Ny aftale: Simple afgørelser for borgerne skal kunne træffes af en computer

DIGITALISERING: Et enigt Folketing vil gøre al ny lovgivning klar til digitalisering. Lovene skal være enklere, og automatisk sagsbehandling skal være mulig, lyder nogle af punkterne. 

Innovationsminister Sophie Løhde (V) har aftalt med alle Folketingets partier, at al ny lovgivning fra den 1. juli i år skal være klar til at blive brugt digitalt.
Innovationsminister Sophie Løhde (V) har aftalt med alle Folketingets partier, at al ny lovgivning fra den 1. juli i år skal være klar til at blive brugt digitalt. Foto: /ritzau/Liselotte Sabroe
Kristine Korsgaard

Skal du i gang med en uddannelse og søger om SU, vil det måske inden længe være en computer, der tager imod din ansøgning, tjekker, om du opfylder kriterierne, afgør sagen og sender dig et svar. 

Det kan blive en af konsekvenserne af den politiske aftale, som innovationsminister Sophie Løhde (V) har indgået med alle Folketingets partier om at gøre al fremtidig lovgivning klar til digitalisering.

Med aftalen forpligter Folketinget sig til fremover at følge syv principper, hver gang de indgår politiske aftaler og vedtager ny lovgivning - se boksen til højre.

Det kan frigøre syv millioner arbejdstimer i det offentlige hvert år, vurderer Finansministeriet. Dermed har digitaliseringsklar lovgivning ifølge Sophie Løhde "potentialet til at blive et af de væsentligste bidrag til afbureaukratisering, vi har set i mange, mange år."

Vi ved, hvor folk bor, hvad de tjener, hvor mange kvadratmeter de har, og hvem de bor sammen med. Det skal vi da udnytte til at få mere effektive og retfærdige afgørelser.

Ejvind Jørgensen, Dansk It

Fire ud af fem vil have mennesker indover
Et af de mere opsigtsvækkende principper er, at ny lovgivning skal gøre hel eller delvis automatisk sagsbehandling mulig. 

Selv om partierne slår fast i aftaleteksten, at der fortsat skal være et skøn fra professionelle "f.eks. i sager om barnets tarv eller støtte til særligt udsatte borgere", får tiltaget den juridiske tænketank Justitia til at reagere.

Advokat Birgitte Eiriksson fra tænketanken peger på, at det skal gøres meget klart i lovgivningen, hvilke sager der kræver et skøn fra en professionel, og hvilke der ikke gør.

Det er "problematisk, hvis det er borgerne selv, som skal kunne gennemskue, om deres sag er af en sådan karakter, at den kræver skønsvurdering". Ellers vil det "kunne få en social slagside, så aftalen bliver en falsk tryghed for borgerne,” siger hun i en skriftlig kommentar. 

I en stor rapport offentliggjort for nylig siger kun 11 procent af borgerne, at det er i orden, at afgørelser fra det offentlige bliver truffet af automatiske systemer. Og 84 procent mener, det er vigtigt, at mennesker er involveret i sagsbehandlingen.

Rapporten hedder 'It i praksis 2017-2018' og er lavet i et samarbejde mellem Dansk It og Rambøll.

S: Kommuner skal behandle borgernes sager ens
I Socialdemokratiet tror it-ordfører Karin Gaardsted alligevel på, at borgerne vil blive glade for de nye løsninger:

"Hurtig og ensartet sagsbehandling er efterspurgt blandt borgerne. Det kan digitalisering hjælpe til med. Vi skal frigøre fagpersonalets tid til de mere komplicerede sager, som borgere kan stå i," siger hun i en skriftlig kommentar til Altinget.

Hun vil væk fra, at sager bliver afgjort forskelligt fra kommune til kommune. Og hun mener, at sagsbehandlingen kan blive mere gennemskuelig for borgerne, når den er digital, så man kan følge sin egen sag.

Også it-branchen er positive over for automatisk sagsbehandling, selv om borgerne er skeptiske.

"Vi skal gøre det der, hvor det er oplagt og hensigtsmæssigt. Der ligger objektive kriterier bag, når man for eksempel giver boligstøtte eller SU, så det kan vi ligeså godt strømline," siger Ejvind Jørgensen, formand for Dansk It's udvalg for den offentlige sektor.

Dansk It: Hurtig sagsbehandling øger folkets tillid
Han understreger, at der skal være mennesker ind over mere komplekse sager som for eksempel socialsager om udsatte børn.

Ejvind Jørgensen peger på, at Danmark har en fordel i at have så mange oplysninger om borgerne.

"Vi ved, hvor folk bor, hvad de tjener, hvor mange kvadratmeter, de har, og hvem de bor sammen med. Det skal vi da udnytte til at få mere effektive og retfærdige afgørelser. I sidste ende handler det om borgernes tillid til det offentlige - og den bliver svagere, når sagsbehandling tager for lang tid, eller når der bliver truffet forkerte afgørelser," siger han.

Dansk It er i det hele taget meget begejstrede for aftalen, "især fordi alle partier forpligter sig til at tænke det digitale ind i lovgivningen," siger Ejvind Jørgensen.

Ligesom ministerierne i dag altid skal vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige og erhvervslivet ved ny lovgivning, bliver det som noget nyt obligatorisk at vurdere, om lovgivningen er klar til digitalisering.

Læs også

Dokumentation

Her er de syv principper, partierne frem over skal følge for at gøre ny lovgivning klar til digitalisering:

1. Enkle og klare regler
Lovgivningen skal være enkel og klar, så den er nemmere at forvalte og bidrage til en mere ensartet administration og digital understøttelse.

2. Digital kommunikation
Lovgivningen skal understøtte digital kommunikation med borgere og virksomheder.

3. Muliggør automatisk sagsbehandling
Lovgivningen skal understøtte hel eller delvis digital administration under hensynstagen til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed.

4. Sammenhæng på tværs – ensartede begreber og genbrug af data
Data og begreber skal genbruges på tværs af myndigheder.

5. Tryg og sikker datahåndtering
Datasikkerhed skal prioriteres højt.

6. Anvendelse af offentlig infrastruktur
Lovgivningen skal tage højde for, at det er muligt at bruge eksisterende offentlig it-infrastruktur som f.eks. NemID, Digital Post, NemKonto eller eIndkomst.

7. Forebygger snyd og fejl
Lovgivningen skal udformes, så den giver mulighed for effektiv it-anvendelse i kontroløjemed.

Læs hele aftaleteksten.

Kilde: Finansministeriet


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sophie Løhde

Politisk ordfører, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)