Stadig mere tvang mod psykiatriske patienter

PSYKIATRI: Trods stort fokus på tvang i psykiatrien steg brugen marginalt i 2013. Det ærgrer sundhedsminister Nick Hækkerup (S), der varsler konkrete tiltag mod brugen af tvang.
Placeholder image
Foto: colourbox

Den udbredte brug af tvang i psykiatrien fortsætter. I 2013 blev hver femte psykiatriske patient udsat for tvang.

Det viser den seneste opgørelse fra Seruminstituttet. Her fremgår det, at andelen af psykiatriske patienter, som er udsat for tvang, steg svagt fra 21,8 procent i 2012 til 22,4 procent i 2013. I alt blev 6093 patienter i 2013 udsat for tvang.

Opgørelsen dækker over både meget forskellige tvangsforanstaltninger fra tvangsmedicinering til bæltefiksering eller ophold bag låste døre. 

Hækkerup: Ikke godt nok 
Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) er skuffet over udviklingen.

"Det er bare ikke godt nok. Det her viser, hvor meget der er brug for, at vi får sat ind over for tvang i forhold til mennesker med psykiske lidelser. I den handlingsplan for psykiatrien, som regeringen har på vej, er tvang derfor også et fokusområde," siger Nick Hækkerup.

Fakta

 Procent af patienter i psykiatrien, der udsættes for tvang.

  • 2013: 22,4 
  • 2012: 21,8 
  • 2011: 22,7
  • 2010: 21,8
  • 2009:21,6
  • 2008: 22,4
  • 2007 21,5

Han er på vej med flere initiativer på området, som udløber af, at regeringen sidste år satte som mål, at tvang i psykiatrien skal halveres frem mod 2020. Det skete i en aftale med Venstre og Konservative.

"Jeg vil derfor indgå partnerskaber med regionerne, der blandt andet skal sikre, at der er ledelsesmæssigt fokus på området, og at der bliver sat gang i konkrete initiativer rundt om regionerne, så færre psykiatriske patienter bliver udsat for tvang," siger Nick Hækkerup.

Handlingsplan i maj 
Regeringen tabte allerede sidste år tålmodigheden med regionernes indsats for at nedbringe tvang i psykiatrien. Regeringen vil derfor helt usædvanligt på sundhedsområdet lave en særskilt aftale med hver enkelt region om at nedbringe brugen af tvang. Normalt aftaler regeringen nye tiltag samlet med regionerne via Danske Regioner.

Regeringens psykiatrihandlingsplan ventes lanceret i midten af maj.

Patientforeninger og politikere fra begge sider af Folketinget har de seneste år kritiseret brugen af tvang i psykiatrien. De peger på, at erfaringer fra udlandet og Danmark viser, at tvang kan mindskes markant blandt andet ved at inddrage patienterne mere i deres egen behandling.

Psykiaterne har i årevis peget på, at det store ryk mod mindre tvang kræver, at politikerne retter op på det økonomiske efterslæb, som psykiatrien har været udsat for. Det kræver nemlig mere personale, bedre uddannelse og flere lokaler at mindske brugen af tvang, mener fagfolkene.
  
I finansloven for 2014 har regeringen afsat 50 millioner kroner til partnerskaber med regionerne og en pulje på 100 millioner kroner til at forbedre de fysiske rammer i psykiatrien. I satspuljen er der afsat 74 millioner kroner til forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger.

Danske Regioners formand Bent Hansen har tidligere over for Altinget.dk betegnet de afsatte beløb til at mindske tvang som "symbolske" i forhold til de store beløb, som man i regionerne vurderer der skal til.

Patientforening oprørt 
Hos patient- og pårørendeforeningen Bedre Psykiatri finder man udviklingen i brugen af tvang "alarmerende".

"Brugen af tvang er astronomisk høj i forvejen. Det er virkelig et problem, at tvang er så udbredt i psykiatrien. Der er stribevis af projekter, som har vist, at man kan mindske brugen af tvang, uden at det koster noget," siger generalsekretær i Bedre Psykiatri Thorstein Theilgaard. 

Han siger dog samtidig, at psykiatriens permanente underprioritering også har en del af skylden. 

"Hvis vi virkelig skal problemet til livs med brugen af tvang, så kræver det, at området får tildelt flere penge," siger Thorstein Theilgaard.

Han tror, at man på sigt kan komme næsten al brug af tvang i psykiatrien til livs. Han opfordrer regeringen til at prioritere at mindske brugen af bæltefikseringer som noget af det første.

Opgørelsen viser også, at de omdiskuterede bæltefikseringer procentvis er steget mere end den samlede tvangsanvendelse. Bæltefikseringerne er nemlig steget med 4,5 procentpoint fra 2012 til 2013, hvor den samlede anvendelse af tvang steg med 0,6 procentpoint.  

Omtalte personer

Nick Hækkerup

Direktør, Bryggeriforeningen
cand.jur. (Københavns Uni. 1994), ph.d. i EU og folkeret (Københavns Uni. 1998)

Thorstein Theilgaard

Public affairs-chef, Holm Kommunikation, fhv. MF (SF)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1999)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser