Nyt forslag: Lad frivillige rådgive patienter på supersygehuse

PATIENTGLÆDE: Indret patientcaféer bemandet med frivillige på de nye supersygehuse, og lad dem hjælpe patienterne, lyder nyt forslag, der får støtte af formanden for Folketingets Sundhedsudvalg. (Opdateret 12.00)

Udrust de kommende supersygehuse med en patientcafe, og bemand dem med frivillige, som kan snakke med patienterne og hjælpe dem igennem de ofte komplicerede hospitalsforløb.

Forslaget kommer fra den daglige leder af patientcaféerne på Amager og Hvidovre Hospital, Tove Madsen. I et brev til Folketingets Sundhedsudvalg opridser hun en række gavnlige effekter af sådan et tiltag – for eksempel bedre inddragelse og større tilfredshed hos patienterne, mere sammenhængende forløb og en mindskelse af uligheden i sundhed.

"Rigtig mange mennesker er utrygge, når de skal på hospitalet. De kender det primært for død og ulykke. Derfor kan det være rart for dem med en samtale, hvor de kan få ro og tillid, inden de skal have en alvorlig samtale med en læge," siger Tove Madsen.

Formand for sundhedsudvalg: God ide
Og forslaget får en positiv modtagelse hos formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF).

”Der er mange ting, som er svære, når man bliver indlagt på et hospital. Alene det at læse det skriftlige materiale, man modtager fra sygehuset, kan være en svær manøvre. Og det er ikke alle, der har nogen at vende sagerne med. Der kan det være en stor hjælp at få en snak og en kop kaffe,” siger Liselott Blixt.

Et supplement til de ansattes arbejde
I brevet til Sundhedsudvalget understreger Tove Madsen, at de frivilliges indsats ikke skal erstatte det sundhedsfaglige personales arbejde, men være et supplement.

Og det samme mener Liselott Blixt.

”Hvis alt kørte optimalt i sundhedsvæsenet, var der ingen problemer. Men der vil altid være opgaver, der ikke bliver løst på grund af travlhed og andet. Og her er det fint, at frivillige kommer ind og løfter noget af læsset,” siger hun.

Liselott Blixt understreger, at det er vigtigt, at initiativet kommer nedefra fra de frivillige selv og ikke bliver noget, der presses ned over dem fra politikerne.

Det er Tove Madsen enig i. 

"Hvis man bliver pålagt noget oppefra, går man ind i det med en helt anden motivation. Vores frivillige er her, fordi de føler, de kan gøre en forskel ved at løse nogle opgaver, de selv har savnet som patienter, eller fordi de som pårørende har set et behov, som de gerne vil afhjælpe," siger hun. 

Når Sundhedsudvalget mødes igen efter sommerferien, vil Liselott Blixt undersøge nærmere, hvilke erfaringer der er med patientcaféerne på Amager og Hvidovre Hospital og se på mulighederne for at tænke det ind i sygehusplanerne.

Forrige artikel Regeringen vil rydde op i lovjungle for ledige Regeringen vil rydde op i lovjungle for ledige Næste artikel Her er de seneste års mest saftige nyhedsagurker Her er de seneste års mest saftige nyhedsagurker