V: Her er vores plan for efterårets transportpolitik

DEBAT: I efteråret skal der fokus på nye vejinvesteringer, luftfarten skal styrkes med en ny luftfartsstrategi, og de danske havne skal have bedre rammevilkår, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører 

Vil du være rig, så byg en vej.

Sådan lyder et klogt, gammelt kinesisk ordsprog, der tager udgangspunkt i mobilitetens afgørende betydning for vækst, jobskabelse og velfærd i et samfund.

Uden fremkommelige og effektive transportkorridorer kan vores virksomheder ikke konkurrere, og deres medarbejdere spilder dyrebar livstid i trafikken.

DI og andre erhvervsorganisationer har dokumenteret, hvor meget gode veje betyder for virksomhederne overalt i landet. Nogle steder er udfordringen at få has på flaskehalse, hvor væksten holder i kø på vejen. Andre steder er der behov for opgradering af vejnettet som grundlag for fornyet vækst og regional udvikling.

Siden marts 2015 har det stået klart, at vi har en udfordring med råderummet for offentlige investeringer i Danmark. Vi har ligget over stregen for, hvor meget kommuner, regioner og stat samlet set kan investere i anlægsprojekter. Siden valget sidste år har vi arbejdet hårdt for at løsne op for denne udfordring, så der igen skabes råderum under stregen til nye påtrængende vejinvesteringer.

Et smertensbarn er Togfondens famøse timemodel til 14 milliarder kroner, der optager en stor del af råderummet frem mod 2025, hvis partierne bag Togfonden holder stædigt fast i, at hurtige togrejser med forholdsvis få passagerer er vigtigere end gennemførelse af yderst påtrængende vejprojekter, der kan sikre fremdrift og ny vækst.

Fra ord til handling på E45
Ikke desto mindre glæder det mig, at regeringen i forbindelse med forslaget til finansloven for 2017 har indarbejdet en halv milliard til realisering af seks motorvejsspor på E45 mellem Aarhus og Skanderborg – Danmarks værste flaskehals.

Vi sætter dermed handling bag de mange ord, der kom om dette projekt allerede under den tidligere regering. Men dermed er vi langt fra færdige. Rækken af vejmæssige hængepartier landet over er lang, og derfor skal vi videre i takt med, at der kan skaffes råderum og finansiering til det. Og her afhænger meget af, om det lykkes at skrinlægge timemodellen, herunder en ny jernbanebro over Vejle Fjord og en ny jernbane hen over Vestfyn.

For Venstre er det vigtigt, at vi arbejder hen mod bred politisk enighed om en sammenhængende og helhedsorienteret investeringsplan – en masterplan - for de næste ti til 15 år. Dermed skabes vished for erhvervslivet og kommunerne om kommende investeringer. Og vi sikrer mere effekt for anlægskronerne. Nu er det vejenes tur!

Ny luftfartsstrategi
I de kommende måneder skal vi også arbejde videre med udarbejdelsen af en ny luftfartsstrategi for Danmark. Her er det overordnede formål, at vi generelt styrker luftfarten som en afgørende del af transporten i Danmark og i forhold til omverdenen.

Vi skal fokusere på, hvad der skal til for, at internationale lufthavne i Danmark kommer til at stå endnu stærkere med flest mulige forbindelser ud i verden og med yderligere beskæftigelse ved lufthavnene. Det er også helt afgørende, at vi sikrer bedst mulige rammer for indenrigsruterne, der alle bidrager til at binde Danmark bedre sammen. Er der nogle unødige og fordyrende barrierer, der skal ryddes af vejen?

Vi skal med strategien også sikre grundlaget for fair konkurrencevilkår inden for luftfarten, ligesom jeg finder det vigtigt at få løst udfordringen med truende mangel på piloter i fremtiden. Venstre vil tage initiativ til en høring om luftfartsstrategien i regi af Transportudvalget i løbet af efteråret.

Havnene – Danmarks porte
Afslutningsvis vil jeg slå til lyd for, at vi fortsætter arbejdet med at havnene – Danmarks porte til de blå motorveje – får de bedst mulige rammevilkår.

Hver gang det lykkes at få mere gods over kajkanten, så giver det mere plads på vejnettet. Her ser jeg frem til en god dialog med Danske Havne og Danske Havnevirksomheder.

I den forbindelse skal der også ses på mulighederne for at få mere gods på jernbanen, herunder om der er flaskehalse på jernbanenettet, der bør ryddes af vejen.

I det hele taget er det afgørende, at vi med hensyn til godstransporten tænker mere i sammenhængende transportkæder, hvor havne, lufthavne, kombiterminaler og lokale erhvervsområder er afgørende knudepunkter.

Forrige artikel Esben Lunde: Vi går forrest i kampen mod plastik Esben Lunde: Vi går forrest i kampen mod plastik Næste artikel Alternativet: De færreste handicap løses med en brændende platform Alternativet: De færreste handicap løses med en brændende platform