S: Ansvarlige i VW-skandale stilles til regnskab

DEBAT: Europa-Parlamentet har nedsat et udvalg, der skal forhindre en ny VW-skandale og sikre, at de ansvarlige bliver stillet til regnskab, skriver Christel Schaldemose (S), der som den eneste dansker har fået plads i udvalget.

Af Christel Schaldemose (S)
Medlem af Europa-Parlamentet 

I alt for mange år har bilindustrien taget forbrugerne ved næsen og solgt dieselbiler, der udleder langt mere CO2, end de lovede.

Forbrugerne har ikke kunnet stole på bilindustrien, miljøet har lidt større skade, end vi troede, og nationale myndigheder er blevet ført bag lyset. Det tror vi i hvert fald.

Men hvordan kan man overhovedet producere i millionvis af biler i for eksempel Tyskland, uden at de tyske myndigheder har opdaget noget. Har tyskerne eller spanierne måske endda set igennem fingrene med snyderiet i det, der er blevet navngivet dieselgate?

Indtil videre er det udelukkende spekulationer. Men for at undgå en lignende skandale så er vi selvfølgelig nødt til at undersøge, hvordan i alverden det kunne ske, at blandt andet Volkswagen kunne installere software, der snød emissionstests verden over.

Udvalg ser bilindustri efter i sømmene 
Derfor har Europa-Parlamentet nedsat en såkaldt undersøgelseskomité. Det er et 45 mand stort udvalg, der skal bruge tid på at komme til bunds i sagen. Jeg har som eneste dansker fået plads i dette udvalg, hvor jeg skal repræsentere de europæiske socialdemokrater sammen med gode kolleger. Når udvalget er værd at skrive om, er det, fordi undersøgelseskomitéen rent faktisk får ret vide beføjelser. Også langt større beføjelser end vi normalt ser i Europa-Parlamentet.

Vi kan for eksempel indkalde nationale myndigheder, hvor de under strafansvar kan udspørges, om hvad der er foregået i forholdene mellem myndigheder og bilindustri. Vi får også mulighed for at komme med forslag til, hvordan vi gør kontrollen bedre, så vi ikke igen bliver snydt af bilindustrien. På denne måde kan vi tvinge EU-Kommissionen til at komme med forslag til ny og strammere lovgivning til gavn for EU-borgerne.

Vanvittige foreslag fra Kommissionen 
Indtil videre har den eneste reaktion fra Kommissionen været at foreslå, at man skal hæve grænserne for, hvor meget en bil må udlede. Det forslag er helt vanvittigt. Forestil dig, at vi opdager, at alle bare bryder aldersgrænsen på udskænkning. Ville løsningen så også bare være at sætte aldersgrænsen ned, nu hvor alle alligevel snyder? Det synes at være Kommissionens tankegang. Det skal vi under ingen omstændigheder acceptere.

Gennem arbejdet i undersøgelseskomiteen får vi MEP'er rigtig gode muligheder for at komme igennem med nogle af de forslag, som vi har for at undgå lignende sager i fremtiden. Eksempelvis mener jeg, at vi bør nedsætte et uafhængigt rejsehold, som kan komme på uanmeldte besøg hos bilproducenterne og forhandlerne. Rejseholdet skal være uafhængigt for at sikre, at der ikke bliver indblanden fra medlemsstater. Og rejseholdet skal kunne komme på uanmeldte besøg, fordi vi rent faktisk ikke stoler på bilproducenterne lige nu. Jeg er ikke tilhænger af et kontrolsamfund. Men når tilliden er blevet brudt i så stor stil som her, så må vi skride drastisk til værks.

Muligheder til dansk erhvervsliv
Noget andet, jeg ser frem til med arbejdet i udvalget, er de muligheder, arbejdet giver dansk erhvervsliv. Jeg ved, at der findes flere innovative danske virksomheder, der allerede nu er skarpe til at lave emissionsmålinger. Det vil være oplagt at få bragt nogle af de dygtige mennesker i spil i forhold til, hvordan vi kommer fremtidig snyd til livs. Derfor vil jeg også nu gå i gang med at lytte til fagfolk og eksperter, så jeg kan blive endnu klogere på den teknologi, der i første omgang er blevet brugt til at snyde os, men som måske også kan bruges positivt i fremtiden.

Det første møde kommer til at blive afholdt allerede i februar. Forhåbentlig kan vi, når arbejdet er omme, levere ikke bare nogle løsninger på, hvordan vi i fremtiden kan være sikre på, at bilproducenterne opfører sig etisk korrekt, men også komme med svar på, hvordan det kunne gå så galt. Med undersøgelseskomitéens vide beføjelser forventer jeg også, at der rent faktisk kommer til at blive stillet mennesker, firmaer, eller myndigheder til regnskab. For hvis ikke vi opklarer, hvem der har vidst hvad, så bliver det svært at sikre bedre løsninger for fremtiden.

Forrige artikel DF: Smykkelov handler om anstændighed DF: Smykkelov handler om anstændighed Næste artikel Professor: Borgerne har mistet retten til at være syge Professor: Borgerne har mistet retten til at være syge
 • Anmeld

  Carsten Pedersen

  Ført bag lyset ?

  Det er godt at Europaparlamentet begynder at grave i denne sag, men spørgsmålet er hvor langt dette 45 personer store udvalg vil ende med at gå i retning af kritik af den europæiske bilindustri, Kommissionen, medlemslandes nationale myndigheder og af Europaparlamentet selv.
  For det er jo rigtigt fornuftigt, at Christel Schaldemose tager et forbehold i beskrivelsen af hvem der er ført bag lyset i denne sag - det synes desværre rimeligt klart, at den europæiske bilindustri, kommissionen og de nationale myndigheder og politikere i navnlig de bilproducerende europæiske lande har spillet sammen om at føre offentligheden bag lyset om udledningerne fra biler, der sælges i Europa, med det formål at holde omkostningerne på fremstilling af biler i Europa nede, så indtjening og antallet af arbejdspladser i den europæiske bilindustri ikke går ned som følge af prisforhøjelser på grund af øgede omkostninger til reduktion af udledninger fra bilerne.
  De europæiske krav til udledninger fra biler er jo endt med at blive et cirkus af metoder til at måle udledninger fra bilerne på, som er løsrevet fra den daglige brug af bilerne, og som giver nogle resultater, der ser pæne ud. På den måde kan man overfor offentligheden præsentere et pænt billede, og som alle, der har været med til at forhandle og godkende metoderne, må have vidst ikke vil sikre den forbedring af miljøet, som offentligheden forventer.
  Så selv om jeg håber, at Christel Schaldemose får held med sine bestræbelser i udvalget, efterlader forhistorien ikke meget til at styrke det håb.

 • Anmeld

  Bertel Johansen

  Hæv CO2 grænserne og stop hykleriet

  Alle biler også elbiler udleder mere CO2 end der reklameres med i salgsmaterialet, da testkørsel intet har med normalkørsel at gøre. Og alle vindmøller "sparer" DK for mindre CO2 end der prales med, da en meget stor del af strømmen sendes udenlands med danske skatteyderes penge med. Al såkaldt Grøn Teknologi er belagt med politisk svindel for at tækkes uvidende politikere, så for at komme tilbage på et ordentligt spor, giver det god mening at hæve CO2-grænserne for biler så de passer til virkeligheden, og så arbejde sig ned derfra. Og i øvrigt: Enhver VW kører lige så godt i dag som for et år siden, også de luksus-VW-ere politikere kører i.