Foreninger i chok: Rundbarberet af regeringen

LUSSING: Udsatte mødre og andre svage borgere bliver ramt af regeringens besparelser på støtten til foreningslivet. "Tyveri ved højlys dag," siger Frivilligrådet. S hælder forslaget ned ad brættet.

Udsatte danskere står til at blive ramt af regeringens plan om at skære i støtten til foreningslivet.
Udsatte danskere står til at blive ramt af regeringens plan om at skære i støtten til foreningslivet. Foto: Colourbox

900 udsatte børnefamilier.

Så mange mennesker må Mødrehjælpen næste år lade i stikken, hvis regeringen kommer igennem med sin plan om at skære i støtten til landets foreninger.

"Vi står til at miste 800.000 kroner. Det betyder, vi må afskedige to socialrådgivere, som tilsammen kunne have hjulpet 900 familier på et år. Jeg er er skuffet over, at man ovre i Skatteministeriet ikke har en forståelse for det meget vigtige hjælpearbejde, som sker i de almennyttige organisationer," siger direktør Mads Roke Clausen.

Mødrehjælpen er langt fra alene om at blive ramt af regeringens sparekniv i finansloven. I alt vil Skatteministeriet hente 155 millioner kroner på at fjerne almennyttige foreningers såkaldte moms-kompensation allerede fra 2018. Dermed vil foreningerne ikke få udbetalt moms-refusion for udgifter, de allerede har afholdt her i 2017.

Fakta
Her er en række af de foreninger, som bliver ramt af besparelserne.

ADHD-Foreningen
Alzheimerforeningen
Astma-Allergi Foreningen 
Bedre Psykiatri
Blå Kors Danmark
Børnecancerfonden
Børns Vilkår 
Care Danmark
Danmarks Naturfredningsforening
DBU
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Handicap Forbund 
Dansk Kvindesamfund
Danske Hospitalsklovne
Depressionsforeningen
Det Islamiske Trossamfund i Danmark
Det Økologiske Råd
Diabetesforeningen 
Dyrenes Beskyttelse
Dyreværnet
Folkekirkens Nødhjælp 
Fonden for Socialt Ansvar
Greenpeace
Foreningen Hus Forbi
Frelsens Hær
Hjerneskadeforeningen
Hjerteforeningen
KFUM og KFUK i Danmark 
Kirkens Korshær 
Kræftens Bekæmpelse
LGBT Danmark
Løkkefonden
Mellemfolkeligt Samvirke 
Muskelsvindfonden
Oxfam IBIS 
Psoriasisforeningen
Psykiatrifonden

Pengene skal finansiere en ny kontrolinstans i Skat.

"Det er tyveri ved højlys dag," siger Vibe Klarup, der er formand for Frivilligrådet.

Jeg er er skuffet over, at man ovre i Skatteministeriet ikke har en forståelse for det meget vigtige hjælpearbejde, som sker i de almennyttige organisationer.

Mads Roke Clausen, Direktør, Mødrehjælpen

Efterlader stort hul
Samtidig med at regeringen sløjfer moms-kompensationen, opretter regeringen en såkaldt "Reserve til støtte af almene foreninger” på 67 millioner kroner. 

Men det er alt for uspecifikt, hvordan man får adgang til pengene, og en ny pulje ændrer ikke på, at forslaget efterlader et stort hul i forenings-kasserne. Det mener indsamlingsorganisationernes brancheforening Isobro. 

"Organisationerne har jo lagt ind i budgetterne, at de ville blive kompenseret for en række af deres udgifter. Det får store konsekvenser, når man laver så abrupt en ændring af ordningen," siger Generalsekretær Robert Hinnerskov.

Regeringen begrunder besparelsen med, at der er "sket en utilsigtet glidning væk fra ordningens oprindelige formål"men det billede kan Robert Hinnerskov slet ikke genkende.

"Langt de fleste penge går til foreninger, der udfører et godt formål," siger Robert Hinnerskov.

