Nye Borgerlige-kandidat: Tiden er inde til et opgør med politireformen

DEBAT: Politireformen fra 2007 har gjort politiet til en skygge af sig selv. Etaten befinder sig i dag så langt fra borgerne, at det udmønter sig i manglende tillid til, at politiet faktisk kommer, når der er behov for det, skriver forhenværende kriminalassistent og kandidat for Nye Borgerlige Benny Bindslev.

Af Benny Bindslev (Nye Borgerlige)
Folketingskandidat, Fyns Storkreds, og tidligere kriminalassistent

Som reference til artiklen i Altinget 24. februar 2019 om borgernes manglende tillid til politiet, kan jeg som tidligere kriminalassistent desværre oplyse, at trygheden umiddelbart ikke kommer tilbage. I hvert fald ikke så længe vores folkevalgte politikere og øverste politiledelse krampagtigt holder fast i den kunstigt oppustede politireform fra 2007.

Den stort anlagte omstrukturering af dansk politi, der skulle gøre politiet mere synligt, effektivt og fleksibelt, har i den grad svigtet. Aldrig før har politiet været så usynligt, ineffektivt og ufleksibelt.

Vi kan jo blot konstatere, at politiet i dag kun er en skygge af det, der var engang. Beredskabet har siden 2011 mistet 2.500 betjente på landsplan, hvilket formentlig gør, at trygheden er faldet så gevaldigt.

Flere politikere siger med stolthed i stemmen, at der i år er ansat cirka 550 betjente mere i forhold til normalen. De glemmer bare at nævne de betjente, der forsvinder grundet pension, orlov eller andet arbejde. Så hvad er den egentlige stigning i landsnormativet?

Økonomi over sikkerhed
Politiet er blevet en forretning, hvor økonomien er vigtigere end borgernes sikkerhed. Politiet har i dag ikke ressourcer og tid til at overholde deres forpligtigelser over for borgerne og rykke ud til hastende politimæssige opgaver.

Meldingen fra politiet lyder som regel: ”Vi har ingen ledige patruljer.” Den tryghedsskabende patruljering i nærområderne, vi kendte tidligere, er vel nærmest forsvundet. Det kan simpelthen ikke være meningen, at folk i et land som Danmark skal føle sig utrygge ved at færdes ude efter mørkets frembrud.

Efterforskning er næsten ikke eksisterende, og mange sager henlægges, straks de er skrevet. Som en kollega med 12 års erfaring sagde til mig: ”Jeg har ikke tid til at snakke, jeg er bagud med henlæggelse af anmeldelser.” En anden kollega sagde: ”Det bliver sværere at se sig selv i spejlet med den mangel på service, vi som politi efterhånden leverer.”

Problemet er nemlig ikke et spørgsmål om dovenskab eller uduelighed, men om at få lov til at udføre et ordentligt traditionelt politiarbejde, der som tidligere tilfredsstillede borgernes behov og ikke som nu − politikernes.

Rul reformen tilbage
Vores politikorps har efter politireformen fjernet sig så langt væk fra borgerne, at det næsten ikke kan komme længere væk. Tiden er moden til et opgør med den ødelæggende politireform. Finde en ordentlig løsning, således at vi igen kan få et borgernært politi, der giver tryghed og sikkerhed i vores gader.

Vi skal have genåbnet de gamle politistationer, ansætte flere politibetjente, end der går på pension eller forlader politistyrken. Vi skal tilbage til det gode traditionelle politiarbejde og derved få genskabt trygheden. Ledelsen i politistyrken skal bestå af kompetente uddannede politifolk og ikke jurister, akademikere og DJØF’ere, der ikke har en døjt forstand på politiarbejde.

Problemet er, at når topembedsmænd og politikerne får en ny idé, så skal den med alle midler gennemføres. Ingen har modet til at sige: ”Vi tog fejl, det her duer ikke, vi må rulle projektet tilbage, indtil vi finder en bedre løsning.”

Derfor tromler politireformen fremad ad et skævt spor. Tænk, hvis nogen bare gad lytte og tænke rationelt.

Forrige artikel Biolog: Naturstyrelsen har akut behov for et paradigmeskifte Biolog: Naturstyrelsen har akut behov for et paradigmeskifte Næste artikel DA og Dansk Erhverv: Jo, Hummelgaard, vi lytter faktisk til vores medlemmer DA og Dansk Erhverv: Jo, Hummelgaard, vi lytter faktisk til vores medlemmer