Minister: Nu skal kommuner kunne forsikre frivillige

TRYGHED: Karen Ellemann (V) vil med et nyt lovforslag lade kommuner tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for de frivillige. Frivilligrådet håber på bedre sikkerhed og færre barrierer for frivilligt arbejde.

Snart kan kommunerne også forsikre frivillige besøgsvenner.
Snart kan kommunerne også forsikre frivillige besøgsvenner.Foto: Martin Sylvest Andersen/Scanpix

Endelig skal kommuner og regioner kunne fatte fyldepennen og lovligt tegne en forsikring for de tusinder af frivillige sjæle, der dagligt giver en hånd med. Det vil social- og indenrigsminister Karen Ellemann sikre med et nyt – og længe ventet – lovforslag, som blev fremsat i sidste uge.

“Da det blev klart for mig, at kommunerne i dag ikke kan forsikre de frivillige i bred forstand, var det indlysende, at den hjemmel måtte vi skabe. For det er jo helt tosset, at det ikke kan lade sig gøre, hvis en kommune rent faktisk gerne vil forsikre en besøgsven på et plejehjem for eksempel. Så den mulighed skaber vi nu rum for,” siger Karen Ellemann.

Hos Frivilligrådet hilser formand Vibe Klarup Voetmann lovforslaget særdeles velkommen:

“Det er simpelthen så godt, det kommer. Der har længe været stor forvirring om, hvornår man i kommunerne skulle eller decideret ikke måtte forsikre de frivillige. Det har ofte været en barriere for overhovedet at indgå samarbejder med frivillige, fordi man blandt andet i institutionerne har været bekymret for, hvad man skulle stille op, hvis noget går galt,” siger hun.

Der har længe været stor forvirring om, hvornår man i kommunerne skulle eller decideret ikke måtte forsikre de frivillige. 

Vibe Klarup Voetmann, Formand, Frivilligrådet

En langstrakt sag
Sagen om kommunernes ret til at forsikre frivillige trækker tråde tilbage til 2014. Her konkluderede Statsforvaltningen, at kommunerne ikke har lovhjemmel til at forsikre frivillige, da det er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. En forsikring dækker nemlig for skader, som kommunerne ikke er erstatningsansvarlige for, og det vil derfor være en begunstigelse af enkeltpersoner at forsikre de frivillige, hvilket der ikke er hjemmel til i loven.

Afgørelsen fra Statsforvaltningen fik social- og indenrigsministeriets tilsyn til at granske loven; for kunne det være sandt, at kommunerne på eget initiativ ikke måtte forsikre de mennesker, der frivilligt tog sig tid til at besøge en ældre medborger eller holde en døende med selskab?

Ja, det kunne det. I foråret stadfæstede Karen Ellemann afgørelsen og gav i samme åndedrag løfte om, at hun ville ændre lovgivningen, så kommuner fremover lovligt skulle kunne tegne forsikringer for de frivillige. Et løfte, der med det fremsatte lovforslag er et skridt tættere på at blive indfriet.  

Frit valg
Selvom Frivilligrådet glæder sig over ministerens tiltag, er begejstringen afmålt. 

“Udfordringen er, at kommuner og regioner stadig selv kan bestemme, om de vil forsikre, og hvem der konkret vil være målgruppe for forsikring. Derfor anbefaler vi, at ministeren holder godt øje med, hvordan den her mulighed bliver brugt,” siger Vibe Klarup Voetmann. 

Lovforslaget bliver førstebehandlet i Folketinget den 29. november. Hvis det bliver vedtaget, træder loven i kraft 1. juli 2017.

 

Dokumentation

Hvad er forskellen på frivilligt arbejde og frivillig indsats?

Dykker man nærmere ned i lovforslaget åbner det op for en ny juridisk skillelinje: forskellen på frivilligt arbejde og frivillig indsats. Groft sagt ligger forskellen i, om en kommune har instruktionsbeføjelse over for de frivillige eller ej.

Hvis kommunen som arbejdsgiver for eksempel sætter de frivillige ind i en fast vagtplan eller bestemmer hvilket arbejde, de skal udføre, er der tale om ulønnet arbejde, som kommunen i dag har pligt til at forsikre ifølge arbejdsskadesikringsloven. Det er ikke nyt, og det vil lovforslaget ikke ændre på.

Det nye i lovforslaget er, at kommunerne – hvis de vil - kan forsikre den frivillige indsats. Den frivillige indsats er kendetegnet ved, at den frivillige yder samvær og venskab for borgerne i mere løse rammer. Det kan for eksempel være som besøgsven eller vågekone.

 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karen Ellemann

Generalsekretær, Nordisk Ministerråd, fhv. minister, MF (V) og medlem af Folketingets Præsidium
lærer (N. Zahles Seminarium. 2004)

0:000:00