Minimumsnormeringer


Støttepartier vil have bedre opgørelse af normeringer i SFO'en

Støttepartier vil have bedre opgørelse af normeringer i SFO'en

FINANSLOV: EL vil afsætte 80 millioner til at påbegynde arbejdet med at sikre minimumsnormeringer i SFO'erne. Forslaget indeholder også et krav om at sikre en mere retvisende opgørelse af normeringerne, og det bakker Radikale op om.

Kræver adgang til Altinget | Børn"
DLO: EL bruger billige argumenter i forslag til normeringsaftale

DLO: EL bruger billige argumenter i forslag til normeringsaftale

DEBAT: Set i lyset af den alt for hurtige og diskriminerende aftale, der i hast blev indgået i foråret, opfordrer vi de øvrige partier til at træde varsomt, når Enhedslisten foreslår en ny midlertidig aftale om minimumsnormeringer, skriver Thinne Nielsen-Tjørnfel

Børneringen: De fleste private dagtilbud er reelt ikke private

Børneringen: De fleste private dagtilbud er reelt ikke private

DEBAT: Havde man undersøgt området, før man valgte ikke at give private dagtilbud del i puljen til minimumsnormeringer, ville man vide, at langt flertallet af det, vi kalder private dagtilbud, faktisk ikke er private, skriver Nete Dietrich.