Nyt lovforslag afskaffer lokalpolitikers ret til tabt arbejdsfortjeneste, moderniserer valgregler og åbner for virtuelle byrådsmøder

Med en ”mosaik” af et lovforslag vil regeringen gennemføre en række ændringer af lovgivning om valg til kommunal- og regionsråd samt de valgte politikeres økonomiske vederlag. Og så skal kommuners investeringer i særlige fonde forbydes.

Med et nyt lovforslag vil regeringen gennemføre justeringer af rammerne for valgsedler, brevstemmer, lokalpolitikers vederlag og kommunale investeringsmuligheder.<br>
Med et nyt lovforslag vil regeringen gennemføre justeringer af rammerne for valgsedler, brevstemmer, lokalpolitikers vederlag og kommunale investeringsmuligheder.
Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Lokal- og regionalpolitikere skal ikke fremover have krav på at kunne få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deres politiske arbejde.

Det skal derimod være op til den enkelte kommune at afgøre, om den mulighed skal gælde eller ej.

Det er et af elementer i et nyt lovforslag fra regeringen, hvor en række ændringer relaterede til det kommunale og regionale demokrati er bunket sammen.

Udover afskaffelsen af de folkevalgtes ret til at kunne få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, sigter lovforslaget primært på at gennemføre justeringer af rammerne for de lokale og regionale valg.

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet udgør lovforslaget tilsammen en ”mosaik” af forskellige mindre forslag, der alle har til formål at ”forbedre og modernisere rammerne” for valgene og lokaldemokratiet.

Oven i det er der også blevet plads til at få en ændring omkring kommunernes investeringsmuligheder med i forbifarten.

Altinget giver her et overblik over lovforslagets forskellige elementer.

Ophævelse af retten til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår, at ændre reglerne om adgangen for medlemmer af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd til at vælge vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Fremover vil det være op til den enkelte kommunalbestyrelse eller regionsrådet at beslutte, om muligheden skal gælde i kommunen eller regionen. Det foreslås desuden at gøre det muligt at stille krav om fremlæggelse af revisorerklæring som dokumentation for den tabte arbejdsfortjeneste.

Altinget logoKommunal
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget kommunal kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00