Stor overenskomst på plads: Jævne lønstigninger og fokus på uddannelse

OK2017: Søndag faldt det store spydspidsforlig på industriens område på plads. Overenskomsten baner vejen for en række aftaler på det private område og indeholder lidt større lønstigninger end tidligere aftaler.

Placeholder image
Foto: Martin Sylvest/Scanpix

Det var en håndfuld udmarvede forhandlere, der søndag kunne præsentere en aftale om en ny treårig overenskomst på industriens område.

“Hvis vi ser lidt trætte ud, så må I have os undskyldt, for det har været en lang nat. Men det har været en god nat i rigtigt godt selskab,” sagde Karsten Dybvad, administrerende direktør i DI, da han sammen med en sekundant og repræsentanter for arbejdstagerne tog imod pressen i Industriens Hus søndag eftermiddag.

DI, der repræsenterer industrivirksomhederne, og CO-Industri – der taler på vegne af industriarbejdere fra særligt 3F, Dansk Metal og HK/Privat – har forhandlet siden begyndelsen af januar og kunne lukke aftalen efter et døgns afsluttende forhandlinger hen over weekenden.

Overenskomstaftalen løber over tre år og indeholder en række nye tiltag i forhold til uddannelse, barsel og børns sygdom, og så sætter den retningen for lønudviklingen i de private overenskomster.

Fakta

Overenskomstaftalen for 2017-2020 indeholder blandt andet

Uddannelse: Uddannelsesmulighederne forbedres markant. Industriansatte med læse- og skriveudfordringer løftes uddannelsesmæssigt, ufaglærte løftes til faglærte, og faglærte og funktionærer løftes til videregående niveau.

Tillidsrepræsentanten får en større rolle i forbindelse med aftalt uddannelse.

Fritvalgslønkonto: Fritvalgslønkontoen forhøjes til 2,7 procent i 2017, til 3,4 procent i 2018 og til 4 procent i 2019.

Seniorer: Seniorer får ret til at købe sig til seniorfridage gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling, hvilket i alt kan give 32 dage.

Børnefamilier: Bliver en forælder kaldt hjem på grund af barns sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter.

Forældre til børn op til 14 år får mulighed for at købe sig til to børneomsorgsdage via fritvalgsordningen.

Forældre til børn, der indlægges i åben indlæggelse i hjemmet, får samme rettigheder som ved barns indlæggelse.

Der indføres fuld løn ved forældreorlov.

Pension for funktionærer: Funktionærer sikres pension eller betaling svarende til pensionsindbetaling efter det fyldte 65. år.

Vikarer: Bedre muligheder for at overføre anciennitet for vikarer: vikarbureau til rekvirentvirksomhed, rekvirentvirksomhed til vikarbureau og mellem vikarbureauer, hvis der fortsat arbejdes i samme rekvirentvirksomhed.

Tillidsrepræsentanten får bedre mulighed for at få hurtig afklaring på, om der er tale om vikararbejde eller entreprisearbejde.

Satser: Mindstebetalingen, der i dag udgør 113,65 kr., forhøjes pr. 1. marts med to kroner i hvert af overenskomstårene.

Genetillæg forhøjes med 1,6 procent pr. 1. marts 2017, med 1,6 procent pr. 1. marts 2018 og 1,6 pr. pr. 1. marts 2019.

Lærlinge- og elevsatser forhøjes med gennemsnitlig 1,7 procent pr. 1. marts i både 2017, 2018 og 2019.

Specialdelen i overenskomsten bliver forhøjet med 1,6 procent pr. år.

Kilde: CO-Industri

Mens de seneste tre overenskomster på industriens område har indeholdt minimumslønstigninger på mellem 1,10 og 1,80 kroner i timen hvert år, er arbejdstagerne med den nye aftale sikret, at timelønningerne stiger med minimum 2,00 kroner hvert af de kommende tre år.

Første skridt
Hvor store de reelle lønstigninger bliver, afhænger af de lokale forhandlinger på de enkelte virksomheder, hvor det vil blive bestemt, hvor meget der skal lægges oven i de årlige minimumsstigninger på to kroner i timen.

Vi bliver jo tit beskyldt for i CO-Industri, at vi er sådan nogle mandschauvinister.

Claus Jensen, Formand, CO-Industri

“Nu er det op til forhandlingerne ude på de enkelte arbejdspladser,” konstaterede Karsten Dybvad, der afviste, at man nu kan tage for givet, at der kommer solide lønstigninger bredt på det private område.

“Det synes jeg ikke, at vi har sendt et signal om,” sagde DI-direktøren.

Den indgåede overenskomst dækker cirka 230.000 ansatte på de 6.000 danske industriarbejdspladser, og den ventes i tråd med traditionen at sætte retningen for forårets øvrige overenskomstforhandlinger på det private område.

Det drejer sig blandt andet om aftaler for 110.000 beskæftigede i byggeriet, 80.000 i transportsektoren, 64.000 inden for finans og 45.000, der arbejder med handel og service.

Med overenskomsten på industriens områder ventes aftaler på øvrige områder at falde på plads i den kommende tid.

Uddannelse og mandschauvinisme
Industriaftalen indeholder 200 millioner kroner til uddannelse.

“Vi har talt rigtigt meget om uddannelse, og det har vi gjort, fordi det er vigtigt. Vores virksomheder er meget afhængige af, at de har dygtige medarbejdere. Så vi er meget glade for, at der er et betydeligt indhold af denne her aftale, hvor det handler om at dygtiggøre sig ved eksempelvis at løfte sig fra at være ufaglært til at være faglært,” sagde Karsten Dybvad.

Derudover sikres medarbejdere med minimum ni måneders anciennitet fuld løn under barsel, hvilket CO-Industri, der repræsenterer arbejdstagerne, håber vil betyde, at mænd vil tage mere barsel.

“Vi bliver jo tit beskyldt for i CO-Industri, at vi er sådan nogle mandschauvinister,” konstaterede Claus Jensen, formand for CO-Industri.

“Men vi har også denne gang skabt bedre muligheder for børnefamilierne ved at gøre barselsorloven til fuld løn i stedet for i stedet for et max-beløb. Det betyder rigtigt meget, hvis vi også skal have mændene til at tage noget bedre barsel,” fortsatte forbundsformanden, der også fremhævede, at aftalen forbedrer arbejdstagernes muligheder for at tage ekstra omsorgsdage.

Hårde, men gode forhandlinger
Både Karsten Dybvad og Claus Jensen, der er kendt for deres gode indbyrdes forhold, udtrykte tilfredshed med, at forhandlingerne nu er faldet på plads.

“Det er vel okay at sige, at det ikke har været helt nemme forhandlinger. Vi er trods alt startet for mere end fem uger siden. Men jeg synes, at vi har landet en aftale, som er en god aftale for begge parter,” sagde Karsten Dybvad, mens han skelede til Claus Jensen fra CO-Industri.

“Jamen jeg er helt enig,” replicerede Claus Jensen.

Dokumentation

Lønudvikling i Industriens Overenskomst

OK2010
Mindstebetalingen, der ved aftalens indgåelse udgør 103,15 kr., forhøjes per 1. marts 2010 med 1,10 kr. og per 1. marts 2011 med 1,75 kr.

OK2012
Mindstebetalingen, der ved aftalens indgåelse udgør 106,00 kr., forhøjes per 1. marts 2012 med 1,35 kr. og per 1. marts 2013 med 1,35 kr.

OK2014
Mindstebetalingen, der ved aftalens indgåelse udgør 108,7 kr, forhøjes per 1. marts med 1,50 kr., per 1. marts 2015 med 1,65 kr. og per 1. marts 2016 med 1,80 kr.

OK2017
Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 113,65 kr., forhøjes pr. 1. marts 2017 med 2,00 kr., pr. 1. marts 2018 med 2,00 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2,00 kr.Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser