Søren Espersen: Visegrad-landene bliver det kristne Europas redning

KOMMENTAR: Det er glædeligt at se, hvorledes Visegradlandenes forsvar af kristendom og europæisk frihed breder sig til andre europæiske folkeslag, der i årevis har set sig trynet af politiske trendsættere, skriver Søren Espersen.

Da prins Charles for snart mange år siden første gang besøgte det overvældende smukke Prag, udbrød den historisk interesserede britiske tronarving begejstret, at det var netop her – i de centraleuropæiske lande, at man fandt den ægte europæiske kultur – det ægte Europa.

Og ikke mindst af denne kulturelle årsag glædedes vi alle, da det jerntæppe, som brutalt var vævet – ned midt i det gamle Europa, smuldrede, og blandt andre de centraleuropæiske lande, Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn – efterfølgende kunne indtage deres pladser i EU.

Fælles for de fire lande – ofte benævnt Visegradlandene – var, at de i næsten et halvt århundrede havde lidt under kommunismens modbydeligheder, og derfor var godt og grundigt vaccineret mod enhver tænkelig form for centralstyret unionisme og meningstyranni.

Noget, de ved optagelsen slet ikke havde forestillet sig at ville finde i Den Europæiske Union. For Visegradlandene var EU jo netop drømmen, der gik i opfyldelse - nemlig drømmen om på ny at kunne blive en del af Europas ældgamle frie, kristne kulturkreds.

Lidet havde eksempelvis Ungarn næppe forestillet sig, at landet dels ville blive lagt for had som følge af, at man rent faktisk gjorde sin pligt ved, med magtanvendelse, at forsvare sine - og Schengens grænser, og at landets dels skulle påtvinges at åbne landets grænser for titusindvis af afrikanske migranter, samt lige så mange muslimer fra Mellemøsten. Dette har i dén grad chokeret det ungarske folk. Og på samme måde oplever man i Polen, Slovakiet og Tjekkiet nu magtarrogancen fra en overstatslig centralmagt, som man kendte den fra før murens fald.

For borgerne i Visegradlandene var det kristendommen, der i de knapt halvtreds år, sovjetregimet varede, var den styrke og støtte, som gjorde, at man holdt fast i det sunde sindelag, og aldeles undgik at blive løbet over ende af den sleske kommunistiske ondskab. Man mærker det stærkt, når man færdes i disse lande: Man tager faktisk kristendommen så alvorligt, at man - i modsætning til hos os - tillader sig at forsvare den.

Og af den grund siger man ligeud, at man under ingen omstændigheder vil tillade islam at få fodfæste! Og der er i parlamenterne og i regeringerne, vel at mærke, almindelig konsensus om denne stærke og nødvendige holdning, som det igennem århundrederne har været det kristne Europas selvfølgelige ansvar og opgave.

Det er i den forbindelse glædeligt at opleve, hvorledes Visegradlandenes stærke, ansvarsbevidste tilgang til forsvaret af kristendom og europæisk frihed nu synes at brede sig til de andre europæiske folkeslag, som i årevis har set sig trynet af politiske ledere og trendsættere, som mere har været optaget af at se lækre ud i hinandens og pressens omdømme end at tage borgernes dybe bekymringer for fremtiden alvorligt. Ja, faktisk har parnasset i årtier gået rundt og ligefrem været flove over deres befolkninger.

Visegrad har nu sat kursen for Europas fremtid, og flere lande er nu ved at indse, at skal det kristne Europa overleve kulturelt, er det nu, der skal sættes ind. Rundt omkring er der positive udviklinger. Østrig som det seneste med en ny, lovende regering.

I det europæiske samarbejde må der nu vælges side. Og valget står imellem fortsat at bakke op om Tysklands, Sveriges og Frankrigs selvdestruktive linje eller at melde sig ind Visegrad-kredsen - suppleret med Østrig.

Det er Dansk Folkepartis anbefaling og krav, at Danmark handler ansvarligt og vælger det sidste. At Danmark nu indleder et tæt, forpligtende og fortroligt samarbejde med regeringerne i Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Østrig samt gerne de baltiske lande, og dermed tager det første, afgørende skridt frem mod det kristne Europas redning.

-------

Søren Espersen (MF, Dansk Folkeparti) er bl.a. formand for Det Udenrigspolitiske Nævn. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Lars Tvede: Hvad betyder kryptomanien for samfundet? Lars Tvede: Hvad betyder kryptomanien for samfundet? Næste artikel Majbritt M. Nielsen: Giv mig anarki - bare nogle timer! Majbritt M. Nielsen: Giv mig anarki - bare nogle timer!
 • Anmeld

  Bjarne Salomonsen

  Glædelig jul

  Tja, der er vist ikke meget kristen næstekærlighed i de lande.
  Men måske er der plads til at de der sympatiserer med dem kan få lov st bo der.

 • Anmeld

  Peter Juul

  Julespin

  Er det et udtryk for en "vaccination mod centralisme" og et forsvar for værdier som "Europas frihed", at de regerende majoriteter i Polen og Ungarn slår ned på den frie presse, indskrænker domstolernes uafhængighed og tilsviner politiske modstandere? Er den centraleuropæiske kristendom, som Espersen hylder, den samme kristendom, hvis politiske arm (f.eks. Polens kristelige demokrater) udøvede jødehad før 2. verdenskrig? Eller er sandheden snarere, at dybt nationalistiske og til dels korrupte eliter i disse lande udnytter befolkningenes historisk betingede frygt for fremmed invasion og den dybt rodfestede religion til at styrke sin magt ved at dæmonisere den muslimske fare og fremstille EU som en slags ny besættelsesmagt - samtidigt med, at man gerne tager imod pengene?
  Det ville klæde Søren Espersen, hvis han her i denne juletid for en kort betragtning kunne supendere udnyttelsen af kristendommens smukke værdier til at fremme sine politiske mål. Men fristelsen til at sætte et politisk stød ind der, hvor julestemning gør os særlig modtagelige for al kristelig spin, har været for stor.

 • Anmeld

  Christian X

  Venstre tør ikke gøre det, der skal til!

  Danmark burde sammen med visegradlandene melde sig ud af flygtningekonventionerne. Hvis en gruppe gør det samtidig, ville andre blot følge - og konsekvenserne ville kun være kortvarige overskrifter. En lille pris for at redde Danmark og vores efterkommere.

 • Anmeld

  John Zederkof Jessen

  Noget om sammenligninger og krav...

  Det er glædeligt at se hvordan DF toner rent flag.

  Som Søren Espersens skriver:

  “Det er DF’s anbefaling og krav...” dvs. ikke udelukkende Søren Espersens egne holdninger, men hele partiets holdning.

  Sammenkædningen af den tidligere styreform i de nævnte lande, dikteret fra Moskva, med de nuværende styretiltag i EU, angiveligt dikteret fra Bruxelles, bør da give voldsomt dybe panderynker hos Venstre, Konservative og vel også hos Socialdemokraterne.

  Søren Espersen er da ikke hvem som helst fra DF og at han så åbent gør rede for DF’s udenrigspolitiske holdning omkring EU, på den måde, burde - for mig at se - få ordførere, eller sågar ministre til pennen. Eller deler Socialdemokraterne, Venstre og Konservative holdningen, og er de villige til at give indrømmelser til DF i forbindelse med fremtidige finanslove, skatteforlig mm., der bevæger sig i den retning.

  Se det er da et paradigmeskift af format, som vi som vælgere, vel bør have klare udmeldinger på også fra andre end Søren Espersen er det den vej Danmark skal betræde - for det er jo et krav fra DF.

  Et andet scenarie kan naturligvis være at holdningen hos de nævnte partiet er: “ Nåja, det er jo bare Søren Espersen, og han siger og skriver jo så meget”, men det har vi vel også krav på at vide.

 • Anmeld

  Bjarne Salomonsen

  Glædelig jul

  Tja, der er vist ikke meget kristen næstekærlighed i de lande.
  Men måske er der plads til at de der sympatiserer med dem kan få lov st bo der.

 • Anmeld

  Morten Holgersen , Nye Borgerlige, · Entreprenør

  Skidegodt

  Søren Espersen.
  Det er fra de gamle østlande at vi skal genopdage vores storhed som humanister, afvise enhver middelalderterrorisme og menneskaforagt for vesten.
  Det er nemlig rigtigt, bare se at holde islamismen nede og, endeligt udrydde den.
  Ingen islamisme i Danmark og ingen islamisme nord for Middelhavet.
  Det er der vel heller ingen moderne mennesker der har noget imod.
  mvh

 • Anmeld

  Peter Juul

  Godt set, JZJ

  Ja, lad os få en uddybning fra Søren Espersen og DF, når juletågen er lettet. Og de forskellige ordføreres reaktion. Anbefaler og kræver DF, at Danmark går sammen med den reaktionære kerne i EU og opgiver demokratiet, for at "redde" landet?

 • Anmeld

  Morten Jensen

  Sludder og vrøvl Søren- Middelalderligt sludder og vrøvl.

  Er der nogen der er flove, så er det os hernede i virkeligheden Søren. Vi er flove over at vores folketingpolitikere endnu engang lader sig afpresse af jer. I render jo rundt som en flok polske asfaltarbejdere og tværer jeres sorte klistrede beg ud over alt hvad der spirer. Med en fordummende retorik som ville gøre selv den største folkeforfører stolt, tromler i enhver nytænkning, medmenneskelighed og anstændighed over.

 • Anmeld

  Allan Huglstad · major

  HJV-manden Søren Espersen

  Og den mand har man gjort til kommitteret for Hjemmeværnet (HJV). Lad os håbe, at de frivillige i HJV snart gør oprør og får ham fjernet. Hvis ikke vil han blive en plet på HJV, der bliver svær at fjerne....

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Ingen yallah

  i Danmark, siger jeg bare.
  Fint nok m hjemmeværnet- smag lige på navnet- godt at der stadig er fornuft.
  Og alt yallah , hjem til ja ha ha,
  hvad? bare ikke her farvel
  virker ikke
  mvh

 • Anmeld

  Jan Berndt · Pensionist

  Kristent diktatur

  Det, vi ser i Polen og Ungarn, fører måske i løbet af nogle år til et kristent diktatur. Allerede nu begynder man så småt at undertrykke folk med de "forkerte" holdninger. Helt fint at Espersen toner rent flag, at DF også her vil indføre et kristent diktatur med total frihed til dem, der er for. Lad det snart gå op for danskerne, at DF ikke er så demokratiske, som de giver udtryk for.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  En omvendt synder er nu det bedste...............

  På den baggrund kan vi vel snart forvente, at også Søren Espersen og Dansk Folkeparti bliver lidt mere positivt stemt overfor EU og de østeuropæiske medlemslande.

  Der er jo ikke noget så godt som en omvendt synder - især her ved juletid, og vi bør indrømme DF muligheden for at blive klogere og tilgive dem deres tidligere vildfarelse med den golde EU-kritik.

 • Anmeld

  Michael

  Konklusion ad libitum  I det europæiske samarbejde må der nu vælges side.

  Det er Dansk Folkepartis anbefaling og krav, at Danmark handler ansvarligt og vælger USA´s krige i Europas randområder fra.

  Og dermed tager det første, afgørende skridt frem mod det kristne Europas redning.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Alle midler og argumenter i brug ?

  Når vores danske regeringens Formand for Udenrigspolitisk Nævn og kommitteret for Hjemmeværnet på denne måde kan forsøge at spinne og manipulere med indsigten i og holdningerne til EU samarbejdet, så må og skal vi som danske borgere og vælgere stoppe op: Hvad sker der ?
  **Hvor er den reelle viden og indsigt blevet gemt hen til fordel for politiske spilfægterier, hvor menneskers tro tages som gidsel til fordel for indædte projektioner?**
  Faktisk er den danske befolkning heldigvis ret velinformeret, og mange har rejst i landene, kender polske gæstearbejdere, ungarnske tidligere flygtninge eller har fulgt murens fald og Nøglerevolutionen med de demokratiske kampe i Tjekkiet og Slovakiet.
  Hvor i alverden, vil du hen, Espersen?
  Indlægget handler enten om forestillinger om, at den danske befolkning har en totalt manglende indsigt i, hvor forskellige de omtalte fire lande, Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet er, både vho styreform men i særdeleshed også om de historiske og demokratiske kampe, befolkningerne har gennemlevet. Det er fire meget forskellige lande, også vho indbyggernes forhold og tilknytning til kristendommen,...katolsk, protestantisk eller græsk katolsk.... Som en afslutning på spinnet tages det mangesprogede Østrig lige med i "puljen"....?
  Hvor vil du hen Espersen?
  Handler det dybest set om, at du i samarbejde med vores DF repræsentant i EU, Morten Messerschmidt, har et indædt ønske om at splitte samarbejdet i EU? Det samarbejde, som selveste Folketingets formand fra DF, Pia Kjærsgaard så nedladende kaldte en "Rotterede"?
  Eller ønsker du helt ærligt centralistiske styreformer som i det nuværende Polen og Ungarn indført i Danmark?
  ....
  Alle ved, at EU samarbejdet har haft store udfordringer. Alle samarbejder har udfordringer, der skal løses og ikke gødes. Slet ikke fra politisk valgte personer, der har fået tildelt danske tillidsposter på Christiansborg: som formand for folketinget, som rådsformand, kommitteret eller som dansk udsendt repræsentant i EU.
  ....
  Så det er godt, at du på egne og partiets vegne melder så klart ud, Søren Espersen. Så ved vi som vælgere, hvad vi er oppe imod.....også når partiet ønsker en ændring af Grundloven for at få minimeret Menneskerettighedskonventionens indflydelse for hver enkelt indbygger i Danmark.
  Vi borgere og vælgere skal tænke os godt om....også næste gang, vi går til valgurnerne.

 • Anmeld

  Kjeld Madsen · Rødderne af den bedrøvelige skikkelse.

  Riddere af den bedrøvelige skikkelse.

  Man kan se det patetiske syn for sig: Berth, Espersen og Breitvik på vagt ved Wiens porte.

 • Anmeld

  Niels Chr. SAuer

  Al det værste i EU

  Fy for den lede for en betragtning fra Espersen her. Tag lige og se på de kræfter, der sætter Visegraddagsordenen: Xenofober, racister, mandschauvinister, antidemokrater, nationalister og you name it, et sammenrend af alt det værste i Europa. Noget af et wake up call for de socialdemokrater, der tror at de kan lave en fremtid med DF.

 • Anmeld

  Arne Lund · -

  Tag til Visegrad. Søren Espersen

  Du er jo gift med en jødinde. Prøv at tage hende med til ét af de lande, du skamroser indtil det kvalmende, og se hvilken kristelig næstekærlighed, hun dér vil blive mødt med. Måske er det det, der skal få dig på bedre tanker?

 • Anmeld

  Johanna Haas · cand. mag.

  Gott mit uns siger DF nu

  At DF har så stærke anti-demokratiske holdninger, som Søren Espersen her åbenbarer på vegne af partiet, når han uden blusel hylder lande, der demokratisk set er tilbage på vej ind i mørket -ind i undertrykkelse af alle borgere, hvis tankegang ikke passer ind i nationalistisk formørkelse bør være dybt skræmmende. Og bør få vælgere der tidligere har stemt DF til at genoverveje, hvor de næste gang sætter deres kryds.
  Alle ideologier kan udnyttes og spændes for umenneskelighedens vogn. Det gælder også kristendommen, som mennesket gennem historien har brugt stærkt undertrykkende i forbindelse med skolegang, kærlighedslivet og meget mere.
  Hvad nationalistisk vanvid under påberåbelse af kristendommens overlegenhed i forhold til en minoritetsreligion tidligere har ført til i Europa ved vi alle sammen; også derfor går vi ikke med i "Visegradlandenes" nuværende retning, men arbejder for demokrati på et oplyst grundlag.

 • Anmeld

  Poul. B. · pensionist, emeritus

  Kære Søren

  @Din overskrift: "Visegrad-landene bliver det kristne Europas redning", holder ikke vand. Du ved det! Du ved det Søren. Du er også underlagt en grad af 'politisk korrekthed'.
  Der vil empirisk komme ca. ½ % af Afrikas befolkningl - hvert år - til Europa. ( I dag er der 1,1 mia. -om nogle år er der 3,3 mia.) Lav lidt procentregning NU!
  Læs også den nye bog fra Moesgaard Museum, hvor gammel tids folkevandringer er beskrevet, og de nye folkevandringer, der nu er i gangsatr.
  Et toppolitiker fra EU skriver, at der kun kommer et mindre antal de næste 10 år, ca. 30 millioner. Skribenten tager fejl, for der kommer endnu flere.
  Citat fra et medie:
  Antonio Tajani, EU synes ikke at forholde sig til den kommende afrikanske udvandring til Europa som noget, der skal eller kan forhindres. Han synes nærmere at forholde sig til det som en naturlig konsekvens, noget uungåeligt på linje med naturkatastrofer og kontinentalpladernes bevægelse:
  “Afrika er i en dramatisk situation: Ørkenen vokser, terrororganisationen Boko Haram forfølger kristne og moderate muslimer, i Nigeria og Niger hersker armod, i Somalia er der tørke og borgerkrig. Hvis vi ikke løser disse problemer i de afrikanske lande, vil der de næste ti år komme op til 30 millioner indvandrere til EU.”
  Holder Tajanis ord stik, kan europæiske vælgere se til et svært valg: At få deres lande ødelagt af enorme menneskemasser fra Afrika – eller blodige ydre grænser omkring et tungt bevæbnet Fort Europa. Citat slut.
  Link:
  https://www.welt.de/politik/ausland/article163215714/Dann-werden-30-Millionen-Einwanderer-in-die-EU-kommen.html
  Migranter, herundergruppen flygtninge er kun et miniproblem.
  Europa kan ikke reddes, postulerer jeg. Scenen er sat! Godt nytår fra mig DF emeritus. Nu Nye Borgerlige. Skiftet er min umulige kamp for det Danmark, som jeg heldigvis oplevede. Tak til der gik. Stor tak til de gamle.

 • Anmeld

  Christian X

  Drømmere bliver ved med at drømme...

  Da man for 20 år siden sagde, at der var integrations problemer, blev man kaldt racist.
  Da man refererede til problemer flygtninge afsted kom var man landsbytosse

  Da man sagde, at antallet betød noget var man nazist
  Da man foreslog stramninger kunne intet strammes pga. konventioner

  Da man fortalte, at indvandrere var signifikant overrepræsenteret i kriminalstatistikker, var retsvæsnet racistisk
  Da Velfærdskommissionen sagde, at indvandringen kostede milliarder var de racistiske

  Da man sagde, at grænsekontrol ville begrænse antallet måtte man ikke for EU
  Da man sagde, at der var tale migration og folkevandring var man galt afmarcheret

  Når man siger, at det vil ende helt galt lukker folk fortsat ørene.

  Nogen er så faste i troen, at de mener, at de kan intimidere andre mennesker, der har helt legitime bekymringer for fremtiden, troende er ikke gode mennesker - de har derimod et stærkt behov for at føle sig gode - på andres bekostning. De mennesker der har gjort mest skade i verdenshistorien er de frelste, der selv troede, at de var gode.

 • Anmeld

  Frank A

  Mon ikke Søren E

  Mere skal frygte Antisvindelenheden OLAF fra EU?

  Han gav den jo som både proformaformand og som fake medlem af Europarlamentet.

  Jeg har svært ved at se, at dette ikke får et retsligt efterspil.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  @Frank A

  Hvad har OLAF besluttet Frank A ?

 • Anmeld

  Hans Lembøl

  Godt indspark, Søren Espersen

  Det er ganske rigtigt set af Søren Espersen, at det er Visegrad-landene der er Europas fremtid. I hvert fald det europæiske Europa. Mens man i Tyskland, Frankrig, Sverige og Storbritannien har kastet sig pladask på maven for islam, holder Visegrad-landene og nu også Østrig fast på, at man ikke vil islamiseres. Selvfølgelig afstedkommer sådanne holdninger et hylekor fra multikulturalisterne, der åbenbart synes, at det er åh, så charmerende med undertrykkelse af kvinder, antisemitisme, æresdrab, had mod alle andre religioner og ønsker om, at samfundet skal styres efter sharia'en.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Anbefaling.

  Hvis Espersen for alvor går ind for (citat)"...tager det første, afgørende skridt frem mod det kristne Europas redning.", så vil jeg foreslå, at han i stedet for formandskabet for Udenrigspolitisk Nævn og kommitteret for Hjemmeværnet lægger al sin arbejdsenergi i tillidsposter indenfor Den danske Folkekirke. Det ville da være nærværende og ret oplagt.
  ....Samtidigt kunne Søren Espersen skrinlægger ideen om at ændre vores Grundlov, så Mennekerettighedskonventionen skrives ud af Grundloven. At minimere hver enkelt danskers rettigheder er som at save den gren af, man selv sidder på, fordi man frygter, at andre vil kravle op i træet....!

 • Anmeld

  Johanna Haas · cand. mag.

  Fra Syrien til England...

  Til Hans Lembøl: Tyskland, Sverige og Storbritanien har "kastet sig pladask på maven for islam" skriver du. Det er jo ikke sandt. Men De lande du nævner har efterlevet de memneskerettighefer, som har været verdens etiske og moralske målestok efter 2. verdenskrig i labgt højere grad end Danmark har vist sig i stand til, da det virkelig galdt.
  For Englanfs vedkommende resulterede folkeligt pres i, at England modtog et ekstra kontingent af syriske flygtninge. The Guardian har for nylig skrevet en artikel om, hvordan det gik dem. Det gik dem og deres børn godt. De syriske flygtninge var.taknemmelige over venligheden i de lokalsamfund de boede i og var en del af. Særligt var de glade for,, at deres børn nu gik i skole og havde en fremtid. Sådan kan det gå, når mennesker hjælper hindanden og det opleves som meningsfyldt og betydningsfuldt at hjælpe til at "det nye liv" bliver et godt liv; præcis som mange dsnskere gør det. På trods af politiske signaler fra DF m fl. der tildyneladende kun ønsker, at livet skal være så vanskeligt som muligt for flygtninge i Danmark.

 • Anmeld

  Frank A

  Att: Poul B

  OLAF er ikke færdig med undersøgelser.

  Men Espersen optrådte som MEP, selvom han ikke var medlem.

  Ydermere var der ikke tilstrækkeligt antal lande til lovligt at lave partierne.

  Mit bud er at Espersen gøres personligt ansvarligt for de tilsvindlede penge ( Omkring 30 millioner) eftersom udbetalingen er sket uden hjemmel i love.

 • Anmeld

  Hans Lembøl

  Hvilken udgave af Grundloven?

  @ I.R. Bertelsen: Så vidt mig bekendt er der ikke kommet nogen ny version af den danske grundlov siden 1953, og i den er der ikke indeholdt nogen menneskeretskonvention.

 • Anmeld

  Morten Wallin Jensen · Veteran

  Tyskland hjælper kristne som Søren Espersen vil udelukke.

  I nedenstående link kan man således læse om hvordan Tyskland hjælper, hvor Danmark undrager sig. Ikke engang de højt besungne kristne vil Søren Espersen og hans hylekor hjælpe.

  https://www.theguardian.com/global-development/2016/mar/02/germany-opens-doors-yazidi-women-children-northern-iraq-enslaved-isis

 • Anmeld

  Hans Lembøl

  Yazidier er ikke kristne

  Med al respekt, så er Yazidier ikke kristne. Men derfor er det da udmærket, at Tyskland hjælper dem. Desværre er der ikke nogen, der hjælper de kristne, der forfølges rundt om den muslimske verden. Man regner med, at der hver dag dræbes mindst 300 kristne på grund af deres tro. Det er ikke noget, man hører så meget om. De vestlige lande, der traditionelt betegnes som kristne, har ikke lyst til at deres handelsforbindelser skal lide skade ved at man kritiserer forfølgelsen af de kristne mindretal i de muslimske lande.

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  I denne tråd tales der for døve ører! Som at råbe til sin TV skærm!

  Trods den reelle viden, der rådes over, ender også denne snak i "X factor" gruppen. Ingen kan stoppe folkevandringer. (ingen)
  Luk nu øjnene op ............for hul........ Europa står over for sit selvmord. I får noget at døje med, og tak for at JEG ikke skal deltage, men måske får jeg en flig at se i 2050, hvor jeg fylder 114 år.
  Det er Afrika, der truer. 17 millioner om året -kommer der hvert år til Europa -, når de bliver de estimerede 3,3 milliarder hoveder.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Grundloven

  Hans Lembøl. Du har ret. Indtil videre har man ikke pillet ved og ændret vores Grundlov siden 1953. Heldigvis.
  Mig bekendt går DF og ligesindede partier stærkt ind for, at Menneskerettighedskonventionens skal minimeres, og at man i samme ombæring vil ændrer,.... vil "modernisere"..?.. pille ved vores egen Grundlovssikrede ret til at tro, mene og ytre sig frit.
  Man skal ikke minimere sine egne rettigheder, fordi man har til hensigt at begrænse andre menneskers rettigheder. Så saver man den gren af, man selv sidder på.
  Det er DET, jeg opponerer kraftigt imod. For får man den slags ideer, så har man alt for længe bevæget sig i et politisk parallelsamfund indenfor murene på Christiansborg, og har mistet kontakten til og fornemmelsen for de borges retssikkerheder, som man selv har påtaget sig ansvaret for og forpligtelsen til at sikre.
  ...Det ender såmænd med, at man vil foreslå en eksamen i "troskundskab" "og underskrift på, at man tror tilstrækkeligt inderligt", inden man må melde sig ind i Folkekirken....

 • Anmeld

  Hans Lembøl

  Grundloven er uforanderlig

  @ I.R. Bertelsen: Du behøver ikke at frygte, at den danske grundlov bliver ændret. I modsætning til andre landes forfatninger, der forholdsvis nemt kan tilpasses skiftende tiders krav, er den danske grundlovs regler m.h.t. ændringer så komplicerede, at det vil være så godt som umuligt at ændre så meget som et komma - se Grundlovens § 88.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Vi skal huske på, at I.R.Bertelsen sikkert er et præste-vidende menneske, men yderst tit svarer i retning af 'goddag mand. Et økseskaft.

  Det kommer sikkert af, at andre kommentatorinformationer ikke læses med rette forståelse. Tonedøv.Konedøv lyder ret ens, men er meget forskellige situationer. Jeg har sikkert også mine fejl?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Grundloven

  Hans Lembøl. Tak for info. Vil kigge nærmere. Mener også, at der skal en folkeafstemning til, hvis man påtænker at ændre noget som helst i Grundloven? Heldigvis.
  Men at fremsætte tanken er da utroligt.
  Vh I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  Endnu et mærkværdigt forslag....

  fra DF om at begrænse borgernes rettigheder.
  Udgangsforbud for unge over 18 år i Ghettolistens boligområder.
  Hvilket formål og hvilke konsekvenser for alle indbyggere og besøgende? Hvem skal tjekke hvem, der går og kommer?
  Man bor da ikke i et krigs- og katastrofeområde !
  Synes, man bør gennemtænke forslag mere grundigt....også i relation til, at vi alle har ret til at tænke, tro og færdes frit jævnfør den Grundlov, som man på Slotsholmen mig bekendt har skrevet under på man i sit virke vil rette sig efter.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  Rettelse

  Ups. der skulle stå:
  Udgangsforbud efter kl. 20 for unge over 18 år i Ghettolistens boligområder,

Mai ville redde de svage – men blev overhalet af virkeligheden

Mai ville redde de svage – men blev overhalet af virkeligheden

PORTRÆT: Mai Mercado blev politiker for at tage hånd om de svage. Nu kan hun se socialpolitikken falde sammen om ørerne på hende med korruption i Socialstyrelsen og aflivning af satspuljen. Og de hjemløse, som hun brænder så stærkt for, vokser i antal. Alligevel er hun stadig optimist.