Dansk Erhverv: Mærkelig timing
Han pointerer samtidig, at foreningerne får moms-kompensation for varer, de køber for at kunne genere indtægter - for eksempel i forbindelse med indsamlinger. Derimod får de ikke refunderet momsen på udgifter til at søge offentlige puljemidler. Derfor burde ordningen være lige efter en blå regerings hoved, mener Robert Hinnerskov.

"Og har man opfattelsen af, at det ikke er alle pengene, som bliver brugt i ordningens ånd, kunne regeringen have inviteret til dialog, så vi i fællesskab kunne have lukket eventuelle småhuller," siger han.

Dansk Erhverv kritiserer også forslaget. Brancheforeningen organiserer blandt andre Mødrehjælpen, Red Barnet og Kirkens Korshær og studser over timingen.

"Det er ironisk, at ændringen kommer midt i en proces om en ny civilsamfundsstrategi," siger Rasmus Larsen Lindblom, der er velfærdspolitisk fagchef i Dansk Erhverv.

Frivilligrådet stemmer i.

"Det er et meget mystisk forslag, når vi har en regering, der generelt hylder foreningslivet og netop har lanceret planerne om at lave en ny civilsamfundsstrategi."

S: Det ser voldsomt ud
Hos Socialdemokratiet er skatteordfører Jesper Petersen bevidst om, at besparelserne kommer til at gøre ondt i civilsamfundet.

"Der er en lang række gode formål, som har haft gavn af denne ordning. Det er både inden for undervisning, idræt, socialt arbejde og beskyttelse af miljø og natur. Og det ser voldsomt ud, at så mange gode formål skal rammes," siger han.

Socialdemokraterne er stærkt opsatte på at finde penge til at styrke Skat, lyder det, men accepterer ikke regeringens forslag til finansiering.

"Der er ingen tvivl om, at vi har behov for et styrket skattevæsen - og vi ser det også gerne styrket mere, end regeringen lægger op til. Det vil vi meget gerne forhandle om. Men vi vil ikke acceptere den finansiering, regeringen her lægger frem," siger Jesper Petersen, som de kommende uger vil forsøge at få overblik over tankerne bag besparelserne.

"Vi må have boret ud, hvad regeringen egentlig vil, og om den helt har gennemtænkt konsekvenserne af sit forslag," siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Præcisering: Jesper Petersen har efter udgivelsen af artiklen præciseret sit udsagn om, at Socialdemokratiet ikke vil acceptere regeringens besparelser. 

Dokumentation

Siden 2007 har Skatteministeriet med udgangspunkt §8A i ligningsloven godkendt en lang række foreninger til at få delsvis momsrefusion.

Foreningerne kan kun få momskompensation for udgifter, som de har afholdt for at generere indtægter.

Regeringen lægger nu op til at droppe ordningen, og en lang række foreninger mister dermed tilsammen 155 millioner kroner årligt.

Man lægger op til at droppe ordningen per 1. januar 2018. Dermed vil foreningerne ikke få udbetalt moms-refusion for udgifter, de allerede har afholdt her i 2017.

Foreninger, som ikke er godkendt til at få momsrefusion, vil ikke blive ramt af ordningen. Se den fulde liste af de foreninger, som bliver ramt her.

I forbindelse med besparelsen lægger regeringen op til at oprette en såkaldt "Reserve til støtte af almene foreninger” på 67 millioner kroner.

Man har endnu ikke udspecificeret, hvordan foreningerne kan få adgang til midlerne i den såkaldte reserve.


Omtalte personer

Mads Roke Clausen

Direktør, Landsorganisationen for sociale tilbud, bestyrelsesmedlem, Bikubenfonden og Liljeborgfonden
cand.scient.adm. (RUC 1997), Diploma in Organisational Leadership (University of Oxford 2017)

Robert Hinnerskov

Seniorkonsulent, Areopagos, Administrations- og økonomichef, Emmaus Fonden, Erhvervsøkonomisk censor, konsulent, bestyrelsesmedlem, Danmission, fhv. generalsekretær, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)
MPA (Handelshøjskolen i København 1998)

Vibe Klarup

Generalsekretær, Amnesty International Danmark, formand, Foreningen Folkemødet
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1996)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion