Skov-Jakobsen: Idiotikos må ikke knuse noget af det smukkeste vi har skabt

KOMMENTAR: Politik er en diskussion om verdens anliggender, men perspektiv må der gerne være, og her kan ideologier, filosofier og religioner spille en væsentlig rolle som inspiration til den gode nation og det gode samfund, skriver biskop Peter Skov-Jakobsen.

Vores fælles tilværelse - det er hvad politik handler om. Den, der offentligt taler om vores fælles tilværelse, kaldte de gamle grækere for en “politikos”. Der er også dem, der kun taler om deres eget og interesserer sig for deres eget. Sådan en mand (for det var kun mænd dengang) kaldte grækeren for en “idiotikos”. Mon ikke de fleste af os ved, hvilken side, vi helst vil være på?

“Så gik der politik i det”, kan man høre mennesker sige, men de kunne ligeså godt have sagt om et sagsforhold, at det var sagligt, indtil der skulle træffes en beslutning. Da der endelig skulle bestemmes noget blev sagen en del af et større kompleks og indviklet i andre forhold, som drejer sig om magt, og så måtte der files og skæres, indtil der blev fundet en form, som et flertal kan leve med.

Det kan også ende med, at mennesker mener med udtrykket “så gik der politik i det”, at noget blev genstand for, at al rationalitet og saglighed forsvandt og en holdning opløste sig og blev til meningsløshed og så opstår der magtesløshed. Borgeren tror ikke længere på, at det kan nytte at bringe noget ind i det offentlige rum, for dér bliver man ikke hørt, men bliver en del af et større og uigennemskueligt spil.

Nogle mener, at politik fortrinsvist skulle være for politikere. Det er politikeren, der får sin betaling for at diskutere, og når de har overtaget debatten, bør for eksempel embedsmænd eller ledere i offentlige institutioner afstå fra at melde ind i debatten.

Der har været en tendens til, at for eksempel lærere og skoleledere ikke behøvede at mene noget, når der blev diskuteret på politisk niveau. Ved en lejlighed hørte jeg i hvert fald en politikere udtale en stor undren over, at nogen blandede sig, for det var jo blevet et politisk spørgsmål, og så var det helt klart, at nu lå diskussionen et andet sted, og det var upassende, hvis et menneske, der blev betragtet som en del af embedsværket blandede sig.

Vores demokrati og vores politiske uoverensstemmelser bygger på, at vi er et samfund, hvor mennesker taler med hinanden - og sommetider kan finde på at råbe ad hinanden.

Politik er vigtigt. Partipolitik er vigtigt, men først og fremmest er den politiske debat, der går forud for enhver partipolitisk debat vigtig.

Jeg ved godt at vi altid hører “partipolitik”, når nogen siger “politik”. Jeg synes nu at der går en drøftelse forud for al partipolitik, og den handler om, hvor vi gerne vil hen.

Hvilket samfund vil vi skabe? Hvordan vil vi leve med hinanden? Hvilke værdier ligger til grund for vores fælles liv med hinanden? Hvordan vil vi handle i forhold til andre nationer? Hvordan vil vi have det med vores nationale, politiske, kulturelle, sproglige, seksuelle og religiøse mindretal? Hvordan vil vi relatere til andre lande, og hvordan ser vi vores plads i en verden, der er truet af klimakrise, flygtningestrømme, krige og økonomiske kriser?

Som borger ved jeg godt, at det er en kompleks verden. Min egen hverdag er kompleks og derfor ved jeg, at det, der rækker ud over min almindelige hverdag også er komplekst, og jeg lytter derfor spændt og opmærksomt på politikerne. Jeg bryder mig ikke om, når der bliver talt til min uforstand, min umiddelbare stemning, og jeg bryder mig ikke om, når min frygt skal tales op. Det sidste kan der være grund til i en verden, der ikke lader et menneske færdes naivt i nogle sammenhænge, for der er også en politisk ondskab på færde - terror, totalitarisme.

Den gode politiske diskussion lader mig vide, at verden er sammensat og at mine holdninger er påvirket af mange ting. Der er min uddannelse. Der er den kultur, som jeg har indåndet hele mit liv. Glæden ved mit eget land, ved nationen, spiller en rolle. Det spiller en rolle, hvad jeg tror på, hvad enten jeg er ateist, humanist, kristen, jøde, muslim, hindu eller er båret af en ideologisk eller filosofisk idé. At løbe rundt med et bud om, at “man skal elske Gud og sin næste og sig selv” er noget af en fordring og spiller en rolle.

Politik er oplyst af mange fag og af mange former for tro og liv, og det er vigtigt, at vi spiller dét ind i debatten som vi allermest tror på. I vores sammenhæng er det dog sådan (heldigvis), at det er politiske argumenter, der stiller op mod andre politiske argumenter. Ingen kan overtrumfe i vores fælles diskussionsrum med et religiøst argument. Politik bliver hysterisk, hvis man sætter Gud bag den.

Politik er en diskussion om verdens anliggender, men perspektiv må der gerne være, og her kan ideologier, filosofier og religioner spille en væsentlig rolle som inspiration til den gode nation og det gode samfund.

Jeg kan godt lide, når politikere åbenlyst søger efter de gode løsninger. Når man kan mærke på en politiker at vedkommende lytter, bliver jeg tryg ved, at vedkommende ved at hun indgår i en større sammenhæng, som vi er fælles om.

Det er mærkeligt at leve i en politisk kultur, hvor det at få ordet “ekspert” knyttet til sig samtidig betyder, at mennesker ikke længere lytter, men muligvis mistror én i stedet. Demokratiet og den politiske samtale beror på, at vi oplyser hinanden med vores viden for at vi kan tale om det fælles bedste. Oplyste meninger skal brydes og vi skal finde en vej!

Demokrati og politisk kultur er ikke selvfølgeligheder. Blandt statsformer er demokratiet stadig ikke det fremherskende i verden, men er der noget Europa kan byde ind med, så er det med demokratiet. Vi ved, at det har været en lang vandring fra enevælde og undertrykkelse mod demokrati. Vi ved, at demokrati er en politisk kamp. Vi ved også at det totalitære er et fanatisk mørke.

Jeg kan ikke få tankerne væk fra Rigsdagsbygningen i Berlin. En mastodontisk bygning, der skulle symbolisere det Wilhelminske kejserrige med en kuppel henover rigsdagsforsamlingen. Kupler er himmelhvælv og selvfølgelig var meningen dengang, at de beslutninger, der blev taget i forsamlingen var de af kejseren og Gud forordnede bedste beslutninger for verden.


LYSET: Når mørket lægger sig over Berlin, stråler lyset fra Rigsdagsbygningens kuppel. Demokratiet skinner, skriver Peter Skov-Jakobsen

Den britiske arkitekt Foster har udstyret den nye Rigsdagsbygning, der er sæde for den tyske forbundsdag, med en glaskuppel. Forsamlingen, der sidder under denne kuppel, bliver mindet om at der kommer et lys ude fra (også oven fra) og her skal alt ske i åbenhed og gennemskuelighed.

Når mørket lægger sig over Berlin, sker der noget andet. Så stråler lyset fra Rigsdagsbygningens kuppel. Demokratiet skinner. Sådan har det ikke altid været. Engang var det fanatismens mørke og hadet mod menneskeheden, der dominerede den politiske debat. Måske findes der ikke noget andet land end Tyskland, der ved bedre, hvilken forbandelse, der kan lægge sig ind i en kultur, når der ikke er lys i demokratiet!

Derfor har jeg heller ikke tid til politikerlede. Jeg agter politikerens hverv højt. De er fortalere for noget af det smukkeste Europa har fremelsket: en drøftelse af de offentlige anliggender i det fælles rum.

Demokratiet er udfordret, hvis man ikke vil deltage og hvis man ikke vil lade sig oplyse, og demokratiet er udfordret, hvis man tror, at det kun handler om at skabe flertal. Det siger mere om et demokrati end man tror, når man ser, hvordan det behandler sine mindretal! Men det må vi skrives ved om en anden gang.

-----------

Peter Skov-Jakobsen er biskop i Københavns Stift og uddannet cand.theol. Han har været sogne- og orlogspræst i Holmens Kirke og sømandspræst i Hull i England. Er biskop for Sømandskirkerne og Europakirkerne, formand for Rådet for Folkekirkens Nødhjælp og sidder i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Kommentaren er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Lars Aslan: Spar mig for flæbende Lars Aslan: Spar mig for flæbende "danske syrienkrigere" Næste artikel Anna Libak: Skibet er ladet med endnu flere migranter Anna Libak: Skibet er ladet med endnu flere migranter
 • Anmeld

  Peter Madsen

  "Kommentaren er alene udtryk for skribentens egen holdning."

  Nej, også min!

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Sluk lyset - vi er urene

  Det er modbydeligt når folk der vil tale om Tyskland har behov for at klaske det tyske folk op på en ideologi som i virkeligheden omfattede de fleste af verdens befolkninger.

  I Danmark er det specielt modbydeligt da vi ved at Danmark var foregangsland i Europa for det vi normalt betegner som det tredje Riges grusomheder. Vi var kun alt for tæt fulgt af Sverige som lyste flot på alle med Nobelpriser som man uddelte for svineriet med racehygiejne.

  De eneste som stoppede svineriet i 1945 var Tyskland. Danmark satte en stopper for modbydelighederne i 1969 og USA og Sverige plejer stadig deres image med afskyvækkende ideologi.

  Lidt mere ydmyghed i den vestlige verden overfor grusomhederne vil være første skridt til en erkendelse af skyld for verdens fejl og mangler.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Hvorfor bilder biskoppen sig selv ind at han ikke har politkerlede,


  når al politik idag er partipolitik, og dermed i biskoppes egen argumentation og definition må defineres som idiotisk, altså først og fremmest varetagelse af egne private interesser, som jeg så ofte har skrevet om i kommentarerne her på altinget.

  Men tak til biskoppen for at tage diskussionen op kan der ikke blive tale om, når biskoppen i den grad fordrejer begreberne.

  Slægtskab, familieforhold,netværk og parti-og stammetilhørsforhold er og bliver idiotisk, og dermed en kapring af demokratiet.

  Fri os for det,

  så folkene i alle lande igen kan oplyse sig selv og ikke lade sig oplyse på et misinformeret og tilsløret grundlag af privatinteresser.

  Det er ikke demokratiet, der er udfordret, det er de skrøbelig narrativer, det nuværende reigme-styre i frihedens og demokratiets navn forsøger at dække sig ind under med, i en udgave af demokratiet, der udspiller kejserens nye klæder lige for øjnene af os.

  Altså for de af os, som stadig vælger selv at se, og ikke som biskoppen forfalder til slesk selvros af en løgn om , at alle kan deltage.

  Man må le.

  At stemme hvert fjerde år er ikke andet end systemets egen legitimering af de idiotiske privatinteresser, der behersker medier og opinionen, og dermed lovgivningen, regeringen og domstlene.

  Iøvrigt - godt skrevet CS, de fleste er blevet fuldstændigt historieløse og ser kun det de ønsker at se, - ganske som biskoppen.

 • Anmeld

  Robert Landeværn Ryholt · Cand. Theol. & Sognepræst

  Adjektiver og substantiver

  "Politikós" og "idiotikós" er ikke, sådan som biskoppen antyder, adjektiver (tillægsord), der betyder henholdsvis "politiker" og "idiot/ikke-fagmand". De substantiver, som biskoppen efterlyser, er "polítês" og "idiótês".

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Jørgensen folk er ikke blevet historieløse

  De er i mere end 70 år fyldt med løgn. Et udmærket eksempel er vor elskede Matador-serie hvor fru Lise Nørgaard giver et progressivt bidrag om abort debatten. Det var den historie som danskerne fik præsenteret sammen med den solidariske historie om socialdarwinisme.

  Reelt var kvindefrigørelsen 30-erne racehygiejne støttet af de borgerlige sparepolitikere i 1928 og beseglet med Kanslergadeforliget og Steincke som manden der skulle markedsføre racismen som sociale fremskridt.

  Der er aldrig bevilget penge til forskning om emnet hverken i Danmark eller andre lande. Propagandaen hndler om Hitlers ondskab og jødernes lidelser. Den virkelige historie om USA og Ku Klux Klan som alle amerikanske præsidenter gode ven må ikke fortælles. Dem som afviste Hitler fordi han ikke var arier men kun mellemeuropæer. Dem som udgav grundskriftet "Passing of a great race".

  Ikke mange ved at præsident Wilson var racist og stærk støtte for KKK. Ikke mange ved at han som professor afviste den jødiske student Milton Friedmann. Den samme præsident som afviste Tyskland ret til demokrati da Philip Scheidemann i 1920 udråbte den demokratiske tyske stat.

  Men det er forkert at befolkningen er historieløse. Hvem ved at den gode hr. Churchill i sin ungdom sammen med en regn af danske læger var deltagere i det stiftende møde for det amerikanske selskab for racerenhed. Det får altsammen kun mening set som følgagtighed overfor et racistisk amerika.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Den danske variant af racehygiejne var ikke et nazistisk udryddelsesprojekt. Det var et velfærdsprojekt, drevet af socialdemokratiet,Fællesskabet var sat over individuelle rettigheder.

  AF MODKRAFT
  – Vi kommer ikke uden om at diskutere, om vi skal have et avlsprogram, hvor vi selektivt støtter, at højtbegavede mennesker får flere børn, og belønner mindre begavede for ikke at formere sig, sagde den århusianske professor Helmuth Nyborg til Jyllands-Posten sidst i september dette år.

  Det vakte vrede landet over. Avis-ledere, politikere og forargede borgere kaldte professoren tosset. Og det, der var værre. Sophie Hæstorp Andersen, sundhedspolitisk ordfører for socialdemokratiet, kommenterede også professorens idé:

  – Det grænser til fascisme at forestille sig, at man kan fremavle mere intelligente og lykkelige mennesker... Verden er slet ikke moden til den slags tanker, og jeg håber aldrig, at den bliver det.

  Udtalelsen fra netop en socialdemokrat er pudsig. Den danske racehygiejne, der blev praktiseret fra 1920erne til begyndelsen af 1970erne havde en socialdemokratisk drivkraft, nemlig K.K. Steincke.

  K.K. Steincke (1880-1963) var en indflydelsesrig socialdemokrat, der var justitsminister i tre omgange og socialminister 1929 til 1935.

  Den danske variant af racehygiejne var ikke et nazistisk udryddelsesprojekt. Det var et velfærdsprojekt, drevet af socialdemokratiet og med bred opbakning i befolkningen og i hele det politiske spektrum. Forplantning var nemlig ikke et personligt spørgsmål, men samfundets anliggende.

  Svingende tal angiver at mellem 11.000 og 13.000 udviklingshæmmede, sædelighedsforbrydere og sindssyge er blevet tvangssteriliseret i Danmark mellem 1920erne og til 1975. Af socialpolitiske årsager.

  Konsensuspolitik

  K.K. Steincke var bannerføreren for tvangssterilisation og racehygiejne i Danmark. Men han var langt fra alene om synspunkterne. Der var bred enighed om, at undermålernes antal skulle begrænses. Befolkningsdebatten var et væsentligt spørgsmål, som blev diskuteret vidt og bredt.

  Dr. Phil. Lene Koch har i ti år forsket i den danske racehygiejne. Hun beskrev racehygiejnens udbredelse i Information i 1997:

  »Stort set alle – selv venstrefløjen, feminister, socialister og kulturradikale – har accepteret den arvehygiejniske grundtanke«.

  Lene Koch fremhæver blandt andre forfatter og kvindesagsforkæmper Thit Jensen 1876-1957, der er mest kendt for sin kamp for retten til abort. Thit Jensen var også en ivrig fortaler for racehygiejnen.

  I hendes roman »Storken« fra 1929 er emnet en degenereret slægts afkom og de ulykker, der følger den fortsatte reproduktion. Thit Jensen skrev:

  »Ogsaa Samfundet nærer den barnlige Tro, naar man tager Barnet fra Sumpen, straks kan de faa et Menneske ud af det, de regner ikke med at Tyvens Sæd i Allemandspigens Skød er formet, supernegativt, før det blev født.«

  Udgangspunktet i debatten og politikken i begyndelsen af det 20. århundrede var helt anderledes end i dag. Fællesskabet var sat over individuelle rettigheder.

  http://modkraft.dk/node/4454

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Var kvindernes befrielse finansieret af Rockefeller-familien for at beskatte den anden halvdel af familien og at sætte børn ind i skolerne til indoktrinering?

  Var folk på det tidspunkt mistænksomme for dette?
  Filminstruktøren Aaron Russo hævdede før hans død, at Rockefellers finansierede kvinders frigørelse til skatte- og indoktrinering, med henvisning til en samtale han havde med sin ven Nick Rockefeller. Er der nogen sandhed til det krav? http://youtu.be/w8EZQuLaAJ0 Dette er et videoklip af interviewet. Det er nemt at finde et link til hele interviewet, hvis du leder efter kontekst.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Mens han forsøgte at rekruttere Russo til CFR, fortalte Nicholas Rockefeller ham,

  at hans familiefond skabte kvinders befrielse for ved hjælp af massemediekontrol som led i en langsigtet plan for at slavegøre menneskeheden op. Han indrømmede, at de vil "sprænge os". Google "Rockefeller Foundation" og "Women's Studies", og du får en halv million citater.

  https://rense.com//general75/how.htm

  For at forstå dette må vi se de virkelige spillere bag "kvinders befrielse", der stort set går fra perioden for oplysning og fransk revolution, op til paris-kommunen og i det sidste århundrede som led i marxismen og socialismen for at danne en global front mod langsom domination af onde, dumme og tyranniske mænd. Som det er tilfældet, var den virkelige historie og magt bag disse revolutionære årsager oligarkisk og subversiv, slet ikke bekymret for kvinders interesser generelt, men i dekonstruerer det vestlige samfund i hænderne på pengeformede eliter.

  Selvom det lyder kontraintuitivt, er det et faktum, at næsten alle såkaldte "liberale" bevægelser er blevet finansieret, samordnet, brugt og udnyttet af pengekraft som et middel til psykologisk krigføring for ødelæggelsen af ​​den eksisterende orden. Feminismen er ingen undtagelse herfra, og som marxismen havde støtten af ​​stærke økonomiske interesser, som kunne udnytte "befrielsen" ved at appellere til den forvirrede og naive uvidenhed om ungdom, som verden vidner om Maos kulturrevolution.

  På samme måde som bankseliten finansierede revolutionære i Rusland og Kina for at destabilisere de eksisterende regimer , således med feminisme og "kvinders befrielse", kunne destabiliseringen af ​​masserne lettere gennemføres, ikke kun ved at ændre sociale strukturer, men også ved at angribe køn. Angrebet på køn er en lang, videnskabelig proces, der begyndte med kvinders befrielse og har nu fuldbyrdet i den syntetiske omskrivning af hele naturen. Langs denne lange teknokratiske og videnskabelige vej begrundede oligarkerne, at inversionen af ​​alle eksisterende ordrer gennem subversion ville resultere i den socialistiske Modige Nye Verden af ​​håndhævet androgyni - feminisering af mænd og maskulinisering af kvinder .

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Engang var racehygiejne for socialdemokraterne et biologisk anliggende,


  Idag er det et metalhygiejnisk ingeniørarbejde, der former menneskeheden, som en forlængelse af maskinkraften, altså en robottisering af mennesket,
  uden evne til at tænke og handle selvstændigt ,- og helst også uden følelser.

  Socialdemokratiet og alle de andre nyliberale og nekonservative kræfter, der gør alt for tilpasningen til det bestående,( især det bestående arbejdsmarked) i en pessimistisk kontekst, der siger at verden ikke kan blive bedre end den er, istedet for en optimistisk tilgang, der peger på de ting og områder mennesker kan gøre verden til et bedre sted.

  Individets dynamiske kraft i samfundet underkendes mere og mere til fordel for konformitismens ensidige udtryk.- Bortset fra hos pengemagtens mennesker, der er de eneste, der bestemmer retning og mål for samfundet, når blot de smider deres penge ind i arbejdsmarkedet.

  Kultur og frihed, retsliv og det sociale, som er formålet med værdiskabelsen er blevt smidt i skraldespanden til fordel for at pengene i sig selv er blevet målet.

  Det er vor tids "race"-hygiejne- den mentale del.
  Den biologiske racehygiejne klares med scanninger, abort og pillen.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Romerne besejrede grækerne, men optog den græske kultur i sig.


  I nyere tid er nazismen på et ydre plan besejret, men dets ideer er på subtil vis indkorporeret i alle dele af samfundslivet.
  Den sejrende optager den tabendes kulturimpuls i sig.

  Kommunismens østblok er også besejret.
  Siden har vesten adopteret alt værdimæssigt fra østblokkens overvågning og kontrol i sig.
  Den besejrede vinder over den sejrende ved at dets kultur lever videre som den nugældende kultur.
  Stasisamfundet og undertrykkkelsen af sandhederne har aldrig været større og den individelle frihed aldrig været mindre, altså undtagen for pengemagten.

  DDR er ikke det der var , det er det der er.

  DDR er blevet vor tids indre lys. Mens politikerne taler og taler ud i absurditeter for at blokere "det fælles-europæiske rums " agendaer fra det som er virkeligt væsentligt og beskytte dets eget meget skrøbelige narrativer, der er til for at opretholde den nuværende verdensorden, eller endog afvikle den til fordel for et hegemoni, hvor den sidste rest af den anarkistiske skandinaviske individualits impuls er lagt ind under den nye Romerstat- USA/EU.

  Velkommen i DK/DDR/ EU en del af udkants USA´s forpost i Asien.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Lene Koch m.fl.

  Lene Kochs doktordisputats er udgivet under navnet "Racehygiejne i Danmark 1920-56". Der findes en mindre bog "K. K. Steincke og racehygiejnen" af Anne Ingeborg Sørensen. Begge findes i bibliotekssystemet.

  Man skal lige være opmærksom på at Lene Koch følger det østrigske spor med Mandel hvorimod de tyske kilder følger det amerikanske spor som synes ubekendt for Lene Koch.

  Det er lidt svært at bedømme hvad der er nazistisk og ikke er. Det vi forbinder med nazismen starter før dem vi kalder for nazister eksisterede. Men oprindelsen til hadet kommer med Selskabet for racehygiejne i 1901 og udgivelsen af bogen "Passion of a great race" i 1917 af Madison Grant. Hvorledes den bog skulle være inspirationskilde for Hitler og Madison Grant en helt for Hitler forstår jeg ikke rigtig. Men det er formodentlig fordi histotrikerne har fået forbud mod emnet eller det måske ikke har kunnet finde finansiering. Det er helt urimeligt at vi glade amatører skal stykke den slags ideologisk vraggods sammen til en sammenhængende historieskrivning.

  Jeg forstår ikke helt hvad du mener med henvisningen til Rockefeller. Men det er en kendt sag at alle de store og velrenommerede amerikanske fonde finansierede al mulig forskning på de tyske Kaiser Wilhelm Institutter. Da de af Hitler fik tilladelse i 1935 til racistiske forsøg efter dansk forbillede skabte det ingen uro.

  I 1938 fortrak alle fondene til Stockholm da den politiske uro blev for voldsom i Tyskland. De havde alle tråde til KKK hvorfor racismen ikke voldte dem kvaler, tværtimod. Nobel Komiteen var dem der blåstemplede det hele som videnskabelige fremskridt.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  "Jeg forstår ikke helt hvad du mener med henvisningen til Rockefeller"


  At vise at kvindefrigørelsessagen også var "idiotisk", altså at det skete ud fra privatinteressesfærer.

  Som et nøje beregnet forretningsprojekt, ikke som et græsrods altruistisk projekt.

  Kvinder skal selvfølgelig være ligestillet med mænd, men ikke for at tjene privatøkonomiske interesser.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Nazismen besejrede jøderne, men optog i sig zionismen.


  Jeg har set på billder at de eneste 2 flag, der var tilladt i 30´ernes Tyskland var det zionistiske flag og det nazistiske.

  Den zionstiske kultur lever nu i bedste velgående i den vestlige verden, og også åbentlyst i Ukraine og mere subtilt i Rusland, det land der reelt besejrede Hitler.

  Hitlers bedstefar på mødrene side var sandsynligvis jøden Nathan Rotschild i hvis hus bedstemoren blev gravid.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Jørgensen jeg tror vi skal stoppe her

  Jørgensen jeg tror vi skal stoppe her. Alt det du anfører om politiske synspunkter, DDR, zionisme mv. har ikke min interesse. Dine flagrende og meget lange romaner er en pestilens.

  Jeg blev provokeret af Skov-Jakobsens retfærdiggørelse af Vesten ved at slå ned på tyskerne og nazisterne. Det er historieforfalskning og det bryder jeg mig ikke om og slet ikke for at skjule de egentlige skyldige og deres motiver.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Apropos racehygiejne:

  All people will be slaves of the Jews or be killed, when Messiah comes:

  https://www.youtube.com/watch?v=Ce1nobH2jMc

  Torahen mistolkes af "zionistiske" "jøder" til at jøderne er alles overmennesker, hvilket selvfølgelig er en materialistisk falsk tolkning af det bibelske begreb "at være jøde", som bibelsk betyder at være et et hvilket som helst menneske tilhørende et hvilket som helst folk, der har udviklet sig åndeligt fremad.

  Men idag bruges det til at undertrykke og se neværdigende på andre folk og menneskene i disse folk af zionisterne og enkelte misførte traditionalister indenfor jødedommen.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Skov-Jakobsen og de andre repræsentanter for de mest respekterede og ærede samfundsinstitutioner

  viser hvor korrumperede og desillusionerede disse er, når de taler om, at Europa stadig lader foregive at de vigtigste anliggender drøftes i et fælles offentligt rum.

  Det kan da umuligt være ud fra egen optimistisk selvindsigt at det er den erkendelse Skov kommer frem ttil, men nærmere en pessimistisk resignering om at det ikke kan gøres bedre.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Idiot betød på græsk privatmand: en der var ubrugelig il at beklæde offentlige embeder.


  Nu har det fået den modsatte betydning.

  -Det er i det lys ovenstående indlæg skal læses.

 • Anmeld

  Benny Bjerregaard

  Et demokrati kan måles på dets reaktionstid...

  Og på hvordan det reagerer på sine mindretals-mindretal.

 • Anmeld

  Christian X

  Fast i troen


  som medlemmerne af Kristelig Folkeparti, der stadig tror på, at de genfødes.

  Demokratiet er vej samme sted som Kristelig Folkeparti og årsagen er den samme, troen gør det ikke alene - tværtimod er troen en dårlig, doven og dorsk substitut for intelligens, viden og erfaring som god ledelse må være baseret på.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Tro er vejen til viden.


  Tabt viden, det man nu ikke mere ved om, - mere f.eks religion - kan man komme til viden om gennem tro.

  Troen er vejen til viden.

  De som idag tror, at de ved, er de undertroiske eller overtroiske politikere, videnskabsfolk, præster mm, de er vor tids farisærere.