Valgpodcast: Hvordan går det i Region Sjælland? Virkelig dårligt

Region Sjællands sundhedsvæsen har massive problemer både inden og uden for sygehusene, og tidligere regionsråd har taget dårlige beslutninger, siger gæsterne i Politisk Stuegang. De vurderer samtidig, at udfordringerne er så alvorlige og omfattende, at regionen kun kan løftes med en særindsats fra Christiansborg og Region Hovedstaden.

Dansk Folkeparti har allerede meldt ud, at de skifter side i
Region Sjælland og peger på en borgerlig regionsformand efter næste valg. Siddende
regionsformand, Heino Knudsen (S), risikerer derfor at miste formandsposten til
Venstres spidskandidat, Jacob Jensen (th).
Dansk Folkeparti har allerede meldt ud, at de skifter side i Region Sjælland og peger på en borgerlig regionsformand efter næste valg. Siddende regionsformand, Heino Knudsen (S), risikerer derfor at miste formandsposten til Venstres spidskandidat, Jacob Jensen (th). Foto: Pressefoto
Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Regionalvalget nærmer sig. Derfor har Politisk Stuegang sat fokus på landets fem regioner.

I dag zoomes der ind på Region Sjælland, der sundhedsfagligt og politisk bliver vurderet af Leif Vestergaard Pedersen, tidligere sundhedsdirektør i Region Midtjylland, Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, og professor Jakob Kjellberg fra Vive.

Dagens tre gæster er ikke i tvivl, når de skal sammenligne Region Sjællands sundhedsvæsen med de andre regioners. Region Sjælland er med afstand den region, der har de fleste og mest alvorlige problemer.

En vanskelig geografi, usunde borgere og fattige kommuner betyder, at regionens sundhedsvæsen har været bagud på point fra regionens fødsel.

Massiv mangel på læger og andet sundhedspersonale på sygehusene og i almen praksis er hovedproblemet, vurderer gæsterne. Regionens politikere og fagfolk har også især tidligere taget en række dårlige beslutninger, lyder dommen. Der er dog enighed om, at det nuværende regionsråd er slået ind på en mere realistisk kurs.

Alligevel vurderer panelet, at regionen er i så alvorlige problemer, at der er behov for en særbevilling fra Folketinget og et forpligtende samarbejde med Region Hovedstaden, der langt lettere kan rekruttere personale. 

Region Sjælland er samtidig den eneste region, hvor magten nogensinde er skiftet mellem rød og blå blok. Til gengæld er magten skiftet ved hvert valg siden første regionsvalg i 2005. Dagens gæster kommer derfor på en svær opgave, når de skal udpege en favorit til formandsposten efter 16. november. Heino Knudsen (S) skal forsøge at blive genvalgt som regionsformand, og MF'eren Jacob Jensen (V) forsøger endnu engang i spidsen for Venstre.  

Gæsterne siger blandt andet: 

Om region Sjællands sygehusstruktur:

”Man er endt med nogle meget små sygehuse, som er ret sårbare. Der skal ikke være mange læger, der rejser, før en sygehusafdeling ikke kan overholde de krav, der er i specialeplanen.” – Jakob Kjellberg.

Om politikere og fagfolks medansvar for Region Sjællands problemer i dag:

”Region Sjælland troede i mange år, at de skulle lave deres eget Rigshospital med alt det specialiserede. Men nu har de erkendt, at de skal være dygtige til det, som folk fejler mest: hjerte-, lunge-, gigt- og ældresygdomme. Det tror jeg også er vejen frem.” - Camilla Noelle Rathcke.

Om regionens særlige vilkår:

”Det er med afstand den region, som har det sværest. Noget er skabt af regionens geografiske udformning og befolkningssammensætningen ... Derfor kan man også godt stille spørgsmålstegn ved, om man har givet regionen den opbakning, som regionen havde brug for i form af kapacitet og penge." – Leif Vestergaard Pedersen.

Konsekvenserne af, at regionsformandsposten er skiftet ved alle valg:

"Det har heller ikke skabt kontinuitet i politikken, fordi man har skullet profilere sig. Så er det sværere at få skabt en stabil og langsigtet udvikling." - Jakob Kjellberg

Hvilke svar man skal afkræve politikerne i Region Sjælland:

”Jeg ville spørge, hvad politikerne vil gøre for at sikre flere praktiserende læger. Og jeg ville spørge, hvordan de vil få sygehusene til at støtte de praktiserende læger mere og generelt arbejde tættere sammen med det primære sundhedsvæsen.” – Leif Vestergaard Pedersen.

Sådan kan problemerne løses:

”Der er nødt til at ske noget nationalt fra Christiansborg. De er nødt til at gå ind og løfte og hjælpe. Grundlæggende skal Region Hovedstaden også forpligtes til at understøtte Region Sjælland med de opgaver, som er svære at få løst i Region Sjælland”. - Camilla Noelle Rathcke.

Hvad man også skal spørge politikerne om til valgmøderne:
”Jeg ville også spørge politikerne, om de er parate til at gå ind på Christiansborg og bede om hjælp. Det er en del af det. Hvis Region Sjælland skal løftes, så er der også andre politiske instanser, der skal give regionen end hånd.” Jakob Kjellberg.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Heino Knudsen

Regionsrådsformand (S), Region Sjælland, formand, løn-og praksisudvalget, Danske Regioner, formand, udvalget for miljø og ressourcer, Danske Regioner
erhvervsuddannet

Jacob Jensen

Miljøordfører, MF (V), regionsrådsmedlem (V), Region Sjælland
cand.merc.jur. (CBS 1998)