Uffe Elbæk: Gaven fra FN skal bare pakkes ud

DEBAT: Det er oplagt og for mig indlysende vigtigt, at FN's bæredygtighedsmål sammen med Paris-aftalen sætter rammen for al den lovgivning, vi vedtager herhjemme, skriver Uffe Elbæk, leder for Alternativet.

Af Uffe Elbæk
Politisk leder for Alternativet

Jeg bliver utrolig stolt over at være verdensborger, når jeg ser FN's 17 bæredygtighedsmål og alle de bagvedliggende ambitioner.

Sikke en smuk vision for fremtidens fællesskab. Sikke en ambition på vores alles vegne. 

Som politiker er bæredygtighedsmålene en gave. Målbare, konkrete, ambitiøse.

De er et uundværligt diktat for en bedre verden. Det er bare med at komme i gang. Det er bare med at pakke gaven fra FN ud.

Når jeg skriver diktat, er det ikke tilfældigt. For jeg ønsker ikke, at bæredygtighedsmålene bliver en drøm eller et ønske. Jeg ønsker, at de bliver mere end en rettesnor, at de er noget, vi rent faktisk leverer på. Leverer fuldt og helt på.

Seriøs grøn omstilling
På samme måde som det gælder Paris-aftalen, er bæredygtighedsmålene noget, der kræver konkret handling allerede i dag. Hvis der skal ske noget (og det noget skal række langt nok), skal vi gøre noget. Nu.

Når det kommer til Paris-aftalen, skal vi ikke bare øge vores klimabistand med en lille smule, vi skal ikke bare sænke vores udledning af CO2 en lille smule.

Vi skal være insisterende, vi skal hæve overliggeren, vi skal handle i forlængelse af de fakta, som vi kender.

Det er derfor, Alternativet satser hele butikken på en seriøs grøn omstilling. Det er derfor vi vil udfase benzinbiler i 2025, det er derfor vi vil indføre klimaafgift på oksekød og flyrejser. Det er derfor, vi skal have de mest ambitiøse klimamål i verden.

Dansk lovgivning båret af bæredygtighedsmål
Det samme gælder bæredygtighedsmålene. Mit håb er, at vi, når vi lovgiver i Danmark, hver gang afstemmer lovgivningen efter de forpligtelser, vi har skrevet under på, at vi vil leve op til i såvel Paris-aftalen, som når det kommer til bæredygtighedsmålene.

Det giver ikke mening, at vi med den ene hånd skriver under på internationale aftaler og forpligtelser, hvis vi med den anden hånd udfærdiger lovgivning, der karambolerer med det, vi forpligter os til internationalt.

Det, vi gør, skal være konsistent. Kun sådan når vi vores mål.

For Alternativet er bæredygtighedsmålene en stor del af opskriften på en bedre verden. Mindre ulighed, lige rettigheder for alle, et klima i balance, sunde økosystemer over alt på planeten. Troværdige, ansvarlige institutioner, hvor alle har en stemme. 

En verden i balance
Det er en fremtid, hvor der er balance på alle tre bundlinjer, den grønne, den sociale og den økonomiske. En fremtid, hvor vi lever inden for planetens grænser. Hvor vi lever sådan, at der også er en god og forhåbentlig endda bedre fremtid til de kommende generationer. 

En fremtid, hvor vi hver især kan udleve vores potentiale og være den bedste mulige udgave af os selv. Uden det ødelægger muligheder for alle de andre, vi deler denne planet med.

Det er min drøm for en bedre verden. En drøm, som jeg heldigvis deler med FN og mange, mange andre. Det er en fantastisk opgave, som jeg ser frem til at bidrage til at løfte. Sammen med alle jer.

Forrige artikel "Man skal kunne stole på drikkevandet" Næste artikel KORA: Ved NPM’s dødsleje – tre ting vi har lært KORA: Ved NPM’s dødsleje – tre ting vi har lært
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Luk døren for nye olie og gaslicenser

  I Danmark strør energiministeren om sig med nye licenser til olie og gasudvinding både på land og i Nordsøen. Licenserne bliver givet efter åben dør princippet som betyder at selskaberne har ret til at udvinde evt. fund i 30 år. Hvis Danmark ikke får lukket den dør så vi kan få sat en planlagt afvikling af udvindingen i gang, er det rent til grin at snakke om at vi overhovedet tager FNs klimamål alvorligt. Alternativet er heldigvis meget klar i sin klimapolitik det kunne mange andre partier lære noget af.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · GRØNJAKKERNE

  UDEN MAGT INGEN GRØN UDVIKLING !!!!!!!

  I GRØN BLOK !!!!!! JA GRØN BLOK !!!!!! NAVNET rød blok ER ET GAMMELT KOMMUNISTISK SYMBOL - et rødt flag med en stjerne -
  Jeg vil tro det stammer fra dengang SF var DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI !!!!! BLÅ BLOK ER IKKE ANSVARSBEVIDSTE !!!!
  GRØN BLOK ER DANMARKS ANSVARSBEVIDSTE POLITIKERE !!!!!!
  MED GRØN BLOK !!! VENDER GRØN BLOK STORT !!!!!!!!!!!! VENLIGST HP.

 • Anmeld

  Britta Hansen

  CO2 panik og FN´s klimapanel

  Alle de såkaldte grønne politikere bør læse en nyudkommet bog af Johannes Krüger: KLIMAMYTEN et opgør med tidens CO2 panik. Den beskriver bl.a. den nyeste forskning på CO2 området, en forskning som konsekvent bliver skjult og undertrykt af FNs klimapanel og alle lobbyisterne for den omfattende grønne industri. Det er ret uhyggeligt at læse om, hvordan det foregår. Og alle hopper med på vognen. Der kan sættes store spørgsmålstegn ved, hvorvidt CO2 overhovedet har nogen betydning for klimaændringerne. De ændringer der sker har vi mennesker ingen indflydelse på, hvilket dokumenteres med utallige eksempler. I stedet for at vi er på vej mod global opvarmning så er vi i stedet på vej mod koldere vejr. Alle I gode og dygtige mennesker i Alternativet, tak og læs bogen og bedøm selv.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · EU - GRØNJAKKERNE

  DEN SORTE KENDSGERNING !!!!!!!! BRITTA HANSEN ?????

  Når man knokler op af bakken på sin CYKEL OG BLIVER OVERHALET AF KØRETØJER DER UDSTØDER CO2 GIFT NED I ENS LUNGER !!!!!! DET ER BARE ET AF MANGE , MANGE ex, på at CO2
  ER ÅRSAGEN TIL AT FORURENINGEN ER FARLIG !!!!!!!
  ELLER NÅR ET BARN I EN BILKØ DØR AF CO2 GIFT !!!!!!!
  OG DER ER MANGE EX? PÅ AT MENNESKER DØR PÅ GRUND AF FORURENINGEN !!!!!! EN BOG SOM MÅSKE ER FINANSERET AF MEDICINALINDUSTRIEN !!!!!!! DER ER MANGE BØGER MED DEN MODSATTE OPFATTELSE !!!!!!! BØGER ER KUN BØGER !!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Vælger og borger i Danmark

  Man skal høre meget, før ørerne falder af.

  Selvfølgelig skal man stå ved, hvad man har aftalt og skrevet under på ! Ellers er man upålidelig, uvederhæftig og ikke til at stole på.
  Hvis man som ganske almindelig borger har indgået en skriftlig aftale, så står den ved magt. Misligholder man en aftale, så kan det da nok være, at man kan få advokater og hele retssystemet på nakken. Sådan er det jo....
  - Eller gælder der andre regler på Christiansborg??
  Godt nok residerer den lovgivende forsamling på Borgen. Men mig bekendt har ingen af os vælgere givet dem mandat til at bøje eller se bort fra almindelig retspraksis...sådan lige efter forgodtbefindende.
  Eller er der noget, jeg helt har misforstået?
  Hvis vi ikke overholder de aftaler, vi laver med fællesskaber/ andre lande.... ....Tja. så mister vi ganske enkelt deres anerkendelse og respekt, - og de vil miste lysten til samarbejdet med os.
  DEN tanke er ikke rar for lille-bitte Danmark.