige fra udsatte boligområder', så er jeg bange for at det bliver et sisyfos-arbejde.
  For familierne har ingen interesse i at børnene lærer at det er godt at være nysgerrig, - for så mister familien deres 'ejendom'.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Grundloven

  @ Jan Sohn
  Nej, det var ikke med hensyn til Tibet-sagen, selvom, som du ganske rigtigt skriver, der nok godt kunne findes noget der, som konflikter i forhold til Grundloven.
  Det var heller ikke det, at politikere ikke overholder Grundloven, når de stemmer i Folketinget. Her står partiprogram, diverse dogmer og hensyntagen til bestemte grupper, - grupper som også leverer stemmer og måske penge, åbenlyst over Grundloven, hvilket resulterer i, at der ikke bliver stemt efter folketingsmedlemmets egen overbevisning og samvittighed, som det jo altså er angivet i: Ja, hvad mon?
  Nej, det jeg havde i tankerne, var det, der er anført i mit tidligere indlæg i denne streng.
  På det tidspunkt hvor Grundloven blev givet, fandtes der fattighuse, vajsenhuse i Danmark. Det har absolut været forfærdeligt at blive indsat her og måske uden nogen anden fremtid end død og begravelse.
  De kloge mænd som gav Grundloven, (for det mener jeg, at de var) de kunne godt se, at det var spild af menneskelige resurser, at have folk her, - både de indsatte og dem der skulle passe på dem.
  Måske kunne denne tanke overføres til i dag. (Dem på dagpenge eller overførsel og medarbejdere ved jobcentre og mærkværdige kursusudbydere).
  Disse folk bag loven tænkte: Det skal være politikernes ansvar, at sørge for at disse mennesker ikke går til spilde og bliver overflødiggjorte, derfor lavede de en paragraf i Grundloven, der siger, at det påhviler politikerne, at sørge for, - ikke at disse mennesker får en form for overførsel, altså nådens brød; - nej, men at de skal have et arbejde, så de kan få et udkomme, der kan klare dagen og vejen for dem og deres familie.
  Siden vi i begyndelsen af firserne (det var den gang, at talkolonner på papirer, begyndte at blive vigtigere end rigtigt arbejde) pludselig begyndte at have flere arbejdstagere end arbejdspladser, har samtlige politikere i Danmark fløjtet højt og flot på denne sætning i Grundloven og det gælder dem alle og på alle fløje.
  Så dermed er Grundloven blevet til en slags overordnet lov, som alle danskere selvfølgelig skal overholde, - dog ikke politikerne, for deres arbejde er jo så svært, så det ikke vil være dem muligt!
  Jeg tror ikke, at det var begrundelsen for at kongen og de øvrige skrev under i 1849.
  Men det var tildækning vi kom fra. Jeg mener stadig, det ville have været bedre at vedtage at: Tildækning anses ikke for at være dansk kultur eller vane, hvorfor dette skal tilstræbes undgået på offentligt tilgængelige pladser og steder.

 • Anmeld

  Jan Sohn

  Grundloven

  Jo, Erik Nørgård
  Du har ret. Da vi fik Grundloven i 1849, var der fattighuse i Danmark. Hvert sogn havde mindst et, og de større byer havde næsten alle en fattiggård. Grundlovens givere nedlagde ikke hverken fattighuse eller fattiggårde. De var i brug op i 1900 tallet. I den by, hvor jeg bor, fungerede fattiggården til 1909 og fattiglemmerne blev udliciteret til ophold hos private. Det tog lidt at finde de familier, som ville gøre det billigst, så først 1916 blev den endelig nedlagt.
  Grundlovens tænkte vist ikke medet på samfundets fattige, men de gav os almindelig valgret, dog kun til omkring en fjerdedel af befolkningen. Stemmeretten omfattede kun mænd. Kvinder, tjenestefolk og fattige var udtrykkeligt undtaget.
  Men det var tildækningen vi kom fra. Jeg er af den opfattelse at den såkaldte maskeringslov er vedtaget af kyllinger. Jeg er enig med dig i, at tildækning ikke er dansk kultur eller sædvane, hvorfor det ikke skal forekomme i det offentlige rum. De kunne også have kaldt for et initiativ til styrkelse af folkesundheden. Det er en kendt sag, at kvinder, som tildækker kroppen helt ikke har et ønskeligt niveau at de nødvendige D-vitaminer, som optages gennem solens stråler.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  SV til Krister Meyersahm

  Ta for citaterne fra Menneskerettighedskonventionen fra 1992, specilet

  stk 2: Frihed til at udøve sin religion eller tro skal kun kunne underkastes sådanne begrænsninger, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige tryghed, for at beskytte den offentlige orden, sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

  Herefter er det jo åbenbart, at også tildækningsforbuddet er i overensstemmelse med denne konvention. Så hvad gør De egenligt vrøvl over ?

 • Anmeld

  Karsten Solaas · Tanzania

  Kridter M. Svar

  Bertel Johansen har jo ganske peget på din egen argumentations snublen i dit grundlovs citat - keg vil nøjes med analogien at jeg heller ikke har ret til at bevæge mig rundt nøgen inder offentlige rum uanset om min religion påbyder mig at være nøgen indfor min Gud eller hvilken konstruktion jeg iøvrigt måtte brække sammen

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Bertel Johansen og Karsten Solaas.

  … "offentlige tryghed, for at beskytte den offentlige orden, sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder".

  Du kan vel ikke i ramme alvor mene, at en tildækning af kroppen kan forstyrre den offentlige tryghed og orden? Der er vel ingen der ryster i bukserne, fordi man møder en tildækket person, i så fald tror jeg nok, man har en diagnose. Og du kan vel ikke mene at en burka udfordrer sundheden, sædeligheden eller andres frihed?

  Følgelig mangler alle de kriterier der skal være tilstede for at staten kan lave et indgreb mod "tildækning". Derimod er et krav om at gå nøgen i det offentlige rum af religiøse grunde i strid med sædeligheden.

 • Anmeld

  lizzia H.

  I så fald...

  ...Krister Meyersahm, så har jeg en sygdom, for jeg får en fysisk reaktion i mødet med kvinder der tildækker sig med det formål at hævde deres egen ufejlbarlighed og dermed dømme andre kvinder urene udenfor deres lukkede kreds.

  Da denne fysiske reaktion er ligeså ubehagelig som den ekstraordinære produktion og gennemstrømning af adrenalin i kroppen man oplever ved et angstanfald, så har jeg valgt at 'gøre noget'.
  Dette noget er at tage kontakt til kvinderne for at gør dem opmærksom på at de har en effekt på det danske samfund og spørge ind til den fremtid kvinderne forestiller sig at have i Danmark.

  At iføre sig klædninger som der er i modstrid med den kultur der i forvejen er i landet, - en kultur der er bygget på gensidig tillid og demokratiske rettigheder såsom ytringsfrihed, - og derved udtrykke det modsatte, ja, tilmed bære klædedragter der har karakter af uniformering, - så SKAL der protesteres.
  Det er fakrisk kun Karsten - i denne tråd, som der giver udtryk for at den mellemøstlige praksis med at tildække familiens ære/kvinder, er et ligeså stort overgreb på danske mænd, som på danske kvinder. Det er beskæmmende at voksne ,intelligente, danske mænd stadig spiller hazard med fremtiden ved at lege Erasmus Montanus og ikke se virkeligheden i øjnene. Har I slet ingen pigebørn i jeres familier?

  Det er ingen leg det der foregår lige nu! Det er en erobring - og lyt til Det muslimske Broderskab og Erdogan i tyrkiet/Tyskland samt div. imamer, som der gør deres Dirty Business i det skjulte.

  Martin Niemöller har gjort erfaringen for os. Hvorfor gentager vi fejlene?

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Lizzia H.

  Du skriver;.. " jeg får en fysisk reaktion i mødet med kvinder der tildækker sig". Det betvivler jeg ikke for - det ved kun du.

  Når du forstsætter; "med det formål at hævde deres egen ufejlbarlighed og dermed dømme andre kvinder urene udenfor deres lukkede kreds", så er det intet du ved noget om. Hermed skyder du tildækkede kvinder noget i skoene som du ikke har belæg for.

  Nu kan du være helt rolig, for problemet er væk når tildækningsforbuddet træder i kraft. Måske skal du dog forberede dig på nye angstanfald når du opdager, at du ikke længere kan vide om kvinder du møder, i virkeligheden er muslimer, blot uden kendemærker.

 • Anmeld

  Karsten Solaas · Tanzania

  Nedladende Krister på hælende:)

  Hej Krister
  Trist du nåede ned hvor diagnosticering af mennnesker med en anden holdning end din var dit bedste bud..
  Du mener nøgenhed er i strid mod sædeligheden og en burka ikke er
  sædelighed:, indbegrebet af det gode i et samfund omfattende sindelag, handlinger og vaner samt moralske, livsfilosofiske og politiske idealer
  Ikke megen nøgenhed her, men en hel del burka..efter min mening i hvert fald.
  Jeg vil gerne slutte mig til skaren af ‘kristers diagnosticerede’ - jeg får det fysisk dårligt når jeg ser en niqab klædt kvinde liste maden ind under sløret medens hendes ‘mænd’: bror, ægte’mand’ bæller en Coke med Nike skoene på bordet. Jeg bliver simpelthen så trist om hjertet over dette overgreb på menneskelig værdighed at det gør ondt.
  Beklager Krista, så banal er jeg. Jeg tror diagnosen hedder: næstekærlig omsorg.
  ..Krista.. jeg tror jeg er en af mange. Et flertal i folketinget har vedtaget en lov herom og det får mig til at tænke over om diagnoser ikke stilles på folk som afviger fra normaliteten? Og er det så ikke dig, Krister?
  Jeg er glad for at vi vedtager love som understøtter danske/vestlige moralbegreber og omgangsformer. Jeg tror på det er det bedste værktøj vi kan give de mange unge muslimske piger der ikke ønsker at underkaste sig et sygt kønsbillede: at de med loven i hånd kan modstå presset fra ‘mand’lige imamer og moskeens gruppepres på familien iøvrigt.
  Jeg tillader mig at sætte ‘mænd’ i citationstegn - der er sgu ikke meget mand over disse sørgelige muslimske undermålere som åbenbart har brug for at reducere deres kvindelige medmennesker gennem indpakning i ærbarhedsbegreber de ikke selv nærer den mindste intention om at nærme sig.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Krister Meyersahm : Nu forvansker De sagen

  Med dette citat fra Deres indlæg :
  "Du kan vel ikke i ramme alvor mene, at en tildækning af kroppen kan forstyrre den offentlige tryghed og orden?

  - forvansker De hele sagen, for nej, der er ingen påbud om ikke at måtte tildække kroppen, og dette har intet med sagen at gøre.

  Der er påbud imod klædedragter der implicit indebærer en maskering, hvilket jo ikke fjerner muligheden for tildækning af alt andet end netop det ansigt vi alle viser hinanden når vi mødes til fælles betryggelse.

  Som bekendt færdes der mange indvandrede kvinder af muslimsk tro i Danmark der så ganske udmærket kan finde ud af netop det, med fodside frakker og almindelige hovedtørklæder, ikke ganske ulig hvad mange kvinder af kristen tro også brugte det her i landet for mindst 100 år siden.

  Så ærlig talt: Stop nu den uværdige hetz imod de politikere der for en gangs skyld har fået taget sig sammen til at fjerne et deciderede integrationsødelæggende element i en danske kulturfremmed religion.

  Nu mangler vi bare, at de samme politikere får taget sig sammen til at forbyde den religiøse tradition med at skære vitale dele af små drenges penis, for at stigmatisere dem ind i religionen. Fysisk børnemishandling er i øvrigt allerede forbudt, men da domstolene ikke forstår det, må der tydeligere §§ til

  I et sekulært samfund burde det være én selvfølge, at vi alle i hvert fald som nøgne i fællesbadet, er så ens som naturen har skabt os, så vi i hvert fald dèr kan forvisse os om, at enhver "fremmedopfattelse" er menneskeskabt og umenneskelig.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Bertel Johansen.

  Diskussionen her drejer sig om tildækningsforbuddet, det tror jeg alle er enige i. Når jeg skriver; tildækning af kroppen" så er det en unøjagtig beskrivelse, det indrømmer jeg. For selvom hovedet er en del af kroppen burde jeg have præciseret, at det er hovedet det drejer sig om. Hermed tak for mig i denne debat.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Karsten Solaas.

  Jeg skrev nogenlunde dette:
  Du kan vel ikke i ramme alvor mene, at en tildækning af kroppen kan forstyrre den offentlige tryghed og orden? Der er vel ingen der ryster i bukserne, fordi man møder en tildækket person, i så fald tror jeg nok, man har en diagnose. Og du kan vel ikke mene at en burka udfordrer sundheden, sædeligheden eller andres frihed?

  Følgelig mangler alle de kriterier der skal være tilstede for at staten kan lave et indgreb mod "tildækning". Derimod er et krav om at gå nøgen i det offentlige rum, af religiøse og alle andre grunde, allerede forbudt i lov.

  Jeg beklager hvis du opfatter det nedladende m.v. Jeg takker for denne gang.

 • Anmeld

  Karsten solaas

  Krister og nøgenhed

  Og nu er burka så også forbudt ved lov i lighed med det du nævner - det er jo det Krister

  Mht nedladenhed - jamen det var du da, men ha det godt

 • Anmeld

  Max Tranebæk

  Ja til vores friheden og Et stort nej til islam.

  Et stort nej til islamisk monokultur som bruger vold og social kontrol.


  Og Kære:
  Egohumanister, Venligboer, politisk-korrekte og andet godtfolk. Se virkeligheden som den er.

  Jeg syntes i agerer lige som i kejserens nye klæder.
  Bortset fra at det guld i sælger, er byttet ud med vores gode velfærd og demokrati.