Kommuners straf af ledige vækker kritik

SANKTIONER: Kommuner sanktionerer ledige vidt forskelligt, viser ny Altinget-analyse. Både DA og KL opfordrer ministeren til regelændringer. Der er klart forbedringspotentiale, erkender Troels Lund Poulsen.

I Aabenraa oplever hver fjerde jobparate kontanthjælpsmodtager at blive trukket i ydelse, fordi de har takket nej til job eller glemt et møde på jobcenteret, mens det i Nyborg kun sker for to procent af de ledige.

Der er meget store forskelle på, hvor hyppigt kommuner anvender sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere. Det viser en ny opgørelse, som Altinget har foretaget på baggrund af data fra Jobindsats.dk.

Det er ikke godt nok, mener Dansk Arbejdsgiverforening, der kritiserer kommunerne for ikke at bruge de værktøjer, de har for at få flest muligt i beskæftigelse.

"Vi ved, at sanktioneringer virker til at få folk i arbejde. Derfor undrer det mig, at nogle kommuner ikke bruger værktøjet effektivt," siger Jørgen Bang-Petersen, chefkonsulent hos DA.

Kæmpe kommunale forskelle
Kontanthjælpssystemet giver i dag mulighed for at trække ledige i ydelse, hvis de ikke lever op til deres forpligtelser i forhold til at søge job, tage imod jobtilbud eller komme til samtaler i jobcenteret.

Men reglerne bliver fortolket vidt forskelligt fra kommune til kommune.

Artiklen fortsætter under kortet.

Mens kommuner som Aabenraa, Tønder og Lemvig sanktionerer knap hver fjerde af deres jobparate kontanthjælpsmodtagere, er der kommuner som Ikast-Brande og Nyborg, hvor tallet af sanktionerede ledige er under tre procent.

Ifølge Jacob Nielsen Arendt, der er professor hos analyseinstituttet KORA, kan de store kommunale forskelle ikke bare forklares med almindelige forskelligheder blandt ledige. 

"Selvfølgelig kan borgere være forskellige, men de her variationer er så store, at det ikke virker sandsynligt, at de alene kan forklares med det," siger han.

DA er ikke i tvivl om, at forskellene skyldes, at kommunerne fortolker reglerne forskelligt. Derfor må regeringen på banen og gøre det klart for kommunerne, at de skal bruge sanktionsmulighederne. Og så skal reglerne være mere enkle.

"Regeringen må sikre sig, at kommunerne får taget stilling til, om deres politik er skarp nok på det her område. Og så skal reglerne forenkles, så de er til at forstå både for ledige og de kommunale medarbejdere. Ledige skal fra starten være helt klar over, hvad der kræves – og overholdes kravene ikke, så falder hammeren," siger Jørgen Bang-Petersen.

Politisk slagmark
Brugen af sanktioner overfor ledige har i mange år været en politisk slagplads, hvor især borgerlige partier har insisteret på hårdere sanktioner. Det var dog et bredt flertal i Folketinget, der med Socialdemokratiet i spidsen tilbage i 2013 vedtog en række ændringer af reglerne, der skærpede sanktionerne over for jobparate ledige.

Effekten af sanktioner af ledige er dog ikke entydig. Mens nogle analyser peger på en positiv effekt, pegede en analyse fra Beskæftigelsesministeriet i november på, at sanktioner ikke hjælper til at få arbejdsløse hurtigere i job.

Dansk Erhverv mente dog, at analysens resultater ikke var præcise nok. Blandt andet var det ikke undersøgt, om eksistensen af et sanktioneringssystem i sig selv havde en gavnlig effekt på lediges beskæftigelse.

Professor Jacob Nielsen Arendt er ikke i tvivl om, at sanktioneringer virker.

"Vi har flere nordeuropæiske undersøgelser, der viser, at sanktioner får ledige i job, inklusiv to danske studier. Der er mest kigget på forsikrede ledige på dagpenge, men det samme billede tegner sig for kontanthjælpsmodtagerne," siger han.

KL: Reglerne skal forenkles
Hos Kommunernes Landsforening kalder man det 'et klart opmærksomhedspunkt', at der er så store kommunale forskelle i sanktioneringen af ledige. 

"Vi opfordrer allerede kommunerne til at vurdere, hvorvidt variationen inden for de kommunale klynger eksempelvis skyldes forskelle i sammensætning af ledige, eller om variationen giver anledning til at overveje, om jobcenteret skal ændre sanktioneringspraksis," lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg i en skriftlig kommentar til Altinget.

Men det er ikke kun kommunerne, der skal kigge en ekstra gang på deres praksis. Thomas Kastrup-Larsen peger ligesom Dansk Arbejdsgiverforening på, at der er behov for, at reglerne om sanktionering bliver forenklet.

"Der er klart et behov for forenkling af reglerne – især, så de bliver mere gennemskuelige for borgerne med en klar sammenhæng mellem forseelse og sanktion," siger han.

Ministeren vil se på regelforenkling
Alle kommuner skal som udgangspunkt gøre brug af sanktioner overfor ledige, der ikke overholder deres forpligtigelser, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Han peger på, at undersøgelser som Beskæftigelsesministeriet har fået udarbejdet viser, at nogle kommuner er dygtigere til at bruge de eksisterende sanktionsredskaber end andre. Der er dermed et klart forbedringspotentiale blandt kommunerne.

"Det lader til, at ledelsesfokus og centralisering i kommunerne medfører mere korrekt og konsistent administration på sanktionsområdet. Jeg mener derfor, at der er et stort potentiale for læring kommunerne imellem," lyder det i et skriftligt svar fra Troels Lund Poulsen.

Ministeren vil ligeledes se på, om reglerne på området skal forenkles.

"Jeg vil følge området tæt og løbende se på, om tingene fungerer godt nok. Og er der muligheder for at forenkle reglerne, så skal vi selvfølgelig se på det," skriver han.

Beskæftigelsesministeren oplyser desuden, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbage i november og december afholdt temadage for alle landets kommuner for at udbrede kendskabet til reglerne om sanktionering.

Forrige artikel Udlodningsloven er landet Udlodningsloven er landet Næste artikel S: Fedmeanbefalinger skal følges og finansieres S: Fedmeanbefalinger skal følges og finansieres