Ung LA'er: Islamisk fundamentalisme er godt for Danmarks selvforståelse

DEBAT: Vores samfund oplever lige nu et religiøst ideologisk angreb på flere grundlæggende værdier, men modsvaret må aldrig blive at bekæmpe fascisme med fascisme, skriver Liberal Alliances Ungdom

Af Simon Gardner Mogensen
Immigrationsordfører hos Liberal Alliances Ungdom

Den islamistiske fundamentalisme er kommet til Danmark, og der kan ikke herske nogen tvivl om, at en bemærkelsesværdig andel af befolkningen sympatiserer med antidemokratiske og ikkevestlige frihedstraditioner. Dette lader i høj grad til at udfordre det fundament, som Danmark er støbt i, og de mange værdier, landet hviler på – da dette spirende kritiske perspektiv underkender de danske grundlæggende værdier og normer, som vi i al ydmyghed bør være stolte af.

I lyset af truslen ved denne frembrusende folkelige stemning og offentlige diskurs har Danmark bevæget sig ind i en gråzone. Hvor beskyttelsen af vores vestlige demokratiske ligheds- og frihedsprincipper ikke ser anden udvej, end at disse grundtanker bør begrænses og indskrænkes, for at kunne værne om præcis disse. En glidebane, hvor alt fra både burkaforbud til imamlov, der i sit udgangspunkt har til hensigt at beskytte præcis det, som man er i fuld gang med at afmontere.

Denne sygdomslignende fascistiske tendens, som er fremprovokeret af nationalisterne i Dansk Folkeparti, har i særdeleshed inficeret et omfangsrigt væld af det politiske flertal i dansk politik.

Hvor de folkevalgte i disse tider ønsker at agere som de ansvarsfulde handlingsmænd, de nu engang elsker at fremstå som, ved at give afkald på nogle af de mest centrale værdier. Værdier og principper, man i Danmark senest kæmpede en ihærdig kamp for at bevare i 00’erne ved støtten til Kurt Westergaards Muhammed-tegninger.

En kamp, der falmer i sin dydighed og reelle ansete principfasthed, når man fra politikernes side vurderer, at tiltag, der inddæmmer alt fra vores såkaldte ukrænkelige ytringsfrihed til retningslinjer om, hvad vi må gå klædt i. 

Dermed skal der nu sættes hårdt ind mod religiøse forkyndere, der underviser og prædiker i samfundsskadelige fænomener, samtidig med at muligheden for at klæde sig, som man ønsker, skal være fortid. Hvilket er voldsomt problematisk i en tid, hvor den vestlige verden gerne skulle agere et alternativ til den fascistiske tendens, vi akkurat ser i den islamiske fundamentalismes kerne. 

Faktisk vil man kunne gå så langt til at kunne sige, at den fundamentalistiske islamisme i dag er et centralt element for Danmark og dets identitetsforståelse – om hvad vi står i kontrast til, hvem vi ønsker at bekæmpe og med hvilke midler. Et religiøst ideologisk angreb på det samfund, vi har kært, har fået både store dele af befolkningen og politikere til at bekende kulør – hvor man bekæmper fascisme med fascisme.

Denne ekstreme yderfløj bør få danskerne til at reflektere og sætte spørgsmålstegn ved vores egne værdier, og om hvilket Danmark vi ønsker. Vi burde møde denne bevægelse med modargumenter og kritisk dialog – i stedet for at søge mod ’’handekraftige’’ politikere, der uden at blinke er klar på at give afkald på vestlige fundamentale værdier.

Denne omsiggribende kritiske tilbøjelighed slår de første revner i vores demokratiske fundament – støbt af vestlige frihedsprincipper, som vi i sidste instans risikerer at forkaste – for så at overgå til et værdirelativistisk helvede uden reel sikkerhed for, hvilken minoritet der næste gang vil stå for skud.

I stedet bør vi omfavne den islamistiske bevægelse som en kontrast, vi kan positionere vores værdier i forhold til.

Forrige artikel Tidligere S-politiker: Mette Frederiksens skæbnetime er kommet Tidligere S-politiker: Mette Frederiksens skæbnetime er kommet Næste artikel Lose, Sorgenfrey og Frelle: Sådan løfter vi Danmark op i den digitale superliga Lose, Sorgenfrey og Frelle: Sådan løfter vi Danmark op i den digitale superliga
Ny direktør for Altinget

Ny direktør for Altinget

OM OS: Cand.merc. Christoph Nørgaard (45) bliver ny direktør for Altinget og Mandag . Han kommer fra en stilling som direktør for salg og marked i Aller.