Værs’go: Tre gratis værktøjer til frivillige ledere

LEDELSE: Her er tre ledelsesværktøjer - lige til at printe ud - udviklet af Roskilde Festival og Tuborgfondet.

Et af værktøjerne til de frivillige ledere er en lederlommebog. Den hjælper de frivillige ledere med at lede og motivere andre frivillige.
Et af værktøjerne til de frivillige ledere er en lederlommebog. Den hjælper de frivillige ledere med at lede og motivere andre frivillige. Foto: Grænseforeningen Ungdom

I et nyt antropologisk studie af frivillige ledere har konsulentvirksomheden Antropologerne i samarbejde med Roskilde Festival, Tuborgfondet og seks frivillige foreninger udarbejdet tre ledelsesformer, seks ledertyper og tre konkrete ledelsesværktøjer.

Det skal være med til at give frivilligledere større indsigt og støtte i ledelse af frivillige, fortæller folkene bag materialet. Og det hele er ganske gratis.

“Alle værktøjer er fysiske, intuitive og nemme at printe ud. Alle kan bruge dem. De er udviklet sammen med frivillige ledere til frivillige ledere baseret på deres konkrete behov,” siger Gitte Mikkelsen, der er er senioretnolog og projektchef hos Antropologerne.

Feltarbejdet afslørede uklarheder
Hun har sammen med et hold af etnologer og antropologer lavet feltobservationer og interviews med frivilligledere og frivillige under Roskilde Festival i 2016 og 2017 samt faciliteret en række workshops med frivillige foreninger for at finde frem til foreningernes behov for ledelsesværktøjer og viden.

“Vi har ikke opfundet noget komplekst, men alle tre værktøjer er noget praktisk og konkret, som de frivillige ledere har haft brug for. De har bare haft svært ved at finde en måde at organisere det på, for det kan være svært at finde tiden til at lave formatet og samtidig få det indarbejdet i arbejdet,” siger Gitte Mikkelsen om de tre ledelsesværktøjer til frivillige ledere.

Læs studiet og download værktøjerne her.

Antropologernes feltarbejde viste, at der ofte ikke var en fast måde at lede på i mange af foreningerne. Det gode ved det er, at det kan være ret dynamisk afhængig af den enkelte leder. Det negative er, at det kan være meget uklart, hvad der forventes af både den frivillige leder og den frivillige, når der ikke er en fælles tilgang eller et fælles sprog, fortæller etnologen.

“I vores arbejde kunne vi se, at der var mange gode og stærke ledere. Men typisk arbejder de enten med ledelse til dagligt eller har mange års erfaring med frivillig ledelse. Mange af de nye ledere var usikre på, hvad der var det rigtige at gøre i mange situationer og manglende konkrete værktøjer til at støtte dem,” siger Gitte Mikkelsen.

Stort behov for motivation og fastholdelse
Hun og hendes team har brugt utallige timer på interviews og observation af nogle af de mere end 30.000 frivillige, der besøgte Roskilde Festival i 2016 og 2017. Og behovet for ledelsesværktøjer og viden er nødvendigt, understreger Gitte Mikkelsen.

“De fleste frivillige var motiveret af opgaverne, men der var et behov for at støtte op om gejsten med en god solid ramme,” siger hun og fortsætter.

“Mange af de frivillige ledere fortalte, at de kendte til forskellige bøger om ledelse, men at der bare ikke altid er tid til at læse dem og omdanne teorien til praksis.”

“Viden går tabt”
Tanken med hele projektet er at gøre det nemt og sjovt at lede og derigennem gøre det nemt og sjovt at være frivillig, fortæller hun.

“Et af de store udfordringer viste sig at være, at viden og erfaringer typisk ikke blev skrevet ned undervejs. Så det kræver enten en god hukommelse eller præcis det samme team for at indarbejde forbedring og nye løsningsmodeller år efter år, for at viden ikke går tabt,” siger Gitte Mikkelsen.

I 2016 udviklede Antropologerne sammen med Tuborgfondet, Roskilde Festival og en række andre foreninger de første værktøjer, som blev testet under festivalen i 2016. Herefter gik et større analysearbejde i gang. Og i 2017 var de nye værktøjer klar til at blive testet igen og justeret, så de opfyldte foreningernes behov.

“De her værktøjer lægger op til, at man leder ud fra de samme værktøjer og får et fælles sprog, der styrker fællesskabet med dialog løbende. Vores feltarbejde viser helt tydeligt, at når der er en fælles forståelse for ledelse, og der er plads til dynamisk udvikling og løbende dialog, så sikrer du bedre fastholdelse af frivillige, og engagementet stiger,” understreger Gitte Mikkelsen. 

Dokumentation

De tre værktøjer til frivillige ledere

1. Erfaringstavle
På erfaringstavlen kan man notere gode og dårlige erfaringer fra de opgaver, man løser i sin forening. På tavlen er der også plads til at komme med forslag til at løse opgaverne på en anden måde eller notere tips og tricks, som alle i teamet kan få gavn af nu og her eller næste gang, man står i en lignende situation. Erfaringstavlen kan hjælpe til at give overblik og sikre, at ens erfaringer bliver delt, så man sammen kan blive bedre som team og forening.

2. Invitation – til feedback og snak
Invitationen er et værktøj, som giver de frivillige et rum til at dele deres oplevelser af at være frivillig og komme med idéer og forslag til ændringer. Den enkelte kan vælge at skrive sit navn på invitationen eller være anonym. Den frivillige kan også bede om en snak med en frivillig leder. Invitationen kan være med til at skabe en tryg ramme for feedback i ens team. Det giver de frivillige ledere mulighed for at følge op på kritiske situationer, som måske ellers ikke var blevet opdaget og dermed være med til at sikre, at de frivillige i teamet trives.

3. Lederlommebog – til ledelsesoverblik
Lederlommebogen giver konkrete råd til at være frivillig leder. Den giver for eksempel råd til, hvordan man styrker fællesskabet blandt de frivillige i ens forening og håndterer eventuelle konflikter. I bogen er der plads til egne noter og til at notere vigtige kontakter i og omkring frivilligteamet.

Kilde: TuborgfondetPolitik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion